Latest News

Tuesday, May 8, 2018

လုံျခဳံေရး ေကာင္စီ စုံစမ္းရန္ စစ္တပ္က ပါယ္ခ်လုိက္ျပီ

လုံျခဳံေရး ေကာင္စီ စုံစမ္းရန္ စစ္တပ္က ပါယ္ခ်လုိက္ျပီ

အမွန္တကယ္ေတာ့ ပါယ္ခ် လုိက္သည္
ဆုိသည့္ အစား လႊဲခ် လုိက္ျပီ ဆုိက ပုိ၍ မွန္
ကန္မႈ ရွိမည္ ဟု ယူဆ ရပါတယ္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီး၏ ေဖ့ ဘုတ္တြင္ ေဖၚျပထားခ်က္အရ လုံျခဳံေရး
ေကာင္စီ စုံစမ္းမႈ ကုိ ခြင့္ျပဳရန္ တပ္မေတာ္
အေနျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခြင့္ မရွိပဲ အစုိးရကသာ
ဆုံးျဖတ္ႏူိင္တယ္ လုိ႔ ေဖၚျပထားျခင္းေၾကာင့္
ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဧရာ၀တီ သတင္းမွာ ေဖၚျပထား
တာ ေတြ႔ရပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္ ယင္းကိစၥသည္
ျပည္တြင္းေရး သာ ျဖစ္ျပီး တပ္မေတာ္ အေန
ျဖင့္ ျပည့္စုံစြာ စုံစမ္းစစ္ေဆးျပီး ျဖစ္သျဖင့္
မလုိေတာ့သည့္ သေဘာ ေျပာလာျပန္ပါတယ္။

အဖဲြ႔ တြင္ ပါ၀င္ေသာ ကုလ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈ
ေရး ေကာင္စီ ဆုိင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္
ကေတာ့ လူ ခုႏွစ္သိန္း ခန္႔ တုိင္းျပည္ကုိ စြန္႔
ခြာ ထြက္ေျပးမႈအား  ျပည္တြင္းေရး ဟု
သတ္မွတ္ ၍ မျဖစ္ဟု ဆုိလာပါတယ္။

စိတ္၀င္စားဖုိ႔ ေကာင္းလာရသည္က အဓမၼ
က်င့္ စြပ္စဲြမႈ မ်ား်ႏွင့္ ပါတ္သက္ျပီး တပ္မေတာ္မွ တရား၀င္ ထုတ္ေဖၚေျပာဆုိလာတာပဲ ျဖစ္
ပါတယ္။ လူအမ်ားက ထုိကိစၥ မျဖစ္ႏူိင္ဟု
ယူဆခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီး မွ ၂၀၁၇ အတြင္း
တပ္မေတာ္သားမ်ား က်ဳးလြန္ခဲ့သည့္ အမႈ ၁၇ မႈ သာရွိျပီး
ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ ၂၀ အထိ ခ်မွတ္ အျပစိေပး
ခဲ့ျပီး ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

တကယ္တမ္း သတင္းထြက္ေပၚလာမႈ က ၁၄၂၂ မႈ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ လြန္စြာ ခ်ဲ့ ကား
ေျပာဆုိေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ လည္း
ကုလ အဖဲြ႕၀င္မ်ားကုိ ျပန္လည္ တုန္႔ ျပန္ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။ ထုိသုိ႔ ခ်ဲ့ ကား လုပ္ၾကံ ေျပာႏူိင္
မွသာ ႏူိင္ငံတကာ ပါ၀င္ ပါတ္သက္လာ
ေအာင္ ဆဲြယူ လာႏူိင္မွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း
ဆုိပါတယ္။

ထုိအတြက္ ျဗိတိသ် သံအမတ္ ေျပာလာေသာ
လမ္းႏွစ္သြယ္စလုံးကုိ ပါယ္ခ်လုိက္ျခင္းဟု
 ေျပာ၍ ရ
ျပန္ပါတယ္။ အဖဲြ႔၀င္ ျဖစ္တဲ့ ကာဇာတ္စတန္
သံအမတ္ၾကီးကေတာ့ ဘာကုိယုံရမွန္း မသိ
ေတာ့တဲ့ အတြက္ ျမန္မာအေနနဲ့ ကုလ ကုိ စစ္
ေဆးခြင့္ျပဳ သင့္တယ္လုိ႔ ထင္ေၾကာင္း ေျပာတာ
ေတြ႔ရပါတယ္။

ေနာက္တခါ ေမာင္းေတာ ဘူးသီေတာင္
အတြက္ လုံုျခဳံေရး ယူရမယ္ဆုိရင္ အစုိးရ ဆီမွ
ခြင့္ျပဳခ်က္ ယူမယ္လုိ႔လည္း ကာကြယ္ေရး ဦး
စီးခ်ဳပ္ က ေျပာခဲ့ျပန္ပါတယ္။

