Latest News

Monday, July 30, 2018

ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသုံး ခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာန စီမံကိန္းႏွင့္လုပ္ငန္းဌာနခြဲမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးၾကည္ေဝႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားခန္း

ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသုံး ခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာန စီမံကိန္းႏွင့္လုပ္ငန္းဌာနခြဲမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးၾကည္ေဝႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားခန္းမေဒါက္တာ က်ဳိးေပါက္တယ္ဆိုတဲ့သတင္းဟာ ေကာလာဟလသာျဖစ္ၿပီး စစ္ေတာင္းျမစ္တာတစ္ေလွ်ာက္ လုံးဝက်ဳိးေပါက္မႈမရွိပါဘူး

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း   မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းျခင္းႏွင့္ ျမစ္ေရႀကီးျမင့္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တခ်ဳိ႕တြင္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါေဒသမ်ားရွိ ဆည္၊ တမံ၊ တာမ်ား၏ ႀကံ့ခိုင္မႈအေျခအေနႏွင့္ လတ္တေလာအေျခအေနမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသုံး ခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာန စီမံကိန္းႏွင့္လုပ္ငန္းဌာနခြဲမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးၾကည္ေဝႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို တင္ျပလိုက္ရပါသည္-

ေမး။ ။ မြန္ျပည္နယ္၊  ကရင္ျပည္နယ္နဲ႔   ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီးတို႔မွာ ဒီရက္ပိုင္းအတြင္း မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္း မႈေၾကာင့္ ေရႀကီးမႈေတြျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ ဒီေဒသေတြမွာ  ရွိတဲ့ ဆည္တမံေတြရဲ႕ အေျခအေနကိုသိပါရေစ။

ေျဖ။  ။ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းမွာ  ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း    မိုးသည္းထန္စြာ         ဆက္တိုက္ရြာသြန္းမႈနဲ႔ ေဒသတြင္းမွာရွိတဲ့ အဓိကျမစ္ႀကီး ေတြက ဒီေရျမင့္တက္ခ်ိန္နဲ႔  တိုက္ဆိုင္ၿပီး   ျမစ္ေရ ေထာက္ကာ ကြင္းေရေတြ စီးမထြက္ႏိုင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ျဖစ္ေပၚေနရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

မြန္ျပည္နယ္မွာဆိုရင္ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသုံးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာနက တည္ေဆာက္ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ ေရေလွာင္တမံ ငါးခုရွိပါတယ္။   ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ေရႊနတ္ေတာင္ ေရေလွာင္တမံ၊  မုဒုံၿမိဳ႕နယ္မွာ  အဇင္းနဲ႔ ဝင္းဖႏုံ ေရေလွာင္တမံ၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္မွာ ဝါးပါးေရေလွာင္ တမံနဲ႔ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ကတို႔ေရေလွာင္တမံတို႔ ရွိပါတယ္။ ဒီေရေလွာင္တမံ   ငါးခုမွာ    သထုံၿမိဳ႕နယ္က  ဝါးပါး ေရေလွာင္တမံတစ္ခုပဲ  ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္ေန႔မွာ ကန္ေရ ျပည့္မွတ္ထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး  ေရပိုလႊဲကေန သုည ဒသမ ၂၅ ေပခန္႔သာ ေရေက်ာ္စီးထြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ က်န္တဲ့ ေရေလွာင္တမံ ေလးခုကေတာ့ လုံးဝေရေက်ာ္စီးထြက္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ ဆိုလိုခ်င္တာကေတာ့  ဒီေရေလွာင္တမံ ေတြဟာ စီးဝင္ေရေတြကို  ေကာင္းစြာသိုေလွာင္ထိန္းသိမ္း ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။  အခုလက္ရွိေရႀကီးေနတဲ့  ကာလ အတြင္းမွာ တမံေတြကေန စီးထြက္ေရလုံးဝမရွိတဲ့အတြက္ ဆည္ေရေၾကာင့္ ေရႀကီးတာမဟုတ္ဘဲ  ေဒသအတြင္း မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းလို႔ ေရႀကီးရျခင္းျဖစ္တယ္ဆိုတာ ျပည္သူေတြကို သိရွိနားလည္ေစခ်င္ပါတယ္။

အလားတူပဲ ကရင္ျပည္နယ္နဲ႔  ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ရွိတဲ့  ေရေလွာင္တမံေတြမွာလည္း    စီးဝင္ေရေတြကို  ေကာင္းစြာ ထိန္းသိမ္းသိုေလွာင္ေပးထားတဲ့အတြက္ ေရႀကီး ေရလွ်ံမႈျဖစ္စဥ္မ်ားနဲ႔   ပတ္သက္ဆက္စပ္မႈမရွိပါဘူး။

