Latest News

Sunday, December 16, 2018

လႈပ္ရွားလာေနျပီ ျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျမန္မာ စီးပြားေရး ဦးေဆာင္မႈ ပဲ့ကုိင္အဖဲြ႕

ႏူိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ သည္ ယခုအခါ ၀န္ၾကီး အဆင့္ စီးပြားေရး ဦးေဆာင္မႈ အဖဲြ႕အစည္းအား ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် ၾကီးၾကပ္လာေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာစီးပြားေရးသည္ ရွင္းလင္း တိက်ေသာ စီးပြားေရး မူ၀ါဒ မ်ား ကြယ္ေပ်ာက္ေနသည္ဟု ေ၀ဖန္မႈ မ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ျပီး ေနာက္ သူမ ကုိယ္တုိင္ ဦးေဆာင္မႈ အခန္းမွ ပါ၀င္လာခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

သူမႏွင့္ အနီးကပ္ တုိင္ပင္ လုပ္ကုိင္ေနၾကသူမ်ား မွာ လ်ပ္စစ္ ႏွင့္ စြမ္းအင္ ၀န္ၾကီး ဦး၀င္းခုိင္၊ ျမန္မာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးေသာင္းထြန္း၊ စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ေရး ၀န္ၾကီး ဦးစုိး၀င္း၊ ဟုိတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ၾကီး ဦးအုန္းေမာင္ ႏွင့္ စီမံ ဘ႑ာ ဒု၀န္ၾကီး ဦးဆက္ေအာင္တုိ႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေသာင္းထြန္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ေအာက္တုိဘာလ က ဂ်ပန္ႏူိင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ အတူ လုိက္ပါသြားျပီး ၎ ဦးေဆာင္သည့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္သည္သာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလုိသူမ်ား ဆက္သြယ္ရမည့္ တခုတည္းေသာ အဖဲြ႔အစည္း ျဖစ္သည္ဟု တုိက်ဳိ တြင္ ရဲ၀န္႕စြာ ကတိေပးလုိက္ပါတယ္။ ထုိ႕အတြက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အေျခအေနေကာင္းမ်ား ဖန္တီးႏူိင္ရန္ ၾကဳိးနီစနစ္ ႏွင့္ ၀န္ၾကီးဌာန အခ်င္းခ်င္း လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ရႈပ္ေထြးေနမႈမ်ား ကုိ ဖယ္ရွားလုိက္ျပီ ဆုိတဲ့ သေဘာ ကုိ ျပဆုိခဲ့ပါတယ္။

အစုိးရ သတင္းရပ္ကြက္မ်ား အဆုိအရ ဦးေသာင္းထြန္း ဥကၠဌ အျဖစ္ တာ၀န္ယူလာျပီးခ်ိန္မွစ၍ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ မမွတ္မိေလာက္ေအာင္ လုံး၀ကုိ ေျပာင္းလဲသြားရတယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ ဦးေသာင္းထြန္းသည္လည္း ဂ်ပန္၊ စကၤာပူ၊ တရုတ္ ႏူိင္ငံ မ်ားကုိ လစဥ္လုိ မနားတမ္း ခရီးထြက္လ်က္ရွိေနျပီး ျပည္ပရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ မ်ား ဆဲြေဆာင္ေရး အတြက္ ေရွ႕တန္းမွ ဦးေဆာင္လာေနပါတယ္။

ယခင္က ျပည္တြင္း ႏူိင္ငံေရး စိမ္ေခၚမႈမ်ား ကုိ ရင္ဆုိင္ေနရ တဲ့ အတြက္ စီးပြားေရး ဖက္ကုိ ဦးမလွည့္ႏူိင္ခဲ့တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမ၏ စီးပြားေရး အဖဲြ႕ၾကီး ကုိ ဦးေဆာင္လာျပီ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ တုိင္းျပည္ စီးပြားေရး ဦးေမာ့လာေတာ့မွာလည္း ျဖစ္တယ္လုိ႕ ယုံၾကည္ရပါတယ္။