၎တုိ႔အဖုိ႔က ထုိကဲ့သုိ႔ အေျပာေလးႏွင့္
tough guy လုပ္၍ လြယ္ေသာ္လည္း တုိင္း
ျပည္ အုပ္ခ်ဳပ္ကာ မင္း တရာ့တပါး ႏွင့္ ဆက္
ဆံေနရေသာ အစုိးရ အစစ္မ်ား အဖုိ႔က မိမိဘာ
သာ မည္သုိ႔မ် သီးျခားေန၍မရ။ အခုလုိ နည္းပညာ မ်ား တဟုန္ထုိး တုိးတက္ေနေသာ ေခတ္
ၾကီးတြင္ သာ၍ပင္ ေနလုိ႔ မျဖစ္ျပန္ေပ။ ႏူိင္ငံ
ေရး၊ စီးပြားေရး လႈမႈေရး နယ္ပါယ္ မ်ား အဖက္
ဖက္က ျဖန္႔၍ အေမ်ာ္အျမွင္ၾကီးစြာ ၾကည့္မွ
ျဖစ္ပါတယ္။ ႏူိင္ငံတကာ အျမင္ရွင္းေအာင္
မလုပ္ႏူိင္ပါက အစဥ္အဆက္ တုိင္းျပည္အဖုိအမဲကြက္ စြန္းထင္ က်န္ရစ္ခဲ့မွာ ကို စုိးရိမ္ရ
ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ အတုယူသင့္သည္က ေျမာက္ကုိရီ
ယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အေမရိကန္ တုိ႔ အား ယွဥ္ျပဳိင္ႏူိင္ရန္ ညဴ ကလီ
ယား လက္နက္မ်ား ကုိ စီးပြားေရး ပ္ိတ္ဆုိ႔ထား
သည့္ၾကားမွ မရ အရ ထုတ္ခဲ့သည္။ ေအာင္
ျမင္သည့္ အခါ လူမုိက္ဆန္ဆန္ လက္သီး
လက္ေမာင္း မတန္း ရန္သူကုိ စတင္ ေၾက
ေအး လုိက္သည္။ ေဒၚနယ္ထရန္႔ ႏွင္ပင္
လက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္ကာ ေဆြးေႏြးအုန္းမွာ ျဖစ္
ပါတယ္။

ဒီတခါ က်လ်င္ မိမိတုိင္းျပည္ လုံျခဳံေရး
အတြက္ အေမရိကန္ ကုိ  ေခ်ာင္ပိတ္ေစ
မယ့္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ဳိး နဲ့ အေပးအယူ လုပ္လာ
ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိရီယား ကၩန္းဆြယ္
ညဴ ကလီယား မဲ့ ေဒသ ျဖစ္ေရး အတြက္
အေမရိကန္ တပ္မ်ား ေတာင္ကုိရီယား ႏွဲ့ ဂ်ပန္
မွ အျပီး အပုိင္ရုပ္သိမ္းေရး၊ ပူးတဲြစစ္ေရး
ေလ့က်င့္မႈမ်ား မလုပ္ေရး တုိ႔ ျဖစ္ျပီး ထုိအခါ
အေမရိကန္ မရႈႏူိင္ မကယ္ႏူိင္ ျဖစ္မွာ
အေသအခ်ာမုိ႔ ဒီေတြဆုံပဲြေတာင္ ျဖစ္မလာဖုိ႔
မ်ားေနပါတယ္။

ဆြစ္ဇာလန္ တကၠသိုလ္ၾကီးတြင္ ပညာသင္ခဲ့
သူ ျဖစ္တာမုိ႔ လည္း ကၩန္ေတာ္တုိ႔ဆီက စစ္
ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ  အလားတူ ေမ်ာ္လင့္မိပါက မျဖစ္ႏူိင္တာ
တမ္းတသလုိမ်ဳိး ျဖစ္ေနမွုာလည္း စုိးရပါတယ္။

တကယ္တမ္းတြင္ လူလူခ်င္း အညွာတာ ကင္း
မဲ့စြာ ဆက္ဆံမႈ ကုိ ျမန္္မာ မ်ား အေနျဖင့္ မလုိ
လားၾကေသာ္လည္း ဘဂၤါလီ မ်ားက အဆုိပါ
အေရး အား ၎တုိ႔ လုိလားခ်က္မ်ား ရရွိေရး
အတြက္ ႏူိင္ငံတကာ ႏွင့္ အက်ပ္ကုိင္ ရန္
လုပ္လာၾကျခင္းအား ျမန္္မာ လူမ်ဳိးမ်ားက
မည္သုိ႔ မ် လက္ခံၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ပဲ ၎
တုိ႔ အား ျပင္းထန္စြာ တုန္႔ျပန္ခဲ့ေသာ တပ္
မေတာ္ကုိပင္ သေဘာက်သည္ မက်သည္
အပထား အေရးၾကီးက ေသြးနီး ၾကသည့္
သေဘာျဖင့္ ေထာက္ခံမႈ ေပးခဲ့ၾကသည္။

ရွင္းေအာင္ ေျပာရက principle အရသာ
ေထာက္ခံ၍ ရျပီး moral အရေတာ့ လက္ခံႏူိင္စရာ မရွိေပ။

လွစိုး​ေ၀

No comments:

Post a Comment