Latest News

Tuesday, June 18, 2019

ဖဲြ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရး လူထု ဆႏၵခံယူပဲြ က်င္းပရန္ထိ ျပင္ဆင္ေနျပီ (လာရီ ေဂ်ဂင္ ေရးသည္)


အာဏာရ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္သည္ ဖဲြ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရး အား ျပည္သူ ႏွင့္ ပါလီမန္ သုိ႕ ခ်မျပမီ မွာပင္ အျပီးသတ္ အဆင့္အထိ ျပင္ဆင္ထားခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႕ေသာ္ ထုိအေရးကား စစ္တပ္အား ထိခုိက္ဖုိ႕ ျဖစ္လာတဲ့ အတြက္ ျပင္းထန္တဲ့ ထိပ္တုိက္ ရင္ဆုိင္ေတြ႕မႈေတြ ျဖစ္လာဖုိ႕က ေရွာင္လႊဲလုိ႕ မရတဲ့ အေနအထား မွာ ရွိေနပါတယ္။

ဖဲြ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရး လူထု ဆႏၵ ခံယူပဲြ ျပဳလုပ္ႏူိင္ဖုိ႕ အထိ ရည္ရြယ္ျပီး မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းကုိ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ က ျပင္ဆင္ေနတဲ့ အဆင့္ ေရာက္ေနျပီလုိ႕ အစုိးရ အဖဲြ႕ထဲက ၀ါရင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား က ေျပာျပခဲ့ျပီး အဓိက ကေတာ့ စစ္တပ္ ဖက္က အဆမတန္ အာဏာကုိင္စဲြထားမႈ ကုိ ျပင္ဆင္ေရး ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ထုိကဲ့သုိ႕ ရဲတင္းစြာ ၾကဳိးစားလာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ စစ္တပ္ရဲ႕ ျပင္းထန္တဲ့ ဆန္႕က်င္မႈ နဲ႕ ရင္ဆုိင္ရဖုိ႕ ရွိေနတာကလည္း ေသခ်ာသေလာက္ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကေတာ့ အာဏာရခဲ့တဲ့ ကနဦး ႏွစ္ေတြမွာ ဖဲြ႕စည္းပုံ ကုိ ေျပာင္းလဲႏူိင္ဖုိ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကုိ စတင္ ၾကဳိးပမ္းလာခဲ့ပါတယ္။ သုိ႕ေသာ္လည္း အဆုိပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက ႏူိင္ငံေရး မွာ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာႏူိင္ေလာက္အထိ ျဖစ္မလာတဲ့ အတြက္ သူမ အဖုိ႕ အေတာ္ စိတ္ပ်က္လာခဲ့ပါတယ္။ ထုိ႕အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဖက္ကေန အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာဖုိ႕ လႊတ္ေတာ္ ဖက္ကုိ ဦးလွည့္လာတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အစုိးရကလည္း ဒီအတြက္ ဖဲြ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရး ပူးတဲြ ေကာ္မီတီ ေတြ ဖဲြ႕စည္းေပးခဲ့ျပီး အၾကံညဏ္ေတြ ရယူလာခဲ့ပါတယ္။

