Latest News

Wednesday, June 12, 2019

အစုိးရမွ လ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား ၁၂ လ အတြင္း လုံေလာက္ရန္ စီမံျပီ


ႏူိင္ငံအတြင္း လ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျဖန္႕ျဖဴးမႈမ်ား တုိးျမွင့္လာေနေသာ္လည္း ျပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္လအတြင္း ဓါတ္အား ျပတ္ေတာက္မႈမ်ား ႏွင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရမႈမ်ား ေၾကာင့္ စက္ရုံ အလုပ္ရုံမ်ား တြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ မ်ား ေလ်ာ့ခ်ခ့ဲရျခင္း ႏွင့္ ေဆးရုံ မ်ား တြင္ ကေသာင္းကနင္း ျဖစ္လာမႈမ်ား ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္။ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခား ျမဳိ႕ၾကီးမ်ား တြင္လည္း အၾကီးအက်ယ္ ဓါတ္အား ျပတ္ေတာက္မႈေတြ ျဖစ္လာခဲ့ရပါတယ္။

ျပည္သူမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျငည္းတြားလာခဲ့သည့္ အတြက္ အစုိးရမွ လ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ကုိ ၁၂ လ အတြင္း ဓါတ္အားေပးလုိင္းမ်ား အတြင္း စီးေမ်ာႏူိင္ေစရန္ မီဂါ၀ပ္ ၃၀၀ အထိ ထုတ္လုပ္ႏူိင္မယ့္ စက္ရုံ ေပါင္း သုံးရုံ ေဆာက္လုပ္ေရး အတြက္ တင္ဒါမ်ား တင္သြင္းရန္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ား ကုိ ယခုလ ကုန္မွ စ၍ ဖိတ္ေခၚမယ္လုိ႕ ျမန္မာ စြမ္းအင္ ႏွင့္ လ်ပ္စစ္ ၀န္ၾကီးဌာနမွ အၾကီးတန္း အရာရွိ ဦးသန္းေဇာ္ က ေျပာတယ္လုိ႕ ဘန္ေကာက္ပုိ႕စ္ မွာ လာရီ ေဂ်ဂင္ က ေဖၚျပထားပါတယ္။

ဓါတ္အားေပး စက္ရုံမ်ားကုိ Barge လုိ႕ ေခၚတဲ့ ၀မ္းျပားတဲြေရယာဥ္ မ်ား ေပၚကေန လည္ပါတ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လုိအပ္တ့ဲ စြမ္းအင္ ျဖစ္တဲ့ LNG ကုိ ႏူိင္ငံတကာ ေစ်းကြက္မွ အတတ္ႏူိင္ဆုံး ေစ်းႏႈန္း သက္သာ စြာ နဲ႕ ၀ယ္ယူသြားမွာ ျဖစ္ျပီး LNG တင္ သေဘၤာ မ်ား မွ ရရွိတဲ့ ဓါတ္ေငြ႕ရည္ ကုိ ဓါတ္ေငြ႕ေလာင္စာ အျဖစ္ ၀မ္းျပားတဲြေရယာဥ္ရွိ ဓါတ္အားေပး စက္ရုံ မ်ား ကပဲ ျပန္လည္ ထုတ္လုပ္ေပးျပီး ကုန္းေပၚက ဓါတ္အားေပး လုိင္းမ်ား နဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္သြားဖုိ႕ ရွိေနပါတယ္။

လက္ရွိ ဓါတ္အားေပး လုိင္းမ်ား နဲ႕ အလြယ္တကူ ခ်ိတ္ဆက္ႏူိ္င္ဖုိ႕ အဆုိပါ စက္ရုံ သုံးရုံ လည္ပါတ္မယ့္ ေနရာမ်ားကို ဓါတ္အားေပး စက္ရုံၾကီး မ်ား နဲ႕ နီးတဲ့ ဆိပ္ကမ္း ေနရာ သုံးေနရာ ကုိ ေရြးခ်ယ္ထားပါတယ္။ ပထမတခုက ရခုိင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴ ျဖစ္ျပီး၊ ဒုတိယ က ပုသိမ္ ကမ္းရုိးတန္း ေတာင္ဖက္ပုိင္း နဲ႕ ရန္ကုန္ သံလ်င္ အနီး မွာ ျဖစ္တယ္လုိ႕ ဆုိပါတယ္။

