Latest News

Friday, March 2, 2018

ပြဲလမ္းသဘင္ေတြ့ဆံုပြဲမ်ားက်င္းပရာတြင္ လုိက္နာရမည့္အခ်က္(ျမိဳ့နယ္ ကရင္တုိင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမွဳ အသင္းအားလံုး)


 ပြဲလမ္းသဘင္ေတြ့ဆံုပြဲမ်ားက်င္းပရာတြင္ လုိက္နာရမည့္အခ်က္(ျမိဳ့နယ္ ကရင္တုိင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမွဳ အသင္းအားလံုး)

No comments:

Post a Comment