Latest News

Saturday, April 21, 2018

၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အျပန္အလွန္ကုန္သြယ္မႈကုိ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁ဝဝဝ ေက်ာ္အထိ တုိးျမႇင့္သြားမည္

၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အျပန္အလွန္ကုန္သြယ္မႈကုိ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁ဝဝဝ ေက်ာ္အထိ တုိးျမႇင့္သြားမည္

ေနျပည္ေတာ္

ရက္စြဲ၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၁ ရက္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ဗီယက္နမ္ဆုိရွယ္လစ္သမၼတႏုိင္ငံသို့ သြားေရာက္ခဲ႕သည္႕ တရားဝင္ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္ႏွင္႕ ပတ္သက္သည္႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ဗီယက္နမ္ဆုိရွယ္လစ္သမၼတႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ ငုယင္စြမ္းဖု၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္  ဦးေဆာင္ေသာ  ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ ဗီယက္နမ္ဆုိရွယ္လစ္သမၼတႏုိင္ငံသို႔ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၉ ရက္ေန႔မွ ၂ဝ ရက္ေန႔အထိ တရားဝင္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးသြားေရာက္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဗီယက္နမ္ ဆုိရွယ္လစ္သမၼတႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ ငုယင္စြမ္းဖုက ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆုိပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ ခဲ့ၿပီး ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို က်င္းပခဲ့သည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံေဆြးေႏြးပြဲတြင္  ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက  အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သမၼတဟိုခ်ီမင္းတုိ႔ လက္ထက္တြင္ စတင္သေႏၶတည္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား အဆက္ဆက္ လက္ဆင့္ကမ္း ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ခဲ့ၾကသည့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈအစဥ္အလာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ လြန္ခဲ့ သည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ရရွိခဲ့သည့္တိုးတက္မႈရလဒ္မ်ား အထူးသျဖင့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း  ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးကို  ဘက္စုံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရးအဆင့္သို႔ တုိးျမႇင့္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးတြင္ ဘက္ေပါင္းစုံပြင့္လန္းလာေစရန္ က႑သစ္တစ္ရပ္ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္ကိုလည္းေကာင္း သုံးသပ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး                          
ဆက္လက္၍ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္သားငါးက႑၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊  စြမ္းအင္ႏွင့္  ဆက္သြယ္ေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈေရးႏွင့္ ပညာေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အပါအဝင္ က႑စုံတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈမ်ား တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ႏွစ္ဖက္လုံးက ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳခဲ့ သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္မႈပမာဏသည္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၃ဝ သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး  ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ ဗီယက္နမ္ႏုိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ နဝမအဆင့္အႀကီးဆုံးကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ သတၱမ အဆင့္အမ်ားဆုံး ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံသူျဖစ္ရာ ဆက္လက္၍ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ ကုန္သြယ္မႈကို အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁ဝဝဝ ျပည့္မီေက်ာ္လြန္သည္အထိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ဆက္လက္တုိးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သေဘာတူညီခဲ့သည္။

အေလးထားေျပာၾကား

ထုိ႔အျပင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား အစုိးရအဆင့္၊ လႊတ္ေတာ္အဆင့္၊ ပါတီ အဆင့္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားအၾကား အျပန္ အလွန္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈမ်ား ပိုမိုခုိင္မာလာမည္ျဖစ္သည္ကို ယုံၾကည္ေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အေလးထားေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၏ ေအာင္ျမင္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈရလဒ္မ်ား အထူးသျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝ ျမင့္မားတုိးတက္ေရးႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္မႈမ်ားအေပၚ ေလးစားခ်ီးက်ဴးေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၏ အစဥ္တစိုက္ ေထာက္ခံအားေပးမႈႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား မွ်ေဝေပးမႈကို အသိအမွတ္ျပဳ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း  ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး  အာဆီယံ၊ ဘက္မလိုက္လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕၊  ကမၻာ့ကုလသမဂၢ စသည့္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္  နီးကပ္စြာ  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္လည္း ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးက ထပ္ေလာင္းကတိျပဳခဲ့ၾကသည္။

