Latest News

Tuesday, April 30, 2019

တင္တင္ညိဳ(ရ-က-သ ရဲ့ ပံုရိပ္စစ္) (အပိုင္း၁)။

တင္တင္ညိဳ(ရကသ)


နင္ ငါတို ့ကို မေၿပာမဆိုပဲ ထြက္သြားတာ အခုဒီေန ့ဆိုရင္ ( ၂၇ )ႏွစ္ ေတာင္ရွိၿပီ။
နင္ဟာေလ နင္အက ်င္ ့ကို ဘယ္ေတာ ့မွ မေဖ ် ာက္ဖူး။။ ဘယ္သူကိုမွလဲ န ုတ္မဆက္သြားခဲ ့ဘူးဟာ ညိ ဳ ၾကီး ( တင္တင္ညိ ဳ )။။ အခုဒီေန ့(ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန) ့ေရာက္တိုင္ ငါတို ့ေလ နင္ကိုလြမ္းေနၾကရၿပီဟာ။ နင္ ေနာက္ေၿပာင္ၿပီးေၿပာခဲ ့စကားရွိပါတယ္။။ ဘာလဲ နင္ေၿပာေနၾကစကားတခြန္းေလ။

"" လြမ္းရစ္တာ ေနခဲ ့ေပေတာ ့"""" '

'''လြမ္းရစ္တာ ေနခဲ ့ေပေတာ ့''''

အခုေတာ ့ဒီအတိုင္းပါပဲဟာ နင္ကို ငါတို ့အားလံုးလြမ္းေနရၿပီညိဳၾကီးေရ။။။
တင္တင္ညိဳၾကီးကို စတင္ေတြ ့ခဲ့ဖူးခဲ့သည့္က ၁၉၈၈ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန ့ကၿဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ ်ိန္က ၿမန္မာ့ၿပည္၏ နိုင္ငံေရးအေၿခအေနက ရန္ကုန္ၿမိဳ ့တြင္းမွာ မတည္မၿငိမ္နဲ ့ လႈပ္လႈပ္ရြရြ ၿဖစ္ေနခဲေသာ အခ ်ိန္ကာလလဲၿဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ရဲ့ လူစည္ကားရာ ၿမိဳ ့လယ္ေခါင္ ၊ ၿမိဳ ့တြင္က ေစ ်းမ ်ားတြင္ တကၠသိုလ္ေက ်ာင္းသားဟု ထင္ၾကရေသာ လူငယ္ေလးမ ်ားက မ ်က္နာအာ လက္ကိုင္ပါ၀ါ(သို ့) အ၀တ္စမ ်ား မ ်က္နာမ ်ားေပၚစည္းၾကပ္၍ ရဲ၊ အရပ္၀တ္ေထာက္လွမ္းေရးမ ်ား အနည္းငယ္ကင္းရွင္မည္ ့ လူစည္ရာေနရာမွားတြင္ ၿမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီအစိုးရအား ဆန္က ်င္သည့္ လ ွ်ပ္တၿပတ္ တရားေဟာၿခင္း၊ စာရြတ္စာတမ္းမ ်ား ေ၀ငွၿခင္း၊ ဘတ္စ္ကားမ ်ားေပၚမွ က ်ဲခ ်သြားၿခင္း စသၿဖင့္ အစိုးရဆန္က ်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ ်ား ၾက်ိၾကားၾကိဳၾကား ၿဖစ္ေနေသာ ကာလၿဖစ္သည္။ လူငယ္မ ်ား၊ အထက္တန္း အတန္းၾကီးေက ်ာင္းသားမ ်ားဆီသို ့ပင္ ထိုလႈပ္ရွားမႈတို ့က စိမ္ ့၀င္တိုေဖာက္ေနခဲ့ေသာ အခ ်ိန္ကာလလည္ၿဖစ္သည္။ က ်ေတာ္တို ့လူငယ္မ ်ားအၾကား နိုင္ငံေရးကို နာမလည္ေသာ္ၿငာလည္း လက္ရွိတိုင္းၿပည္ကို အုပ္ခ ်ဳပ္ေနေသာ ၿမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီအစိုးရအုပ္ခ ်ဳပ္မႈကို မၾကိဳက္ၾကေတာ့ေခ ်။ ဘယ္အရာကို မၾကိဳက္သလဲ ဆိုပါက နိုင္ငံေရးသမားမ ်ား၊ ပညာရွင္မ ်ား မဟုတ္ၾကသည့္အတြက္ လက္တေလာ ၿဖစ္ပ ်တ္ခဲ့ေသာ ၁၉၈၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ(၅) ရက္ ေငြစကၠဳမ ်ားကို တရားမ၀င္ေၾကညာလိုက္သၿဖင့္ မိမိတို မိသာစုမ ်ားအၿပင္ မိမိတို ့ပတ္၀န္းက ်င္တခုလံုး အိမ္တိုင္နည္းပါးေလာက္ စီးပြာေရးအခတ္အခတ္၊ စားေသာက္ေရးအခတ္အခဲ၊ က ်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေနေရးထိုင္ေရးအခတ္အခဲမ ်ားကို မ ်က္ၿမင္ကိုယ္ေတြ ့ၾကံဳခဲ့ၾကရသည္။

မၾကာေသးခင္းက ၿဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဘုန္းေမာ္အေရးအခင္၊ တံတားနီအေရးအခင္း၊ ရန္ကုန္တကၠို္ေက ်ာသ္းထဲကေန ေက ်ာင္းသားေထာင္ခ ် ီ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးၿပီး အင္းစိန္ေထာင္အတြင္းပိုေဆာင္ ဖမ္းဆီးခဲ့ေသာကိစၥ၊ ဇြန္(၂၁)ေန ေၿမနီကံုးအေရးခင္း စသၿဖင့္ အုပ္ခ ်ဳပ္သူအစိုးရ၏ ဖိႏွိပ္ယုတ္မာမႈ ့မ ်ားကို မေက ်မနပ္ၿဖစ္ေနေသာ အခ ်ိန္လဲၿဖစ္သည္။ က်ေနာ္တို ့သူငယ္ခ ်င္းတသိုက္ အာဇာနည္ကုန္းက အၿပန္ ေရႊတိဂံုဘုရားေပၚကိုတက္ခဲ့ၾကသည္။ထို့ေနက သူမကို ေရႊတိဂံုဘုရာရင္ၿပင္ေပၚမွာ အတူတဲြအလုပ္လုပ္ရင္း သူမနဲ ့ဆံုခဲ့ၾကၿခင္းၿဖစ္သည္။ ၁၉၈၈ မတ္လကတည္းက ထိုသို ့လႈပ္လႈပ္ရြရြၿဖစ္ေနခဲ့ေသာ ၿမန္မာၿပည္ရဲ့ နိုင္ငံေရးအေၿခအေနေတြက က ်ေနာ္တို ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ေန ေက ်ာင္းသားေတြ၊ လူငယ္ေတြအတြက္ နိုင္ငံေရးစိတ္ဓါတ္ေတြက နိုးၾကားတက္ၾကြသည့္ ေရခ ်ိန္သို့ေရာက္ရွိေနၿပီလဲၿဖစ္သည္။ က ်ေနာ္တို ့အုပ္စုထဲက ေမာင္ေစာလင္း(၁၄၁အုပ္စု မကဒ)က ဆရာၾကီးအဆင့္ကိုေရာက္ေနၿပီလဲၿဖစ္သည္။ သူက ၁၉၈၈ မတ္လ ၁၃ ရက္ ကိုဖုန္းေမာ္အေရးအခင္းၿဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေက ်ာင္းသားအေရးအခင္းက ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက ်ာင္း၀င္ဆီသို ့ ပ ် ံႏွံကူးဆက္လာ၍ မတ္လ ၁၆ ရက္ေန ့တံတားနီအေရးအခင္းၿဖစ္ၿပီး ေနာက္ေန ့ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန ့က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ထဲ သြားၿပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက ်ာင္းသားၾကီးေတြနဲ ့အတူ ေက ်ာင္းပရ၀ဏ္ထဲ ဆႏၵၿပပဲြထဲ၀င္ပါရင္း သူအဖမ္းခံလိုက္ရသည္။ သူက ၁၉၈၈ ဇူလိႈင္လ ၇ ရက္ေန ့က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက ်ာင္သူ ၂၁ ဦးအပါအ၀င္ ေက ်ာင္းသား ၁၄၂ ေယာက္ ရန္ကုန္၊ အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္ထဲေနၿပန္လြတ္လာခဲ့ၿပီး ေက ်ာင္းသားၾကီးမ ်ားနဲ ့ ရင္ႏွီးမႈေတြပိုရလာခဲ့ၿပီး သူလြတ္လာလာခ ်င္း က ်ေနာ္တို ့အားၿပန္ဆက္သြယ္ခဲ့သည္။ သူေထာင္ထဲေရာက္ေနေသာအခ ် ိန္မ ်ားတြင္ က ်ေတာ္တို ့ သူငယ္ခ ်င္းတသိုက္္လဲ ဗိုလ္တေထာင္ လုပ္သားေကာလိပ္က ကိုေအာင္ၾကည္ဦးတို ့နဲ ့ ခ ်ိပ္ဆက္မိခဲ့ၾကၿပီး ၁၉၈၈ ဂြ ်န္ ၁၃ ရက္ေန ့ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက ်ာင္းမ ်ား ၿပန္ဖြင့္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက ်ာင္း၀န္းထဲက ကိုေမာင္ေမာင္ေက ်ာ္တို ့ ကိုမိုးသီဇြန္းတို ့ တရားပဲြေတြကို သြားနားေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ ် ိန္က က ်ေနာ္တို ့ေက ်ာင္းသားမ ်ားက တူရာတူရာ ယံုၾကည္ရေသာ ေက ်ာင္းသားၾကီးမ ်ားနဲ ့အတူပူးတဲြၿပီးနိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြကို ဂြ ်န္ ၂၀ ရက္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက ်ာင္းပိတ္လိုက္ၿပီး ဂြ ်န္ ၂၁ ေၿမနီကုန္းအေရးအခင္းမ ်ားထဲလဲ ပါ၀င္ေနၾကၿပီၿဖစ္သည္။ ဂြ ်န္ ၂၁ ေၿမနီကုန္းအေရးအခင္းၿဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ ့လည္ေခါင္အတြင္း လူစည္ကားရာေနရာေတြမွာ နိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြ ပိုလုပ္ၾကရန္ တိုင္ပင္ခဲ့ေသာ္လည္း အေတြ ့အၾကံဳနည္းၾကၿပီး သိပ္မရဲၾကသၿဖင့္မၿဖစ္ခဲ ့ ၿမိဳ ့လည္ေခါင္ေနရာေတြက ၿမန္မာဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ၏ အရပ္၀တ္ေထာက္လွမ္းေရးေတြ၊ မထင္မရွားရွိေနခဲ့ၾကသည့္ သတင္ေပးမ ်ား၊ ရပ္ကြပ္ေကာင္စီေတြကို ေၾကာက္ေနရတုန္းၿဖစ္သည္။

ထိုေၾကာင့္ လူစီကားရာ ေရႊတိဂံုဘုရာေပၚသို ့ဇူလိုင္လ ပထမအပတ္ကတည္းက သြားေရာက္ေနခဲ့ၾကသည္.။ အဓိကရည္ရြယ္ခ ်က္က ဘုရားရင္ၿပင္ေပၚတြင္ အၿခားေက ်ာင္းသားအုပ္စုမ ်ားက ဦးေဆာင္ဆႏၵၿပခဲ့ေသာ္ ၀ိုင္းရံပါ၀င္ဖို ့စိတ္ကူးမ ်ားၿဖင့္သာ ေန ့တိုင္းနီပါးေရာက္ေနခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၈၈ ဇူလိႈင္လ ၁၉ ရက္ေန ့က အာဇာနည္ေန ့လဲၿဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳေန ၿပည္သူမ ်ား၊ ေက ်ာင္းသားမ ်ားက အာဇာနည္ေခါင္ေဆာင္ၾကီးမ ်ားကို အာဇာနည္ကုန္းသို ့သြားေရာက္အေလးၿပဳၾကၿပီး ဘု႔ရားေပၚတက္ ၀တ္ၿပဳခဲ့ၾကသည္။ ဒီအေလ့အထတခုက က ်ေနာ္အရြယ္ေရာက္သည့္အခ ်ိန္ လူမွန္သိတက္ခါစအရြယ္ကတည္းက ေတြ ့ၿမင္ေနၾက ဇူလိုင္(၁၉) ရက္ေန ့ၿမင္ကြင့္တခုလဲၿဖစ္သည္။ ထိုေန ့၁၉၈၈ခုႏွစ္ ဇူလိုင္(၁၉)ရက္ေန ့အဖို ့က အေတာ္ကိုထူးၿခားေသာ ေန ့တေန ့ဟုပင္ ဆိုရမည့္ က ်ေနာ္ဘ၀ အေတြ ့အၾကံုတခုလဲၿဖစ္ခဲ့ေလသည္။ ထို ့ေန ့က က ်ေနာ္တို ့ေက ်ာင္းသားမ ်ားက ဆႏၵၿပေၾကြေၾကာ္ၾကသည္ မဟုတ္ၾကပဲ အစိုးရဆန္ ့က ်င္ေရးစာေစာင္ေတြကို လူေတြ အနားယူ အပန္ေၿဖၾကရာ ဇရပ္ေဆာင္မ ်ား၏ ကြ ်န္းတိုင္လံုးမ ်ား၊ တန္ေဆာင္တန္မ ်ား၏ နံရံမ ်ားေပၚတြင္ အရင္ဆံုး အုပ္စုတစုက ေရွ ့ကေန စာရြတ္မ ်ားကို ကပ္သြားၾကသည္။ စာကပ္တဲ ့သူေတြအဖဲြ ့က စာကို တေယာက္က ကပ္ၿပီး ႏွစ္ေယာက္ သံုးေယာက္က စာကပ္တဲ့သူကို လူကြယ္ေပး၊ ကာေပးထားၾကသည္။ စာကပ္သြားသည့္ အုပ္စုေနာက္ကေန ေနာက္အုပ္စုက ေနာက္က ကပ္လိုက္လာၾကၿပီး ကပ္သြားတဲ့စာေတြကို ေအာ္ဖတ္ၾကသည္။ အမ ်ားၿပည္သူေတြ စိတ္၀င္စား အာရံုစိုက္လာေအာင္ ေအာ္ဖတ္ၿပၿခငး္ၿဖစ္သည္။ ထိုလႈပ္ရွားမႈက ေအာင္ၿမင္ထိေရာက္သည္ဟုပင္ ဆိုရမည္။ ဘုရားဖူးလာၾကသူမ ်ားက က ်ေနာ္တို ့ လႈပ္ရွားမႈ ့ကို