Latest News

Monday, June 11, 2018

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံNHK သတင္းဌာနက သီးသန့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံNHK သတင္းဌာနက သီးသန့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္   NHK  တုိ႔   သီးသန္႔ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းမွာ  ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း  ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျဖစ္သည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံ  ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ နက္႐ႈိင္းစြာ အျမစ္တြယ္ေနေသာျပႆနာကို ေန႔ခ်င္းညခ်င္း       ေျဖရွင္းႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က  ေျပာၾကားလိုက္ သည္။

အဆင့္ဆင့္သြားရတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္

ေမး ။ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ    မိမိကိုယ္မိမိ ႐ိုဟင္ဂ်ာလို႔ ေခၚေနသူေတြကို  ဌာေနျပန္ပို႔ မယ့္လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္း ေတြရဲ႕ အကူအညီကိုရယူဖို႔  ျမန္မာအစိုးရက သေဘာတူညီခဲ့ပါတယ္။    လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကို   စုံစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ဖို႔ လြတ္လပ္ေသာေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ထူေထာင္ဖို႔ ကိုလည္း သေဘာတူညီခဲ့ပါတယ္။  ဒီအေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြဟာ   ဒုကၡသည္မ်ားေရာ၊ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းကပါ ယခင္ကတည္း က  လုပ္ေဆာင္ဖို႔  လိုလားခ်က္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္  ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔  ဒီအခ်ိန္၊ ဒီအခါေရာက္ေတာ့မွ    အေရးယူေဆာင္ရြက္ ရတာပါလဲ။

ေျဖ ။ ။ ကြၽန္မအေနနဲ႔ကေတာ့ ဒီအခ်ိန္၊ ဒီအခါ ေရာက္မွ  အေရးယူေဆာင္ရြက္ရတယ္လို႔ ေတာ့ မထင္ျမင္ပါဘူး။  ဒါက  အဆင့္ဆင့္ သြားရတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ကြၽန္မတို႔ သေဘာတူႏိုင္တဲ့ MoU  မ်ဳိးရရွိဖို႔ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းေနခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္ကို  အမ်ားမသိခဲ့ၾကဘူး။   ဒီကိစၥ စတင္တာက  ကြၽန္မတို႔    ေဒါက္တာကိုဖီအာနန္ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ေတြ ရရွိစဥ္ကတည္း က ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေနာက္ဆုံး    ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္  စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းေရး သည္လည္း ကြၽန္မတို႔ အႀကံေပးအဖြဲ႕ရဲ႕ အႀကံ ျပဳခ်က္နဲ႔အညီ လုပ္ေဆာင္တာပါ။  ဒီအႀကံျပဳ ခ်က္ကို ကြၽန္မတို႔ အထူးအေလးအနက္ထား ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႕အေနနဲ႔ ပကတိအေျခအေန အေပၚ အမွန္အတိုင္း  ႐ႈျမင္သုံးသပ္ႏိုင္စြမ္း ရွိတယ္လို႔   ကြၽန္မတို႔   ယုံၾကည္တာေၾကာင့္ အဲဒီအဖြဲ႕ကို တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

လက္မွတ္ေရးထိုး

ေမး ။ ။ ဒီအေရးယူ   ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ ေပၚထြက္လာေစဖို႔      ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ဘာေၾကာင့္မ်ား  အခ်ိန္အၾကာႀကီး  ယူခဲ့ ရတာပါလဲ။ ဒီအေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ေတြ႕ႀကံဳရတဲ့အခက္အခဲက ဘာပါလဲ။

