Latest News

Monday, April 30, 2018

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ေမးခြန္းပုံစံသစ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပသြားမည္

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ေမးခြန္းပုံစံသစ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပသြားမည္

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ ေျပာင္းလဲ အသုံးျပဳသြားမည့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေမးခြန္း ပုံစံသစ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ၊ ဆရာဆရာမမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား သိရွိနိုင္ရန္ ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေန႔ရက္မ်ား အလိုက္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲ ဘာသာရပ္ ေမးခြန္းပုံစံသစ္ တည္ေဆာက္ပုံမ်ားကို ေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္သည္ -
၂-၅-၂၀၁၈ - ျမန္မာစာ
၃-၅-၂၀၁၈ - အဂၤလိပ္စာ
၄-၅-၂၀၁၈ - သခၤ်ာ
၅-၅-၂၀၁၈ - ဓာတုေဗဒ
၆-၅-၂၀၁၈ - ႐ူပေဗဒ
၇-၅-၂၀၁၈ - ဇီဝေဗဒ
၈-၅-၂၀၁၈ - ပထဝီဝင္
၉-၅-၂၀၁၈ - သမိုင္း
၁၀-၅-၂၀၁၈ - ေဘာဂေဗဒ

အဆိုပါ ေန႔မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္အလိုက္ ေမးခြန္းပုံစံသစ္ တည္ေဆာက္ပုံႏွင့္ ဘာသာရပ္ အလိုက္ ေဆြးေႏြး တင္ျပထားေသာ သတင္းေဆာင္းပါး တို႔ကို ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
သတင္းစာမ်ားတြင္ ေန႔အလိုက္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအား ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဤ Facebook Page ႏွင့္ Website ျဖစ္ေသာ www.moe.gov.mm တို႔တြင္လည္း ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment