Latest News

Sunday, April 14, 2019

၂၀၁၉ စီးပြားေရး ပုံမွန္ တုိးတက္မည္၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ပုိ၍ ျမန္ဆန္ရန္လုိ ဟု အုိင္အမ္အက္ဖ္ ခန္႕မွန္း


ျမန္မာ စီးပြားေရးသည္ ၂၀၁၈ အတြင္း ဒုႏွင့္ ဒယ္ႏွင့္ အရိွန္ ျပန္လည္ ရရွိလာခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၉ တြင္ အလယ္အလတ္ အဆင့္မ်ဳိး ျဖင့္သာ ဆက္လက္ ခ်ီတက္သြားမယ္လုိ႔ ကမၻာေငြေၾကးရန္ပုံေငြ အဖဲြ႕ က ခန္႕မွန္းခ်က္ ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။ ထုိ႕အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ျဖစ္တဲ့ စည္မ်ဥ္း မ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလုိမႈမ်ား တုိးစိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေအာင္ ဆဲြေဆာင္ျခင္း အစရွိတာေတြ အရွိန္ျမန္ျမန္ ျပဳလုပ္သင့္တယ္လုိ႕လည္း အၾကံျပဳထားပါတယ္။

သုိ႕ေသာ္ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြ ျပမႈ နဲ႕ ကမၻာတ၀ွမ္း ျဖစ္ေပၚေနမႈမ်ားရဲ႕ ရုိက္ခတ္ခံရမယ့္ အႏၱရာယ္ ရွိေနတယ္လုိ႕ ဆုိပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ျမန္မာ အေနနဲ႕ လယ္ယာ ထြက္ကုန္ေတြကုိသာ အလြန္အကၽြံ အားထား ေနျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား လုံလုံေလာက္ေလာက္ မရရွိျခင္း နဲ႕ ႏူိင္ငံေငြေၾကး တန္ဖုိးက်လာေနျခင္း မ်ား ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေထာက္ျပထားပါတယ္။

ယမန္ႏွစ္က လယ္ယာ ထြက္ကုန္မ်ား ၀ယ္လုိအား ေကာင္းလာျခင္း ေၾကာင့္ တုိင္းျပည္၏ GDP သည္ ၆.၈% ရွိခဲ့ျပီး ေငြေၾကး ေဖါင္းပြမႈ ႏႈန္းကုိ Average Consumer Price နဲ႕ တြက္ခ်က္ရာမွာ ၄% အထိ ျမဲျမံစြာ ထိမ္းသိမ္းႏူိင္ခဲ့ပါတယ္။ သုိ႕ေသာ္ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ လုိေငြ ျပမႈကေတာ့ GDP ရဲ႕ ၂.၇% ဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

ယခုႏွစ္ အတြင္း ႏူိင္ငံတကာ တြင္ ေရနံေစ်းႏႈန္းမ်ား ျပန္လည္ ျမင့္တက္လာေနျခင္း နဲ႕ အတူ တုိင္းျပည္ေငြေၾကး က်ဆင္းလာမယ့္ အလားအလာ ႏွစ္ခု နဲ႕ ရင္ဆုိင္ရဖြယ္ ရွီေနပါတယ္။ တုိင္းျပည္၏ ေငြေၾကး တန္ဖုိး က်ဆင္းလာမႈေၾကာင့္ သြင္းကုန္မ်ား အား အရင္ကထက္ ပုိ၍ ေစ်းၾကီးေပး ၀ယ္ယူတင္သြင္း ဖုိ႕ ျဖစ္လာေပမယ့္ ပုိ႕ကုန္မွာေတာ့ ႏူိင္ငံတကာ ေစ်းကြက္မွာ ယွဥ္ျပဳိင္ေရာင္းခ်ႏူိင္တဲ့ အေနအထား ေရာက္လာေစပါတယ္။

ႏိူင္ငံတကာ တြင္ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား ၀ယ္လုိအား က်ဆင္းလာမယ့္ အလားအလာ မ်ားနဲ႕ တရုတ္ျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရး အရွိန္ ေလ်ာ့နည္းလာမႈမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရး ေႏွးေကြးမႈ ျဖစ္ေပၚႏူိင္တာေၾကာင့္ ပုိ႕ကုန္႕ က႑မွာ အႏႈတ္လကၡဏ ျပလာႏူိင္ပါတယ္။

အစုိးရ အေနနဲ႕ အသုံးစရိတ္ အလြန္အကၽြံ ေလ်ာ့ခ်ႏူိင္ခဲ့ေပမယ့္ ၂၀၁၉ အတြင္း ျမင့္တက္လာဖြယ္ ရွိေနတာေၾကာင့္ ဘတ္ဂ်က္ လုိေငြ ျပမႈ တုိးတက္လာႏူိင္ပါတယ္။ သုိ႕ေသာ္လည္း ခရီးသြားလာေရး နဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈ က႑ေတြ မွာ ၀င္ေငြေတြ တုိးတက္လာႏူိင္လာႏူိင္စရာ ရွိေနတဲ့ အတြက္ အဆုိးၾကီးေတာ့ မျဖစ္ႏူိင္ဖူးလုိ႕ ယူဆရပါတယ္။

