Latest News

Monday, July 15, 2019

ဂ်ိမ္းစ္ဘြန္း ကား မၾကည့္ဖူးၾကေသာ တရုတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား


အေမရိကန္၏ တရုတ္ မူ၀ါဒသည္ convergence ဟု ေခၚသည့္ ေပါင္းဆုံစည္း
လာႏူိင္မူ အေပၚ အေျခခံ က်င့္သုံးလာခဲ့သည္မွာ ၾကာျမင္ခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။

ဤသည္ကား တရုတ္တုိ႔ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀လာသည္ႏွင့္အမ် လစ္ဘရယ္ ဒီမုိကေရစီ
လူ႔ ေဘာင္ၾကီး မလဲြမေသြ ေပၚထြန္းလာလိမ့္
မည္ဟုေသာ အယူအဆ ပင္ ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ထုိအယူအဆ က ကြယ္ေပ်ာက္ခ် ဳပ္ျငိမ္းသြားခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။ တရုတ္တုိ႔အား
ယုတ္မာ ေကာက္က်စ္မႉ မ် ဳိးစုံ သုံး၍ မိမိတုိ႔အား ယွဥ္ျပဳိင္လာၾကျပီဟု တညီတညြတ္
တည္း ရူ႔ျမင္လာခဲ့ၾကသည္။ ထရန္႔ အစုိးရတဖဲြ႔လုံးက တရုတ္သည္ ႏူိင္ငံေရးတြင္သာ
မက အေမရိကန္ ယဥ္ေက်းမူ ကုိပါ ၾသဇာလႊမ္းမုိးရန္ ၾကဳိးစားလာျခင္း၊ နည္းပညာမ်ား
ခုိးယူျခင္း ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ကုိလည္းတဖက္ ေစာင္းနင္း ျဖစ္ေအာင္ ၾကံေဆာင္ခဲ့
ၾကသည္ဟု စဲြခ်က္ အမ် ဳိး မိ်ဳး တင္လာခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔ အျပင္ အာရွတြင္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေအာင္ ၾကဳိးစားယုံတင္မက ကမၻာတ၀ွမ္း
တြင္ပါ လႊမ္းမုိးေအာင္ လုပ္လာေနသည့္အေရး ကုိက လက္ပုိက္ၾကည့္ေန၍ မျဖစ္
ေတာ့ဟု အေမရိကန္တုိ႔ ယူဆလာခဲ့ၾကသည္။ ထုိ အေရး ကုိ တရုတ္ အစုိးရ တဖဲြ႕
လုံးမွ အင္တုိက္အားတုိက္ ၾကံေဆာင္ေနၾကျပီ ဟု ဒုသမၼတ မုိက္ ပင့္္စ္ က ယမန္ႏွစ္
ေအာက္တုိဘာ ၄ ရက္ေန႔ မိန္႔ခြန္းတြင္ထည့္သြင္း ေျပာခဲ့ျခင္းျဖင့္ စစ္ေအးတုိက္ပဲြ
အသစ္ၾကီး စတင္ျပီဟုခရာမႈတ္ အခ်က္ေပးလုိက္သည္။

ထုိ ခရာ မူတ္သံၾကီး ေၾကာင့္ ဒါးဆဲြ တုတ္ဆဲြ ထြက္လာသူမ်ားက ရီပါတ္ဘလီကင္မ်ား
သာမဟုတ္ေတာ့ပဲ ဒီမုိကရက္မ်ားပါ ပါလာခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၁၉၄၀ ေနာက္ပုိင္း တ ခါ
မ် မၾကဳံ ဖူးေလာက္ေအာင္ပင္ အရင္းရွင္ၾကီးမ်ား၊ သံတမန္မ်ား ႏွင့္ စစ္ဖက္ ကပါ တေလသံ ထဲ
ထြက္လာခဲ့ၾကေပသည္။

