Latest News

Friday, April 6, 2018

မင္းသားဇဏ္ခီေျပာျပတဲ့မုျဒာေခၚသံ(Mudra Calling)

မင္းသားဇဏ္ခီေျပာျပတဲ့မုျဒာေခၚသံ(Mudra Calling)
-မုျဒာရဲ့အသံအေရာင္၊ဂီတ...
-မုျဒာထဲက ဇတ္ေကာင္ဗုဒၶဘာသာသို့ေျပာင္းသြားသလား....
-မုျဒာအတြက္ဘာေတြျပင္ဆင္ခဲ့သလဲ.

No comments:

Post a Comment