Latest News

Wednesday, December 19, 2018

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ စီမံကိန္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတို႔၏အျမင္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ စီမံကိန္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတို႔၏အျမင္


၂ဝ၁၅   ခုႏွစ္က   စတင္တက္လာခဲ့ေသာ အရပ္သားအစုိးရႏွင့္အတူ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕သစ္သည္    ေမြးဖြားလာခဲ့သည္ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။
အစုိးရအဖြဲ႕သစ္တစ္ခု တက္လာသည္ႏွင့္အမွ်  ေရွ႕အစုိးရက မၿပီးျပတ္ေသးေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို ဆက္လက္  အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရသည့္ နည္းတူ အားသာခ်က္၊  အားနည္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္၍ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ ၾကရသည္မ်ားလည္း ရွိေပသည္။
အေဟာင္း အေဟာင္းေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ''ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ'' ဆိုေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံႏွင့္ အညီ အသစ္က  ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို လည္း ေတြ႕ရသည္။
အဓိက ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ၏ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚ ေက်နပ္ ဝမ္းသာလက္ခံမႈ၊ ေဝဖန္သံုးသပ္မႈမ်ားက အျခား အျခားေသာ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္မ်ားထက္ အသံမ်ား ပိုမိုက်ယ္ေလာင္ခဲ့သည္။
ထိုေျပာင္းလဲမႈ      ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ လက္လွမ္းမီ၊  ၾကားသိသမွ်ကို  ညႊန္းဆိုေဖာ္ျပရ ေသာ္.....။
၂ဝ၁၆ ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ လမ္း ေဘးေစ်းသည္မ်ား   ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္။           ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ မႏိုင္သည့္အထဲတြင္ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ား လည္းပါဝင္သည္ဟု အခ်ဳိ႕က ေဝဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ား စနစ္တက် ေစ်းတန္းဖြင့္ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ တုိင္းေဒသ ႀကီး အစုိးရက ဦးေဆာင္၍ ၿမိဳ႕တြင္းကမ္းနားလမ္း ညေစ်းစီမံကိန္းကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္ က ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။
ၿမိဳ႕တြင္း ေလးၿမိဳ႕နယ္မွ လမ္းေဘးေစ်းသည္ ၆ဝဝဝ ေက်ာ္အနက္ ၁၆ဝဝ ေက်ာ္ကို မဲႏႈိက္ေနရာ မ်ားခ်ထားေပးခဲ့သည္။ ညေစ်းတြင္ ေရ၊ မီး၊ လွ်ပ္စစ္၊ သန္႔စင္ခန္းမ်ား ျပည့္စံုစြာ စီစဥ္ထားေပး သည့္အျပင္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ CCTV  မ်ားပါ တပ္ဆင္ထားေပးခဲ့သည္။ ဖြင့္စတြင္ စည္ကားခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ဆုိင္ခန္း ၂ဝဝ မွ်ေလာက္သာ ဖြင့္ေတာ့ သည္ကို ေတြ႕ရသည္။
''ျမင့္ေစခ်င္၍ ကုပ္ဆြဲနတ္ျပည္တင္ေပးေသာ္ လည္း ျမင့္တယ္ဟုဆိုကာ ျပန္ခုန္ခ်သူမ်ားတြင္ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ားလည္း   ပါသည္'' ဟု စီမံေဆာင္ရြက္ေပးမႈတြင္  ပါဝင္သည့္သူတစ္ဦးက ေျပာဖူးသည္။
ညေစ်းတန္းတြင္ လက္ေတြ႕ေရာင္းခ်ေနသည့္ သစ္သီးသည္ ေဒၚၾကည္စိမ္းက ''လမ္းေဘးခ်င္း ေတာ့တူပါရဲ႕၊ ဒီေနရာက ဒီေရတက္ရင္ ေရာင္းရတာ သိပ္ဒုကၡေရာက္တယ္။ အဆင္မေျပဘူး။ ေနာက္ ဝယ္မယ့္သူေတြကလည္း  ဒီကမ္းနားလမ္းက်ယ္ ႀကီးကို ျဖတ္ကူးလာရမွာ ေၾကာက္ၾကတယ္။ အရင္ ကေတာ့ ေရာင္းတဲ့သူ၊ ဝယ္တဲ့သူ ခလုတ္တိုက္ပဲ။ ဝယ္လို႔လည္းေကာင္းတယ္။   ေရာင္းလို႔လည္း ေကာင္းတယ္''ဟု ¤င္း၏အျမင္ကို ဆိုခဲ့သည္။
