Latest News

Thursday, March 1, 2018

ႏူိင္ငံတကာ တရားရုံးမွာ တရားစဲြႏူိင္ဖုိ့


ႏူိင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ဆုိင္ရာ တရားရုံး မွာ တရားစဲြႏူိင္ဖုိ႔
ျပစ္မႈ က်ဳး လြန္ ျခင္းသည္ Rome Statue လုိ႔ေခၚ တဲ့ ေရာမ စာခ်ဳပ္ ကုိ
လက္မွတ္ေရးထုိးတဲ့ ႏူိင္ငံ ပုိင္နက္ နယ္ေျမအတြင္းမွာ ျဖစ္ပြားရပါမယ္။

ထုိအခါက်မွသာ ႏူိင္ငံတကာ တရားရုံးက ၎ကုိ အပ္ႏွင္းထားတဲ့ လုပ္ပုိင္ခြင့္အရ
တုိင္တန္းခ်က္ကုိ အဆင့္ သုံးဆင့္ေလာက္အခ်ိန္ယူျပီး စုံစမ္း စစ္ေဆးမႈေတြ စပါတယ္။

အဖဲြ႔၀င္ ႏူိင္ငံ မဟုတ္တဲ့ ႏူိင္ငံရဲ့ နယ္နမိတ္အတြင္း မွာ ဆုိရင္ေတာ့ ကုလသမဂၢ လုံျခဳံေရး
ေကာင္စီ က ကုလပဋိညာဥ္စာတမ္းရဲ့ အခန္း (၇) ပါ လုပ္ပုိင္ခြင့္အရ အမႈကုိ လႊဲေျပာင္းလာမွသာ
တရား၀င္ လက္ခံ ေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။

ျမန္မာႏူိင္ငံက Rome Statute ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးထားတဲ့ ႏူိင္ငံ မဟုတ္တဲ့ အျပင္ jurisdiction ကုိလည္း လက္ခံထားတဲ့ ႏူိင္ငံ မဟုတ္တဲ့ အတြက္ကုလသမဂၢမွ လႊဲေျပာင္းလာမွသာ
အမႈ ကုိ ႏူိင္ငံတကာ တရားရုံး အေနနဲ႔ တရား၀င္ လက္ခံေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိပါတယ္။

လုံျခဳံေရးေကာင္စီ က လႊဲေျပာင္းဖုိ႔ဆုိတာဗီတုိအာဏာ ကုိင္စဲြထားတဲ့ တရုတ္ ႏွင့္ ရုရွား
က မည္သုိ႔မ် သေဘာတူမည္ မဟုတ္။ ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္လည္း လက္မွတ္ေရးထုိးထားျခင္း
မရွိေပ။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုလည္းအလားတူပင္။ ျပင္သစ္ ႏွင့္ ျဗိတိန္ သာ ပါ၀င္
ေနပါတယ္။

အလားတူ နာဂစ္တုန္းကလည္း ICC တုိ႔ R2P တုိ႔ ဆူညံစြာ ေအာ္ဟစ္ခဲ့ၾကျပန္ေသာ္လည္း
ဘာတခုမ် ပင္ အရာမထင္ခဲ့။

ထုိကဲ့သုိ႔ အခင္းအက်င္းမ်ားကုိ လာမည့္၃ ႏွစ္ အတြင္း တုိင္းျပည္ကုိ ျပန္လည္ အုပ္
ခ်ဳပ္ရန္ နည္းမ်ဳ်းိးစုံ ျဖင့္ ၾကဳိးပမ္းေနေသာအတုိက္အခံ ပါတီ ၾကီး က နားမလည္ေလေလ်ာ့သလား။

ထုိကဲ့သုိ့ အစုိးရ မွ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိသည့္ ၎တုိ႔ ေၾကျငာခ်က္
သည္ မသိနားမလည္ေသးေသာ လူအမ်ားကုိ ဆဲြေဆာင္ျခင္၍ေလာ။
၎တုိ႔ အာဏာျပန္ရေရး အတြက္ စစ္တပ္ကလမ္းရွင္းေပးမွာကုိပဲ ေမ်ာ္လင့္ေနသေလာ။