ေျဖ ။ ။ အခ်ိန္အၾကာႀကီး ယူခဲ့တယ္ဆိုၿပီး ေျပာႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔     ကြၽန္မမထင္ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့    အႀကံေပးအဖြဲ႕က အႀကံျပဳခဲ့တာဟာ  လအနည္းငယ္ပဲ ၾကာျမင့္ ေသးတာကို အမွတ္ရမယ္ဆိုရင္ အဲဒီလို ေျပာမွာမဟုတ္ဘူး။  ဒါေၾကာင့္  ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕  ဖြဲ႕စည္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး  ကြၽန္မတို႔  အခ်ိန္အၾကာႀကီး ယူခဲ့ရတယ္လို႔  ေျပာလိမ့္မယ္လို႔ ကြၽန္မ မထင္ ဘူး။UNDP နဲ႔ UNHCR တို႔နဲ႔ MoU   လက္မွတ္ေရးထိုးတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျပာရရင္ ကြၽန္မတို႔ ေသေသခ်ာခ်ာ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းၿပီး မွသာ သေဘာတူညီခ်က္ရလာတာပါ။ ႏွစ္ဖက္ စလုံးအေနနဲ႔ သက္ေရာက္မႈေတြ အားလုံးကို ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာသုံးသပ္ဖို႔  လိုအပ္တဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ပါ။    တခ်ဳိ႕အစိတ္အပိုင္းေတြမွာ ကြၽန္မတို႔အေနနဲ႔  အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ  သေဘာ တူညီခဲ့တယ္။   တခ်ဳိ႕အပိုင္းေတြမွာေတာ့ အခက္အခဲ၊ အတားအဆီးအခ်ဳိ႕ကို ေက်ာ္လႊား ခဲ့ရတယ္။  ဒါေၾကာင့္  အဓိပၸာယ္အႏွစ္သာရ ျပည့္ဝၿပီး တကယ္လက္ေတြ႕လည္း  အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္မယ့္ MoU တစ္ခုရရွိလာဖို႔ဆို တာဟာ အခ်ိန္နည္းနည္းေတာ့ ယူရပါလိမ့္မယ္။

သေဘာတူညီခ်က္

ေမး ။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ သေဘာတူညီခ်က္ အတိုင္းလိုက္နာဖို႔မွာ ဘာအခက္အခဲရွိသလဲ။

ေျဖ ။ ။ ကြၽန္မတို႔အေနနဲ႔ေရာ၊ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းေတြအဖို႔ပါ  ဘယ္ကိစၥကေတာ့ တကယ့္အခက္အခဲပဲလို႔    ယူဆစရာရွိမယ္ မထင္ပါဘူး၊  စဥ္းစားရမယ့္အခ်က္ေတြက ေတာ့ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္ တစ္ခုကမွ  ခြဲထုတ္လို႔မရတဲ့  အေနအထား မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္း အခုသေဘာ တူညီခ်က္ရတာပါ။

ေမး ။ ။ ႐ိုဟင္ဂ်ာလို႔ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ေခၚေန တဲ့လူေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈေတြရွိခဲ့တယ္ လို႔ ျမန္မာအေပၚ စြပ္စြဲေဝဖန္မႈေတြ ေပၚထြက္ ခဲ့ပါတယ္။  ဒီကိစၥဟာ  အလြန္႐ႈပ္ေထြးတဲ့ ျပႆနာျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာအစိုးရက ေျပာတာ ေတြလည္း ကြၽန္မၾကားသိခဲ့ရပါတယ္။  ဒီ ျပႆနာမွာ  ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းက ၾကားဝင္စြက္ဖက္မႈ  မျပဳသင့္ဘူးလို႔လည္း ေျပာခဲ့တာရွိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္မ်ား ဒီ ျပႆနာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ သိပ္႐ႈပ္ေထြး ခက္ခဲေနရသလဲဆိုတာကို  ရွင္းျပေပးေစလိုပါ တယ္။ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းက ၾကားဝင္ ေျဖရွင္းခြင့္     မရွိသင့္ဘူးဆိုတာကလည္း ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။

