Latest News

Wednesday, January 2, 2019

ထိခိုက္နစ္နာေနေသာ ဖရဲသခြားေတာင္သူမ်ားအားကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တင္ျပ

က်င္စန္းေက်ာ့ ဂိတ္ကို ပိတ္ထားမွဳေၾကာင့္ ဖရဲသခြားေတာင္သူေတြအတြက္ဆံုးရွံဳးနစ္နာမွဳေတြျဖစ္ေပၚေန
ရေသာေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ားကိုအကူအညီေပးရန္ဘုတလင္ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က
ေတာင္သူမ်ားကိုယ္စားအစိုးရသို့တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment