Latest News

Wednesday, April 11, 2018

ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေျမာင္းျမျငိမး္ခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္းသို့တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ခရီးစဥ္

ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေျမာင္းျမျငိမး္ခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္းသို့တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ခရီးစဥ္

No comments:

Post a Comment