Latest News

Thursday, May 24, 2018

ARSA ၏ လူအစုလိုက္အၿပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္မႈ ျဖစ္ရပ္မွန္ကို ကမၻာ့မီဒီယာမ်ား ေရးသားေဖာ္ျပၾကျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကို ကမၻာ့မီဒီယာတို႔ သိရွိလာၾကၿပီ

ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၂၃

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ARSA အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုက လူအစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း အေထာက္အထားအသစ္အရ သိရသည္ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ Amnesty International tအဖြဲ႕က ေမ ၂၂ ရက္ တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မွန္သတင္းအေပၚ ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားက ထပ္ဆင့္ထုတ္လႊင့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကသည္။

အေထာက္အထားေတြ႕ရွိ
VOA သတင္းဌာနက ေမ ၂၃ ရက္ နံနက္ ၆ နာရီ သတင္းအစီအစဥ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ အေျမာက္အျမားအားARSAအစြန္း ေရာက္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕က သတ္ျဖတ္ခဲ့ သည္ဆိုသည့္ အေထာက္အထားေတြ႕ရွိ ရေၾကာင္းAmnesty Interna- tional အဖြဲ႕ ေျပာၾကား ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ARSAအဖြဲ႕က ခေမာင္းဆိပ္ေက်းရြာ အနီးတြင္ ဟိႏၵဴအမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ဳိးသား ႏွင့္ ကေလးငယ္ စုစုေပါင္း ၉၉ ေယာက္ ခန္႔အထိ သတ္ျဖတ္ခဲ့သလို ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္မႈမ်ားလည္း လုပ္ခဲ့သည္ဟု ထုတ္လႊင့္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အလားတူ ဘီဘီစီသတင္းဌာနက လည္း ရခိုင္ေတြ႕ရွိခ်က္သစ္ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ ထုတ္ျပန္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္Amnesty International အဖြဲ႕၏ ယခုတစ္ေခါက္ အစီရင္ခံစာထဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဟိႏၵဴအသိုင္းအဝိုင္းကို ပစ္မွတ္ထားၿပီး အာဆာအဖြဲ႕က က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈမ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားေၾကာင္း၊ ယခု အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ ကိုယ္တိုင္ကြင္းဆင္း ေလ့လာခဲ့သည့္ ျမန္မာ့အေရး အထူးျပဳ သုေတသနျပဳလုပ္သူ Amnesty International အဖြဲ႕မွ ေလာ္ရာေဟ့ဂ္ ဆိုသူ အမ်ဳိးသမီးအားBBCက ေမးျမန္းရာ ၄င္းက ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ခေမာင္းဆိပ္ရြာတြင္ ဟိႏၵဴ ၉၉ ေယာက္ အထိ အသတ္ခံခဲ့ရၿပီး ေမာင္ေတာ အျပင္ဘက္ သီးျခားျဖစ္ရပ္ တစ္ခုတြင္ လည္း အသတ္ခံခဲ့ရသည့္ ဟိႏၵဴ ၆ ေယာက္ရွိသည္ဆိုသည့္ အေထာက္ အထားသက္ေသမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ က်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ ARSA အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္ဟူသည့္ သတင္းကို ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။

ကမၻာ့သတင္းမီဒီယာမ်ားက ထုတ္လႊင့္ေဖာ္ျပ
ထို႔ျပင္ အဆိုပါျဖစ္ရပ္မွန္သတင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ Aljazeera, CNN, AFP, CNA, FOX News Channel , Sky News , The Straits Times, The Guardian , Daily Mail, The Daily Star, The Independent, The Wall Street Journal , The Washington Post, The Times of India , TIME, Bangkok Post စသည့္ ကမၻာ့သတင္းမီဒီယာမ်ားက လည္း ထုတ္လႊင့္ေဖာ္ျပထားၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိခဲ့
ယင္းျဖစ္ရပ္သည္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လက ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သတ္ျဖတ္ခံရသည့္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ား ၏ အေလာင္းမ်ားကို စက္တင္ဘာလ အတြင္းက တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြား
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားျခင္းခံရသည့္ ဟိႏၵဴ ဘာသာဝင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေျပာၾကား ခ်က္မ်ားအရ ARSA အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား ၃ဝဝ ခန္႔က ရဲေဘာ္က် ေက်းရြာမွ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး ၁ဝဝ ခန္႔အား ဖမ္းဆီးေခၚ ေဆာင္သြားခဲ့ၿပီး ရြာ၏ အေနာက္ဘက္ မီတာ ၁ဝဝဝ ခန္႔ အကြာတြင္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား သတ္ျဖတ္ကာ ¤င္းတို႔ ၈ ဦးအား အစၥလာမ္ဘာသာသို႔ ဝင္ခိုင္းခဲ့ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိ ရသည္။

ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းမီဒီယာမ်ားက ထုတ္လႊင့္ေဖာ္ျပ
ရဲေဘာ္က်ေက်းရြာ၏ အေနာက္ ေျမာက္ဘက္ မီတာ ၁၅ဝဝ ခန္႔အကြာ၌ တူးေဖာ္ရွာေဖြခဲ့ရာ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ႐ုပ္အေလာင္း ၂၈ ေလာင္း၊ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္တြင္ ႐ုပ္ အေလာင္း ၁၇ ေလာင္း စုစုေပါင္း ၄၅ ေလာင္းကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ၄၈ ဦး ေပ်ာက္ဆုံးေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အိုးထိန္းေက်းရြာမွ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ ၁၄၄ ဦး ေပ်ာက္ဆုံး ေနေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီက ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားကလည္း ထုတ္လႊင့္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို႔ ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ခံ ခဲ့ရေသာ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ ႐ုပ္ အေလာင္းမ်ား ေတြ႕ရွိရာေနရာသို႔ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္က ျပည္တြင္း ျပည္ပ သတင္းမီဒီယာမ်ား သြားေရာက္ သတင္းယူခဲ့ရာတြင္ TBS, Asahi Shun Bum, EPA , AFP, VOA , CNA, BBC , Xinhua , TV Asahi , Nippon, Frontier Myanmar , Reuter သတင္းဌာန တို႔မွ သတင္းေထာက္မ်ား လိုက္ပါခဲ့ ၾကသည္။

သတင္းျဖစ္ရပ္မွန္
ထိုအခ်ိန္က ကမၻာ့သတင္းမီဒီယာ အမ်ားစုက ယင္းသတင္းျဖစ္ရပ္မွန္မ်ား ကို ထုတ္လႊင့္ေဖာ္ျပရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾက ေသာ္လည္း ယခုအခါ သတင္းျဖစ္ရပ္ မွန္ကို အေလးအနက္ထားၿပီး ျပန္လည္ ထုတ္လႊင့္ေဖာ္ျပလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။


သတင္းစဥ္

No comments:

Post a Comment