အဆုိပါ စက္ရုံ သုံးရုံ တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ တင္ဒါ မ်ား လက္ခံရရွိျပီး သုံးလ အတြင္း လုပ္ငန္း ခ်ေပးမွာ ျဖစ္ျပီး ေနာက္ ႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ မွာ စတင္ လည္ပါတ္ႏူိင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ထုိ႕အျပင္ လက္ရွိ လုိအပ္ေနတဲ့ မီဂါ၀ပ္ ၆၀၀ ကုိ ျဖည့္ဆီးႏူိင္ဖုိ႕ အဆုိပါ တဲြေရယာဥ္မ်ားမွ ၀ယ္ယူဖုိ႕ ရိွေနျပီး ေစ်းႏႈန္းၾကီးျမင့္ဖုိ႕ ရွိေနတာေၾကာင့္ ၀န္ၾကီးဌာနအဖုိ႕ ဘတ္ဂ်က္ အခက္အခဲ နဲ႕ ရင္ဆုိင္ရဖုိ႕ ရွိေနပါတယ္။

ဘ႑ာေရး ၀န္ၾကီး ဦးစုိး၀င္းကေတာ့ တကီလုိ၀ပ္ ကုိ ေဒၚလာ ၇ ဆင့္ ထက္ ပုိ ေပးလုိ႕ မျဖစ္ဖူးလုိ႕ ဆုိပါတယ္။ သုိ႕ေသာ္လည္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား အဆုိအရ LNG စက္ရုံမ်ားရဲ႕ ထုတ္လုပ္ ျဖန္႕ျဖဴးစရိတ္က အေတာ္ၾကီး ျမင့္မယ္လုိ႕လည္း ဆုိပါတယ္။

ယခင္က တူရကီ နဲ႕ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ား နဲ႕ တဲြေရယာဥ္မ်ားမွ ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္ရန္ စီစဥ္ထားမႈသည္ လက္ေတြ လုပ္ေဆာင္ႏူိင္ျခင္း မရွိမႈ နဲ႕ ေစ်းႏႈန္း အေပၚ သေဘာတူညီမႈ မရခဲ့တာေၾကာင့္ ပ်က္ယြင္းသြားခဲ့ဖူးပါတယ္။

ႏူိင္ငံ အတြင္း လ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား ကုိ ေစ်းႏႈန္း သက္သာစြာ နဲ႕ ျဖန္႕ျဖဴးေပးေနရမႈသည္ ပုိမုိ ထုတ္လုပ္ႏူိင္ေရး အတြက္ အဓိက အတားအဆီးၾကီး ျဖစ္ေနပါတယ္။ လက္ရွိ တြင္ အိမ္ေထာင္စု တစု လ်င္ 1 KWH အတြက္ ေဒၚလာ သုံးဆင္ ခန္႕သာ ေပးေဆာင္ရပါတယ္။ ကမၻာေပၚတြင္ အနိမ့္ဆုံး ႏႈန္းထားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းသုံး အတြက္ကေတာ့ ေဒၚလာ ၁၈ ဆင့္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ လုိအပ္တဲ့ ေငြေတြ အတြက္ အစုိးရက ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ စုိက္ထုတ္ က်ခံေပးေနရပါတယ္။

ဒီႏႈန္းထားေတြ ျပင္ဆင္မွသာ အျခား ႏူိင္ငံမ်ား မွ ၀ယ္ယူတာတုိ႕၊ LNG စက္ရုံ ေတြ တည္ေဆာက္တာတုိ႕ မွာ သုံးႏူိင္မွာ ျဖစ္ျပီး၊ ဒီလုိ ၀ယ္ယူႏူိင္ဖုိ႕ လက္ရွိေပးရတဲ့ အိမ္ေထာင္စု ႏႈန္းထား ရဲ႕ သုံးဆ ခန္႕ ရမွ ျဖစ္မယ္လုိ႕ ဦးသန္းေဇာ္ က ေျပာပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္း ကုိ ျပန္လည္ သုံးသပ္ဖုိ ဘ႑ာေရး ၀န္ၾကီးဌာနေတြနဲ႕ ညွိႏႈိင္းေနမႈသည္ ႏွစ္ ႏွစ္ခန္႕ ရွိေနျပီလုိ႕ ဆုိပါတယ္။

ဒီလို သုံးသပ္ရာမွာ လ်ပ္စစ္ဓါတ္အား မဆုိသေလာက္သာ သုံးတဲ့ ဆင္းရဲတဲ့ အိမ္ေထာင္စုေတြ အတြက္ ေစ်းႏႈန္း တမ်ဳိး သတ္မွတ္ဖုိ႕လည္း ရည္ရြယ္ထားတယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ လာမည့္ လ အနည္းငယ္ အတြင္း ေစ်းႏႈန္းကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာသြားမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ရုတ္ျခည္း ခုန္တက္သြားျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ပဲ တေျဖးေျဖး နဲ႕ တက္သြားေအာင္ ျပဳလုပ္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုထက္ထိ ၾကန္႕ၾကာေနရျခင္းမွာလည္း အစုိးရ အရာရွိ ပုိင္းရဲ႕ တက္တက္ၾကြၾကြ လုပ္ေဆာင္လုိစိတ္ မရွိျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ား ရွိေနျခင္း ႏွင့္ လူထု ၾကီး ရဲ႕ ေဒါသ ထြက္မွာ ကုိ စုိးရြံေနမႈမ်ားေၾကာင့္လုိ႕ ဆုိပါတယ္။

ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား က ေစ်းႏႈန္းကုိ အဓိက မထားပဲ ဓါတ္အား မျပတ္ ရရွိႏူိင္ပါ့မလား ဆုိတာပဲ စုိးရိမ္ေနၾကပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ လ ထဲ တြင္ တရုတ္ျပည္ ေတာင္ပုိင္းမွ မီဂါ၀ပ္ ၁၀၀၀ ၀ယ္ယူဖုိ႕ အစီအစဥ္က ပ်က္မလုိ ျဖစ္သြားပါတယ္။ အဓိက အေၾကာင္းကေတာ့ ရန္ကုန္ နဲ႕ မႏၱေလး ျမဳိ႕ၾကီးေတြမွာ လုိအပ္ေနတဲ့ ဗုိ႕လ္ အား ျမင့္ ဓါတ္ၾကဳိးလုိင္းေတြ မရွိတဲ့ အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္ ကုမၸဏီမ်ားက လာေရာက္ တပ္ဆင္ေပးဖုိ႕ ကမ္းလွမ္းေပမယ့္ အစုိးရ က တရုတ္မ်ား ထဲထဲ၀င္၀င္ ပါတ္သက္မယ့္ အေရး ကုိ မလုိလားတဲ့ အတြက္ လက္မခံႏူိ္င္ဖူး လုိ႕ ဆုိပါတယ္။

ယခု တဲြေရယဥ္ ဓါတ္အား ေပးစက္ရုံ မ်ားက ေလာေလာဆယ္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ယာယီ ေျဖရွင္း ေပးသြားဖုိ႕ ရည္ရြယ္ ျပဳလုပ္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အစုိးရ အေနနဲ႕လည္း လ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ေခၽြတာေရး အတြက္ လူထု ၾကား လႈံ႕ေဆာ္ စည္းရုံး သြားဖုိ႕ လုိတယ္လုိ႕လည္း ေထာက္ျပမႈ ေတြ ရွိေနပါတယ္။ ထုိ႕အျပင္ ေရအားလ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား၊ ျပန္လည္ အသုံးျပဳ စြမ္းအင္ စီမံကိန္း မ်ား တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ျဖစ္ျပီး အေရးၾကီးဆုံး က ျမန္ျမန္ လုပ္သြားဖုိ႕ပဲ ျဖစ္တယ္လုိ႕ ဆုိပါတယ္။
လွစိုးေ၀

(ေလာပီတ ေရအား လ်ပ္စစ္စက္ရုံကုိ ေတြ႕ျမင္ရစဥ္)

No comments:

Post a Comment