Latest News

Tuesday, May 15, 2018

သုတစံုလင္ဗုဒၶ၀င္စာေမးပြဲတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးျပိဳင္ပြဲ၀င္တန္းအလယ္တန္းဆင့္ ပထမဂုဏ္ထူးတန္းျဖင့္ေအာင္ျမင္ေသာ ေစာထူးကေပါ

ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ သူလိုလူကုိ ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ ၾကိဳဆုိၾကသည္ :O ၾကက္သီးထမိပါတယ္


No comments:

Post a Comment