ပူးတြဲေၾကညာခ်က္္

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္  ဗီယက္နမ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတုိ႔အၾကား နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာမ်ား လက္မွတ္ ေရးထုိးသည့္အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္သည္။ ယင္းအခမ္းအနားတြင္ ဆက္သြယ္ေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာက႑ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာကို ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္ႏွင့္  ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး မစၥတာ သြန္းတမ္ တုိ႔က  လည္းေကာင္း၊ ျပန္ၾကားေရးက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာကို ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္စိုးဝင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး မစၥတာသြန္းတမ္တို႔ကလည္းေကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ၾကသည္။ တရားဝင္ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္အၿပီးတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးတြဲေၾကညာ ခ်က္တစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဧၿပီလ ၁၉ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုုဂိၢဳလ္သည္International Conference Center  ၌ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ ငုယင္စြမ္းဖုက တည္ခင္းဧည့္ခံသည့္ ဂုုဏ္ျပဳညစာစားပြဲသို႔တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဂုဏ္ျပဳညစာစားပြဲ တြင္ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးလံုးမွ ဆုေတာင္းမိန္႔ခြန္းမ်ား အျပန္အလွန္ေျပာၾကားရာ၌ ႏွစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တူညီသည့္သမိုင္းေၾကာင္း အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ျဖတ္သန္းခဲ့ရ ေၾကာင္း၊ အစဥ္အဆက္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကိုခိုင္မာစြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ဘုံအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ တူညီသည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ၊ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈႏွင့္  ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို   ဆက္လက္တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

အျမင္ခ်င္းဖလွယ္

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂ဝ ရက္ေန႔ တြင္ ဗီယက္နမ္-ျမန္မာ  ခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္းဥကၠ႒အား  လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္  ဗီယက္နမ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားလည္းေကာင္း လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုစဥ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ပိုမိုနက္႐ႈိင္းလာေစရန္ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဗီယက္နမ္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္းအေနျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း၊ ဗီယက္နမ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသီးသီးက တင္ျပၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရရွိႏိုင္သည့္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ခရီးစဥ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ သူရဲေကာင္းစစ္သည္ဗိမာန္၌ ပန္းေခြခ် အေလးျပဳ ခဲ့ၿပီး ဗီယက္နမ္အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဟိုခ်ီမင္းေနအိမ္သို႔သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕ ျမန္မာသံ႐ံုးတြင္ သံ႐ံုးဝန္ထမ္းမိသားစုမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပညာေတာ္သင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႕ဆံု၍  အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး  ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးႏွင့္ ဇနီးတို႔က တည္ခင္းဧည့္ခံသည့္ ေန႔လယ္စာစားပြဲသို႔တက္ေရာက္သည္။

ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ားေစလႊတ္ေရး

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ဗီယက္နမ္ဆိုရွယ္လစ္ သမၼတႏိုင္ငံ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး မစၥတာ ငုယင္ဖူးေက်ာင့္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး႐ံုး၌ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ေတြ႕ဆံုစဥ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးမႈ တိုးျမႇင့္ေရး၊ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ပါတီမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္မ်ား ေစလႊတ္ထိေတြ႕ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ဗီယက္နမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ Madame Nguyen Thi Kim Ngan ႏွင့္လည္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒႐ံုး၌ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ေတြ႕ဆံုစဥ္ ဗီယက္နမ္လႊတ္ေတာ္၏ အေတြ႕အႀကံဳ မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ  အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို  သံုးသပ္မွ်ေဝ ခဲ့ၾကၿပီး ေဒသတြင္း အာဆီယံႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတိုးျမႇင့္ႏိုင္မည့္ အလားအလာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးအျမင္ခ်င္းဖလွယ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါခရီးစဥ္သုိ႔   ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္  ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး  ဦးသန္႔စင္ေမာင္၊  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ  ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္၊  သမၼတ႐ံုး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးမင္းသူ၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ား လိုက္ပါသြားခဲ့ၾက သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ သည္ ဧၿပီလ ၂ဝ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန

No comments:

Post a Comment