Latest News

Saturday, March 30, 2019

ေက ်ာက္မဲအက ်ဥ္းသား


ကိုစိုင္းထင္ေက ်ာ္(၁၄၁) ၁၉၈၈ မတ္လ အ ေရးေတာ္ပံုၾကီးအတ ြင္း အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္ထဲ၌ ေက ်ာင္းသားနိုင္ငံေရးတက္ၾက ြသူတ ေယာက္အၿဖစ္ သမိုင္းတာ၀န္မ ်ားေက ်မ ြန္ခဲ့သူ ၈၈ မ ်ဳ ိးဆက္ေက ်ာင္းသားတ ေယာက္ ၃၀-၀၃-၁၉ ေန ့တ ြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ဆာကူယာေဆးရံုတ ြင္ က ြယ္လြ ြန္ခဲ့ေၾကာင္း ၾကားသိရပါ၍ မ ်ားစ ြား စိတ္ မ ေကာင္းၿဖစ္ရပါတယ္။ ကိုစိုင္းထင္ေက ်ာ္ ေကာင္းရာသုဂတိလားပါေစ။

က ် ေနာ္က ၁၉၈၈ မတ္လ အ ေရးအခင္းနဲ ့ပတ္သတ္တဲ့မွတ္တမ္းေတ ြစုတဲ့အခါ သူနဲ ့အင္တာဗ ်ဴၿဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သူက ေက ်ာက္မဲက ေက ်ာင္းဆရာမၾကီးတဦးရဲ့သားတ ေယာက္ ၁၉၈၈ မတ္လအေရးအခင္းမွာ ဖမ္းဆီးခံခဲရၿပီး ရွမ္းၿပည့္ ၊ ေက ်ာက္မဲၿမိဳ ့က မိသားစုနဲ ့ လံု၀အဆက္အသ ြယ္ၿပတ္ေနခဲ့ပါတယ္ ။ အဲ့ဒီေခတ္က ဆက္သြ ြယ္ေရးစနစ္ေတ ြအရမ္းအားနည္းၿပီး ဆက္သြ ြယ္ရခတ္ခဲတာလဲပါပါတယ္။ သူတို ့ဟာ ၁၉၈၈ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန ့ ကိုဖုန္းေမာ္အ ေရအခင္း စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ရဲ့ အစိုးရထံအစီရင္ခံခ ်က္ၿပီးဆံုးခဲ့ၿပီး ေက ်ာင္းသားအ ေတာ္မ ်ားမ ်ားၿပန္လ ြတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း စက္မႈ ့တကၠသိုလ္ေက ်ာင္းသားမ ်ားနဲ ့ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက ်ာင္းသား ၁၄၁ ေယာက္ကို ၿမန္မာဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီအစိုးရက တရားစဲြရံုးတင္စစ္ေဆးဖို ့ခ ်န္လွပ္ထာခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီ ၁၄၁ ထဲမွာ သူက တ ေယာက္အပါ၀င္ၿဖစ္ပါတယ္။ ၾကက္ဥအေရာင္ တိမ္ေတာင္သဖြယ္ မင္းေရးၾက ြယ္ဆိုသည့္စကားအတိုင္း ၁၉၈၈ ဇ ြန္၂၁ ေက ်ာင္းတ ြင္းအ ေရးအခင္နဲ ့ေၿမနီကုန္းအ ေရးအခင္းေတ ြ ေၾကာင့္ပဲ ၿမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီအစိုးရဟာ အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္ထဲမွာ တရားစဲြရံုးတင္စစ္ေဆး ေထာင္ခ ် ေတာ့မဲ ့ ေက ်ာင္းသား ၁၄၁ ေယာက္ကို တရားမစဲြ ေတာ့ပဲ ၁၉၈၈ ဂ ်ဴလိုင္လ (၇)ရက္ေန ့မွာ ၿပန္လ ြတ္ေပးခဲ့ရပါတဲ ့ အဲ့ဒီမွာ ၿပန္လ ြတ္လာတဲ ့ေက ်ာင္းသားေတ ြထဲမွာ နယ္ေက ်ာင္းသားေတ ြပါၾကလို ့ ရန္ကုန္ဘူတာၾကီးက ေနပဲ ၿပန္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သူတ္ု ့နယ္မၿပန္ခင္မွာ မိသားစုနဲ ့အဆက္အသ ြယ္ၿဖတ္ခဲ့တာ ၾကာၿပီမို ့ဘူတာရံုဆင္းတဲ့အခါ မိသာစုဆီ ဘူတာရံုကတဆင့္ ဖုန္းနဲ ့ဆက္သ ြယ္ခဲ့ၾကတဲ့အခါ မိသားစုေတ ြက အံၾသ၀မ္းသာခဲ့ၾကရပါတယ္။ ကိုစိုင္းထင္ေက ်ာ္ ၿပန္ေၿပာၿပခ ်က္အရ-----

'''''''''''''''''''က ် ေနာ္က အ ေမဆီကို လ ြတ္လ ြတ္ခ ်င္း ဖုန္းလွမ္းဆက္သ ြယ္ေတာ့ အ ေမက အရမ္း၀မ္းသာသ ြားတာေပါဗ ်ာ။ မိသာစုက မတ္လ အ ေရးအခင္းမွာ ေသနတ္ဒဏ္ရာနဲ ့ေသသူေတ ြ ေသ။ အင္းယာကန္ေဘာင္မွာ ေသသူေသ။ အခ ်ဳပ္ကားေပၚမွာ အသက္ရႈၾကပ္ၿပီး ေသသူေသဆို ေတာ့ မိသာစုဆီအဆက္အသ ြယ္မရ ဆက္သ ြယ္ေပးရမဲ ့အစိုးရကလဲ တာ၀န္ပ ်က္က ြတ္ေလေတာ့ ေက ်ာင္းေတ ြပိတ္ၿပီး အိမ္ၿပန္မ ေရာက္လာ ၊ အဆက္အသ ြယ္လဲ မရ ေတာ့ ေသသ ြားၿပီ ထင္ေနၾကတာ ဖုန္းထဲက က ် ေနာ္အသံကို အ ေမၾကားေတာ့ အ ေမငိုသံကို ဖုန္းထဲက ၾကားေနခဲ့ရတယ္ဗ ်ာ။'''''''''''''

က ် ေနာ့္ရဲ့ ''''''ငါတို ့ေခတ္ရဲ့ ေႏြးဦးေတာ္လွန္ေရး ''''''''အစ သူ ့အ ေတ ြ ့အၾကံဳေလးကို က ် ေနာ္အခုလို မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ဖူးပါတယ္။

ထ ြန္းထ ြန္း(အ ေရးေတာ္ပံုတပ္သား)

၃၀-၀၃-၁၉

No comments:

Post a Comment