ဂရုစိုက္မိသြားခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ ်ိန္က ေရႊတိဂံုဘုရားရင္ၿပင္ေပၚတြင္ ဓါတ္ပံုရိုက္စားသူေတြၾကားထဲမွာလဲ ဓါတ္ပံုရိုက္စားသူမ ်ားအသြင္နဲ ့ ကင္မဒါကိုင္ အရပ္၀တ္ ေထာက္လွမ္းေရးမ ်ားရွိေနခဲ့သည္။ ထိုသူမ ်ားက ေက ်ာင္းသားမ ်ားေရွ ့ကေန ကပ္သြားေသာ အစိုးရဆန္ ့က ်င္ေရးစာေစာင္မ ်ားကို ဆဲြၿဖဲ၊ ဆဲြဆုပ္တာေတြ ၀င္လုပ္တက္ၾကသည္။ ထိုေန ့က က ်ေနာ္တို ့အုပ္စုလဲ ေရႊတိဂံုဘုရားေပၚ နိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားေနၾကေသာ ေက ်ာင္းသားအုပ္စုမ ်ာနဲ ့ေရာေယာင္လိုက္ခဲ့ၾကၿပီး ေရွ ့က ေက ်ာင္းသားမ ်ားကပ္သြာေသာ စာမ ်ားကို အသံထြက္ဖတ္ၿပီး လူေတြစိတ္၀င္စားေအာင္လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ က ်ေနာ္တို ့အုပ္စုက ၁၀ ေယာက္ေက ်ာ္ေလာက္ၿဖစ္သြားသည္။ ထို ့၁၀ေယာက္ေက ်ာ္ထဲတြင္ အရပ္ၿမင္ၿမင္ ဆံပင္တိုတို ေထာင္ေထာင္ ေမာင္ေမာင္နဲ ့ က ်ေနာ္ထက္ ၂ ႏွစ္ေလာက္ အသက္ၾကီးမည္ၿဖစ္ေသာ ကုလာမ တေယာက္ ပါလာတာကို ေတြ ့ရသည္။ သူကို က ်ေနာ္က ဟိႏၶဳ ကုလာမေလးလား၊ မြတ္စလင္ ကုလားမေလလား မခဲြၿခားတက္ခဲ့ပါ။ သူသည္ အလြန္သြတ္လက္၍ ေယာကၤ ်ာေလဆန္ဆန္ စကာေၿပာတက္သလို သူမ ်က္စီတို ့က သူလႈပ္ရွားမႈ ့တိုင္းနဲ ့အတူ လ ်င္ၿမန္လြန္းလွသည္။ သူက ဤကဲ့သိုေသာ္ လႈပ္ရွားမႈ ့တို ့နဲ ့ ယဥ္ပါးေနသူၿဖစ္မည္ဟု စိတ္ထဲမွတ္ေနမိခဲ့သည္။ သူမက က ်ေတာ္တို ့အုပ္စုငယ္ေလးအား ဦးေဆာင္၍ လႈပ္ရွားေနသလို ၿဖစ္ေနခဲ့သည္။ သူမက စာကပ္ေနေသာ အေရွ ့က ေက ်ာင္းသားအုပ္စုေတြရဲ့ လႈပ္ရွာမဲ့ေနရာေတြကို သူမက ၾကိဳသိေနခဲ့သည္။ သူေနာက္က က ်ေနာ္တို ့လဲ လိုက္ခဲ့ၾကသည္။ စာကပ္ထားေသာေနရာေရာက္ရင္ သူက ေအာ္ၿပီး ဘုရားဖူးသူေတြ လွည့္ၾကည့္ သတိထားမီလာေအာင္ ဖတ္သည္။ ေနာက္တေနရာေရာက္ရင္ သူမက က ်ေနာ္တို ့ကို