ထုိ႔ အတြက္လည္း တရုတ္တုိ႔ဖက္က မၾကဳံစဖူးေအာင္ ထိတ္လန္႔
တုန္လႈပ္ခဲ့ၾကသည္။ မဟာဗ်ဳ ဟာ ေရးဆဲြသူမ်ားက မိမိတုိ႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဂ်ိမ္းစ္
ဘြန္း ကားမ်ား ၾကည့္မွ ၾကည့္ဖူးပါေလစဟုကြယ္ရာတြင္ ျငည္းတြားလာခဲ့ၾကသည္။
ဂ်ိမ္းစ္ဘြန္း ကား ဇာတ္သိမ္းခန္းမ်ားတြင္၎အား ၾကဳိး ႏွင့္ တုပ္ျပီး သတ္ျပစ္ေတာ့
မည့္ ကမၻာဖ်က္ လူဆုိး ေခါင္းေဆာင္ၾကီးကသူ၏ အၾကံအစည္မ်ားကုိ ေသလူ ဟု ထင္
ထားေသာ ဂ်ိမ္းစ္ဘြန္း အား အကုန္အစင္ထုတ္ေဖၚၾကြား၀ါခဲ့ျခင္းကုိ ဆုိလုိျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတြက္ "Chinese Dream" ႏွင့္ "Made in 2025" ၾကြား၀ါလာမူမ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ျပီး
သုိသုိသိပ္သိပ္ေနမွ ျဖစ္ေတာ့မည္ကုိ တရုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား သေဘာ
ေပါက္လာခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ ေသာ္ ေနာက္က်သြားခဲ့ျပီ ုျဖစ္သည္။

ထုိမ်သာ မကေသး။ ၂၀၁၆ အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ တရုတ္ တုိ႔ မွားယြင္းစြာ ယူဆ
ခဲ့ၾကသည္။ ၎တုိ႔၏ လူ႔ အခြင့္အေရး စံႏႈန္းမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ကန္႔ကြက္
ေျပာဆုိမည့္ ဟီလာရီ ကလင္တန္ သမၼတုျဖစ္လာမည့္ အေရးထက္ ေဒၚနယ္ ထရန္႔
ကုိသာ ျဖစ္ေစခ်င္ခဲ့ၾကသည္။

ေဒၚနယ္ထရန္႔သည္ နယူးေယာက္ စီးပြားေရး သမား သက္သက္သာ ျဖစ္ျပီး ဘာမွခံ
ယူခ်က္ ယုံၾကည္ခ်က္ဟူ၍ မရွိသူဟု သတ္မွတ္ခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္
ကုန္သြယ္ေရး စစ္ပဲြ ဆင္ႏြဲမွ ျဖစ္မည္ဟုသူ၏ ႏွစ္ေပါင္း ေလးဆယ္နီးပါး ယုံၾကည္လာခဲ့သည့္
အျဖစ္ကုိ အေလးထားရေကာင္းမွန္းမသိခဲ့ၾက။ ကလိန္ကက်စ္ ႏွင့္ ၾကြား၀ါဖုိ႔သာ
သိသူ အျဖစ္ ယူဆခဲ့ျပီး အေမရိကန္ထံမွမ်ားမ်ား ၀ယ္ေပးလုိက္ယုံုျဖင့္ ေက်နပ္သြား
မည္သူဟုလည္း သေဘာထားခဲ့ၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္ ေမ်ာ္မွန္းထားသလုိ ျဖစ္မလာခဲ့ေပ။ ထုိ႔ အတြက္ အလုပ္ၾကဳိးစားျပီး စည္းကမ္းတက် တုိးတက္လာေသာ တရုတ္ျပည္အားမနာလုိ မရႈ႕စိမ့္ ျဖစ္လာျခင္းဟု ဆုိကာ
ေဒၚနယ္ ထရန္႔ ၏ sore-loser theory ဟုအမည္ေပးထားေသာ စာမ်က္ႏွာ ၇၀ ရွိ္
စကၠဴ ျဖဴ စာတမ္းကုိ တရုတ္ ႏူိင္ငံေတာ္ေကာင္စီမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထုိစကၠျဖဴ
စာတမ္းတြင္ အေမရိကန္တုိ႔ က ၎တုိ႔ ျပည္တြင္း မူ၀ါဒ မ်ား ဖရုိဖရဲ ုုျဖစ္လာေနျခင္းအား
မိမိတုိ႔ကုိ တရားခံရွာျခင္းဟု ေဖၚျပထားသည္

သုိ႔ေသာ္ ျပည္တြင္းရွိ အမ်ဳ ဳိးသားေရး ေရဘုံဘုိင္ ပုိက္ေခါင္းကုိ ဖြင့္ခ်ဖုိ႔ အထိ မရည္ရြယ္
ေသး၊ ျပည္တြင္း ရွိ သတင္း မီဒီယာ မ်ားႏွင့္၀ါဒျဖန္႔ခ်ီေရး သမားမ်ားက ေဒၚနယ္ ထရန္႔
ကုိ လူဆုိးတေယာက္ အျဖစ္ ပုံေဖၚေရးသားျခင္းမ် ဳိး မရွိေသး။ ဤသည္ကုိ ၾကည့္ က
တရုတ္တုိ႔ မည္မ် အထိ ကုန္သြယ္ေရး စစ္ပဲြအား အဆုံးသတ္ရန္ လုိလားေနသည္ကုိ
သိသာလွေပသည္။

