Latest News

Wednesday, July 11, 2018

အဂၤလိပ္စာတြင္လည္း ထူးခြၽန္သည့္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး

အဂၤလိပ္စာတြင္လည္း ထူးခြၽန္သည့္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေအာင္ဆန္း၊ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ သခင္ေအာင္ဆန္း၊ တပ္မေတာ္၏ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ ဦးေအာင္ဆန္းသည္ တိုေတာင္းလွေသာ လူ႔ဘဝတြင္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးအတြက္ မနားမေနႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့သည္။ အသက္ကိုပင္ ေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းစဥ္ စာအုပ္စာေပမ်ားကို အပတ္တကုတ္ ဖတ္မွတ္ေလ့လာခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ ႏိုင္ငံေရးစာေပမ်ားကို ေလ့လာခဲ့သည္။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘဝကတည္းက ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္ေဆာင္းပါးမ်ားကိုလည္း ေရးသားခဲ့သည္။ မိန္႔ခြန္းမ်ားကိုလည္း အဂၤလိပ္စာျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ေရးသားခဲ့သည္။

ငယ္စဥ္ကတည္းက အဂၤလိပ္စာထူးခြၽန္

၁၉၂၉ ခုႏွစ္  မတ္လတြင္က်င္းပသည့္  သတၱမတန္းစာေမးပြဲတြင္ ေရနံေခ်ာင္းအမ်ဳိးသားအထက္တန္းေက်ာင္းမွ   ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အပါအဝင္ ေက်ာင္းသား သုံးဦးသည္ ပညာသင္ဆုရရွိခဲ့ၾကသည္။ ထိုစဥ္က ေက်ာင္းမွထုတ္ေဝခဲ့ေသာ လက္ေရးမဂၢဇင္းတစ္ေစာင္တြင္ ေမာင္ေအာင္ဆန္း သည္ အဂၤလိပ္စာက႑ စာတည္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။  ထိုစဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ နဝမတန္းသာရွိေသးေသာ္လည္း အဆင့္ျမင့္ အဂၤလိပ္စာမ်ားကို ေရးသားတတ္ေနၿပီျဖစ္သည္။  ဗိုလ္ခ်ဳပ္  အဂၤလိပ္စာ ထူးခြၽန္ေၾကာင္းကို  ငယ္စဥ္က  သူ႔ကို အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေပးခဲ့သည့္ ဆရာႀကီး ဦးခင္သန္း ကိုယ္တိုင္ေရးသားခဲ့သည့္စာကို ဖတ္မွတ္ဖူးပါသည္။

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘဝ

၁၉၃၂ ခုႏွစ္တြင္ ၁ဝ တန္းေအာင္၍ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သို႔ ေရာက္ရွိ ခဲ့သည္။  ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားသူပီပီ  တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘဝတြင္ စာေပမွလြဲ၍ အျခားအရာမ်ားကို စိတ္မဝင္စားခဲ့ေခ်။ တကၠသိုလ္စကားရည္လုပြဲ မ်ားတြင္ အဂၤလိပ္လို ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က အသံေနအသံထား  ႏွင့္ ေလယူေလသိမ္း တိက်မႈမရွိေသာ္လည္း ဆိုလိုရင္းကို ေရာက္ေအာင္ ေျပာခဲ့သည္။ အျခားေက်ာင္းသားမ်ားက ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ အဂၤလိပ္စာအသံထြက္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ဂ႐ုမစိုက္ခဲ့ေပ။ သူ၏ယုံၾကည္ခ်က္ အတိုင္းသာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘဝတြင္    Burma and Buddhism ၊ Freedom of  Dress in Schools  ေဆာင္းပါးမ်ားကို ေရးသားခဲ့သည္။  တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားျဖင့္ စကားေျပာတတ္သည္။ အျခားသူမ်ားက ''ဗမာလိုေျပာပါဗ်'' ဟု ဝိုင္းေအာ္ေနသည္ကိုပင္ အမႈမထားဘဲ ဆက္ေျပာေလ့ရွိသည္။ သူ႔ယုံၾကည္ ခ်က္အတိုင္း ဆက္လုပ္ခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္စကား ေကာင္းေကာင္းေျပာတတ္ လွ်င္ အဂၤလိပ္စာေကာင္းေကာင္းေရးႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ထားေသာေၾကာင့္  ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္လည္း အဂၤလိပ္ဘာသာသည္ အေရးပါ သည္ဟူေသာအျမင္ကို လက္ခံထားသူျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္စာတတ္ထားမည္ ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲတြင္  မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳမည္ဆိုသည္ကိုလည္း သေဘာေပါက္ထားသူျဖစ္သည္။ ယုံၾကည္ခ်က္ခိုင္မာ သျဖင့္  ျပင္းျပင္းထန္ထန္   ႀကိဳးစားခဲ့သည္။   မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား အတုယူသင့္ေပသည္။

