Latest News

Friday, February 9, 2018

ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေငြႏွင့္ ေရႊထည္ပစၥည္း ၁၈၂ သိန္းေက်ာ္ေဖာက္ထြင္းခုိးယူခံရသည့္အမႈမွ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူအား ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕က (၇) ရက္အတြင္း ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးရမိ

ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေငြႏွင့္ ေရႊထည္ပစၥည္း ၁၈၂ သိန္းေက်ာ္ေဖာက္ထြင္းခုိးယူခံရသည့္အမႈမွ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူအား ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕က (၇) ရက္အတြင္း  ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးရမိ

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ  ၉

ဗုိ္လ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊အမွတ္(၄) ရပ္ကြက္တြင္ အိမ္ရွင္မ်ား မရွိခုိက္
ေနအိမ္အတြင္းသုိ႕ ေဖာက္ထြင္း ဝင္ေရာက္ၿပီး ေရႊထည္၊ လက္ဝတ္ရတနာပစၥည္းမ်ိဳးစုံ ၊ Tablet နွင့္ ေငြ စုစုေပါင္းတန္ဖုိး ၁၈၂ သိန္းခုိးယူ ေပ်ာက္ဆုံး
သည့္ အမႈမွ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအား ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕က
(၇) ရက္အတြင္း ေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႕  ေန႕လည္ ၃ နာရီအခ်ိန္ခန္႔က
ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၄) ရပ္ကြက္ ေန ေဒၚ ---- သည္
ဆံပင္ညွပ္ၿပီး ေနအိမ္သုိ႕ ျပန္လာစဥ္ ေနအိမ္တုိက္ခန္း သံဘာဂ်ာတံခါးမွာ ပြင့္ေနၿပီး အတြင္း သစ္သားတံခါးမွာ အတြင္းမွ ဂ်က္ထုိးပိတ္ထားေၾကာင္းေတြ႕ရသျဖင့္ ပိတ္ထားသည့္ သစ္သားတံခါးကုိ ခဲအုိႏွင့္အတူ ခ်ိဳးဖ်က္္ၿပီးေနအိမ္အတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ရာ I Pad – SAMSUNG Galaxy Tab 5 ၁ လုံး၊ ေရႊထည္လက္ဝတ္ရတနာပစၥည္းမ်ိဳးစုံ (၁၇) မ်ိဳး၊ တန္ဖုိး ၁၇၉ သိန္းႏွင့္ ေငြ ၃ သိန္း၊ စုစုေပါင္း ၁၈၂ သိန္း ခုိးယူေပ်ာက္ဆုံးေနေၾကာင္း ေတြ႕ရသျဖင့္ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းသုိ႔ တုိင္ၾကားခဲ့ရာ (ပ) ၄၅ / ၂၀၁၈ ၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၈၀ ျဖင့္ အမႈဖြင့္စုံစမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

အမႈမွန္ေဖာ္ထုတ္ရရွိေရးအတြက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရုံးမွ မႈခင္းအကူဌာနစုႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအကူ တပ္ခြဲမွတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ အေရွ႕ပုိင္းခရုိင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရုံးမွ မႈခင္းႏွိမ္နင္းေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ပါဝင္ေသာ အထူးအမႈစစ္ အဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ခိုးမႈမ်ားက်ဴးလြန္ၿပီး အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွ  ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားကို ရဲစခန္းမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ခ့ဲရာ ေန႔အခ်ိန္ေဖာက္ထြင္းခိုးယူခ့ဲဘူးသည့္ ျပစ္ခ်က္ေဟာင္းရွိသူ ေအးမင္းစိုး ကို မသကၤာဖြယ္ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိရ၍ ၎အား ၇.၂.၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဖမ္းဆီးရမိခ့ဲသည္။

ေအးမင္းစုိးအား စစ္ေဆးခဲ့ရာ ၃၀.၁.၂၀၁၈ ရက္ေန႕ နံနက္ပုိင္းက
ေဖာက္ထြင္းပစၥည္းကိရိယာမ်ား ယူေဆာင္၍ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိလူမရွိသည့္ တုိက္ခန္းအားအသင့္ပါလာေသာ ေသာ့တုျဖင့္ ဖြင့္၍ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေရွ႕တံခါးကုိ အတြင္းမွ ဂ်က္ထုိးကာ ေနအိမ္အတြင္းရွိေရႊထည္ပစၥည္းမ်ိဳးစုံ ၊ Tablet နွင့္ ေငြမ်ား ခုိးယူခဲ့ၿပီး ေနအိမ္တုိက္ခန္းေနာက္ေဖးအေရးေပၚ ေလွကားမွ ဆင္း၍ ထြက္သြားခဲ့ေၾကာင္း ၊ ခုိးယူရရွိသည့္ လက္ဝတ္ရတနာမ်ားကုိ ေပါင္ႏွံေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း ေပၚေပါက္ၿပီးေအးမင္းစုိးမွ  ေဖာက္ထြင္း ခုိးယူခဲ့သည့္ ေရႊထည္ပစၥည္း၊  ေငြမ်ား၊ ေသာ့အတုမ်ားႏွင့္ ေဖာက္ထြင္းရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းရရွိခဲ့ပါသည္။

ေအးမင္းစိုးမွာ ၁၉၉၈ ခုနွစ္က ေဖာက္ထြင္းခိုးယူမႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၄၁ ႏွစ္ခ်မွတ္ခံရၿပီး အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ၁၆ ႏွစ္ခန္႔ ျပစ္ဒဏ္က်ခံခ့ဲၿပီး ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ လႊတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ျပန္လည္လႊတ္ေျမာက္လာသူ တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်င့္ ၄၀၁(၁) အရ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္လႊတ္ထားသည့္ ေထာင္လႊတ္ အက်ဥ္းသားျဖစ္၍ ယခင္ျပစ္ဒဏ္မ်ားျပန္လည္က်ခံေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိေရာက္ျပစ္ဒဏ္ရရွိေရးအတြက္ ျပစ္ခ်က္ေဟာင္းမ်ားေဖာ္ထုတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အျခားျပစ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ျခင္း ရွိ/မရွိ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Yangon Police

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post