‘’’’’’’မင္းတို ့အလွည့္ မင္းတို ့လဲ ေအာ္ၿပီးဖတ္ကြာ ‘’’’’’’’’’

ဟုေၿပာသည္။ က ်ေနာ္တို ့လဲ သူေၿပာသည့္အတိုင္း က ်ေနာ္တို ့လဲ စာကိုေအာ္ဖတ္ရသည္။ အၿခားတေနရာေရာက္ရင္ အဖဲြ ့ထဲက တေယာက္ေယာက္က စာကို ေအာ္ဖတ္ၾကၿပန္သည္။ က ်ေနာ္တို ့ေအာဖတ္၍ ဘုရာဖူးမ ်ား အာရံုစိုက္လာၿပီဆိုရင္ ေနာက္တေနရာကို ထပ္ေရြ ့လႈပ္ရွားၾကၿပန္သည္။ ထိုေန ့က အႏၱာရာယ္မ ်ားလြန္ေသာ္လည္း ေပ ်ာ္စရာေကာင္းသည္။ မိမိတို လႈပ္ရွားမႈ ့ေအာငၿမင္လာသၿဖင့္ ၀မ္းသာပိတိၿဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။ တခါတေလ သူက က ်ေနာ္တို ့အုပ္စုနဲ ့ကဲြသြားၿပီး တၿခားေက ်ာင္းသားေတြနဲ ့စကားသြားေၿပာၿပီးမွ ၿပန္လာတက္သည္။ သူမနဲ ့ ေရႊတိဂံုဘုရားရင္ၿပင္ေပၚမွာ ေရွ ့က ေက ်ာင္းသားမ ်ားကပ္သြားေသာ အစိုးရ ဆန္ ့က ်င္ေရး စာေစာင္ေတြကို အတူ ၃ နာရီေလာက္ ေနာက္ကေန လိုက္ဖတ္ၿပီးမွ လူစုခဲြခဲ့ၾကသည္.။ သူမ ဘယ္သူဘယ္၀ါ က ်ေနာ္တို ့က ဘယ္သူေတြ ဆိုသည္ကို တေယာက္နဲ ့တေယာက္ မိတ္ဆက္မေနၾကေတာ့ပဲ လူစုခဲြခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ ်ိန္က လံုၿခံဳေရးစည္းကမ္းက အေတာ္အေရးၾကီးသည္ၿဖစ္၍ ဤကဲ့သို ့လမ္းခဲြခဲ့ၾကၿခင္းၿဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတြမွာ နိုင္ငံေရႏွင္ပတ္သက္၍ စိုစိမ ွ် အေတြ ့အၾကံုမရွိခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၾကားဖူးနား၀ စကားမ်ားအရ အစိုးရေထာက္လွမ္းေရးမ ်ားက သတင္းရရွိပါက နိုင္ငံေရးလႈပ္ရွာသူတို ့ကို ညဖက္လူေၿခတိတ္ခ ် ိန္မ ်ားတြင္ လိပ္စာမ ်ားအတိုင္း ညအခ ် ိန္မေတာ္ သန္ေကာင္ေက ်ာ္ အခ ်ိန္တို ့တြင္ မိမိတို ့ေနအိမ္မ ်ားဆီမွ လာေရာက္ေခၚေဆာင္တက္ၾကေၾကာင္းနဲ ့ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားသည့္အခါ ဦးေခါင္းကို အ၀တ္အိပ္နဲ ့စည္းေခၚသြားတက္ေၾကာင္းကို ၾကားဖူးခဲ့ၾကၿပီးၿဖစ္သည္။ က ်ေနာ့္တို ့လူစုခဲြခ ် ိန္ သူမက ဇူလိႈင္လ ၂၈ ရက္ေန ့ ၀ါဆိုလၿပည့္ေန ့ေရႊတိဂံုဘုရားေပၚမွာၿပန္ဆံုၾကဖို ့ ခ ် ိန္ခဲ့ေသးသည္။ သူနာမည္ကိုလဲ က ်ေနာ္တို ့မသိခဲ ့၊ သူအုပ္စုကိုလဲ က ်ေနာ္တို ့မသိခဲ့ပါ။ သူက စကားေၿပာတဲ့အခါ မင္းနဲ ့ငါ ဆိုေသာ နာမ္စားမ ်ာၿဖင့္ ေၿပာတက္သူ တေယာက္အၿဖစ္ေၾကာင္းကို္သာ မွတ္မိေနခဲ့သည္။

(ဆက္ရန္)

ထြန္းထြန္း(အေရးေတာ္ပံုတပ္သား)

၂၁-၀၄-၁၉

No comments:

Post a Comment