ဖဲြ႕စည္းပုံ ေျပာင္းႏူိင္ဖုိ႕ တြန္းအား ေပးေနမႈမ်ားက ကာလၾကာျမင့္စြာကတည္းက စတင္လာေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစုိးရ ကုိ ဦးေဆာင္ေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ ဒီလုိ ေျပာင္းလဲ ျပစ္ခ်င္တဲ့ သူမ ဆႏၵကုိ ေျဗာင္ဖြင့္ေျပာခဲ့တာ ျဖစ္ျပီး ျဖစ္ႏူိင္ရင္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပဲြ မတုိင္မီ ျပဳလုပ္ခ်င္ေနပါတယ္။ ဘယ္လုိ ဘယ္ပုံ စီမံထားတယ္ဆုိတာေတာ့ လူထု ကုိ ခ်မျပရ ေသးေပမယ့္ အင္အယ္ဒီက ဘာေတြကုိ ေျပာင္းခ်င္ေနတယ္ ဘယ္လုိ လုပ္သြားမယ္ ဆုိတာေတာ့ အေတာ္မ်ားမ်ားက သိႏွင့္ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ မႏွစ္ က ႏွစ္ကုန္ပုိင္းေလာက္ကစျပီး အေတာ္ကုိ လ်ဳိ႕လ်ဳိ႕ ၀ွက္၀ွက္ လုပ္ျပီး စတင္ စီမံလာခဲ့ပါတယ္။ ပါတီ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္ပုိင္း ရွိ အနည္းငယ္ေလာက္နဲ႕သာ အတြင္းၾကိတ္ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳလုပ္ခ့ဲပါတယ္။ သုိ႕ေသာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီး မင္းေအာင္လႈိင္ကုိေတာ့ အသိေပးခဲ့ပါတယ္။

ဒါကလည္း အာဏာမရမီ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီး နဲ႕ အေပးအယူ ျပဳလုပ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လုိ႕ အစုိးရ အတြင္းပုိင္း သတင္း ေတြက ဆုိပါတယ္။ သူမ အေနနဲ႕ အာဏာရျပီး ႏွစ္ ႏွစ္ အတြင္းမွာ ေျပာင္းလဲဖုိ႕ မၾကဳိးစားဖူး ဆုိတာရယ္၊ ၾကဳိးစားလာတဲ့ အခါမွာလည္း ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကုိ ၾကဳိအသိေပးမယ္ ဆုိတာ ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခု အခါ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မီတီ ကုိ ျပီးခဲ့တဲ့ ေလးလ က စျပီး ဖဲြ႕စည္းလာခဲ့ပါတယ္။ အဆုိပါ ေကာ္မီတီ က အျပီးသတ္ အစီရင္ခံစာ ေရးဆဲြ ျပီးသြားျပီ ျဖစ္ျပီး ေနာက္လ ထဲ လႊတ္ေတာ္ ျပန္က်င္းပတဲ့ အခါ ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိ ခ်ျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကုိ ခ်မျပမီ အထိ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ျပန္သြား ဖုိ႕ မရွိဖူးလုိ႕ သိရပါတယ္။ ပါ၀င္တဲ့ အဖဲြ႕၀င္အားလုံးကုိလည္း သတင္းမေပါက္ၾကားဖုိ႕ အမိန္႕ထုတ္ထားပါတယ္။

၄၅ ဦး ေကာ္မီတီ မွာ ႏူိင္ငံေရး ပါတီ မ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ စစ္တပ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္ မွာ ရွိတဲ့ အခ်ဳိး အတုိင္း ကုိယ္စားျပဳ ပါ၀င္ခြင့္ ေပးခဲ့ပါတယ္။ အေစာပုိင္းကေတာ့ စစ္တပ္ လုိလားတဲ့ USDP နဲ႕ တပ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေကာ္မီတီသည္ ဖဲြ႕စည္းပုံ နဲ႕ မညီဖူးဆုိျပီး ပါ၀င္ရန္ ျငင္းဆုိခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ပုိင္း စိတ္ေျပာင္းသြားျပီး ပါ၀င္လာခဲ့ၾကပါတယ္။

စစ္တပ္ဖက္ က ထင္ထားခဲ့တာက အင္အယ္ဒီ အေနနဲ႕ ျပင္ဆင္ဖုိ႕ အဆုိေတြကုိ တခုခ်င္းစီ လႊတ္ေတာ္ကုိ တင္သြင္းသြား မယ္၊ အဲ့ဒီအခါက် ၎တုိ႕ ရထားတဲ့ ဗီတုိ ကုိ သုံးျပီး တခုခ်င္းစီကုိ ပါယ္ခ်သြားမယ္လုိ႕ တြက္ထားခဲ့တာ ျဖစ္လုိ႕ ယခုအခါ အငုိက္မိသြားတယ္လုိ႕ ဆုိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေကာ္မီတီ က အခန္း ၁၅ ခန္းလုံး ျပန္လည္ သုံးသပ္ခဲ့တဲ့ အျပင္ အပုိ ငါးခု ျဖစ္တဲ့ အခြန္ေကာက္ခံေရး၊ ျပည္နယ္ နဲ႕ ေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ား အစရွိတာေတြလည္း ပါတယ္လုိ႕ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ ျမတ္ညဏ္စုိး က ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

