Latest News

Thursday, February 8, 2018

ဥပုသ္ေခ်ာင္းေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေရးအတြက္တာ၀န္သိျပည္သူမ်ားမွ၀ိုင္း၀န္းကူညီေပးေစလို

ဥပုသ္ေခ်ာင္းေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေရးအတြက္တာ၀န္သိျပည္သူမ်ားမွ၀ိုင္း၀န္းကူညီေပးေစလို

ကေလး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈

                စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကေလးခရိုင္၊ ကေလးၿမိဳ႕နယ္၏ အေနာက္ဘက္မွစ၍ၿမိဳ႕လယ္ အတြင္း အေရွ႕ဘက္၌စီးဆင္းကာ ျမစ္သာျမစ္ထဲသို႔စီး၀င္သြားေသာဥပုသ္ေခ်ာင္းသည္ အမွဳိက္သရိုက္ ကင္း ရွင္းၿပီးေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေနမည္ဆိုပါက ၿမိဳ႕ေပၚေနျပည္သူမ်ားအတြက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ ရွိ မည္ျဖစ္ရာ အမွဳိက္စြန္႔ပစ္ေသာေနရာျဖစ္သြားပါကအဆိုပါေခ်ာင္းေရသည္ ျပည္သူကိုအက်ိဳးမေပးဘဲ ဒုကၡမ်ိဳးစံုေပးနိုင္သည့္အျပင္ လူတို႔၏အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္မ်ားကိုပါဆံုးရွံဳးနိုင္သည္အထိ ဆိုးက်ိဳးေပးနိုင္ေသာ ေခ်ာင္းအျဖစ္သို႔ေရာက္ရွိနိုင္ပါသည္။

                ကေလးၿမိဳ႕ေနျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မိုးတြင္းကာလေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ကေလးေဒသ ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၌
မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမွဳေၾကာင့္ ဥပုသ္ေခ်ာင္းမွာ မယံုၾကည္နိုင္ေလာက္ေအာင္ေရႀကီးၿပီး ဆိပ္ကမ္းသာတံတားႏွင့္ လူေနအိမ္မ်ားပ်က္စီးျခင္း၊ေရေမွ်ာပါသြားျခင္းကို ျမင္ေယာင္မိ ေနၾကဦးမည္ျဖစ္ေပသည္။
                ယခုေခတ္ကာလတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ယိုယြင္းပ်က္စီးမွဳေၾကာင့္ကမၻာႏွင့္အ၀န္း ရာသီ ဥတုမွာ အပူအေအးလြန္ကဲမွဳ၊ ေရႀကီးေရလွ်ံမွဳ၊ေျမၿပိဳမွဳ၊ မုန္တိုင္းမ်ားတိုက္ခတ္မွဳတို႔ေၾကာင့္  လူမ်ားေသဆံုးမႈ၊အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ပြားမွဳ သတင္းမ်ားကို မၾကာခဏၾကားသိရပါသည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို လူတို႔၏ ပေယာဂ ေၾကာင့္ပ်က္စီးကာ အက်ိဳးရလဒ္အျဖစ္လူအမ်ားသာဒုကၡပင္လယ္ေ၀ၾကရမည္ကို သတိထားၾကေစလိုပါ သည္။ အကယ္၍ယင္းျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ဥပုသ္ေခ်ာင္းေရႀကီးေရလွ်ံပါကၿမိဳ႕ေပၚေနျပည္သူမ်ားအတြက္ ရင္ေလး စရာပင္ျဖစ္ေပသည္။

                ကေလးၿမိဳ႕၏ ဥပုသ္ေခ်ာင္းေရႀကီးမွဳေၾကာင့္ ကေလးၿမိဳ႕ေနျပည္သူမ်ားေဘးဒုကၡမေရာက္ေစ ေရးအတြက္ ယခင္ႏွစ္ ေမလေႏွာင္းပိုင္းကာလတြင္ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲမွဳေကာ္မတီ၏ ဦးေဆာင္မွဳ၊ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္မွဳႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊လူမွဳေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မွဳတို႔ျဖင့္ဥပုသ္ေခ်ာင္း ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေရးကိုအဓိကထားကာစက္ယႏၱယားမ်ားကိုပါအသံုးျပဳ၍ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္မွဳတို႔ ေၾကာင့္မိုးရာသီကာလအတြင္း ဥပုသ္ေခ်ာင္းနံေဘးရွိျပည္သူမ်ားစိုးရိမ္ပူပန္မွဳမရွိဘဲ ေန႔ခင္းတြင္စိတ္ခ်စြာမိမိတို႔၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားလုပ္ကိုင္နိုင္ၿပီး  ညဘက္တြင္လည္းေကာင္းမြန္ႏွစ္ၿခိဳက္စြာအိပ္ေပ်ာ္ခြင့္ရရွိခဲ့ သည္ဟုယံုၾကည္မိပါသည္။
                လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ကေလးၿမိဳ႕၏ ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏သေဘာ ဆႏၵ အရ ဥပုသ္ေခ်ာင္းေရႀကီးမွဳေၾကာင့္
ျပည္သူမ်ားအတိဒုကၡမခံစားရေလေအာင္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ၿပီး စည္းကမ္းမဲ့စြာအမွိဳက္စြန္႔ပစ္ေသာအျပစ္က်ဴးလြန္သူအား
အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္းကိုေဆာင္ရြက္သည္ထက္ ျပည္သူတို႔ ၏အသိတရားျဖင့္လိုက္နာေဆာင္ရြက္နိုင္ေအာင္ မီဒီယာနည္းျဖင့္ အသိေပးျခင္းသာပို၍ေကာင္းမြန္သည္ဟု နူး ညံ့သိမ္ေမြ႔သည့္စိတ္ရင္းႏွင့္ျပည္သူမ်ားကိုဆြဲေခၚလိုသည့္သေဘာဆႏၵအေပၚ ျပည္သူမ်ားမွေလးစား လိုက္နာ
သင့္ေပသည္။

