Latest News

Saturday, March 10, 2018

ကုလသမဂၢေၾကာင့္ ပုိမုိ ရႈပ္ေထြးလာေနေသာ ဘဂၤါလီ ျပႆနာ


ဘဂၤါလီ ျပႆနာသည္ မူလက ျမန္မာျပည္တြင္းေရးမွ တဖန္ ႏွစ္ႏူိင္ငံ ျပႆနာ။ ထုိမွ တဆင့္ ေဒသတြင္း ဒုကၡသည္မ်ား ဆုိင္ရာ ျပႆနာ မွ ေနာက္ဆုံး ႏူိင္ငံတကာ မွ ပါ၀င္ ပါတ္သက္လာသည့္အထိ ျဖစ္လာခဲ့ရေပသည္။

ယခုအခါ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးမွ ၎တုိ႕အား ျမန္မာျပည္သုိ႕ ျပန္ပုိ႕ေရး မည္သည့္ အခါ မွ် ေအာင္ျမင္မႈ ရလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ထုတ္ေဖၚ ညည္းတြားလာခဲ့ရေပသည္။

၎တုိ႕အား လာရင္း အရပ္သုိ႕ ျပန္႕ပုိ႕ႏူိင္ေရး အတြက္ ပထမ သုတ္အျဖစ္ လူစာရင္း အား ျမန္မာ ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီး ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေက်ာ္ေဆြ လက္သုိ႕ ျပီးခဲ့သည့္ လ လယ္တြင္ ေပးအပ္ခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။

သုိ႕ရာတြင္ မတ္ လ ၆ ရက္ေန႕က ကုလအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ ျဖစ္သူမွ ၎တုိ႕ ျပန္ပုိ႕ဖုိ႕အေရးသည္ မည္သုိ႕မွ် စဥ္းစားေရြ႕ပင္ မရေၾကာင္း၊ ျမန္မာ အစုိးရ အေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားမွ အသြင္ေျပာင္းကာ အေၾကာက္တရား ႏွင့္ က်န္ရွိသည့္ လူမ်ား ထြက္သြားေစရန္ တမင္တကာ အငတ္ထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ား က်င့္သုံးေနေၾကာင္း မည္သည့္အေထာက္အထား မွ တင္ျပႏူိင္ျခင္း မရွိပဲ ေျပာဆုိလာခဲ့ျပန္သည္။

အလားတူပင္ ကုလ လူ႕အခြင့္အေရး အၾကီးအကဲမွ ဆီရီယား ျပႆနာ ကဲ့သုိ႕ အဖဲြ႕အစည္းသစ္တရပ္ ထူေထာင္ျပီး အျပစ္က်ဳးလြန္သူမ်ား ကုိ ႏူိင္ငံတကာ တရားရုံးတြင္ တရားစဲြဆုိႏူိင္ေရး လုံျခဳံေရး ေကာင္စီသုိ႕ တုိက္တြန္းလာခဲ့ျပန္သည္။

ထုိသုိ႕ေသာ အေျပာအဆုိမ်ားက ဘဂၤါလီမ်ား ၎တုိ႕ လာရင္းအရပ္သုိ႕ ျပန္လာေစေရး မည္သုိ႕မွ် အေထာက္အကူ မျပဳခဲ့သည့္အျပင္ အဆုိပါ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားအတြင္း အဖဲြ႕အစည္းတရပ္ အျဖစ္ ဖဲြ႕စည္းကာ အခြင့္အေရး မ်ား စုေပါင္း ေတာင္းဆုိလာသည္အထိ ရဲတင္းလာခဲ့ၾကသည္။ ယခင္က သူတုိ႕ လုံျခဳံေရး အား အာမခံ ရန္ ေလာက္သာ ေျပာဆုိေနၾကရမွ ယခုအခါ ရခုိင္ေဒသတြင္ ၎တုိ႕ ျပန္လာေရး အတြက္ ကုလသမဂၢ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိမ္းသိမ္းေရး တပ္မ်ား ထားရွိေပးေရး၊ ၎တုိ႕အား ကယ္ဆယ္ေရး ေအဂ်င္စီမ်ားမွ ဆက္လက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေရး အတြက္ အတားအဆီး မရွိ ၀င္ခြင့္ျပဳရန္ မ်ား ပါ ထည့္သြင္း ေျပာဆုိလာေနၾကျပီ ျဖစ္သည္။ ထုိ႕အတြက္ အဆုိပါ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား သည္ တေျဖးေျဖး ႏွင့္ ႏူိင္ငံေရး သေဘာမ်ား ေဆာင္လာျပီး ေရွ႕ေရွာက္ ဒီထက္မက ေတာင္းဆုိလာၾကဖြယ္လည္း ရွိေပသည္။