၂ဝ၁၆ ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၏  စီမံကိန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ တြင္နာမည္ေကာင္းအရဆုံးမွာ YBS (Yangon Bus Service) ပင္ျဖစ္သည္။
ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ဝန္းက်င္ '' မ.ထ.သ''ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑ တြင္ အခိုင္အမာရပ္တည္ေဆာင္ရြက္လာေသာ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္ တြင္ YBS  အမည္ျဖင့္  ႐ုတ္ခ်ည္းေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ယာဥ္လိုင္းေပါင္း ၆၁ လိုင္းျဖင့္ စခဲ့သည္။
ၿမိဳ႕တြင္းၿမိဳ႕ျပင္လုိင္းကားမ်ားခြဲျခားသတ္မွတ္ ခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕တြင္း ၿမိဳ႕ျပင္မွလာေသာ လုိင္းကားမ်ား အားလုံး အလုံ၊ သခင္ျမပန္းၿခံတြင္ လာဆုံၾကသည္။ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာေန႔ကို မွတ္မွတ္ သားသားျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ရန္ကုန္လိုင္းကားစီး ခရီး သြားျပည္သူအားလုံးခရီးသြားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ဘဝတစ္သက္တာတြင္ အမွတ္မိဆုံးေန႔ကို ေျပာပါဆိုလွ်င္ ၂ဝ၁၆  ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္ေန႔ ဟုဆိုၾကပါလိမ့္မည္။ လမ္းòန္းစာရြက္မ်ား ႀကိဳတင္ေဝငွမႈေဆာင္ရြက္သည့္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပရဟိတအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါတီ ဝင္မ်ား အားလုံးက ဝိုင္းဝန္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပး ၾကေသာ္လည္း ကိုယ္ျပန္စီးရမည့္ လိုင္းကားနံပါတ္ မ်ားကို ရွာရ၊ ရပ္မည့္ေနရာေျပးလႊားရႏွင့္ တဝုန္း ဝုန္းတ႐ုန္း႐ုန္းႏွင့္ မွတ္မွတ္ရရပင္။  ¤င္းညေန ေစာင္းႏွင့္ ေနာက္ရက္မ်ားတိုင္ အခ်ဳိ႕ ဌာနဆုိင္ရာ ကားမ်ားႏွင့္ အငွားတကၠစီယာဥ္အခ်ဳိ႕ အခမဲ့ ပို႔ ေဆာင္ေျပးဆြဲေပးခဲ့ၾကသည္။
ရန္ကုန္ခရီးသြားျပည္သူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ အရ ၿမိဳ႕ျပင္မွ ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ ျဖတ္သန္းေသာလိုင္းမ်ား တုိးျမႇင့္ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့သည္။ ယခင္က ၆၁ လိုင္း ရွိရာမွ ယခုလုိင္းေပါင္း ၁ဝဝ အထိတုိးခ်ဲ႕လာခဲ့ သည္။
ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္   ေဘာဂရပ္ကြက္မွ ေဒၚျမင့္တင္က  ''အခု YBS ေပၚလာတာ ဒီဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္ေန႔ ဆိုႏွစ္ ႏွစ္ျပည့္ၿပီ။ ေန႔တိုင္း လိုင္းကားစီးၿပီး ၿမိဳ႕ထဲက ဆုိင္ကိုသြားတယ္။ အျပင္ မွာဘယ္ေလာက္ပူပူ ကားထဲေရာက္သြားရင္ ေအး သြားတာပဲ။ ထုိင္ခုံေနရာရလို႔ကေတာ့ အိပ္ေတာင္ ေပ်ာ္တယ္။ အခု အခ်ဳိ႕ကားေတြကေရာက္မယ့္မွတ္ တိုင္ႀကိဳ ေၾကညာေပးတယ္။ ေနာက္ေၾကာ္ျငာ အပိုင္းေလးေတြလည္း ၾကည့္ရတယ္။ ဇိမ္ပဲ''ဟု ေထာက္ခံစကားေျပာခဲ့သည္။
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏   ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနေသာစီမံကိန္းမ်ားတြင္  က်ဴးကိစၥ၊ ၿမိဳ႕သစ္ကိစၥ၊ ေက်ာင္းကားကိစၥ စေသာ စေသာ ကိစၥရပ္မ်ားသည္လည္း ရွိေနေသးသည္ျဖစ္ရာ ေအာင္ျမင္မႈ၊ မေအာင္ျမင္မႈ(ေဆာင္ရြက္ဆဲ) အေပၚ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတို႔၏ အျမင္သည္ '' လူအမ်ဳိး မ်ဳိးစိတ္အေထြေထြ''     ဆိုသည့္စကားႏွင့္အညီ ပ်ံ႕လႊင့္ေနဦးမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။      ။
တင္ဝင္းေလး(ၾကည့္ျမင္တုိင္)
ဓာတ္ပံု-ေဘာ္ဂါေသြး

No comments:

Post a Comment