Latest News

Wednesday, June 6, 2018

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပတစ္ခြင္ ကြမ္းတံေတြးကင္းစင္ေစခ်င္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပတစ္ခြင္ ကြမ္းတံေတြးကင္းစင္ေစခ်င္


ယေန႔  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အပါအဝင္ အျခားတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ မ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပအသီးသီးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား  ေန႔စဥ္ႀကံဳေတြ႕ ေနရေသာအရာတစ္ခုမွာ ကြမ္းတံေတြးပင္ျဖစ္သည္။  ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕တြင္ ကြမ္းတံေတြးကို သတ္မွတ္ေနရာ၌ ေထြးရန္ႏွင့္  ကြမ္း မစားရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ  လုပ္ငန္းခြင္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရ မည္ျဖစ္သည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ကြမ္းယာစားသုံးသူမ်ားလာျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ စည္းကမ္းမဲ့ ကြမ္းေထြးမႈက ၿမိဳ႕ျပအလွကုိ အက်ည္းတန္ေစသည္။ ဝန္ႀကီးဌာန မ်ားႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာ႐ုံးမ်ား၊ ရဲစခန္းမ်ား၊ တရား႐ုံးမ်ားႏွင့္ေဆး႐ုံမ်ား၊ အိမ္ရာအေဆာက္ အအုံမ်ားႏွင့္ ကားဝင္း၊  ဘူတာ႐ုံ၊    သေဘၤာဆိပ္၊  ေလဆိပ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ျပည္လမ္း၊  ကၻာေအးဘုရားလမ္း၊   ၾကည့္ျမင္တိုင္ ကမ္းနားလမ္းတို႔၏  မီးပြိဳင့္မ်ားအနီးရွိ ကားလမ္းမ်ားေပၚတြင္  ကြမ္းတံေတြးမ်ားကို    ေတြ႕ျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ျပည္သႉ ေဆး႐ုံႀကီး၏ ငါးထပ္ေဆာင္အတက္ ေလွကားနံရံေထာင့္တြင္ ေဆး႐ုံသို႔လာေရာက္သူမ်ား   စြန္႔ပစ္ေသာ  ကြမ္းတံေတြးမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ေနရလ်က္ရွိသည္။ ကြမ္းစားသုံးသူသည္  အခ်ိန္ၾကာ ေသာအခါ ကြမ္းယာ၏    ေက်းကြၽန္ျဖစ္လာကာ   ေနာက္ဆုံးတြင္  က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈကို ဆိုးရြားစြာ  ႀကံဳေတြ႕ရေလ့ရွိသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။
  ျမန္မာျပည္တြင္  ကြမ္းစားျခင္းေၾကာင့္    ေရာဂါခံစားလာ ရေသာ ေဝဒနာရွင္မ်ား  တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္   မ်ားလာလ်က္ ရွိသည္။  ယေန႔ထိ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံး ကြမ္းစားႏႈန္း   က်ဆင္း လာျခင္းမရွိေသးသည္ကို  ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။    နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္းႏွင့္  ရန္ကုန္ျပည္သႉေဆး႐ုံႀကီးတြင္   ကြမ္းစားျခင္းေၾကာင့္ အာေခါင္၊ လွ်ာ၊ ပါးစပ္ႏွင့္ လည္ေခ်ာင္း၊ အူမႀကီး၊ အစာအိမ္ကင္ဆာေဝဒနာတုိ႔ျဖင့္   တက္ေရာက္ကုသ ေနေသာ ေဝဒနာရွင္မ်ား၊ အပတ္စဥ္ျပသေနေသာ  ေဝဒနာရွင္ မ်ားကို   ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ကြမ္းသည္ ေက်ာက္ကပ္ကို တိုက္႐ိုက္ထိခိုက္ေစေသာေၾကာင့္  ကြမ္းစားေသာ  အမ်ဳိးသား မ်ားအတြက္ ဆီးႏွင့္ပတ္သက္ေသာေဝဒနာကို  ဦးစြာႀကံဳေတြ႕ ရမည္ျဖစ္သည္။
ကြမ္းယာသည္  အရက္ေလာက္မဆိုးရြားေသာ္လည္း ကြမ္းယာသည္  ယေန႔တြင္   အသံတိတ္လူသတ္သမားအျဖစ္ အမ်ားကလက္ခံသတိျပဳလာၿပီျဖစ္သည္။   စားသုံးသူရွိ၍သာ ေရာင္းသူမ်ားရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ကြမ္းယာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္း ေၾကာင့္ ႏ္ိုင္ငံေတာ္အတြက္   ထိေရာက္ေသာဘ႑ာခြန္မ်ား ရရွိေၾကာင္းကို ယေန႔ထိၾကားမိျခင္းမရွိေသးေပ။   ကြမ္းစား ၍ရရွိေသာ ေဝဒနာရွင္မ်ားကို  ကုသရန္   ႏွစ္စဥ္ေဆးဝါးမ်ား ကို  ထုတ္လုပ္ေနရသည္ကိုသာ  သတိျပဳမိၾကလ်က္ရွိသည္။ ကြမ္းယာအတြင္း ပါေသာ ဓာတုေဆးမ်ားအျပင္ ကြမ္းယာတြင္ ပါဝင္ေသာထုံးကို ဝမ္းဗိုက္အတြင္း သိမ္းဆည္းထားေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ်                  
