Latest News

Monday, February 26, 2018

စားအုန္းဆီ ႀကက္သြန္နီ ျဖဴ သႀကားအာလူး ထန္းလ်က္ ကုလားပဲျခမ္းေစ်းႏႈန္းမ်ားယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ေစ်းက်ဆင္း

စားအုန္းဆီ    ႀကက္သြန္နီ  ျဖဴ  သႀကားအာလူး   ထန္းလ်က္   ကုလားပဲျခမ္းေစ်းႏႈန္းမ်ားယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ေစ်းက်ဆင္း

     
     ၂၀၁၈  ခုႏွစ္ေဖေဖၚဝါ  ရီလ   ၂၄  ရက္ေန့စားအုန္းဆီ  ႀကက္သြန္နီ  ႀကက္သြန္ျဖဴ   သႀကားအာလူး  ထန္းလ်က္ႏွင့္ကုလားပဲျခမ္းေစ်းႏႈန္းတို့သည္ယခင္ႏွစ္ကာလတူ  ၂၀၁၇ေဖေဖၚဝါ  ရီလ၂၄  ရက္ထက္ေစ်းႏႈန္းနည္းေနသည္ဟုေစ်းႏႈန္းႏွစ္   ႏွစ္စာရင္းမ်ားႏိႈင္းယွဥ္ရာမွသိရသည္။

     ၂၀၁၇   ေဖေဖၚဝါရီလ  ၂၄  ရက္တြင္ဆိပ္ျဖဴႀကက္သြန္နီလက္ကားတစ္ပိႆ ာ  ၆၀၀  -  ၉၀၀  -၁၀၀၀  -  ၁၁၀၀  က်ပ္  ေတာင္တြင္း  ၅၅၀  -  ၈၀၀-   ၉၀၀   -  ၉၅၀   က်ပ္  ျမစ္သား  ၁၄၀၀  - ၁၇၀၀  -  ၁၇၀၀   -  ၁၅၀၀   က်ပ္ႏႈန္း  ေအာင္ပန္း  ရွမ္းႀကက္သြန္   ျဖဴ  တစ္ပိႆ     ာ   ၂၇၀၀  - ၃၀၀၀   -   ၃၃၀၀  -   ၃၅၀ ၀   က်ပ္ႏႈန္း  ႀကဴကုတ္ႀကက္သြန္ျဖဴ  တစ္ပိႆ ာ   ၄၆၇၅  -  ၄၇၀၀   က်ပ္ႏႈန္း  ဆင္ျဖဴက်ြန္းအာလူးတစ္ပိႆ ာ   ၈၅၀  -  ၉၀၀  -၉၂၀ -  ၉ ၄၀  က်ပ္ႏႈန္း  စားအုန္းဆီတစ္ပိႆ     ာ     ၁၈၈၀     က်ပ္ႏႈန္း   သႀကားတစ္ပိႆ ာ  ၁၄၃၅ -၁၄၆ ၅  က်ပ္ႏႈန္း      ကုလားပဲျခမ္းတစ္ပိႆ ာ        ၂၇၀၀   -၂၈၀၀    က်ပ္ႏႈန္းရွိခဲ႕သည္။

            သို့ေသာ္  ၂၀၁၈   ေဖေဖၚဝါရီလ   ၂၄တြင္မူ   ဆိပ္ျဖဴ  ႀကက္သြမ္နီ     တစ္ပိႆ     ာ၇၀၀  -  ၉၅၀   -  ၉၅၀  -  ၉၅၀  က်ပ္ႏႈန္း
ျမစ္သား   ၁၂၅၀   -   ၁၄၅၀   -   ၁၄၅၀   -၁၄၅၀က်ပ္ႏႈန္း  ေအာင္ပန္းရွမ္းႀကက္သြန္ျဖဴ တစ္ပိႆ     ာ၁၂၀၀  -  ၁၆၅၀ -   ၂၂၀၀  -   ၂၅၅၀  က်ပ္  ႀကဴကုတ္ႀကက္သြန္ျဖဴ    ၁၆၀၀   က်ပ္  ဆင္ျဖဴက်ြန္းအာလူး  ၄၀တစ္ပိႆ ာ   ၄၀၀   -  ၅၃၀  -  ၆၀၀   - ၅၄၀   -       ၅၄၀  က်ပ္  စားအုန္းဆီတစ္ပိႆ     ာ  ၁၆ ၂၅     က်ပ္သႀကားတစ္ပိႆ ာ   ၁၁၅၀  က်ပ္     ကုလားပဲျခမ္းတစ္ပိႆ     ာ     ၂၀၀၀   က်ပ္ႏႈန္းသာရွိသည္။

           နယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ပို့ကုန္  ReExportအျဖစ္ျပည္ပႏိုင္ငံစံုမွတင္သြင္းလာေသာသႀကာမ်ားမွာျပည္ပမွတင္သြင္းခြင့္ပိတ္ထားသည္မွာလခ်ီႀကာလာေသာ္လည္းနယ္စပ္သို့အပို့နည္းလာျခင္းျပည္
တြင္းတြင္အလ်ွံပယ္ရွိေနျခင္း   နယ္စပ္မွတရားမဝင္တင္သြင္းေနဆဲရွိျခင္း  ျပည္တြင္းသႀကားထြက္ရွိေန  ျခင္းတို့ေႀကာင့္ယခုအခါျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ေစ်းနည္းေနရျခင္းျဖစ္သည္။

