Latest News

Wednesday, May 2, 2018

အမႈိက္ပုံမီးႏွင့္ပတ္သက္၍ အလြယ္တကူပ်က္စီးႏုိင္ျခင္းမရွိေသာ အမိႈက္မ်ား အေလးထားေလွ်ာ့ခ်ရန္လိုအပ္

အမႈိက္ပုံမီးႏွင့္ပတ္သက္၍ အလြယ္တကူပ်က္စီးႏုိင္ျခင္းမရွိေသာ
အမိႈက္မ်ား အေလးထားေလွ်ာ့ခ်ရန္လိုအပ္ရန္ကုန္    ေမ    ၁

ဧၿပီ ၂၁  ရက္မွစတင္ခဲ့ေသာ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ထိန္ပင္အမႈိက္ပုံမွ မီးခိုးထြက္ရွိေနျခင္းကို ေမ ၂  ရက္တြင္  ေနာက္ဆုံးထား  ၿငိႇမ္းသတ္ႏိုင္သည့္ အေနအထားအဆင့္သို႔   ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ေမ  ၃ ရက္တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ အဆင့္သို႔   ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ဟု   ျမန္မာႏိုင္ငံမီးသတ္ဦးစီးဌာန   ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္  ဦးျမတ္သူက ေျပာၾကားသည္။

ရက္အနည္းငယ္အတြင္း   မီးေလာင္မႈကို  မီးၿငႇိမ္းသတ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း မီးခိုးမ်ားထြက္ရွိမႈ မ်ားျပားေနျခင္းကို ထိုင္းႏိုင္ငံမွ  မွာယူတင္သြင္းလာေသာBio Foamေဆးရည္မ်ားကို  မီးခိုးထြက္ရွိရာ  ေနရာမ်ားတြင္  ထိုးသြင္းပက္ဖ်န္းေန ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ယင္းအမႈိက္ပုံကုိ  ဇုန္ေလးဇုန္ခြဲျခားသတ္မွတ္ၿပီး ဧၿပီ ၂၉ ရက္တြင္ ဇုန္ A ၊ ဧၿပီ  ၃ဝ ရက္တြင္  ဇုန္  B   တြင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။  ေမ ၁ ရက္တြင္ ဇုန္ C၊ ေမ  ၂ ရက္တြင္ ဇုန္ D တို႔ကို ဆက္လက္ၿငႇိမ္းသတ္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ရာ ေမ ၃ ရက္မွစ၍ ယင္းအမိႈက္ပုံမီးေလာင္မႈကို   level  5 အဆင့္သတ္မွတ္ထားရာမွlevel 1   အဆင့္သို႔  ေလွ်ာ့ခ်သြားႏုိင္မည္ဟု ဦးျမတ္သူက ေျပာၾကားသည္။  ဇုန္ေလးဇုန္ထဲမွ အဓိကအက်ဆုံးႏွင့္ မီးေလာင္ မႈထုထည္အႀကီးမားဆုံး  ဇုန္ Bကို ညေန ၄ နာရီမွစတင္၍ ၿငႇိမ္းသတ္ေရး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ ည ၇ နာရီခြဲဝန္းက်င္တြင္  ယင္းဇုန္အတြင္းရွိ  အမႈိက္ပုံထိပ္ တစ္ေလွ်ာက္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္  မိမိတို႔ႏွင့္ တစ္ပါတည္းလိုက္ပါ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးေနေသာ  တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္အတူ    ေရာက္ရွိ ၿငႇိမ္းသတ္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ဦးျမတ္သူက ေျပာၾကားသည္။

အမႈိက္ပုံမ်ားသည္ ေျမျပင္အထက္ အျမင့္ ၁၅ ေပဝန္းက်င္ရွိၿပီး   ေျမျပင္ ေအာက္အနက္  ၁ဝ ေပ ရွိသည္ဟု သိရသည္။ အခက္အခဲဆုံး ဇုန္ B ကို   ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးၿပီျဖစ္၍   ဇုန္  C   ႏွင့္  D  ကို လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ရာ အခက္အခဲနည္းပါးမည္ဟုဆိုသည္။ ယင္းအမႈိက္ပုံမီးသည္ စုေပါင္းအင္အားမ်ားျဖင့္  ၁၂  ရက္အၾကာတြင္   ၿငိႇမ္းသတ္ၿပီးစီးႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။

သေႏၶမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္  ၅၅၁  ဦး၊  အမ်ဳိးသမီးတပ္ဖြဲ႕ဝင္  ၄ဝ၊ အရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္၂၁၅  ဦး၊  တပ္မေတာ္သား  ၁၆ဝ၊   ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္၂၂၅  ဦး၊  စည္ပင္ဝန္ထမ္း  ၄ဝဝ  အပါအဝင္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဆည္ေျမာင္းဝန္ထမ္းမ်ား၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊NGO အဖြဲ႕မ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားစုစုေပါင္း ၂ဝဝဝ ဝန္းက်င္ျဖင့္ ထိန္ပင္အမႈိက္ပုံမီးကို ၿငိႇမ္းသတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု တာဝန္ရွိသူမ်ားထံမွ သိရသည္။   ေစတနာ ရွင္ျပည္သူမ်ားက  အဖြဲ႕အစည္းအလိုက္အျပင္ တစ္ဦးခ်င္းလာေရာက္လွဴဒါန္းမႈ မ်ားရွိရာ ၿမိဳ႕နယ္ေထြအုပ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ပူးေပါင္းအဖြဲ႕သည္  ထိန္ပင္သုသာန္ဝင္းအတြင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕သည္   ျမစိမ္းေရာင္ဝင္ေပါက္အနီးတြင္လည္းေကာင္း  ဖြင့္လွစ္ လက္ခံေနသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရသည္။

ေထြအုပ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ ပူးေပါင္းအလွဴခံပစၥည္းလက္ခံရာေနရာ သို႔ ျပည္သူမ်ားက ယေန႔အထိ ေငြသား ၁၄၇  သိန္း အပါအဝင္ မီးေလာင္ျပင္ တြင္ လိုအပ္ေသာေရသန္႔၊ အားျဖည့္အခ်ဳိရည္၊  ပဲႏို႔၊ အဝတ္အစား၊  တဘက္၊ ႏွာေခါင္းစည္း၊  ျခင္ေဆးဘူး စသည့္ အသုံးအေဆာင္မ်ား၊  လည္ရွည္ဖိနပ္ရွည္ မ်ားပါ လာေရာက္လွဴဒါန္းသည္ဟု ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိမ္းသိမ္း ေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းမႈဌာန  ဒုတိယဌာနမွွဴး ဦးေအာင္ျမင့္ေမာ္က ေျပာၾကားသည္။ မီးစတင္ေလာင္သည့္ ဧၿပီ  ၂၁   ရက္မွ ၂၅ ရက္အထိ   မီးေလာင္ရာသို႔  လာေရာက္ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးေနသူမ်ားအား နံနက္စာႏွင့္ ညစာထမင္းဟင္း အျပင္ ေန႔လယ္စာပါ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္က အကုန္အက်ခံကာ ေကြၽးေမြးခဲ့ၿပီး ဧၿပီ  ၂၆ ရက္မွ  ေမ ၁ ရက္အထိ   ျပည္သူမ်ားလႈဒါန္းေသာ  အလွဴေငြမွ ေကြၽးေမြးသည္ဟု ယင္းပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

မီးေလာင္သည့္ရက္အတြင္း   ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းမွ   ေန႔စဥ္ထြက္ရွိေနေသာ  အမႈိက္မ်ားကို အသုံးမျပဳရေသးေသာ ျမစိမ္းေရာင္ဘက္ျခမ္းတြင္ စုပုံေနသည္ ဟုသိရသည္။ ထိန္ပင္အမႈိက္ပုံ မီးေလာင္သည့္ျဖစ္စဥ္  ၁ဝ  ရက္ဝန္းက်င္ၾကာျမင့္ ေသာကာလအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ႀကီးမားေသာမီးေလာင္ျခင္း   မျဖစ္ပြား သည္မွာ လြန္စြာကံေကာင္းၿပီး မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ အမႈိက္ပုံမီးကို အေလးထား ၿငႇိမ္းသတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ မီးေလာင္ခဲ့ေသာ အမႈိက္ပုံတြင္ လြယ္လင့္ တကူ ေခ်ဖ်က္ပ်က္စီးႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္မ်ဳိးစုံ၊ ေဖာ့ဘူးမ်ဳိးစုံမ်ား ျမင္ေတြ႕ေနရရာ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္၊ ေဖာ့ဘူး သုံးစြဲျခင္းအေပၚ   အေလးထား ေလွ်ာ့ခ်ရန္  လိုအပ္ေနၿပီဟု  ထိန္ပင္အမႈိက္ပုံမီးက  ၫႊန္ျပေနသည္ဟု သြားေရာက္ခဲ့သူ  ျပည္သူတစ္ဦးကဆိုသည္။                        

ဓာတ္ပုံ-ခင္ေမာင္ဝင္း(ေၾကးမုံ)သတင္း-ေမာင္ေစေအာင္

No comments:

Post a Comment