ေမး။  ။ အခုေျပာျပသြားတဲ့ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ သုံးခုမွာ ျပည္သူေတြ အႏၲရာယ္မရွိေအာင္ ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္ထားတယ္ဆိုတာလည္း သိခ်င္ပါတယ္။

ေျဖ။  ။  မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္နဲ႔ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး တို႔မွာရွိတဲ့ ေရေလွာင္တမံေတြအျပင္ လက္ရွိေရပိုလႊဲကေန ေရေက်ာ္စီးထြက္ေနတဲ့ အျခားေရေလွာင္တမံေတြ၊ လက္ရွိ မိုးရြာသြန္းမႈ အေျခအေနအရ တမံအတြင္းကို   စီးဝင္ေရ မ်ားျပားစြာဝင္ေရာက္ႏိုင္ကာ  အခ်ိန္တိုအတြင္း ကန္ေရ မွတ္ျမင့္တက္လာႏိုင္တဲ့အလားအလာရွိတဲ့ ေရေလွာင္တမံ ေတြမွာ အနိမ့္ဆုံး  ဦးစီးအရာရွိနဲ႔အထက္   တာဝန္ခံ အင္ဂ်င္နီယာေတြကိုယ္တိုင္  အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္ၿပီး ၂၄  နာရီ  ေစာင့္ၾကည့္စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။  ဒီလို ေစာင့္ၾကည့္စီမံရာမွာ  ေရေလွာင္တမံနဲ႔ ဆက္စပ္ေရအား အေဆာက္အအုံေတြရဲ႕   ႀကံ့ခိုင္မႈကို   စဥ္ဆက္မျပတ္ လွည့္လည္စစ္ေဆးေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လိုအပ္တဲ့ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္မႈလုပ္ငန္းေတြကိုလည္း   အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေရးေပၚကာကြယ္ေရးပစၥည္း ေတြ ႀကိဳတင္စုေဆာင္းထားျခင္း၊ စက္ယႏၲရား၊ ယာဥ္နဲ႔ လုပ္သားအင္အားေတြကို  အရန္သင့္   စုဖြဲ႕ထားျခင္း စသျဖင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ထားရွိပါတယ္။

ေမး။ ။ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္   ေရအသုံးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရး ဦးစီးဌာနက ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း မွာရွိတဲ့ မေဒါက္တာက်ဳိးသြားတယ္ဆိုတာေတြကလည္း ၾကားေနရတယ္ဆိုေတာ့ ဒီသတင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းျပ ေပးပါရွင္။

ေျဖ။  ။ မေဒါက္တာက ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္တံခါးနဲ႔ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္ေတြအတြင္း     စစ္ေတာင္းျမစ္ အေနာက္ဘက္ကမ္းတစ္ေလွ်ာက္  ေရေဘးကာကြယ္ဖို႔ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ စစ္ေတာင္းျမစ္ ေရေဘးကာကြယ္ေရး တာျဖစ္ၿပီး  အလ်ား ၄၉  မိုင္  တစ္ဖာလုံမွာ  ပါဝင္တဲ့ တာတမံအပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။  ယခုမိုးရာသီမွာ လိုအပ္ တဲ့ ေရေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ ထားပါတယ္။

စစ္ေတာင္းျမစ္ ေရေဘးကာကြယ္ေရးတာရဲ႕ တာမိုင္ (၄ဝ/ဝ) အနီး      စစ္ေတာင္းတံတား  (မေဒါက္)        မေဒါက္-ေရႊက်င္ကားလမ္း     ျဖတ္သန္းရာေနရာမွာ တာထိပ္မ်က္ႏွာျပင္ေအာက္ နိမ့္ေနတဲ့အတြက္ ကားလမ္း ေရေက်ာ္ၿပီး ေရဝင္ေရာက္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ မေဒါက္ တာ က်ဳိးေပါက္တယ္ဆိုတဲ့သတင္းဟာ ေကာလာဟလသာ ျဖစ္ၿပီး  စစ္ေတာင္းျမစ္တာတစ္ေလွ်ာက္  လုံးဝတာက်ဳိး ေပါက္မႈမရွိပါဘူး။   ဆည္ေျမာင္းႏွင့္  ေရအသုံးခ်မႈစီမံ ခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာနက ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ ေဒသခံျပည္သူေတြ ပူးေပါင္းၿပီး  လိုအပ္တဲ့   ေရေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြ စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ထိုနည္းတူပဲ ပုကိုင္တာက်ဳိးေပါက္တယ္ဆိုတဲ့ ေကာလာဟလဟာလည္း လုံးဝမွန္ကန္မႈမရွိပါဘူး။ လက္ရွိအေျခအေနအရ ပုကိုင္ တာ ေရမွတ္က တာထိပ္ေရာက္ဖို႔ ၆ ဒသမ ၅ ေပေတာင္ လိုပါေသးတယ္။ တာရဲ႕  လက္ရွိအေျခအေနကလည္း လိုအပ္တဲ့ ျပဳျပင္မႈလုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ထားတဲ့ အတြက္  ႀကံ့ခိုင္ေကာင္းမြန္မႈ   ရွိပါတယ္။   စိုးရိမ္စရာ မရွိပါဘူး။

ေမး။ ။ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးမွာရွိတဲ့  ဆည္တာတမံ ေတြရဲ႕ အေျခအေနနဲ႔ ထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ေနတဲ့ အပိုင္း ကိုလည္း သိခ်င္ပါတယ္။

ေျဖ။  ။ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသုံးခ်မႈ  စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာနက တည္ေဆာက္ ထိန္းသိမ္းထားတဲ့  ေရေလွာင္တမံ ေျခာက္ခုရွိပါတယ္။ ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္အထိ ကန္ေရျပည့္မွတ္ထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး  ေရပိုလႊဲမွ ေရေက်ာ္စီးထြက္လ်က္ရွိတဲ့  ေရေလွာင္တမံ ေလးခုရွိတဲ့အနက္ အမ်ားဆုံးအေနနဲ႔  ကညင္ေရေလွာင္ တမံ ေရပိုလႊဲမွ ၃ ဒသမ ၇ ေပ  ေရေက်ာ္စီးထြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ အဆိုပါတမံေတြကို ဌာနက တာဝန္ခံ အင္ဂ်င္ နီယာေတြအေနနဲ႔ ၂၄ နာရီ အခ်ိန္ျပည့္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆး လ်က္ရွိၿပီး တမံေတြရဲ႕ ႀကံ့ခိုင္မႈအေနနဲ႔ကေတာ့ တစ္စုံ တစ္ရာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာမရွိပါဘူး။

ေမး။ ။ လက္ရွိစိုးရိမ္ေရမွတ္ေရာက္ေနတဲ့ ဆည္ေတြရွိရင္ လည္း ေျပာျပေပးပါ။ အႏၲရာယ္မရွိေအာင္  ဘယ္လိုစီမံ ေဆာင္ရြက္ထားတယ္ဆိုတာ သိခ်င္ပါတယ္။

ေျဖ။ ။ ေရေလွာင္တမံေတြမွာ    စိုးရိမ္ေရမွတ္ဆိုၿပီး သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိပါဘူး။   ေရေဘးကာကြယ္ေရး       တာမ်ားမွာသာ  စိုးရိမ္ေရမွတ္ဆိုၿပီး သတ္မွတ္ထားတာ ရွိပါတယ္။ ေရေလွာင္တမံေတြမွာ ဒီဇိုင္းျပဳသတ္မွတ္ထားတဲ့ ကန္ေရျပည့္အမွတ္နဲ႔ အျမင့္ဆုံးတက္ႏိုင္တဲ့ ေရႀကီးမႈ ေရ မွတ္ဆိုၿပီးရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံနဲ႔ တစ္ဝန္းမွာ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းလ်က္ရွိတဲ့အတြက္ ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္မွာ ဌာနက  တည္ေဆာက္ထိန္းသိမ္းထားတဲ့   ေရေလွာင္တမံ ၃၇ ခုမွာပဲ   မူလဒီဇိုင္းျပဳ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ကန္ေရျပည့္မွတ္ ထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး ေရပိုလႊဲကေန ေရေက်ာ္စီးထြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ေရပိုလႊဲကေန ေက်ာ္ၿပီးစီးထြက္သြားတဲ့ ေရေတြဟာ လည္း မူလေခ်ာင္း႐ိုးထဲကိုပဲ   စီးဝင္သြားလ်က္ရွိပါတယ္။

အႏၲရာယ္မရွိေအာင္ ဘယ္လိုစီမံေဆာင္ရြက္ထား တယ္ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အထက္မွာ ေျပာၾကားခဲ့သလိုပဲ ေရေလွာင္တမံေတြမွာ အနိမ့္ဆုံး ဦးစီးအရာရွိနဲ႔အထက္ တာဝန္ခံ အင္ဂ်င္နီယာေတြကိုယ္တိုင္ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္ၿပီး ၂၄ နာရီ ေစာင့္ၾကည့္စီမံ  ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ  လုပ္ငန္းေတြကိုလည္း   အခ်ိန္နဲ႔ တစ္ေျပးညီ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ႐ုံးခ်ဳပ္ကလည္း လိုအပ္တာေတြကို ျဖည့္ဆည္းစီမံေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ျပည္သူမ်ားသိရွိႏိုင္ရန္ ေရေလွာင္တမံေတြရဲ႕ အေျခအေန ေတြကိုလည္း ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းဌာနေတြနဲ႔ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြကေနလည္း  အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ  သတင္း ထုတ္ျပန္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