အခုလုိ ေကာ္မီတီ ဖဲြ႕စည္းလာတာကလည္း ဖဲြ႕စည္းပုံ
ျပင္ဆင္ေရး အတြက္ အင္အယ္ဒီ ရဲ႕ ပထမဆုံး ၾကဳိးပမ္းခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခါ ျပီးဆုံးလုနီး ျဖစ္ေနျပီ ေကာ္မီတီ ရဲ႕ အစီရင္ခံစာပါ ျပင္ဆင္ရန္ အဆုိျပဳခ်က္ေတြကုိ လႊတ္ေတာ္မွာ အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးဖုိ႕ရွိပါတယ္။

အဲ့ဒီအခါက် အဆုံးသတ္ ပဲြကုိ ၾကဳိတင္ ခန္႕မွန္းႏူိင္ၾကေတာ့မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ျပင္ဆင္မႈေတြ ျဖစ္တဲ့ ျပည္နယ္ ႏွင့္ ေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ေတြကေနပဲ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကုိ တုိက္ရုိက္ ေရြးခ်ယ္ဖုိ႕၊ ပုိျပီး လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြ ေပးဖုိ႕ အစရွိတာေတြက အလြယ္တကူ အတည္ျပဳ ႏူိင္ဖုိ႕ ရွိေနပါတယ္။

သုိ႕ေသာ္လည္း စစ္တပ္ကုိ လႊတ္ေတာ္မွာ ၂၅% ပါခြင့္ေပးထားမႈ နဲ႕ ၀န္ၾကီးဌာန သုံးခုကုိ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အား ခန္႕အပ္ပုိင္ခြင့္ ေပးထားခ်က္ေတြကုိ ျပင္ဆင္ဖုိ႕ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ၇၅% နဲ႕ အတည္ျပဳရမွာ ျဖစ္ျပီး လူထု ဆႏၵခံယူပဲြလည္း လုပ္ဖုိ႕ လုိအပ္ေနပါတယ္။

ဒါကုိ အေပၚယံၾကည့္ရင္ေတာ့ မျဖစ္ႏူိင္ဖူးလုိ႕ ယူဆႏူိ္င္ပါတယ္။ တုိင္းျပည္ရဲ႕ လက္ရွိ ဖဲြ႕စည္းပုံကုိယ္၌က မည္သည့္ အရပ္သား အစုိးရကုိယ္ မဆုိ မလႈပ္ႏူိင္ေအာင္ ခ်ည္ထားခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ “၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံသည္ စစ္မွန္၍ အႏွစ္သာရ ျပည့္တဲ့ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ ေပၚေပါက္ေအာင္ ဟန္႕တားထားတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပရာဂ္ ရွိ ခ်ားစ္လ္ တကၠသုိလ္ ေဟာေျပာပဲြမွာ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသြားခ့ဲပါတယ္။

“ဒီအတြက္လည္း ျမန္မာျပည္၏ ဖဲြ႕စည္းပုံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အတင္းက်ပ္ဆုံး ျဖစ္တယ္လုိ႕ ဥပေဒ ပညာရွင္ေတြ ေျပာၾကတာလည္း အဆန္းေတာ့ မဟုတ္ပါဖူး”