ေရာဂါမ်ဳိးစုံရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။ ကြမ္းယာေၾကာင့္ လည္ေခ်ာင္း ကင္ဆာ၊ အူမႀကီးကင္ဆာေရာဂါျဖင့္ လူမသိ၊ သူမသိ   ေသဆုံး သူမ်ားစြာ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။  ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူအတြက္ ပို၍နစ္နာေစသည္။  အရက္၏ေဘးထြက္ ဆိုးက်ဳိးကို သတိျပဳမိၾကေသာ္လည္း ကြမ္းယာ၏ အၲရာယ္ သတိျပဳမိသူ နည္းပါးေနေသာေၾကာင့္ သတိရွိရွိျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ သင့္ၿပီျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ၏  ကားလမ္းမမ်ားေပၚတြင္ စြန္းထင္းေနေသာ ကြမ္းတံေထြးမ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ခရီးသြား ျပည္သူမ်ား တစ္ေန႔ကြမ္းယာမည္မွ်စားသုံး၍ မည္မွ်စြန္႔ပစ္ သည္ကို ျပသလ်က္ရွိသည္။
ယာဥ္၊ ရထားႏွင့္ကားေပၚကြမ္းတံေတြးမေထြးရန္၊  တရား ႐ုံးမ်ားႏွင့္ေဆး႐ုံတြင္ ကြမ္းတံေတြးမ်ားကို အုတ္နံရံေထာင့္၊ ေလွကားအတက္ေထာင့္နံရံတြင္  မေထြးရန္၊   ဌာနဆ္ိုင္ရာ ႏွင့္  အဆင့္ျမင့္ ဟိုတယ္၊ မိုတယ္၊ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ အေဝးေျပး ယာဥ္ရပ္နားစခန္းတို႔တြင္ အသိေပးေၾကာ္ျငာထားသည္ကို  ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး စည္းကမ္းလိုက္နာမႈ အားနည္းလ်က္ ရွိသည္ကို  ေတြ႕ျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အမိႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ေသာ   ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားမ်ားေတြ႕ျမင္ပါက  ႏိုင္ငံႏွင့္  လူမ်ဳိးအတြက္  ဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္ေစမည္သာ ျဖစ္သည္။   ႏိုင္ငံျပန္လည္ထူေထာင္ေနေသာ  အခ်ိန္ကာလ    တြင္ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈသည္ လူတိုင္းမျဖစ္မေနလိုက္နာ         သင့္ေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။   တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ            အစ   စည္းကမ္းကို  ေလးစားတန္ဖိုးထားေနမည္ဆိုပါက  သန္႔ရွင္းသာယာေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္   ေရာက္ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။
စည္းကမ္း၏အႏွစ္သာရကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၇ဝ  ေက်ာ္က  သိရွိက်င့္သုံးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကြၽန္းႏိုင္ငံ ေလးျဖစ္ေသာ္လည္း  ကၻာက  အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ရေသာ     သမိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားစြာ  ယေန႔တိုင္  က်န္ရစ္ေနလ်က္ရွိသည္။
တစ္ခ်ိန္က   ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ယေန႔   ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ                   တိုးတက္မႈ  ေျပာင္းလဲကြဲျပားလာေသာ္လည္း မေျပာင္းလဲ ေသာအရာသည္   စည္းကမ္းလိုက္နာမႈ အားနည္းျခင္းျဖစ္     ၍   ၿမိဳ႕ျပစည္းကမ္း၊ လမ္းမႀကီးစည္းကမ္း၊ ျပည္သႉစည္းကမ္း ႏွင့္  ဌာနဆုိင္ရာစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာေစာင့္ထိန္းျခင္း ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လမ္းမႀကီးမ်ားသည္  သန္႔ရွင္းသာယာလွပလာမည္ျဖစ္သည္။                                  
 အထူးသျဖင့္   မီးပြိဳင့္မ်ား၊  လူကူးခုံးေက်ာ္တံတား             မ်ား၊ ယာဥ္ျဖတ္သန္းေသာ ခုံးေက်ာ္တံတား     မ်ား၊   ဘူတာ႐ုံႏွင့္  ပန္းၿခံ၊  ႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ားႏွင့္ ကားလမ္းမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူ သြားလာေသာ ပလက္ေဖာင္းမ်ား သန္႔ရွင္းလွပရန္ ကြမ္းတံေတြး ေထြးျခင္းကို သတိျပဳဆင္ျခင္လ်က္   မိမိၿမိဳ႕ျပ သန္႔ရွင္းသာယာ လွပေစမည္ျဖစ္သည္။  စြန္႔ပစ္ လိုက္ေသာ    ကြမ္းတံေတြးသည္     မိမိ၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုလည္း    ထင္ဟပ္ေနေသာေၾကာင့္    မိမိကိုယ္တိုင္ႏွင့္    ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္း             သာယာလွပေစရန္  ကြမ္းစားျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ ျခင္းျဖင့္ မိမိ က်န္းမာေရး၊   မိမိလုပ္ငန္း၊   မိမိဌာန ႏွင့္ မိမိပတ္ဝန္းက်င္၊   မိမိတုိင္းျပည္အတြက္   အက်ဳိး ေက်းဇူးမ်ားစြာရွိေနမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တစ္ခြင္   ကြမ္းတံေတြး ကင္းစင္ ေစလိုပါေၾကာင္း....။

ေသာ္တာနမ့္စန္ (ျမန္​မာ့အလင္​း)

No comments:

Post a Comment