Latest News

Thursday, March 1, 2018

ဥပေဒအထက္က အာဏာသိမ္းပြဲႀကီးလြန္ခဲ့တဲ့ ၅၆ ႏွစ္တုန္းက မတ္လ(၂)ရက္ေန႔မွာ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း နဲ႔ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္
ေတြက အာဏာသိမ္းခဲ့ပါတယ္။ ယိုယြင္းေနတဲ့
တိုင္းျပည္အေျခအေနကိုထိန္းသိမ္းဖို႔၊ ေခ်ာက္
ထဲက်လုဆဲဆဲတိုင္းျပည္ကိုကယ္တင္ဖို႔ မလႊဲ
သာမေရွာင္သာ အာဏာသိမ္းခဲ့ရပါတယ္လို႔
ေရးၾက၊ ေျပာၾကတာေတြကိုလည္း ဖတ္မိ၊ မွတ္
မိပါရဲ႕။ သမိုင္းပညာရွင္ေတြအေနနဲ႔ ၁၉၆၂ ခု
ႏွစ္ဦးပိုင္း တိုင္းျပည္ရဲ႕အေျခအေနနဲ႔ဆက္စပ္
ကာ မတ္လ(၂)ရက္ အာဏာသိမ္းမႈကို ပညာ
ရွင္ပီပီသသ ျပန္ဆန္းစစ္၊ သံုးသပ္၊ ေကာက္
ခ်က္ဆြဲဖို႔ လစ္ဟာေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။

သိနားလည္သေလာက္ေတာ့ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာ
ဏာသိမ္းၿပီးတဲ့ေနာက္မွာမွ တိုင္းျပည္အေျခအ
ေနဟာ ယိုယြင္းသထက္၊ ယိုယြင္းလာခဲ့တာပါ။
တိုင္းျပည္ဟာလည္း ေခ်ာက္ထဲကို ေရာက္သ
ထက္ေရာက္ခဲ့တာပါ။ အဲဒါက က်ေနာ့္ရဲ႕အျမင္၊
သံုးသပ္ခ်က္ပါ။ အဲဒီအျမင္၊ သံုးသပ္ခ်က္ မွန္၊
မမွန္ဆိုတာကို ပညာရွင္ေတြက သုေတသနလုပ္
ဆန္းစစ္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္တုန္းက တိုင္းျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့
အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ေတြဟာ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ပါတီ
စံုအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူလူထုက
ေနမဲေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ဖြဲ႕စည္းထား
တာပါ။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက
အာဏာတည္ေနတဲ့အခ်ိန္လဲျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၅၉
ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကာကြယ္ေစာင့္
ေရွာက္ေရးအက္ဥပေဒ အာဏာတည္ေနခဲ့တဲ့
ကာလလည္းျဖစ္ပါတယ္။

မတ္လ(၂)ရက္ အာဏာသိမ္းမႈဟာ အမ်ဳိးသား
ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အပါအ၀င္
တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ေတြ လြတ္လပ္ေရးမရခင္
ကတည္းက ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြး၊ ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ မူ၀ါဒေတြ
အေပၚအေျချပဳ ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒကို စာရြက္သက္သက္ျဖစ္ေအာင္
လုပ္ခဲ့တဲ့၊ အေျခခံဥပေဒကိုေက်ာ္လြန္ေဆာင္ရြက္
ခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံသမိုင္းရဲ႕အမည္းစက္ႀကီးလို႔က်
ေနာ္က ရႈျမင္ပါတယ္။ က်ေနာ့္အျမင္ မွန္၊ မမွန္ဆို
တာကို သမိုင္းပညာရွင္ေတြက သုေတသနျပဳ
သံုးသပ္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ မတ္လ(၂)ရက္ေန႔ဟာ ျမန္မာ့
ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းမွာ ပါတီစံုစနစ္၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္
ေတြ လမ္းစေပ်ာက္ခဲ့ရတဲ့ႏွစ္၊ အသြင္သ႑ာန္
အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔အာဏာရွင္စနစ္ အားေကာင္းလာေစ
ဖို႔ မ်ဳိးေစ့ခ်ေပးခဲ့တဲ့ေန႔လို႔ ရုိးရိုးရွင္းရွင္း တံဆိပ္
ကပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သမိုင္းပညာရွင္ေတြက
ေရာ ဘယ္လိုေကာက္ခ်က္ဆြဲမလဲ၊ ဘယ္လို
တံဆိပ္ကပ္မလဲ ဆိုတာ စိတ္၀င္စားမိပါတယ္။

က်ေနာ္ကေတာ့ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ(၂)ရက္ေန႔
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း ဦးေဆာင္တဲ့ အာဏာသိမ္းပြဲ
ဟာ ဥပေဒအထက္က အာဏာသိမ္းပြဲႀကီးလို႔ပဲ
စိတ္ထဲမွာ ထင္ျမင္မိပါတယ္။ အဲဒီအာဏာသိမ္း
ပြဲႀကီးဟာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
နဲ႔ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္ေရးအက္ဥပေဒေတြကို ေက်ာ္လြန္
ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ဥပေဒအထက္က၊ တည္ဆဲဥ
ပေဒေတြကို မလိုက္နာ၊ ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့တဲ့ အာဏာ
သိမ္းပြဲႀကီးအျဖစ္ ရႈျမင္ပါေၾကာင္း သံုးသပ္လိုပါ
တယ္။ တတ္သိပညာရွင္ေတြရဲ႕အသံကိုလည္း
နားေထာင္ခ်င္မိပါတယ္။

ေလးစားလ်က္-

ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္း
ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။

Photo credit to Kyaw Myat Khaing

No comments:

Post a Comment