သုိ႕ေသာ္ ေျပာင္းလဲေအာင္ လုပ္ႏူိင္မယ့္ မဟာဗ်ဳဟာ ေတြကုိေတာ့ သူမအေနနဲ႕ ၾကဳိတင္ သုံးသပ္ထားျပီးလည္း ျဖစ္ပုံရပါတယ္။ ဒီအတြက္ အတုိက္အခံ ေတြ ၾကဳံလာရႏူိင္မွာလည္း ေမွ်ာ္လင့္ထားျပီးသား ျဖစ္ေပမယ့္ ေျပာင္းလဲဖုိ႕ ျပည္သူေတြက စိတ္၀င္တစား အားေပးမႈ ေတြေၾကာင့္ အားတက္လာရတာလည္း ျဖစ္တယ္လုိ႕ သူမ က ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒီအတြက္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ စစ္တပ္အေနနဲ႕ မဲေပးခြင့္ အင္အား အသာရေနမႈ နဲ႕ တခုတည္း နဲ႕ ေတာ့ အင္အယ္ဒီကုိ ဟန္႕တားလုိ႕ ရႏူိင္ေျခ မရွိဖူး ယူဆရပါတယ္။ ပါတီ အေနနဲ႕ ေအာက္ေျခ အင္အားစုေတြကုိ စည္းရုံးျပီး ဆႏၵခံယူပဲြ မွာ အုံနဲ႕ က်င္းနဲ႕ ထြက္လာေအာင္ ေဆာ္ၾသႏိူင္စြမ္း ဆုိတဲ့ မဟာဗ်ဳဟာ မွာ အေရးသာေနရျပီး စုိးရိမ္ဖုိ႕ ရွိေနတဲ့ အခ်က္ ျဖစ္တဲ့ မဲဆႏၵရွင္မ်ား က စိတ္ပါလက္ပါ မရွိေတာ့ ျခင္းကုိ တန္ျပန္ႏူိင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပေဒ ရႈ႕ေထာင့္ ကေန အျမင္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာေနၾကေပမယ့္ ဖဲြ႕စည္းပုံ ကုိယ္၌က လုိသလုိ ေကာက္ယူႏူိင္ေလာက္ေအာင္ ရွင္းလင္း ျပတ္သားမႈ ရွိမေနသည္ကပင္ ဖဲြ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရစရာ မလုိပဲ ဆႏၵခံယူပဲြ တုိက္ရုိက္ လုပ္ႏူိင္တဲ့ သေဘာမ်ဳိးေတြ ရွိေနျပန္ပါတယ္။ ဒီအခါက် အစုိးရ အဖုိ႕ မဲအမ်ားစု ရဖုိ႔ပဲ လုိပါတယ္။ (ဆုိလုိတာက ၅၀% ေက်ာ္ဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္)၊ လုပ္ၾကံခံခဲ့ရတဲ့ ေရွ႕ေနၾကီး ဦးကုိနီ ကလည္း ဒီသေဘာအတုိင္းပဲ ခံယူထားပါတယ္။

သုိ႕ေသာ္လည္း အင္အယ္ဒီ ဖက္က ဒီလုိပုံစံသစ္ နဲ႕ တြန္းလာတာကုိ စစ္တပ္က ဘယ္လုိ တုန္႕ျပန္မလဲ ဆုိတာက ျပႆနာ ရွိေနပါတယ္။ အစုိးရ အေနနဲ႕ လူထု ဆႏၵခံယူပဲြ အထိ မေရာက္ခင္ေတာ့ စစ္တပ္ နဲ႕ အၾကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးရဖုိ႕ ရွိေနပါတယ္။ ဒီအခါက် ရင္ ဘယ္လုိ ျပင္ဆင္မႈ မ်ဳိးကုိ လူထုကုိ ခ်ျပမလဲ ဆုိတာ ေျပာရဆုိရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခါ က် “အေပး အယူ” ဆုိတာ ရွိလာမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္၊ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ စစ္ဖက္-အရပ္ဖက္ ဆက္ဆံေရး က အနိမ့္ဆုံး ေရာက္ေနျပီး ၀ရုန္းသုံးကားလည္း ျဖစ္လာႏူိင္ပါတယ္။ အစုိးရကေတာ့ လူထု ဆႏၵခံယူပဲြ အတြက္ ျပင္ဆင္မႈ ေတြ ျပီးေျမာက္ဖုိ႕ အာရုံစုိက္ေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။
လွစိုးေ၀

No comments:

Post a Comment