တကယ္တမ္းတြင္မူတရုတ္ စီးပြားေရးသည္ ၂၀၀၈ ဘ႑ာေရး အၾကပ္အတည္းၾကီး ေနာက္ပုိင္း
အေမရိကန္ထက္ႏွစ္ဆႏႈန္းမ် ၾကီးထြားလာေနျခင္း၊ အသိလိမၼာ အတုအေယာင္ ျဖစ္ေသာ
AI, Quantum, biotech တုိ႔ တြင္ အစုိးရမွ ေငြအလုံးအရင္း ျမဳပ္ႏွံလာေနျခင္း၊ အဆုိပါ
နည္းပညာ မ်ား အား ဆုိက္ဘာ မွ ခုိးယူေနျခင္း၊ တရုတ္ ပုဂၢလိက ပုိင္ ကုမၸဏီမ်ားကုိ ဗန္းျပကာ ဥေရာပ
 ႏွင့္ အာဖရိက ႏူိင္ငံမ်ား ၏ ႏူိင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒ ကုိ ၾကဳိးကိုင္ရန္ လုံးပမ္းလာျခင္းမ်ား ကုိ အေမရိကန္တုိ႔
ထိတ္လန္႔လာေနခဲ့သည္။ ထုိအေရးကုိ အခ်ိန္မီ မဟန္႔တားႏူိင္က ေနာင္တြင္
တရုတ္တုိ႔ အား မိမိတုိ႔ ႏွင့္ တန္းတူ အျဖစ္မလဲြမေသြ အသိအမွတ္ ျပဳရမည့္ အေရးကုိ
ေတြးလန္႔ လာခဲ့ၾကသည္။

ကမၻာတြင္ အျမဲလုိ ဗုိလ္က် စုိးမုိးေနက်အေမရိကန္ ႏွင့္ ယခုအခါ ေခါင္းေထာင္ထ
လာေနယုံမက ၀ါဒေရးရာတြင္လည္းေတာင္ ႏွင့္ ေျမာက္ ျဖစ္ေနေသာ တရုတ္
တုိ႔ ယွဥ္ျပဳိင္လာေနၾကသည့္ အေရးကုိသမုိင္း အစဥ္အဆက္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ေနာ
ေၾကေအာင္ ေလ့လာျပီး ျဖစ္ေသာ သမုို္င္းပညာရွင္တုိ႔ အၾကား စုိးရိမ္တၾကီး ေျပာဆုိမူ
မ်ား ရွိလာေနၾကျပီလည္း ျဖစ္သည္။

တရုတ္သည္ ၎တုိ႔ အႏူိင္ရေရး အသာရေရးသာ အာရုံစုိက္လုိသူမ်ား ျဖစ္ျပီး ရုရွားကဲ့
သုိ႔ အေမရိကန္ ႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ား အားလုံးအစိ္တ္စိတ္ အမႊာမႊာ ျပဳိကဲြေအာင္ စနစ္တက်
ၾကံစည္ေနျခင္းမရွိသည္ကုိလည္း သတိခ်ပ္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ တရုတ္သည္ အေမရိကန္
တုိ႔ တင္ပုိ႔ ေရာင္းခ်ေနမူမ်ားကုိ ကေနဒါ၊မကၠဆီကုိ ႏူိင္ငံမ်ားေလာက္ မွီခုိေနရျခင္း
မရွိ၍ အလြယ္တကူ အႏူိင္က်င့္၍ ရမည္မဟုတ္သျဖင့္လည္း တရုတ္ ေခါင္းေထာင္
လာေနသည္ကုိ မလြဲမေရွာင္ သာ ခြင့္ျပဳရေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း....

တရုတ္တုိ႔ အေနျဖင့္ ေဒၚနယ္ ထရန္႔ ကုိမေလးစားျခင္ ၍ ရေသာ္လည္း ၎အား
ထုိေနရာေရာက္ေအာင္ ပုိ႔ေဆာင္ႏူိင္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တည္တံ့လာခဲ့ေသာ
ဒီမုိကေရစီ၏ အင္အားကုိေတာ့ ေလးစားရမည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ norm-busting diplomacy
ကု္လည္း ျပဳ ျပင္သင့္ေၾကာင္း ပညာရွုင္တုိ႔ကေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။
လွစိုးေ၀

No comments:

Post a Comment