            ကမၻာ့စားအုန္းဆီေစ်းကြက္တြင္ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားသို့တင္သြင္းရာတြင္ယင္းႏိုင္ငံမ်ားမွကန့္သတ္ရန္စီစဥ္ေနျခင္းႏွင့္အတူအက်ပ္အတည္းမ်ားရွိေနျခင္းေႀကာင့္ေစ်းက်ေနရာ  ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ျပည္ပ  FOB  တစ္တန္  လ်ွင္  ၆၅    ေဒၚလာဝန္းက်င္   ေစ်းးက်ဆင္းျပီးဆိပ္ကမ္းေရာက္တစ္ပိႆ     ာအရင္းေစ်း  ႏႈန္းမွာလည္း   ၂၀၀  က်ပ္ဝန္းက်င္က်ဆင္ းလာသည္။ရန္ကုန္ ဆီေစ်းကြက္တြင္ဆီထုတ္ယူခြင့္ DOစာရြက္လက္ကားတစ္ပိႆ     ာေစ်းမွာ     ၂၅၀   က်ပ္ ဝန္းက်င္ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ယခုႏွစ္ေဖေဖၚဝါရီလေနာက္ဆံုးပါတ္တြင္ေစ်းက်ဆင္းေနသည္။

             ေလွာင္  ႀကက္သြန္နီအသစ္  မ်ား  ေစ်းကြက္သို့ဝင္လာခ်ိန္နီးလာသျဖင့္ေလွာင္သမားမ်ားေစ်းခ်ဝယ္ႏိုင္ရန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားက်ေနသည္ဟုအဝယ္ေတာ္တစ္ဦးကဆိုသည္။၂၀၁၇   ႏွစ္ဆန္းထက္ေလွာင္
ႀကက္သြန္နီမ်ားေစ်းပိုမိုျမင့္စြာျဖင့္၂၀၁၈   ႏွစ္ဆန္းပိုင္းအက်ိဳးအျမတ္ရေသာ္လည္းျပန္လည္သိုေလွာင္ႊ  ရန္ေလွာင္သမားမ်ားဝယ္ယူခ်ိန္တြင္ေစ်းခ်လာျခင္းျဖစ္သည္။ေရာင္းသည့္ကာလေစ်းျမင့္ႏိုင္သမွ်ျမင့္ရန္အေႀကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပျမွွင့္တင္အက်ိဳးအျမတ္ႊယူသကဲ႕သို့ျပန္လည္ဝယ္ယူခ်ိန္တြင္လည္းကုန္သည္ပီသစြာ  ဝယ္ရင္းေစ်းနည္းႏိုင္သမ်ွ  နည္းရန္လုပ္ေဆာင္  ေနျခင္းကိုျပည္တြင္းႀကက္သြန္နီေစ်းကြက္တြင္ျမင္  ေတြ႔ရသည္။

            အသစ္ထြက္ေပၚခ်ိန္နီးလာေသာ္လည္းျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္အေဟာင္းလက္က်န္မ်ားစြာက်န္ေနေသေသာ  ရွမ္ႀကက္သြန္ျဖဴေစ်း  ႏႈန္းသည္ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ထက္ဝက္ဝန္းက်င္ေစ်း
နည္းေနဆဲရွိသည္။  ျပည္တြင္းသို့ေရာက္ရွိသိုေလွာင္ထားမႈမ်ားျပားျခင္းရွမ္းႀကက္သြန္ျဖဴေစ်းအနိမ့္တြင္ရွိေနျခင္းတို့ေႀကာင့္ႀကဴကုတ္ႀကက္သြန္ျဖဴေစ်းသည္
ယခင္ႏွစ္ကာလတူ၏  သံုးပံုတစ္ပံုေစ်းႏႈနါးသာရွိေနသည္။
          တရုတ္မ်ိဳးအာလူးအစိုက္မ်ားလာေသာဆင္ျဖဴကြ်န္းအာလူးေစ်းးႏႈန္းသည္ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ထက္ဝက္ခန့္ေစ်းသာယခုႏွစ္ေဖေဖၚဝါရီလကုန္ပိုင္းတြင္ရွိေနသည္။
             ကုလားပဲျခမ္းတစ္ပိႆ     ာေစ်းႏႈန္းမွာယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ယခုႏွစ္ေဖေဖၚဝါႊီလကုန္ပိုင္းတြင္တစ္ပိႆ     ာ  ၇၀၀ က်ပ္ဝန္းက်င္ေစ်းနည္းေနသည္။

                ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္ေနသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း၂၀၁၈  ခုႏွစ္ေဖေဖၚဝါရီလကုန္ပိုင္းတြင္ဆန္ေခ်ာႏွင့္ဆန္ႀကမ္းသာယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ယခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလကုန္ပိုင္းတြင္ေစ်းျမင့္ေနသည္မွလြဲ၍စားဖိုေဆာင္သံုးကုန္စည္အမ်ားစုေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ယခုႏွစ္ေဖေဖၚဝါရီ  လကုန္ပိုင္းတြင္ေစ်းနည္းေနဆဲရွိေနသည္ဟုေစ်းကြက္ေလ့လာသူတစ္ဦးကဆိုသည္။
ခင္ဆိုင္(ျမန္​မာ့အလင္​း)

No comments:

Post a Comment