ေျဖ ။ ။ ဦးစြာပထမ ကြၽန္မေျပာခ်င္တာက ေတာ့  ဒီျပႆနာဟာ   ကာလရွည္ၾကာ ျဖစ္တည္လာတဲ့ ျပႆနာျဖစ္တယ္ဆိုတာပါ။ အရင္ရာစုႏွစ္  ႏွစ္ခုေလာက္ကတည္းက ျဖစ္တည္လာတဲ့ ျပႆနာဆိုတာကို   လူေတြ ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကပါတယ္။  ဒါဟာ  မေန႔ကမွ ျဖစ္ခဲ့တဲ့အရာမဟုတ္ဘူး။    ဒီေလာက္     ကာလၾကာရွည္ ျဖစ္တည္လာတဲ့ျပႆနာကို လအနည္းငယ္အတြင္းမွာ   ေျဖရွင္းႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္မတို႔ အစိုးရအဖြဲ႕  ႏိုင္ငံေတာ္ တာဝန္ရယူခဲ့တာကလည္း ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ပဲရွိ ေသးတာပါ။   ဒီေလာက္  ႀကီးက်ယ္လွတဲ့ ျပႆနာကို  ေန႔ခ်င္းညခ်င္း  ေျဖရွင္းႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။  ျမန္မာႏိုင္ငံ  ျပင္ပက မဆို စေလာက္လူအခ်ဳိ႕နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက မဆိုစေလာက္လူအခ်ဳိ႕ကပဲ  ဒီျပႆနာဟာ သမိုင္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ႐ႈပ္ေထြးလွတဲ့ျပႆနာလို႔  သိရွိ ၾကတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံမွာ ဘာ ေတြျဖစ္ေနလဲ၊ ဘာေၾကာင့္ ကြၽန္မတို႔ ဒီလိုမ်ဳိး ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရလဲဆိုတာကို ျပည္ပက လူမ်ားသာမက  ျပည္တြင္းမွာေနထိုင္သူေတြ ကလည္း ေကာင္းစြာသိရွိသင့္တယ္။ ကြၽန္မတို႔ ျပည္သူေတြ ေရေရရာရာသိရွိသင့္တယ္ဆိုတာ အေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္ပါ။  ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့  ေရရွည္မွာ  ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ လုံၿခံဳေရးတိုးတက္ ေကာင္းမြန္မႈတို႔ကို  ကြၽန္မတို႔ကိုယ္တိုင္ကပဲ  ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကရမွာ ျဖစ္လို႔ပါပဲ။

အႏၲရာယ္ရွိ

ေမး ။ ။ ဒီျပႆနာ ဘယ္လို႐ႈပ္ေထြးေနသလဲ ဆိုတာကို ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းကိုေရာ ျမန္မာျပည္သူေတြကိုပါ ရွင္းျပဖို႔မွာ ဘာေၾကာင့္ အခ်ိန္ယူဖို႔ လိုအပ္ေနသလဲ။ ျမန္မာအတြက္ ဘယ္လိုအႏၲရာယ္ေတြရွိလို႔လဲ။

ေျဖ ။ ။ ျပႆနာတစ္ခုကို  ဘက္ေပါင္းစုံက စဥ္းစားျခင္းမရွိဘဲ ဒေရာေသာပါး ေျဖရွင္းမယ္ ဆိုရင္  ဘယ္သူ႔အတြက္မဆို  အႏၲရာယ္ရွိမယ္ လို႔ ကြၽန္မယူဆပါတယ္။

ေမး ။ ။ ဒီျပႆနာေတြ   ခုထက္ျမန္ျမန္ ေျဖရွင္းရင္ ျမန္မာအတြက္ ဘယ္လို အႏၲရာယ္ ေတြ က်ေရာက္ႏိုင္လို႔လဲ။

ေျဖ ။ ။ ဘယ္အရာကိုမဆို ဖုတ္ပူမီးတိုက္ မလုပ္သင့္ဘူး။  အခ်ိန္ယူၿပီး  လုပ္ရမွာကို အခ်ိန္ယူလုပ္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။  ျပႆနာ ေတြကို ျမန္ျမန္ၿပီးစမ္းပါလို႔ အတင္းတြန္းလို႔ မရဘူး။  ဆိုပါေတာ့ ''ျဖစ္ၿပီးတဲ့ျပႆနာေတြ ေမ့ထားလိုက္ပါ၊  စာမ်က္ႏွာအသစ္ ျပန္ဖြင့္ လိုက္ပါ''လို႔  လူေတြကို သြားေျပာလို႔မရဘူး။ အမိန္႔ေပးလို႔လည္း မရဘူး။     ျပႆနာေတြ အားလုံးေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ နည္းလမ္းအဖုံဖုံ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရမွာပါလားလို႔    လူေတြ   သေဘာေပါက္နားလည္လာေစမယ့္   အေန အထားတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးေပးဖို႔ လိုပါတယ္။

ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့သူေတြ

ေမး ။ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ   လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြရွိတယ္ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြ ကို စုံစမ္းစစ္ေဆးဖို႔  ဖြဲ႕စည္းမယ့္ လြတ္လပ္ ေသာ  ေကာ္မရွင္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး  ဘယ္လို အဖြဲ႕ဝင္ေတြပါဝင္တယ္ စသည္ျဖင့္  နည္းနည္း ပိုၿပီး ျပည့္ျပည့္စုံစုံ  ရွင္းျပေပးေစလိုပါတယ္။ အဲဒီေကာ္မရွင္ဟာ  ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ ေကာ္မရွင္၊ လြတ္လပ္တဲ့ေကာ္မရွင္ျဖစ္တယ္ ဆိုတာ ေသခ်ာပါသလား။  ၿပီးေတာ့ သူတို႔ အေနနဲ႔   ျမန္မာအစိုးရဟာ   တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနတယ္ ဆိုတာကို ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းသိေအာင္ ရွင္းျပေပးလိမ့္မယ္လို႔ေရာ ယုံၾကည္ပါသလား။

ေျဖ ။ ။ လတ္တေလာမွာေတာ့ ေကာ္မရွင္မွာ ဘယ္သူေတြပါမယ္ဆိုတာကို  ကြၽန္မတို႔တိတိ က်က်မေျပာႏိုင္ေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္လည္း အရည္အခ်င္းျပည့္ဝၿပီး  ဘက္မလိုက္သူေတြ အျဖစ္ ကြၽန္မတို႔အျပည့္အဝ ယုံၾကည္စိတ္ခ် ရတဲ့သူေတြကိုသာ ခန္႔အပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

အျပဳသေဘာရည္ရြယ္

ေမး ။ ။ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တစ္ခုရွိလာမယ္ဆိုရင္ အေျခအေန တိုးတက္လာၿပီး ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းရဲ႕ နားလည္မႈကိုလည္း ရရွိလာမယ္လို႔  ယုံၾကည္ ယူဆပါသလား။

ေျဖ ။ ။ လြတ္လပ္တဲ့   စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းသင့္တယ္လို႔ အႀကံေပး အဖြဲ႕က ယုံၾကည္ယူဆပါတယ္။ အႀကံေပးအဖြဲ႕ အေပၚ အျပည့္အဝယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈ၊  ဒီအဖြဲ႕ရဲ႕ စိတ္ေကာင္းေစတနာေကာင္းရွိမႈနဲ႔ Óဏ္ပညာ အေျမာ္အျမင္ ျပည့္ဝမႈတို႔ေၾကာင့္ အခုကိစၥ သည္  အေျခအေနတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာ ေစဖို႔ အျပဳသေဘာရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ရပ္ျဖစ္တယ္လို႔ ကြၽန္မတို႔ ယူဆပါတယ္။

ေမး။ ။ ဘာေၾကာင့္ မိမိႏိုင္ငံအစီအစဥ္နဲ႔  လုပ္ေဆာင္ဖို႔ကို ေရြးခ်ယ္ပါသလဲ။ ကုလသမဂၢအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္လိုမ်ဳိး ႏိုင္ငံတကာအစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို ဘာေၾကာင့္ မေရြးခ်ယ္တာလဲ။

ေျဖ ။ ။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္မတို႔ အရင္ ကတည္းက  ရွင္းျပခဲ့ၿပီးသားပါ။  ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ကို ကြၽန္မတို႔ ဘာေၾကာင့္    လက္မခံရသလဲဆိုတာကို ထပ္တလဲလဲ ရွင္းျပေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။  အခု ကိစၥက   အႀကံေပးအဖြဲ႕ရဲ႕   အႀကံျပဳခ်က္ အတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔အေနနဲ႔က  ရခိုင္ ျပည္နယ္မွာ  ဘာေတြျဖစ္ပ်က္ေနသလဲဆို တာကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာႏိုင္တဲ့အေန အထားရွိပါတယ္။    သူတို႔က  အေလးအနက္ အႀကံျပဳ တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြၽန္မတို႔ကလည္း အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါ တယ္။

ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေစဖို႔

ေမး။ ။ ေကာ့ဘဇားၿမိဳ႕မွာ ဒုကၡသည္အမ်ားအျပားဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုျပန္ဖို႔ တုံ႔ေႏွးေနၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ တကယ္လို႔ သူတို႔ဌာေနျပန္လာရင္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕ မႈေၾကာင့္ပါ။ ဒီအခ်က္ဟာ ဒုကၡသည္ေတြအေနနဲ႔ သူ႔ဆႏၵ နဲ႔အညီ  ဌာေနျပန္ဖို႔  ပိုလို႔ေတာင္  ခက္ခဲေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ယုံၾကည္မႈ ျပန္လည္ရရွိလာေအာင္နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းရဲ႕ ယုံၾကည္မႈျပန္လည္ရရွိလာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္မွာ ပါလဲ။

ေျဖ။   ။ ယုံၾကည္မႈဆိုတာ  အျပန္အလွန္ ရွိသင့္ပါတယ္။ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ဖို႔ဆိုတာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚမွာသာ မွီတည္ေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏိုင္ ေစဖို႔ တစ္ဖက္လူဘက္ကလည္း  လိုအပ္တဲ့ေျခလွမ္းေတြ လွမ္းဖို႔ လိုတယ္လို႔ ကြၽန္မထင္ပါတယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ ျမန္မာနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အၾကား ရရွိခဲ့တဲ့MoU နဲ႔အညီ ပုံစံေတြျဖည့္စြက္ေပးရမွာျဖစ္တယ္လို႔ ကြၽန္မတို႔ နားလည္ ပါတယ္။ ဒီပုံစံေတြကို ဒုကၡသည္ေတြဆီကို က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့ျခင္းမရွိပါဘူး။ ဒီပုံစံေတြကို ျဖန္႔ေဝ ေပးျခင္းမရွိရင္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ေဘးကင္းလုံျခံဳစြာနဲ႔ တရားဥပေဒနဲ႔အညီ ျပန္လာႏိုင္ေၾကာင္း  ဒုကၡသည္ေတြ မသိၾကရင္  ကြၽန္မတို႔အေနနဲ႔   ဒုကၡသည္  ဌာေနျပန္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အလ်င္အျမန္တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒါဟာ  ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္လို႔ျမင္တာပါ။ MoU ကို မိမိတို႔ႏွစ္ႏိုင္ငံစလုံးသာမက အျခားသူမ်ားပါ  သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီပါဝင္သူမ်ားအားလုံးက အသီးသီး အသက အသက တာဝန္ယူမႈေတြကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ၾကဖို႔ လိုပါတယ္။

ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့    

ေမး။ ။ အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈ  တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းေတြအားလုံးက အမ်ားႀကီး လုပ္ကိုင္သြားဖို႔လိုတယ္လို႔ ကြၽန္မ နားလည္မိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္က ဘာေတြလုပ္ဖို႔ရွိပါသလဲ။

ေျဖ။   ။ ကြၽန္မတို႔အေနနဲ႔MoU နဲ႔အညီ တာဝန္ဝတၱရားေတြ  အားလုံးကို   သယ္ပိုးထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး   ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ ရွင့္အေနနဲ႔MoU ကို ဖတ္ၾကည့္မယ္၊ ကြၽန္မတို႔ ဘာလုပ္ေနသလဲဆိုတာကိုလည္း ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္  တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအားလုံးကို  ကြၽန္မတို႔  ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့တယ္ဆိုတာကို ရွင္ ေတြ႕ျမင္လိမ့္မယ္လို႔ ကြၽန္မ  ယူဆပါတယ္။   ဒါေပမယ့္လည္း  စာရြက္ေလး တစ္ရြက္ေပၚမွာ  လက္မွတ္ေရးထိုး႐ုံနဲ႔  ယုံၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္လို႔မရႏိုင္ဘူး။ အေျခအေနဟာ ယုံၾကည္   စိတ္ခ်ရတဲ့အေျခအေန ဟုတ္၊ မဟုတ္ စြန္႔စားလုပ္ေဆာင္ ၾကည့္ဖို႔လိုပါတယ္။ ေပးလာတဲ့ အေနအထားတစ္ရပ္ကို လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ၾကည့္ဖို႔ အဆင္သင့္မရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဒါဟာ   လက္ခံႏိုင္တဲ့   အေနအထားဟုတ္၊ မဟုတ္ ဘယ္ေတာ့မွ သိႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။