(၎တုိ႕ ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကသည္က ျမန္မာ သည္ ႏူိင္ငံတကာ ဖိအား မ်ားကုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾက႕ံ ၾကံ႕ ခံႏူိင္ခဲ့သည့္ အေတြ႕အၾကဳံမ်ား ရွိျပီးသား ဆုိေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ ဖက္မွ ဦးေသာင္းထြန္းက မိမိတုိ႕ အေနျဖင့္ ၎ေျပာသလုိ က်ဳးလြန္သည္ဆုိက ရွင္းလင္းလွသည္ ဆုိေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ကုိ မိမိတုိ႕ ၾကည့္ခ်င္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ျပီး အခုလုိ အေထာက္အထား မရွိပဲ အာေခ်ာင္ျပီး ေျပာခ်င္တုိင္း ေျပာ၍မျဖစ္ေၾကာင္း၊ bandy about ဆုိသည့္ အဂၤလိပ္ အီဒီယမ္ စကားလုံးကုိ အတိအက် သုံးစဲြသြားခဲ့သည္။ ျပန္လာသူမ်ား အေနျဖင့္ ႏူိင္ငံသား အျဖစ္ ေနထုိင္လုိပါက ျမန္မာ စကားကုိ ပထမဆုံး စတင္သင္ၾကားျပီး ေလွ်ာက္ထားမွသာ စီစစ္ လက္ခံႏူိင္မွာ ျဖစ္ျပီး အလုိအေလ်ာက္ေတာ့ ႏူိင္ငံသား ေပးမည္မဟုတ္ဟု ဂ်နီဗာ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္၊ - Reuters)

သုိ႕ေသာ္ ျမန္မာဖက္မွ ၎တုိ႕ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖုိ႕ေနေနသာသာ ပထမဆုံး ႏွစ္ႏူိင္ငံ နယ္စပ္မ်ဥ္းတဖက္ ရွိ ဒုကၡသည္ဆုိသူမ်ားကုိ ပထမဆင့္အေနျဖင့္ ရွင္းလင္းျပစ္ႏူိင္ေရး ၾကဳိးပမ္းလာခဲ့ၾကသည္။ အဆုိပါ မ်ဥ္းတေလ်ာက္ ေနထုိင္ေနသူ လူေပါင္း ေျခာက္ေထာင္ခန္႕ရွိေနျပီး ၎တုိ႕အား စီစစ္ရန္ ပထမ ဆုံး လုပ္ရမည္ဟု ျမန္မာဘက္မွ ေျပာဆုိလာခဲ့ၾကသည္။ အဆုိပါ လူမ်ားထဲတြင္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ရဲကင္းမ်ားကုိ စတင္တုိက္ခုိက္သူမ်ား ခုိေအာင္းေနသည္ကုိ မိမိတုိ႕ သတင္းရထားေၾကာင္း ေျပာခြင့္ရ ဦးေဇာ္ေဌးမွ ေျပာခဲ့ျပန္သည္။ သုိ႕အတြက္ ျမန္မာမွ ၎တုိ႕အား ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ စတင္ စီစစ္ေတာ့မွာ ျဖစ္ျပီး မည္မွ် အထိ အခ်ိန္ယူမည္ကုိလည္း မည္သူမွ် မသိႏူိင္ေပ။

ထုိ႕အျပင္ ျမန္မာဖက္မွ ေထာက္ျပလာၾကသည္က အဆုိပါ မ်ဥ္းအနီး ေနထုိင္ေနသူမ်ားသည္ တဖက္ႏူိင္ငံတြင္ ဒုကၡသည္မ်ား အျဖစ္ စာရင္းေပးသြင္းထားျခင္း မရွိပါပဲလ်က္ အစားအေသာက္ ႏွင့္ ေဆး၀ါမ်ားကုိ အဖဲြ႕အစည္း အခ်ဳိ႕က ေထာက္ပံ့ေနသည္အတြက္ ၎တုိ႕အား ျမန္မာႏူိင္ငံကုိ ႏူိင္ငံတကာမွ ဖိအားေပးႏူိင္ရန္ တမင္တကာ ဖန္တီးထားျခင္းဟု စြပ္စဲြလာခဲ့ၾကသည္။

သုိ႕အတြက္ ႏူိင္ငံတကာမွ ပါ၀င္ပါတ္သက္လာေအာင္ ဆဲြေခၚေနသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္ႏူိင္ငံ ေျဖရွင္းလ်င္ ပုိမုိ လ်င္ျမန္ ေခ်ာေမြ႕ႏူိင္ေသာ္လည္း ယခုအခါ ပုိမုိ ရႈပ္ေထြးလာေနရျပီဟု ွSouth Asia Analysis Group (SAAG) မွ Dr. S. Chandrasekharan က ေရးသားခဲ့တာကုိ ျပန္လည္ တင္ျပလုိက္ရေပသည္။
လွစိုးေ၀

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post