Latest News

Monday, April 30, 2018

ငုိၾကီးခ်က္မ ျဖစ္ကုန္ၾကျပီ

ငုိၾကီးခ်က္မ ျဖစ္ကုန္ၾကျပီ


တြက္ဆထားသည့္ အတုိင္းပင္
ကုလ လုံုျခဳံေရး ေကာင္စီ အဖဲြ႔၀င္မ်ား ေကာက္
ဘဇားရွိ ကူတာပါေလာင္ ဒုကၡသည္ စခန္းသုိ႔
ေရာက္ရွိလာၾကရာ ဘဂၤါလီမ်ား က ငုိၾကီးခ်က္
မ ျဖင့္ နတ္သံေႏွာကာ ၎တုိ႔၏ ဒုကၡမ်ားကုိ
တင္ျပၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဆုိင္းဘုတ္မ်ား ကုိင္ေဆာင္ျပီး လူအင္အား
အလုံအရင္းနဲ့ ထြက္လာၾကတဲ့ အတြက္ ရဲမ်ား
က အင္အားသုံး လူစုခဲြခဲ့ရပါတယ္။

ျမန္မာအတြက္ ကံဆုိးေနရသည္က
 ၎တုိ႔ ေျပာဆုိ ဆက္ဆံခဲ့ေသာ ဒုကၡသည္
 မွန္သမ်သည္ လူရည္လည္ေသာ
အဂၤလိပ္စာတတ္ ဘဂၤါလီ မ်ားက ၾကားမွ ေန၍
 စကားျပန္
လုပ္ေပးေနရသည့္ အတြက္ မည္သူႏွင့္ေတြ႕
ေတြ႔ ေျပာသူ၏ စကားမ်ားကုိ လုိသလုိ ပုံၾကီး
ခ်ဲ့ ျပဳ ျပင္ ေျပာင္းလဲ ဘာသာျပန္ေနရတာကုိပဲ
အျမဲလုိ ၾကားေနခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

၎တုိ႔ရဲ့ ေလသံမ်ားက ေနရပ္ျပန္ေရး
အား ကုလသမဂၢ မွ တာ၀န္ခံေပးရန္ဆုိတဲ့ ႏႈတ္
တုိက္ ခ်ေပးထားတဲ့ ဇတ္ညႊန္း.
 script ကုိပဲ ေျပာေနၾက
တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကလည္း သြယ္၀ုိက္ျပီး
 safe zone ဆုိတဲ့ မုိင္းကြင္းကုိ ေရွာင္ရွားလာ
ၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ထုိ႔အျပင္ ၎တုိ႔၏ အုိးအိမ္ ေျမယာမ်ား ျပန္
လည္ရရွိေရး။ ၎တုိ႔ကုိ ထားရွိဖုိ႔ စခန္းမ်ား
ေဆာက္လုပ္ေနျခင္းအား ရပ္ဆုိင္းေရး၊း ၎တုိ႔
အားလုံးအား ႏူိင္ငံသားမ်ား အျဖစ္ အသိအမွတ္
ျပဳေရး နဲ့ ျမန္္မာ စစ္အရာရွိၾကီးမ်ားအား ႏူိင္ငံ
တကာ ရာဇ၀တ္ တရားရုံးသုိ႔ တရားစဲြရန္
ေတာင္းဆုိေပးေရး တုိ႔ ပါ၀င္ပါတယ္။

ဒုကၡသည္မ်ား အေနျဖင့္ ေလာေလာ
ဆယ္ အျဖစ္သင့္ဆုံး ေတာင္းဆုိသင့္လွသည့္
အေၾကာင္းကား ၎တုိ႔အေနျဖင့္
 အျပင္ထြက္၍ တရား၀င္ အလုပ္
လုပ္ခြင့္ အား ဘဂၤလား
အစုိးရမွ ခြင့္ျပဳရန္ ဆုိတာျဖစ္ေသာ္လည္း
တလုံးတေလမွပင္ ထုိကိစၥကုိ ေလသံ ပင္
မဟၾကတာပဲ ျဖစ္ ပါတယ္။

ဒီေနရာ မွ မွတ္သားစရာေကာင္းတာက ရုရွား
သံအမတ္ၾကီး မွေလုံျခဳံ ေရး ေကာင္စီ အေနနဲ့
ေစတလုံး ဖန္တီးႏူိင္တဲ့ ဒုတ္တံ မရွိတဲ့ အတြက္
အခ်ိန္ယူ ရဖုိ႔ ရွိတယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ျဗိတိသ် သံအမတ္ အမ်ဳိးသမီးကေတာ့ ဒီကိစၥ
အတြက္ ျမန္မာအစုိးရ မွ ကုလနဲ့ ဘယ္လုိ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မလဲဆုိတာ သိဖုိ႔လုိတယ္
လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ကူ၀ိတ္ သံအမတ္က ေတာ့ မိမိတုိ႔ အေနနဲ့
ျမန္မာကုိ အရွက္တကဲြ ျဖစ္ေအာင္ လာေရာက္
သည့္ ခရီးစဥ္ မဟုတ္ပဲ ျပသာနာကုိ ေျဖရွင္း
ေအာင္သာ ေရာက္လာျခင္းသာ ျဖစ္တယ္လုိ႔
ဆုိပါတယ္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစုိးရရဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ကေတာ့
ဒုကၡသည္မ်ား အား ႏူိင္ငံတကာမွ လက္ခံရန္
ေတာင္းဆုိျခင္း ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္။ ထုိသုိ
ျပဳလုပ္၍ လက္ခံေခၚယူပါက ျမန္မာဖက္မွ
ဖုိးက်ဳိင္းတုတ္ ျဖစ္သြားမည္ကို သိေနသျဖင့္
၎တုိ႔အား မုိးထဲေလထဲ ျပစ္ထားျပီး ျမန္မာ
အေပၚ အျပင္းအထန္ ဖိအားေပးသြားရန္ ေရွ႔
ေလ်ာက္ ၾကံရြယ္ထားပါတယ္။

အဆုိပါ  အဖဲြ႔သည္ ျမန္မာျပည္ကုိ ေနာက္ပုိင္းမွာ
 ေရာက္ရွိလာမွာ
ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ၎တုိ႔ မဟုတ္တမ္းတရား ခ်ဲ႕
ကားေျပာဆုိေနမႈမ်ားအား ျပန္လည္ ေခ်ပခြင့္
အထူး အခြင့္ အေရး တရပ္လက္၀ယ္ ရွိလာ
ေနျခင္းကုိ ေကာင္းစြာ အသုံးခ်ရေတာ့မွာလည္း
ျဖစ္ပါတယ္။

အဆုိပါ ဘဂၤါလီမ်ားက ေလာေလာဆယ္တြင္
ပါလက္စတုိင္း၊ ဆီရီယား နဲ့ ယီမင္ ဒုကၡသည္
မ်ားထက္ စာရင္ မ်ားစြာ အရာေရာက္ျပီး အထူး
စိတ္၀င္စားျခင္း ခံေနရတယ္ ဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိ
လက္မခံခ်င္လည္း လက္ခံရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါ
တယ္။

လွစိုး​ေ၀

No comments:

Post a Comment