        ယခုႏွစ္တြင္လည္း  ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲမွဳေကာ္မတီသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မိုးတြင္းကာလတြင္ ဥပုသ္ေခ်ာင္းေရႀကီးေရလွ်ံမွဳအနၱရာယ္မွကင္းေစေရး၊ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၄ ရက္ ေန႔မွစတင္၍ စက္ယႏၱယားျဖင့္ျပည္သူတို႔၏အက်ိဳးငွာ ေငြကုန္ေၾကးက်ခံကာ ေရလမ္းေၾကာင္း ေျဖာင့္ျခင္း၊အမွဳိက္မ်ားရွင္းထုတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကိုသိရွိၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ပါ၍ကေလးၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားဥပုသ္ေခ်ာင္းသာယာလွပေရးႏွင့္ေရစီးေရလာထာ၀ရေကာင္းမြန္ေရးအတြက္  ေအာက္ပါအတိုင္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါရန္တိုက္တြန္းႏွိဳးေဆာ္အပ္ပါသည္-
(က)     ယခုဥပုသ္ေခ်ာင္းေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္၌
ျပည္သူ မ်ားတာ၀န္အသိစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ တတ္နိုင္သည့္ဘက္မွပူးေပါင္းပါ၀င္ေပးရန္၊
(ခ )    စည္းကမ္းမဲ့စြာအမွဳိက္စြန္႔ပစ္မွဳရပ္တန္႔ေစေရးအတြက္ မိသားစုတိုင္း၊လူတိုင္းမွာ ကိုယ္စီတာ၀န္ရွိသည္ဟုခံယူကာ
အမွဳိက္စြန္႔ပစ္ျခင္းကိုေတြ႔ရွိပါက ေနာက္ေနာင္ မစြန္႔ပစ္ေရးပညာေပးစည္းရံုးၾကရန္၊
( ဂ)    စည္းရံုးဆဲြေခၚ၍မရ အမွဳိက္စြန္႔ပစ္ျခင္းကိုေတြ႔ရွိပါကသက္ဆိုင္ရာသို႔ တာ၀န္သိျပည္ သူမွ သတင္းအတိအက်ေပးရန္၊
(ဃ)     သက္ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔အစည္းအဆင့္ဆင့္၏ျပည္သူ႔အက်ိဳးကိုေရွ႕တန္းတင္ၿပီး ေစတနာထားရွိမွဳကိုအသိအမွတ္ျပဳအားေပးရန္၊
( င)    အမိန္႔ထုတ္ျပန္ၿပီး အေရးယူသည့္နည္းလမ္းကိုမသံုးဘဲ သိမ္ေမြ႔ညင္သာသည့္စည္းရံုး ေရး၊ ပညာေပးေရးနည္းလမ္းကိုေရြးခ်ယ္က်င့္သံုးသည့္ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ ခြဲမွဳ ေကာ္မတီ၏ သေဘာထားဆႏၵမ်ားကိုနားလည္သေဘာေပါက္ရန္၊( စ)    ေနာင္တြင္ စည္းရံုးဆြဲေဆာင္၍မရနိုင္ပါက အမိန္႔ထုတ္ျပန္ၿပီးက်ဴးလြန္သူအား  အေရး ယူေဆာင္ရြက္သည့္နည္းလမ္းကို သက္ဆိုင္ရာမွမျဖစ္မေနက်င့္သံုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္သိရွိထားရန္တို႔ျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳဆိုရာ၌ဥပုသ္ေခ်ာင္းေရႀကီးမွဳေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားေဘးဒုကၡ မေရာက္ ေစေရးအတြက္
ေခ်ာင္းအတြင္း အမွဳိက္သရိုက္စြန္႔ပစ္ျခင္းကိုအဓိကေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေရွ႕က ေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ္လည္း
ေနာက္မွစည္းကမ္းမဲ့စြာအမွဳိက္မ်ား ဆက္လက္စြန္႔ပစ္ေန မည္ဆို ပါကအိတ္ေပါက္ႏွင့္ဖားေကာက္သလို ျဖစ္သြားမည့္အျပင္
စည္းကမ္းမဲ့စြာအမွဳိက္စြန္႔ပစ္ျခင္းအားျဖင့္ ရရွိလာ မည့္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုျပည္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ခံစားရမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ေပသည္။
ခ်င္းတြင္းသား(ျမန္​မာ့အလင္​း)

No comments:

Post a Comment