ကတိကဝတ္

ေမး။ ။ ယုံၾကည္မႈျပန္လည္ရရွိႏိုင္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ဖြယ္ရာ ေတြအားလုံးကို ျမန္မာႏိုင္ငံက လုပ္ေနတယ္လို႔ ကြၽန္မ နားလည္မိပါတယ္။ အခုဆက္လက္ၿပီးေတာ့  ဘယ္လို အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ စီစဥ္ ထားပါသလဲ။

ေျဖ။   ။ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္တယ္ဆိုတာ အခ်ိန္ အကန္႔အသတ္ေဘာင္တစ္ခုအတြင္း လုပ္ေဆာင္လို႔ရတဲ့ အရာမ်ဳိးမဟုတ္ပါဘူး။ အခုအထိေတာ့ (က)အဆင့္အထိ  ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ၿပီးသြားၿပီ။ ေနာက္ေလးလမွာ (ခ) အဆင့္ကို ေရာက္မယ္။ အဲဒီလိုမ်ဳိး ေျပာလို႔မရဘူး။ အဲဒီလိုမ်ဳိး တည္ေဆာက္လို႔ရတာ မဟုတ္ဘူး။   ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္တယ္ဆိုတာ တစ္ဆက္တည္းျဖစ္ေပၚေန ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ပါ။  သက္ဆိုင္သူတိုင္းဟာ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ဖို႔လိုတယ္၊ ယုံၾကည္မႈ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္းလုပ္မယ္လို႔ ကတိကဝတ္ရွိၾကရပါ မယ္။

ေမး။ ။ ကုလသမဂၢနဲ႔ သေဘာတူညီခ်က္ရယူျခင္း၊ အျပန္ အလွန္ယုံၾကည္မႈရရွိေစဖို႔ လြတ္လပ္ေသာစုံစမ္းစစ္ေဆး ေရးေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ထူေထာင္ျခင္းလိုမ်ဳိး ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ မၾကာေသးမီက  လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ  ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရးလို႔ ကြၽန္မတို႔ နားလည္လို႔ရပါ့မလား။

ေျဖ။   ။ UNDP နဲ႔ UNHCR တို႔နဲ႔MoU လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့တာတို႔၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာ တို႔ဟာ ကြၽန္မတို႔ကို ယုံၾကည္မႈရွိလာေစဖို႔ လုပ္ကိုင္တာ လားလို႔ ေမးခ်င္တာလား။

အေလးအနက္ထား

ေမး။ ။ ဒီရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုတည္းနဲ႔လို႔ေတာ့ မဆိုလိုပါဘူး။ ဒါဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ မူဝါဒလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ------။

ေျဖ။   ။ ေဒါက္တာကိုဖီအာနန္  ေကာ္မရွင္နဲ႔ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ အႀကံေပးအဖြဲ႕တို႔ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ေတြနဲ႔အညီ  လုပ္ေဆာင္ ေနတယ္ဆိုတာကို ကြၽန္မအႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွင္းျပ ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။   ဥာဏ္ပညာအေျမာ္အျမင္လည္းရွိ၊   စိတ္           ေစတနာေကာင္းလည္းရွိတယ္လို႔ ကြၽန္မတို႔ယုံၾကည္သူ ေတြနဲ႔ ဒီေကာ္မရွင္နဲ႔ အႀကံေပးအဖြဲ႕ ႏွစ္ဖြဲ႕စလုံးကို ဖြဲ႕စည္း ခဲ့တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို ကြၽန္မ တို႔က အလြန္ကိုပဲ အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတိုင္း

ေမး။ ။ ရွင္းျပဖို႔ ခက္ခဲမယ္လို႔ ကြၽန္မသိေပမယ့္လည္း ေမးခ်င္တာက ဒုကၡသည္ေတြ ဌာေနျပန္မယ့္လုပ္ငန္းစဥ္ အမွန္တကယ္ စတင္ႏိုင္မယ့္အခ်ိန္ကို သိပါရေစ။

