Latest News

Thursday, January 3, 2019

တန္းတူညီတူမျဖစ္သမွ် ကာလပတ္လုံး


တန္းတူညီတူမျဖစ္သမွ်
ကာလပတ္လုံး
ဒီတိုင္းျပည္ဟာ လြတ္လပ္ပင္
လြတ္လပ္ျငားေသာ္လည္း
ဟုိလူျမင္မ်က္နွာခ်ိဳေသြးရ၊
သည္လူျမင္ရင္မ်က္နွာခ်ိဳေသြးရနဲ႔
ဖာသည္လိုနိုင္ငံမ်ိဳး
ျဖစ္ေနဦးမွာပဲဆိုတာ
ခငဗ်ားတို႔အတိအလင္း
နားလည္ထားေစခ်င္္တယ္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

No comments:

Post a Comment