၂၀၁၈ ဧျပီ နဲ႕ ၂၀၁၉ ေဖေဖၚ၀ါရီ အၾကား ႏိူင္ငံျခား ကုမၸဏီ မ်ား နဲ႕ ေဒၚလာ ၃.၄ ဘီလီယံ တန္ဖုိးရွိ သေဘာတူ ညီခ်က္ေတြ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ သုိ႕ေသာ္လည္း ယမန္ႏွစ္ကနဲ႕ ႏႈိင္းယွဥ္က ၃၅% ေလ်ာ့က်သြား တယ္လုိ႕ ဆုိႏိူင္ပါတယ္။

ႏူိင္ငံတြင္း အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား ျဖစ္တဲ့ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ လ်ပ္စစ္ဓါတ္အား နဲ႕ ေရ အရင္းအျမစ္ မ်ား ေၾကာင့္ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖၚဖုိ႕ အခက္အခဲေတြ ရွိေနျပန္ပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း အၾကပ္အတည္းမ်ား ႏွင့္ အတူ ကာလၾကာျမင့္စြာ တံခါးပိိတ္ထားခဲ့မႈ မ်ား ေၾကာင့္ ျမန္မာ အေနနဲ႕ ႏူိင္ငံတကာ ကုမၸဏီမ်ား ကုိ ပုိျပီး တံခါးဖြင့္ေပးဖုိ႕ လုိတယ္လုိ႔ အီးယူက ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။

အာရွ ဖြံျဖဳိးေရး ဘဏ္ ေအဒီဘီ ကေတာ့ ျမန္မာ စီးပြားေရးသည္ ၆.၆% တုိးတက္ျပီး ၂၀၂၀ တြင္ ၆.၈% တုိးတက္လာမယ္လုိ႕ ခန္႕မွန္းထားပါတယ္။

ျပည္တြင္း စီးပြားေရး မူ၀ါဒ ျဖစ္တဲ့ ေရရွည္ ဖြံ႕ျဖဳိးမႈ စီမံခ်က္ သည္ ျပည္တြင္း ရွိ စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား နဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈ က႑ ကုိ တုိးျမွင့္လာေစႏူိင္တဲ့ အတြက္ စီးပြားေရး တုိးတက္ဖုိ႕ က႑သစ္ေတြ ဖြင့္လွစ္ေပးႏူိင္ဖုိ႕ ရွိေနတယ္လုိ႕ ေအဒီဘီက ဆုိပါတယ္။ ျမန္မာရဲ႕ ပညာေရး အသုံးစရိတ္ကုိ ၁.၃ ဘီလီယံ ေဒၚလာ အထိ လ်ာထား ခဲ့ျပီး ယခင္ကထက္ ၃၀% တိုးတက္လာပါတယ္၊ ေအဒီဘီက လည္း မၾကာမီကမွ ေဒၚလာ ၉၈ သန္း ေခ်းငွားျပီး အလယ္တန္း နဲ႕ သက္ေမြးပညာရပ္မ်ား မွာ ေလ့က်င့္ေပးႏူိင္ဖုိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာ အေနနဲ႕ လုပ္အားခ ေစ်းေပါမႈ မ်ား ေၾကာင့္ စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား တရွိန္ထုိး ဖြံ႕ျဖဳိး လာဖုိ႕ ရွိေနေၾကာင္း ဥပမာ အား ျဖင့္ အထည္အလိပ္ နဲ႕ အ၀တ္အထည္မ်ား အဓိက တင္ပုိ႕ေနတဲ့ ႏူိင္ငံ အျဖစ္ ရပ္တည္ သြားႏူိင္တယ္လုိ႕ ရန္ကုန္ရွိ ဥေရာပ ကုန္သည္ၾကီးမ်ား အသင္းမွ Filip Lauwerysen က ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏူိင္ငံ အတြက္ကေတာ့ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒ ေတြ လုိက္နာေအာင္ ေဆာင္ရြက္မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ခန္႕မွန္းႏူိင္မႈ ရွိျပီး အက်ဳိးမ်ား ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏူိင္မယ့္ စီးပြားေရး ဦးစားေပး ေဘာင္ထဲကေန လုပ္သြားဖုိ႕ပဲ ရွိပါေတာ့တယ္ လုိ႕ ဆုိပါတယ္။

အေသးစိတ္ကုိ လင့္ခ္ တြင္ ေဖၚျပထားေသာ IMF အစီရင္ခံတြင္ ေလ့လာႏူိင္ပါတယ္။
https://www.imf.org/en/Publications/
ကုိးကား။ ။ Sputnik International (Russia)

No comments:

Post a Comment