Latest News

Tuesday, June 5, 2018

ေဒၚလာ ကုိး ဘီလီယံ ေက်ာက္ျဖဴ ပရုိဂ်က္ အား အစုိးရမွ ျပန္လည္ စီစစ္ေနျပီ

ေဒၚလာ ကုိး ဘီလီယံ ေက်ာက္ျဖဴ  ပရုိဂ်က္ အား အစုိးရမွ ျပန္လည္
စီစစ္ေနျပီ

တရုတ္ မွ တာ၀န္ယူ လုပ္ကုိင္မည့္ ေက်ာက္ျဖဴ ဆိပ္ကမ္း ပရုိဂ်က္သည္ ေစ်းၾကီးလြန္းျပီး ေနာက္ဆုံးတြင္ ေၾကြးမဆပ္ႏူိင္က တရုတ္ လက္ထဲ ထုိးအပ္ရေတာ့မည္ဟူ ေသာ စုိးရိမ္ မကင္းမႈ မ်ား ႏွင့္ အတူ ျမန္မာ အစုိးရ က အသဲအသန္ ျပန္လည္ သုံးသပ္ ေဆြးေႏြး ေနျပီ ျဖစ္သည္ဟု လန္ဒန္ ထုတ္ Financial Times သတင္းစာမွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။

အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပဲြ ႏွင့္ တုိက္ရုိက္ ပါတ္သက္ေနေသာ လူ ႏွစ္ဦး ရဲ႕ အဆုိအရ ကုန္က်စရိတ္ ကုိ သိသိသာသာ ေလ်ာ့ခ်ႏူိင္မည့္ နည္းလမ္း မ်ား ကုိ ရွာေဖြေနၾကတယ္လုိ႕ ဆုိပါတယ္။

ေက်ာက္ျဖဴ ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ေရး သည္ ျမန္မာ သမုိင္းတြင္ အၾကီးမား ဆုံးေသာ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ တည္ေဆာက္ေရး ဟု ယူဆရပါတယ္။

မၾကာေသးမီကတင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အနီးကပ္ စီးပြားေရး အၾကံေပး ၾသစေတးသွ် ေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္ ေရွာင္ တန္းနယ္ ကလည္း အလားတူ ကန္႕ကြက္ေျပာဆုိခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ ေရး အတြက္ ကုန္က်စရိတ္က ေဒၚလာ ၇.၅ ဘီလီယံ ျဖစ္ျပီး ယင္းႏွင့္အတူ မျဖစ္မေန အေကာင္အထည္ ေဖၚရမယ့္ စီးပြားေရးဇုံ အတြက္ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ ဘီလီယံ ကုန္က်မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တရုတ္ ေတြက ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရ လက္ထက္ ၂၀၁၅ တြင္ တင္ဒါ ေအာင္ျမင္သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ျပီး တရုတ္အစုိးရ က လုပ္ငန္း ၇၀% ကုိ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရမည္ ျဖစ္ျပီး ျမန္မာ အစုိးရ ႏွင့္ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီမ်ား က က်န္ ၃၀% ကုိ ပုိင္ဆုိင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရ မျပဳတ္မွီ ကေလး သေဘာတူညီခ်က္အရ တရုတ္တုိ႕ အေနနဲ႕ ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္ ပုိင္ဆုိင္လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရရွိမွာ ျဖစ္ျပီး လုိအပ္လ်င္ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္ သက္တမ္းတုိးေပးရဖုိ႕လည္း ရွိေနပါတယ္။

၃၀% ျမန္မာ က ကုန္က်ခံရမွာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ေဒၚလာ ၂.၂ ဘီလီယံ ရွာေဖြ ထည့္၀င္ရဖုိ႕ ရွိေနပါတယ္။ ေက်ာက္ျဖဴ စီးပြားေရး ဇုံအတြက္ ျမန္မာ က ၅၀% ပုိင္ဆုိင္ရမွာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ တစ္ဘီလီယံ ေက်ာ္ေက်ာ္ ေပးရဖုိ႕ ရွိေနျပီး  စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၃.၅ ဘီလီယံ ျမန္မာက စုိက္ထုတ္ အကုန္အက် ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထည့္၀င္ဖုိ႕ ပုိက္ဆံ မရွိရင္ ထုိေငြမ်ားကုိ တရုတ္တုိ႕ ဆီကပဲ ေခ်ငွားရအုန္းမွာ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာ အတြက္ စီးပြားေရး အမွန္တကယ္ တုိးျမွင့္ႏူိင္ မႏူိင္ဆုိတာက ဆိပ္ကမ္း ေပၚ မူမတည္ပဲ အထူး စီးပြားေရး ဇုံ မည္မွ် အတုိင္းအတာ အထိ ေအာင္ျမင္ႏူိင္မလဲ အေပၚသာ မူတည္ေနပါတယ္။