မိန္႔ခြန္းမ်ားကို အဂၤလိပ္လိုေရး

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲကာလအတြင္း သူ၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ အဂၤလိပ္လိုေရးသားခဲ့သည္။ သာဓကအေနျဖင့္  ေတာ္လွန္ေရး (The Resistance Movement)၊ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးျပႆနာ မ်ား (Problems for Burma's Freedom)၊ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕စနစ္အား ေဝဖန္ေရး(Critiqueon British Imperialism)၊  အိႏၵိယျပည္အား ႀကိဳဆိုပါ၏ (Welcome India)၊ အေျခအေနႏွင့္  လုပ္ငန္းစဥ္(The Situation and Tasks)၊ အဂၤလိပ္-ျမန္မာကျပားမ်ားသို႔ (An  Address to the Anglo-Burmans) စသည့္ မိန္႔ခြန္းေျခာက္ပုဒ္ကို စာေပဗိမာန္က ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမိန္႔ခြန္းမ်ားစာအုပ္တြင္ အျပည့္အစုံ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဂၤလိပ္စာ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္ မ်ားအေနျဖင့္  ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။   ထိုမိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္   အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး၏အေတြးအေခၚႏွင့္  စိတ္ေနစိတ္ထားတို႔ကို  ေလ့လာ အတုယူႏိုင္ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္   လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းစဥ္ကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံး အဂၤလိပ္ မ်က္ႏွာျဖဴမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ သူတင္၊ ကိုယ္တင္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့သည္။    လြတ္လပ္ေရးအတြက္    အေရးပါသည့္  ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့သည္။ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားဘဝမွသည္ က်ဆုံးသြားခ်ိန္အထိ တိုင္းျပည္အတြက္ မေမာမပန္း အလုပ္လုပ္သြားခဲ့သည္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္  လန္ဒန္ၿမိဳ႕  အမွတ္(၁ဝ)ေဒါင္းနင္းလမ္းရွိ ၿဗိတိသွ် ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐ုံး၌ အက္တလီႏွင့္ေတြ႕ဆုံစဥ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေျပာဆိုခဲ့သည့္မိန္႔ခြန္းမွ အခ်ဳိ႕ကို မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား ေလ့လာႏိုင္ရန္ အဂၤလိပ္-ျမန္မာႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပရလွ်င္ ''I would like to say on behalf of  the delegation that whatever differences we may have in Burma, though indeed they are few and unimportant, we are one in  our demand for full and unfettered freedom. We want that freedom soon, and we want to have the opportunity to prepare for it now.'' ''ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကိုယ္စားေျပာလိုသည္မွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ျမန္မာျပည္တြင္ အေရးမႀကီးလွေသာကိစၥတခ်ဳိ႕၌ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိေနေပမယ့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔တိုင္းရင္းသားအားလုံးသည္ အခ်ဳပ္အခ်ယ္ ကင္းမဲ့ေသာ တင္းျပည့္ က်ပ္ျပည့္လြတ္လပ္ေရးကိုေတာင္းဆိုရာတြင္ တစ္သံတည္းျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ထိုလြတ္လပ္ေရးကို အလ်င္အျမန္ လိုခ်င္ၾကသျဖင့္ ယခုမွစတင္၍ ျပင္ဆင္လိုပါေၾကာင္း'' ေျပာၾကားသြားပါသည္။

