Latest News

Monday, February 26, 2018

စားအုန္းဆီ ႀကက္သြန္နီ ျဖဴ သႀကားအာလူး ထန္းလ်က္ ကုလားပဲျခမ္းေစ်းႏႈန္းမ်ားယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ေစ်းက်ဆင္း

စားအုန္းဆီ    ႀကက္သြန္နီ  ျဖဴ  သႀကားအာလူး   ထန္းလ်က္   ကုလားပဲျခမ္းေစ်းႏႈန္းမ်ားယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ေစ်းက်ဆင္း

     
     ၂၀၁၈  ခုႏွစ္ေဖေဖၚဝါ  ရီလ   ၂၄  ရက္ေန့စားအုန္းဆီ  ႀကက္သြန္နီ  ႀကက္သြန္ျဖဴ   သႀကားအာလူး  ထန္းလ်က္ႏွင့္ကုလားပဲျခမ္းေစ်းႏႈန္းတို့သည္ယခင္ႏွစ္ကာလတူ  ၂၀၁၇ေဖေဖၚဝါ  ရီလ၂၄  ရက္ထက္ေစ်းႏႈန္းနည္းေနသည္ဟုေစ်းႏႈန္းႏွစ္   ႏွစ္စာရင္းမ်ားႏိႈင္းယွဥ္ရာမွသိရသည္။

     ၂၀၁၇   ေဖေဖၚဝါရီလ  ၂၄  ရက္တြင္ဆိပ္ျဖဴႀကက္သြန္နီလက္ကားတစ္ပိႆ ာ  ၆၀၀  -  ၉၀၀  -၁၀၀၀  -  ၁၁၀၀  က်ပ္  ေတာင္တြင္း  ၅၅၀  -  ၈၀၀-   ၉၀၀   -  ၉၅၀   က်ပ္  ျမစ္သား  ၁၄၀၀  - ၁၇၀၀  -  ၁၇၀၀   -  ၁၅၀၀   က်ပ္ႏႈန္း  ေအာင္ပန္း  ရွမ္းႀကက္သြန္   ျဖဴ  တစ္ပိႆ     ာ   ၂၇၀၀  - ၃၀၀၀   -   ၃၃၀၀  -   ၃၅၀ ၀   က်ပ္ႏႈန္း  ႀကဴကုတ္ႀကက္သြန္ျဖဴ  တစ္ပိႆ ာ   ၄၆၇၅  -  ၄၇၀၀   က်ပ္ႏႈန္း  ဆင္ျဖဴက်ြန္းအာလူးတစ္ပိႆ ာ   ၈၅၀  -  ၉၀၀  -၉၂၀ -  ၉ ၄၀  က်ပ္ႏႈန္း  စားအုန္းဆီတစ္ပိႆ     ာ     ၁၈၈၀     က်ပ္ႏႈန္း   သႀကားတစ္ပိႆ ာ  ၁၄၃၅ -၁၄၆ ၅  က်ပ္ႏႈန္း      ကုလားပဲျခမ္းတစ္ပိႆ ာ        ၂၇၀၀   -၂၈၀၀    က်ပ္ႏႈန္းရွိခဲ႕သည္။

            သို့ေသာ္  ၂၀၁၈   ေဖေဖၚဝါရီလ   ၂၄တြင္မူ   ဆိပ္ျဖဴ  ႀကက္သြမ္နီ     တစ္ပိႆ     ာ၇၀၀  -  ၉၅၀   -  ၉၅၀  -  ၉၅၀  က်ပ္ႏႈန္း
ျမစ္သား   ၁၂၅၀   -   ၁၄၅၀   -   ၁၄၅၀   -၁၄၅၀က်ပ္ႏႈန္း  ေအာင္ပန္းရွမ္းႀကက္သြန္ျဖဴ တစ္ပိႆ     ာ၁၂၀၀  -  ၁၆၅၀ -   ၂၂၀၀  -   ၂၅၅၀  က်ပ္  ႀကဴကုတ္ႀကက္သြန္ျဖဴ    ၁၆၀၀   က်ပ္  ဆင္ျဖဴက်ြန္းအာလူး  ၄၀တစ္ပိႆ ာ   ၄၀၀   -  ၅၃၀  -  ၆၀၀   - ၅၄၀   -       ၅၄၀  က်ပ္  စားအုန္းဆီတစ္ပိႆ     ာ  ၁၆ ၂၅     က်ပ္သႀကားတစ္ပိႆ ာ   ၁၁၅၀  က်ပ္     ကုလားပဲျခမ္းတစ္ပိႆ     ာ     ၂၀၀၀   က်ပ္ႏႈန္းသာရွိသည္။

           နယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ပို့ကုန္  ReExportအျဖစ္ျပည္ပႏိုင္ငံစံုမွတင္သြင္းလာေသာသႀကာမ်ားမွာျပည္ပမွတင္သြင္းခြင့္ပိတ္ထားသည္မွာလခ်ီႀကာလာေသာ္လည္းနယ္စပ္သို့အပို့နည္းလာျခင္းျပည္
တြင္းတြင္အလ်ွံပယ္ရွိေနျခင္း   နယ္စပ္မွတရားမဝင္တင္သြင္းေနဆဲရွိျခင္း  ျပည္တြင္းသႀကားထြက္ရွိေန  ျခင္းတို့ေႀကာင့္ယခုအခါျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ေစ်းနည္းေနရျခင္းျဖစ္သည္။