တကယ္တမ္း ျမန္မာအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသုံးျပဳႏူိင္မယ့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ဳိး တည္ေဆာက္ပါက အဆုိပါ ကုန္က်စရိတ္ စုစုေပါင္းရဲ႕ အပုိင္းဂဏန္း တခုေလာက္သာ အသုံးျပဳရင္ ျဖစ္တယ္လုိ႕ ေရွာင္ တန္းနယ္လ္ က ေျပာခဲ့ပါတယ္။

အမည္မေဖၚလုိေသာ ဒုတိယ ေျမာက္ ျပည္ပ ပညာရွင္ရဲ႕ သုံးသပ္ခ်က္က ပုိျပီး ျပတ္သားေနတာ ေတြ႕ရျပန္ပါတယ္။

၎ရဲ႕ အဆုိအရ ပရုိဂ်က္ ကုန္က်စရိတ္သည္ အစုိးရ အတြက္ ညစဥ္လုိ မက္သြားရမယ့္ အိမ္မက္ဆုိးၾကီး ျဖစ္လာႏူိင္ျပီး အေၾကြး မဆပ္ႏူိင္က တရုတ္လက္ထဲ လုံးလုံးလ်ားလ်ား ထုိးအပ္လုိက္ရျပီး တရုတ္ပိုင္ ဆိပ္ကမ္း ျဖစ္လာမယ့္ အေျခအေန ေရာက္သြားႏူိင္လုိ႕ပဲ ျဖစ္တယ္လုိ႕ ဆုိပါတယ္။

အကယ္၍ ထုိးမအပ္လုိက္ရရင္ေတာင္မွ ဒီအေၾကြးကုိ အေၾကာင္းျပဳျပီး ဒီျပင္ သူတုိ႕ လုိလားတဲ့ ကိစၥေတြမွာ အေလ်ာ့ေပးလာရေအာင္ ႏႈိက္ထုတ္လာႏူိင္စရာ ရွိေနပါတယ္။

အဆုိပါ သတင္း ႏွင့္ ပါတ္သက္ျပီး တရုတ္ ႏွင့္ ျမန္မာ တုိ႕မွ ေရငုံႏႈတ္ပိတ္ေနတယ္လုိ႕ ဆုိပါတယ္။

ျမန္မာ အစုိးရ က ယခုလုိ တပ္မေတာ္ရဲ႕ လက္လြန္ေျခလြန္ လုပ္ခဲ့တဲ့ ဘဂၤါလီ အေရးေၾကာင့္ ႏူိင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာတြင္ အၾကပ္အတည္းၾကီး ျဖစ္ေနခ်ိန္ တြင္ ယခုလုိ ျပန္လည္ သုံးသပ္ရမယ့္ ကိန္း ဆုိက္လာေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ထုိ စီမံကိန္း သာ ပ်က္ျပားသြားပါက တရုတ္ အစုိးရ အား ဒုတိယ အၾကီမ္ အရႈိက္ ကုိ အလဲထုိးသလုိ ျဖစ္သြားမွာ အေသအခ်ာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ ေက်ာက္ျဖဴ ဆိပ္ကမ္းသည္ တရုတ္ တြင္ ယခုအခါ လြန္စြာ ၾသဇာထြားလာေနေသာ သမၼတ စီရွင္ပင့္ ရဲ႕ တယုတယ ရွိလွတဲ့ ေဒၚလာ တစ္ၾတီလီယံ တန္ Belt and Road စီမံခ်က္ရဲ႕ အေရးၾကီးေသာ အစိတ္အပုိင္း ၾကီး ျပဳိလဲသြားႏူိင္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္တုိ႕ အဖုိ႕က အိႏၵိယ သမုဒၵရာ ကုိ ထြက္ေပါက္ရေရးသည္ ေဒၚလာ ၁.၅ ဘီလီယံတန္ ျမစ္ဆုံ စီမံခ်က္ထက္ ပုိျပီး အေရးပါေနပါတယ္။

အင္အယ္ဒီ အစုိးရ အဖုိ႕ တုိင္းျပည္ ေျမေနရာ မ်ား ကုိ တရုတ္အား ထင္သလုိ အသုံးခ်ခြင့္ ေပးခဲ့ၾကတဲ့ ယခင္ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရရဲ႕ အေမြဆုိး ေတြကုိ ႏူိင္ငံသား မ်ား အက်ဳိး အတြက္ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းေနရျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

သုိ႕ေသာ္ ၎တုိ႕၏ လက္က်န္ ပါတီကေတာ့ ႏူိင္ငံကုိ ခ်စ္လွျခည္ရဲ႕ ဆိုကာ တုိင္းျပည္အႏွံ႕ ဘုစုခရုပါ မက်န္ လုိက္လံ စည္းရုံး ေျပာေဟာေနၾကျပန္ပါတယ္။

လွစိုး​ေ၀

No comments:

Post a Comment