ေျဖ။   ။ ဒါကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚမွာေရာ၊ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္အေပၚမွာပါ မွီတည္ေနပါတယ္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လုပ္ၾကရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုပါ။ ဒုကၡသည္ေတြကို ပုံစံေတြထုတ္ေပးတာ၊   ရခိုင္ျပည္နယ္ကို  ျပန္လာဖို႔ ဘယ္လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ေတြ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ တယ္ဆိုတာ သူတို႔ကို ျပည့္ျပည့္စုံစုံ အသိေပးတာေတြ မလုပ္ေသးသေရြ႕ ကြၽန္မတို႔အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ အျမန္ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။ ရွင္သိတဲ့ အတိုင္း လူအခ်ဳိ႕ ျပန္လာခဲ့ၾကေပမယ့္လည္း တရားဝင္ လမ္းေၾကာင္းေတြအတိုင္းမဟုတ္ဘူး။ ျပန္လာသူအခ်ဳိ႕က  သူတို႔အေနနဲ႔  ပုံစံေတြျဖည့္ဖို႔  လိုအပ္တယ္ဆိုတာကို မသိတဲ့အေၾကာင္း၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတိုင္း သြားရမယ္ ဆိုတာကိုလည္း မသိေၾကာင္း ေျပာၾကပါတယ္။

အျမစ္တြယ္ေန

ေမး။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ား အျပားအတြင္းမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာလို႔ပဲ ေခၚေခၚ၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္လို႔ပဲ ေခၚေခၚ၊ ဘဂၤါလီလို႔ပဲ ေခၚေခၚ၊ အေခၚခံ ရသူေတြအေပၚ  ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြ၊  မုန္းတီးမႈေတြ နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္း   ရွိေနပါတယ္။   ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနနဲ႔ေရာ၊  ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးအေနနဲ႔ပါ အဲဒီလူေတြကို ဘယ္လိုသတင္းစကားမ်ား ပါးခ်င္ပါသလဲ။

ေျဖ။   ။ ကြၽန္မတို႔ အစိုးရတာဝန္ယူခ်ိန္ကစလို႔ အဲဒီ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ကိုင္လာခဲ့ပါတယ္။ ဧၿပီလ အစ ကြၽန္မတို႔ အစိုးရဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ကြၽန္မတို႔ ပထမဆုံးလုပ္တဲ့အလုပ္တစ္ခုက    ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔   ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္  ဖြဲ႕စည္းတာျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း တည္ရွိေနတဲ့ ရန္လိုမုန္းတီးမႈ၊ မယုံၾကည္မႈေတြ၊ ေၾကာက္ရြံ႕မႈနဲ႔ အၿငိဳးအာဃာတေတြဟာ ဒီေဒသအတြင္း စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ကင္းမဲ့တာ၊ လုံျခံဳမႈ အလြန္အမင္း အားနည္းတာေတြနဲ႔ ယွက္ႏႊယ္အျမစ္တြယ္ေနတယ္။

ဒါေၾကာင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းခဲ့တာပါ။ အဲဒီအခ်ိန္ကစလို႔ ကြၽန္မတို႔အေနနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကာလရွည္ေျဖရွင္းခ်က္ရရွိႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြခဲ့ရပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ   ကြၽန္မတို႔အေနနဲ႔ ျပႆနာသက္သက္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္လို႔ ႐ႈျမင္တယ္လို႔ဆိုပါရေစ။ ဒါေၾကာင့္ ေရရွည္ လုပ္ငန္းစဥ္လို႔ဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။  ရာစုႏွစ္တစ္စုေက်ာ္ သမိုင္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ျဖစ္လာခဲ့တာကို လအနည္းငယ္အတြင္း ကြၽန္မတို႔မေျဖရွင္းႏိုင္ပါဘူး။   ႏွစ္အနည္းငယ္ေလာက္ အတြင္းလည္း  ၿပီးစီးမွာမဟုတ္ဘူး။  တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ကိုင္သြားရမယ့္ကိစၥရပ္ပါ။ တျခားကမၻာ့ႏိုင္ငံေတြကို ရွင္ ေလ့လာၾကည့္ရင္ သိႏိုင္မွာပါ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ  အဓြန္႔ရွည္တည္ၿမဲလာတဲ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြမွာေတာင္ ျပႆနာေတြရွိေနတာပါ။ အေရးႀကီးတာကေတာ့ မတူ ကြဲျပားတဲ့ အသိုက္အဝန္းေတြအားလုံးအေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ၾကဖို႔၊ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ၾကဖို႔ လိုအပ္ျခင္းပါပဲ။

ဘာသာျပန္ - ေအာင္ထိန္ (ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

No comments:

Post a Comment