အတုယူသင့္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ထိုစဥ္က အသက္ ၃၂ ႏွစ္သာရွိေသးေသာ္လည္း အေတြး အေခၚသည္ ေထာင့္စုံေနသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အသက္ဝင္ေနလ်က္ရွိသည္။လြတ္လပ္ေရး၏ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ငယ္စဥ္ကတည္းက အမ်ားႏွင့္ မတူ တစ္မူထူးျခားစြာ ေနထိုင္ေလ့ရွိသည္။ မိဘမ်ား၊ ဆရာသမားမ်ားအေပၚ တြင္   မုသားစကားေျပာဆိုေလ့မရွိဘဲ  ကေလးသဘာဝ  မိမိ၏စိတ္ထဲတြင္ ျဖစ္ခ်င္ေသာဆႏၵအမွန္ကို   ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားဝံ့ေသာ   သတၱိရွိခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ကေလးဘဝတြင္ ျပဳမူခဲ့သည့္အမွားမ်ားကိုလည္း ရဲဝံ့စြာဝန္ခံရဲေသာ  ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္သည့္စိတ္ထားကို   ပိုင္ဆိုင္ထားျပန္သည္။  ထိုစိတ္ေန စိတ္ထားမ်ားသည္   အနာဂတ္ကို   စီမံခန္႔ခြဲမည့္မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား အတြက္ အတုယူသင့္ေသာ မြန္ျမတ္တည္ၾကည္သည့္ စိတ္ဓာတ္ပင္ျဖစ္သည္။

အာဇာနည္သူရဲေကာင္း   ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္   တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားဘဝတြင္လည္း ၾကြားဝါေထာင္လႊားမႈမရွိဘဲ ေက်ာင္းစာကိုသာ အပတ္တကုတ္ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ သူတစ္ပါးအႀကိဳက္ အားနာၿပီး လိုက္ပါေျပာဆိုျပဳမူေလ့မရွိဘဲ အရွိကိုအရွိအတိုင္း ေျပာဆိုဆက္ဆံျပဳမူခဲ့သျဖင့္  ေက်ာင္းသားမ်ားအၾကားတြင္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရခက္ခဲသည့္ လူတစ္ဦးဟု ႐ႈျမင္ခံခဲ့ရသည္။  တျခားသူမ်ား   မည္ကဲ့သို႔ပင္   လက္ညိႇဳးထိုးေနေစကာမူ ေျဖာင့္မတ္စြာ ရပ္တည္ႀကိဳးစားခဲ့သျဖင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။

စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံခဲ့

သူ႔ကြၽန္ဘဝက်ေရာက္ေနေသာ တိုင္းျပည္ကို နယ္ခ်ဲ႕တို႔၏ လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္    ႀကိဳးပမ္းမည္ဆိုေသာ   ခိုင္မာျပတ္သားသည့္ သႏၷိ႒ာန္ျဖင့္ တကၠသိုလ္မွထြက္ကာ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ဦးေဆာင္ ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ကိုယ္က်ဳိးမဖက္သည့္ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားသည္ သာမန္လူတို႔   ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲေသာ  စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံမႈပင္ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ နယ္ခ်ဲ႕အားတိုက္ထုတ္ရန္သည္ ခိုင္မာေတာင့္တင္းၿပီး စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းထားသည့္   လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ရွိရမည္ ဆိုေသာ   ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းကလည္း  အသက္ အရြယ္ႏွင့္မလိုက္ေသာရင့္က်က္မႈကို ျပသခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္ဖြဲ႕စည္းေရးအတြက္    လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္   ႏိုင္ငံျခား အကူအညီရရွိေရး ျပည္ပသို႔ တိတ္တဆိတ္ထြက္ခြာခဲ့ရာတြင္လည္း အခက္ အခဲေပါင္းစုံ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ ခိုင္မာျပတ္သားသည့္ သႏၷိ႒ာန္ ေၾကာင့္ ရည္မွန္းခ်က္ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သျဖင့္ ရဲေဘာ္ သုံးက်ိပ္ႏွင့္အတူ    စစ္ပညာသင္ယူဆည္းပူးႏိုင္ခဲ့သည္။   ထို႔ေနာက္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အသက္ေပးသြားမည္ဟုသစၥာဆိုကာ လက္ေမာင္းေသြး ေဖာက္ေသာက္ၿပီး ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ႀကီးကို ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္   ဘီအိုင္ေအ၊  ဘီဒီေအ၊ ပီဘီအက္(ဖ္) တပ္မေတာ္မ်ားႏွင့္အတူ နယ္ခ်ဲ႕ႏွင့္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔ကို ျမန္မာ့ေျမေပၚမွ အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းတိုက္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး အတြက္လည္း  နယ္ခ်ဲ႕တို႔ထံ  တည္တံ့စြာေျပာဆိုေတာင္းဆိုႏိုင္ခဲ့သည္။ နယ္ခ်ဲ႕တို႔ထံ လြတ္လပ္ေရးေတာင္းဆိုေရးအတြက္ တိုင္းျပည္အတြင္း တရား မွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးက်င္းပကာ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ႀကီး က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုလႊတ္ေတာ္ႀကီးမွ တိုင္းျပည္အတြက္ အေရးပါေသာ  ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ လြတ္လပ္ေသာအခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ သမၼတႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ရန္ အေရးႀကီးအဆိုကို တင္သြင္း ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားမႈေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံႏွင့္   လူမ်ဳိးအတြက္       အသက္တမွ်အေရးပါေသာ လြတ္လပ္ေရးႀကီးကို ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ လက္ဝယ္ ပိုင္ပိုင္ ရယူႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ၿခံဳ၍တင္ျပရလွ်င္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးသည္ လူ႔ဘဝတြင္ ေနထိုင္ခဲ့သည့္ သက္တမ္း ၃၃ ႏွစ္ ကာလအတြင္း တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးအတြက္ အသက္ကိုပင္စြန္႔လ်က္ မနားမေနႀကိဳးစားခဲ့သည္မွာ ႏိုင္ငံသားအားလုံး အတုယူဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ အႏၲိမရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ လြတ္လပ္ေရးကို ရေအာင္ယူႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲအတြက္ လိုအပ္သည့္အရာမွန္သမွ်ကို ျဖည့္ဆည္းခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ကိုလိုနီမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရမည္ကို သေဘာေပါက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ငယ္စဥ္ကတည္းက အဂၤလိပ္စာကိုêႀကိဳးစားခဲ့သည္။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘဝတြင္ အဂၤလိပ္လို ေျပာဆိုေရးသားခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္စာ အသံေန အသံထားႏွင့္ပတ္သက္၍ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ဂ႐ုမစိုက္ခဲ့ေပ။ သူ႔ယုံၾကည္ခ်က္အတိုင္း တစိုက္ မတ္မတ္êႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္စာအုပ္မ်ားကို  ဖတ္မွတ္ေလ့လာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္စာထူးခြၽန္လာခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔ႏွင့္ သူတင္ကိုယ္တင္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့သည္။ ဆိုရလွ်င္ တိုင္းျပည္လြတ္လပ္ေရး ျပန္လည္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကို အဂၤလိပ္စာတြင္လည္း ထူးခြၽန္သည့္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ ႀကီးအျဖစ္ တင္စားေရးသားပါရေစ။  ။

ေမာင္စိန္အိ(နဘဲေျမ)

No comments:

Post a Comment