ေ၀ဖန္သူမ်ား က ရာထူး နဲ႕ ထုိက္တန္တဲ့ အရည္အခ်င္း မရွိလုိ႕ အျပင္းအထန္ ေ၀ဖန္ခံခဲ့ရတဲ့ စီမံဘ႑ာ၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္၀င္းေနရာမွာ အသက္ ၇၉ ႏွစ္ရွိ ဦးစုိး၀င္းနဲ႕ ျပတ္ျပတ္သားသား ပဲ လဲလွယ္ ခန္႕ထားလုိက္ပါတယ္။ ဦးစုိး၀င္းသည္ ပုဂၢဳလိက က႑မွ လာသူ ျဖစ္ျပီး ဘ႑ာေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေၾကာင္း ေက်ညက္စြာ နားလည္သူ ျဖစ္ယုံမက ႏူိင္ငံတကာ အေတြကအၾကဳံမ်ားစြာ ရွိထားျပီးသူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးဆက္ေအာင္သည္လည္း စီးပြားေရး မူ၀ါဒ မ်ား ေရးဆဲြ အေကာင္အထည္ေဖၚေရး မွာ ေရွ႕တန္းမွ ဦးေဆာင္ပါ၀င္လာခဲ့ပါတယ္။ စက္တင္ဘာလက ထြက္ေပၚလာတဲ့ ျမန္မာ ေရရွည္ ဖြံျဖဳိးမႈ ထိမ္းသိမ္းေရး စီမံခ်က္ ကုိ ခ်ျပလာႏူိင္ခဲ့ပါတယ္။ ထုိ စီမံခ်က္တြင္ အခ်က္ ၁၂၅ ခ်က္ပါ၀င္ျပီး ထုိလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖၚေရး အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ မွာ ဦးစားေး ထည့္သြင္း ေရးဆဲြခဲ့ျပီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႕အျပင္ ၎သည္ တုိင္းျပည္၏ စီးပြားေရး ဇုံမ်ား တည္ေထာင္ေရး မွာ အဓိက အခန္းမွ ပါ၀င္ခဲ့ျပီး ေက်ာက္ျဖဴ စီမံကိန္း တြင္ တရုတ္၏ ေၾကြးျမီ ၀န္ထုပ္ မပိေရး အတြက္ ဦးေဆာင္ ျပန္လည္ ေဆြးေႏြး ႏူိင္ခဲ့ပါတယ္။ ထုိ႕အတြက္ အစုိးရ အဆက္ဆက္ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိး ျဖစ္လာမယ့္ ေၾကြးျမီ မ်ား ကုိ ၈၀% အထိ ျဖတ္ေတာက္ ျပစ္ႏူိင္ခဲ့ပါတယ္။ ယခုအခါ မူလတန္ဖုိးရဲ႕ ငါးပုံတပုံ နဲ႕ စတင္ႏူိင္ခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား အၾကီးမားဆုံး ရင္ဆုိင္ေနရတာကေတာ့ လ်ပ္စစ္ဓါတ္အား မလုံေလာက္မႈ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခါ စြမ္းအင္ ႏွင့္ လ်ပ္စစ္၀န္ၾကီး ဦး၀င္းခုိင္ မွ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ရည္မ်ား ျပည္ပမွ တင္သြင္းျပီး လည္ပါတ္မည့္ လ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရုံမ်ား တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ေဖၚေရး ကုိ ဦးေဆာင္ခ့ဲပါတယ္။ ဦး၀င္းခုိင္၏ ညႊန္ၾကား လမ္းညႊန္မႈ ျဖင့္ ႏူိင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားက စီမံခန္႕ခဲြမယ့္ LNG ဓါတ္အားေပးစက္ရုံၾကီး ႏွစ္ ခု အေကာင္အထည္ ေပၚလာေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အစုိးရ အဖဲြ႕အတြင္း ဆန္႕က်င္မႈမ်ား ကုိ ေက်ာ္လႊားျပီး ဟုိတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ၾကီးမွ ႏူိင္ငံျခားသားမ်ား အတြက္ ေအာက္တုိဘာလထဲမွာ ဗီဇာ စနစ္သစ္တရပ္ အေကာင္အထည္ ေဖၚႏူိင္ခဲ့ပါတယ္။ ထုိစနစ္အရ ကုိရီယား၊ ဂ်ပန္မွ ခရီးသြားမ်ား ကုိ ဗီဇာ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးခဲ့ျပီး ျပီးခဲ့သည့္ အိႏၵိယ သမၼတ ၏ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးစဥ္အတြင္း ၎ႏူိင္ငံသားမ်ား အားလည္း ဗီဇာ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးလုိက္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္ ႏူိင္ငံသားမ်ားကေတာ့ ဗီဇာ ကုိ ေရာက္ရွိ ေလွ်ာက္ထား အတည္ျပဳ စနစ္မွာပဲ ရွိပါေသးတယ္။

လက္ရွိမွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ စီးပြားေရး ပဲ့ကုိင္ အဖဲြ႕အစည္းၾကီးကေတာ့ စီးပြားေရး မူ၀ါဒ အသစ္မ်ား နဲ႕ ႏူိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားရဲ႕ ယုံၾကည္မႈ ရရွိေရး အတြက္ အားသြန္ လႈပ္ရွားေနျပီလည္း ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။
လွစိုးေ၀

ကုိးကား၊ ။ Nikkei Asian Review (Japan)

No comments:

Post a Comment