ေမး။ ။ လက္ရွိအေျခအေနအရ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္း မႈေၾကာင့္ ဆည္ေတြက်ဳိးေပါက္မွာကို  ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြရွိေနတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျဖၾကားေပး ပါရွင္။

ေျဖ။ ။ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ေရအသုံးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာန အေနနဲ႔ ေရေလွာင္တမံေတြကို  တည္ေဆာက္ခဲ့ရာမွာ       ေရရွည္ႀကံ့ခိုင္စိတ္ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္     တိက်ေသခ်ာစြာ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲတြက္ခ်က္ၿပီး  သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံၫႊန္းေတြနဲ႔အညီ အရည္အေသြး ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့အျပင္  ပုံမွန္ စနစ္တက်  ထိန္းသိမ္းစီမံလ်က္ရွိတာေၾကာင့္  ေရေလွာင္ တမံအားလုံး ႀကံ့ခိုင္မႈရွိတဲ့အတြက္ တစ္စုံတစ္ရာ စိုးရိမ္ စရာမရွိပါဘူး။

ေမး။ ။ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြမွာ ဆည္ေျမာင္း ႏွင့္ေရအသုံးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာနက  တည္ေဆာက္ ထိန္းသိမ္းထားတဲ့  တာေတြရဲ႕  အေျခအေနကိုလည္း သိပါရေစ။

ေျဖ။   ။ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းမွာ  ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသုံးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာနက  တည္ေဆာက္ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ ေရေဘးကာကြယ္ေရးတာ ၁၂ဝ ရွိၿပီး အလ်ားမိုင္ေပါင္း ၁၈၅ဝ  ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ ဒီတာေတြထဲက ပဲခူး၊ ရန္ကုန္၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းမွာရွိတဲ့ ဧရာဝတီျမစ္၊ ျမစ္မချမစ္၊ ငဝန္ျမစ္၊ စစ္ေတာင္းျမစ္ ေရေဘးကာကြယ္ ေရးတာေတြဟာ အဓိကအေရးပါတဲ့ တာေတြျဖစ္ပါတယ္။   တာေတြ  တည္ေဆာက္ထားတဲ့  သက္တမ္းကလည္း ႏွစ္ေပါင္း  ၁၅ဝ  ခန္႔ ရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသုံးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာနအေနနဲ႔  ၿမိဳ႕ရြာေတြနဲ႔ လယ္ယာေျမေတြ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ကေန လုံၿခံဳစိတ္ခ်စြာ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဦးစား ေပးလုပ္ငန္းမ်ား လ်ာထားသတ္မွတ္ၿပီး တာေပါင္ျမႇင့္ျပဳျပင္ ျခင္း၊ တာထိပ္ဆင့္ျခင္း၊ တာေျခေထာက္ျခင္း စတဲ့လုပ္ငန္း ေတြကို မိုးရာသီ မက်ေရာက္မီ အခ်ိန္ကတည္းက ႀကိဳတင္ စီမံေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့အျပင္ မိုးရာသီကာလတစ္ေလွ်ာက္မွာ လည္း ေရေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ေစာင့္ၾကည့္စီမံ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။

ေမး။  ။  ဆရာအေနနဲ႔ ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားလိုတာရွိရင္ လည္း ေျပာၾကားေပးပါ။

ေျဖ။ ။ ျပည္သူမ်ားကို အထူးအသိေပးလိုတာကေတာ့ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေရႀကီးမႈျဖစ္စဥ္ေတြဟာ ေဒသအလိုက္ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းၿပီး ျမစ္ေရေထာက္ ကာ ကြင္းေရေတြ စီးထြက္ႏိုင္မႈမရွိတာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေန ရျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ေရေလွာင္တမံေတြရဲ႕ ေရပိုလႊဲမွ ေရေက်ာ္ စီးထြက္မႈေတြေၾကာင့္ မဟုတ္ေၾကာင္းနဲ႔  ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေကာလာဟလမ်ားကိုလည္း မယုံၾကည္ၾကဖို႔နဲ႔ ဌာနအေန နဲ႔လည္း     သတင္းမွန္ေတြကို   အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ ထုတ္ျပန္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း  အေလးအနက္ေျပာၾကား လိုပါတယ္။               

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း- သီသီမင္း(ေၾကးမႈံ)ဓာတ္ပုံ-ေကာင္းျမတ္

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post