            ကမၻာ့စားအုန္းဆီေစ်းကြက္တြင္ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားသို့တင္သြင္းရာတြင္ယင္းႏိုင္ငံမ်ားမွကန့္သတ္ရန္စီစဥ္ေနျခင္းႏွင့္အတူအက်ပ္အတည္းမ်ားရွိေနျခင္းေႀကာင့္ေစ်းက်ေနရာ  ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ျပည္ပ  FOB  တစ္တန္  လ်ွင္  ၆၅    ေဒၚလာဝန္းက်င္   ေစ်းးက်ဆင္းျပီးဆိပ္ကမ္းေရာက္တစ္ပိႆ     ာအရင္းေစ်း  ႏႈန္းမွာလည္း   ၂၀၀  က်ပ္ဝန္းက်င္က်ဆင္ းလာသည္။ရန္ကုန္ ဆီေစ်းကြက္တြင္ဆီထုတ္ယူခြင့္ DOစာရြက္လက္ကားတစ္ပိႆ     ာေစ်းမွာ     ၂၅၀   က်ပ္ ဝန္းက်င္ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ယခုႏွစ္ေဖေဖၚဝါရီလေနာက္ဆံုးပါတ္တြင္ေစ်းက်ဆင္းေနသည္။

             ေလွာင္  ႀကက္သြန္နီအသစ္  မ်ား  ေစ်းကြက္သို့ဝင္လာခ်ိန္နီးလာသျဖင့္ေလွာင္သမားမ်ားေစ်းခ်ဝယ္ႏိုင္ရန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားက်ေနသည္ဟုအဝယ္ေတာ္တစ္ဦးကဆိုသည္။၂၀၁၇   ႏွစ္ဆန္းထက္ေလွာင္
ႀကက္သြန္နီမ်ားေစ်းပိုမိုျမင့္စြာျဖင့္၂၀၁၈   ႏွစ္ဆန္းပိုင္းအက်ိဳးအျမတ္ရေသာ္လည္းျပန္လည္သိုေလွာင္ႊ  ရန္ေလွာင္သမားမ်ားဝယ္ယူခ်ိန္တြင္ေစ်းခ်လာျခင္းျဖစ္သည္။ေရာင္းသည့္ကာလေစ်းျမင့္ႏိုင္သမွ်ျမင့္ရန္အေႀကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပျမွွင့္တင္အက်ိဳးအျမတ္ႊယူသကဲ႕သို့ျပန္လည္ဝယ္ယူခ်ိန္တြင္လည္းကုန္သည္ပီသစြာ  ဝယ္ရင္းေစ်းနည္းႏိုင္သမ်ွ  နည္းရန္လုပ္ေဆာင္  ေနျခင္းကိုျပည္တြင္းႀကက္သြန္နီေစ်းကြက္တြင္ျမင္  ေတြ႔ရသည္။

            အသစ္ထြက္ေပၚခ်ိန္နီးလာေသာ္လည္းျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္အေဟာင္းလက္က်န္မ်ားစြာက်န္ေနေသေသာ  ရွမ္ႀကက္သြန္ျဖဴေစ်း  ႏႈန္းသည္ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ထက္ဝက္ဝန္းက်င္ေစ်း
နည္းေနဆဲရွိသည္။  ျပည္တြင္းသို့ေရာက္ရွိသိုေလွာင္ထားမႈမ်ားျပားျခင္းရွမ္းႀကက္သြန္ျဖဴေစ်းအနိမ့္တြင္ရွိေနျခင္းတို့ေႀကာင့္ႀကဴကုတ္ႀကက္သြန္ျဖဴေစ်းသည္
ယခင္ႏွစ္ကာလတူ၏  သံုးပံုတစ္ပံုေစ်းႏႈနါးသာရွိေနသည္။
          တရုတ္မ်ိဳးအာလူးအစိုက္မ်ားလာေသာဆင္ျဖဴကြ်န္းအာလူးေစ်းးႏႈန္းသည္ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ထက္ဝက္ခန့္ေစ်းသာယခုႏွစ္ေဖေဖၚဝါရီလကုန္ပိုင္းတြင္ရွိေနသည္။
             ကုလားပဲျခမ္းတစ္ပိႆ     ာေစ်းႏႈန္းမွာယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ယခုႏွစ္ေဖေဖၚဝါႊီလကုန္ပိုင္းတြင္တစ္ပိႆ     ာ  ၇၀၀ က်ပ္ဝန္းက်င္ေစ်းနည္းေနသည္။

                ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္ေနသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း၂၀၁၈  ခုႏွစ္ေဖေဖၚဝါရီလကုန္ပိုင္းတြင္ဆန္ေခ်ာႏွင့္ဆန္ႀကမ္းသာယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ယခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလကုန္ပိုင္းတြင္ေစ်းျမင့္ေနသည္မွလြဲ၍စားဖိုေဆာင္သံုးကုန္စည္အမ်ားစုေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ယခုႏွစ္ေဖေဖၚဝါရီ  လကုန္ပိုင္းတြင္ေစ်းနည္းေနဆဲရွိေနသည္ဟုေစ်းကြက္ေလ့လာသူတစ္ဦးကဆိုသည္။
ခင္ဆိုင္(ျမန္​မာ့အလင္​း)

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post