ေနာက္တခ်က္ နားမလည္ေသးသည္က၎တုိ႔ ကဲ့သုိ႔ပင္ လႊတ္ေတာ္ အတြင္း အမတ္တေနရာမ် ရဖုိ႔ ေနေနသာသာ ၂၁ ပါတီ ေပါင္း၍ အဖဲြ႕၀င္တေထာင္ပင္ မျပည့္ရွာေသာ ပါတီမ်ားအားညြန္ေပါင္း ပုံစံမ်ဳိး ဖဲြ႔စည္းကာ ေနရာတကာတပူးတဲြတဲြ လုပ္ကာ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ရန္ၾကံစည္ေနျခင္းထက္ မုိက္မဲေသာ လုပ္ရပ္
ရွိပါအုန္ုးမည္ေလာ။

ေရြးေကာက္ပဲြ အႏူိင္ရ၍ တုိင္းျပည္ကုိ လက္ရွိအစုိးရထက္ ေကာင္းေအာင္ လုပ္မည္ဟုဆုိကာ ၾကဳိးပမ္းရာတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ စိတ္သေဘာထား အမွန္ကုိ ေသခ်ာစြာ ေလ့လာသင့္ျပီး ေျပာဆုိလုပ္ကုိင္သင့္သည္
မဟုတ္ပါေလာ။ မိမိ စိတ္ထဲက မပါေတာင္ အေျခအေနၾကည့္၍ ေျပာဆုိရမည္သာပင္။

တေဇာက္ကန္း သမားမ်ား မဟုတ္ပဲလိမၼာ ပါးနပ္သူမ်ား ျဖစ္ပါက ဗုိလိခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား
အား အကာအကြယ္ေပးရန္ မည္သုိ႔ မ် ေျပာဆုိၾကမည္ မဟုတ္ေပ။

ေျပာဆုိသင့္သည္က ယခုကဲ့သုိ႔ ႏူိင္ငံတကာတရားရုံးသုိ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားကုိ တရားစဲြရန္
ၾကံစည္လာျခင္းသည္ မူဆလင္ ႏူိင္ငံမ်ား၏လုပ္ရပ္သာ ျဖစ္၍ လက္မခံႏူိင္။ အမွန္တကယ္
တရားစဲြသင့္သည္က ယီမင္တြင္ လူအေျမာက္အျမား ေသေၾကေအာင္ ဗုံးၾကဲေနသည္ ေဆာ္ဒီ
အိမ္ေရွ႔ မင္းသားပင္ ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း မေျပာဆုိသင့္ေပဖူးလား။

မိမိႏူိင္ငံကုိ အခုလုိ အုံနဲ့ က်င္းနဲ့ ၀ုိင္း အႏူိင္က်င့္လာသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ အစုိးရ အေန
ျဖင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ ကြက္သင့္ေၾကာင္းေျပာဆုိပါက ၎တုိ႔ အားကုိးသည့္ လက္တ
ဆုပ္စာသာ ရွိ အမ်ဳိးသားေရး ဆုိသူမ်ားကုိဆဲြေဆာင္ျပီးသားပင္ ျဖစ္သြားႏူိင္ပါတယ္။

၎တုိ႔ အဖုိ႔ ကား လူထု ေခါင္းေဆာင္အားျပည္တြင္း ျပည္ပမွ အယုံအၾကည္မဲ့ေရး။ ဘာမွ
လုပ္လုိ႔ မရသည့္ အားေပ်ာ့ေသာ အစုိးရ အျဖစ္ဖန္တီးေပးေရး တုိ႔ အတြက္ အဖဲြ႔ အစည္းၾကီး
တခု ႏွင့္ ႏူိင္ငံ ေရး ျပည္ထဲေရးတုိ့ ဟန္ခ်က္ညီညီ ၾကဳိးပမ္းခဲ့ၾကေပမယ့္ ကုိယ့္ဂုိးကုိယ္သြင္းသူ
မ်ားသာ ျဖစ္လာေနပါေတာ့တယ္။
လွစိုးေ၀

Photo credit: Original uploader

No comments:

Post a Comment