Latest News

Tuesday, January 16, 2018

ဂ်ပန္က ျမန္မာဘက္မွ အခုိင္အမာ ရပ္တည္ျပီ

ဂ်ပန္က ျမန္မာဘက္မွ အခုိင္အမာ ရပ္တည္ျပီ

ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ဘဂၤါလီ လူနည္းစုမ်ား အေရးႏွင့္ ပါတ္သက္ျပီး ျမန္မာအား ႏူိင္ငံတကာမွ ေ၀ဖန္ ရႈတ္ခ်မႈမ်ား ရွိလာေနခဲ့ေသာ္လည္း ဂ်ပန္အစုိးရက ထုိအထဲတြင္ မပါ၀င္ပဲ ျမန္မာအား ဆက္လက္၍ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ေနခဲ့ပါတယ္။ ၎တုိ႕ အေနျဖင့္ ျမန္မာမွ တရုတ္ အား အထူးအခြင့္အေရးေပး ပါတနာ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္သြားမည့္အေရးကုိ မည္သုိ႕မွ်ပင္ အျဖစ္ခံႏူိင္စရာမရွိဟု ယူဆလာခဲ့ၾကပါတယ္။

ျပီးခဲ့သည့္ စေနေန႕က ဂ်ပန္ႏူိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ကုိႏူိမွ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း လွည့္လည္ၾကည့္ရႈ႕ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ထုိသုိ႕ ၾကည့္ရႈ႕ႏူိင္ခဲ့ျခင္းသည္ ႏူိင္ငံျခားမွ အစုိးရအဖဲြ႕၀င္တဦး အေနျဖင့္ ပထမဆုံး အၾကီမ္ ရရွိခဲ့တဲ့ အခြင့္အေရးဟု ဆုိလုိ႕ရပါတယ္။ ထုိ႔အျပင္ ႏူိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ နဲ႕ ေတြ႕ဆုံစဥ္မွာလည္း ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အတြက္ ေဒၚလာ ၂၃ သန္းအထိ အကူအညီေပးသြားရန္ ကတိျပဳခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏူိင္ငံအား ဒီမုိကေရစီ ႏူိင္ငံတခု အျဖစ္ ေပၚထြန္းလာေအာင္ ဆက္လက္တည္ေဆာက္ေနသည့္ အေရးအား ဆက္လက္ေထာက္ခံမႈ ေပးသြားမည့္ မူ၀ါဒကုိ ဂ်ပန္တုိ႕က ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကျပီး လက္ရွိ အၾကပ္အတည္းကုိ ေျဖရွင္းရန္ ျမန္မာအစုိးရ မွ အလုိအေလ်ာက္ တာ၀န္ခံလာႏူိင္ေရးသည္သာ ပဓာန က်သည္ဟု ယူဆခဲ့ပါတယ္။

ထုိ႕အတြက္ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ေန႕တြင္ ဂ်နီဗာ၌ က်င္းပေသာ ကုလ လူ႕အခြင့္အေရး ေကာင္စီမွ ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ ကုလသမဂၢ ႏွင့္ အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္းရန္ တုိက္တြန္းသည့္အဆုိကုိ ၾကားေနခဲ့ပါတယ္။ ထုိမွ်တင္မကေသး ႏူိ၀င္ဘာလအတြင္း ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ လူ႕အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ ေကာ္မီတီမွ ျမန္မာႏူိင္ငံအတြင္းရွိ လူ႕အခြင့္အေရး ကိစၥမ်ား အေပၚ ရႈတ္ခ်သည့္အဆုိအားလည္း ၾကားေနခဲ့ျပန္ပါတယ္။

အျခားႏူိင္ငံမ်ားက ေနာက္တြန္႕ေနခဲ့ၾကစဥ္တြင္ ဂ်ပန္မွ ျမန္မာအား အကူအညီမ်ား တုိးတက္ေပးအပ္လာခဲ့ျပီး ႏူိ၀င္ဘာလအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အာဆီယံ ထိပ္သီးညီလာခံမွာ ဂ်ပန္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ အာေဘးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ ေတြ႕ဆုံခဲ့ျပီး သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ကုိပါ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ဂ်ပန္ႏူိင္ငံသုိ႕ အလည္အပါတ္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာသည္ ဂ်ပန္အတြက္ စီးပြားေရး၊ ႏူိင္ငံေရး ႏွင့္ ပထ၀ီအေနအထားအရပါ အေရးပါေသာ ႏူိင္ငံျဖစ္တယ္လုိ႕လည္း ဂ်ပန္ ႏူိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနရဲ႕ အထက္တန္း အရာရွိၾကီးတေယာက္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဤစကားက အမွန္ပင္၊ တရုတ္ကလည္း ၎တုိ႔ရဲ႕အာရွတခြင္ Belt and Road စီမံကိန္း ျဖင့္အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား တုိးတက္တည္ေဆာက္ေရး ဆုိကာ တရုတ္သမၼတ စီရွင္ပင့္က ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ ေတြ႕ဆုံခဲ့ကာ ႏူိင္ငံအတြင္းရွိ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားကုိ ပံ့ပုိးသြားမယ္လုိ႕ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၂ မွစျပီး တႏွစ္လ်င္ ၇% ခန္႕ ပုံမွန္တုိးတက္လာေနေသာ ျမန္မာႏူိင္ငံ အတြင္းရွိ စီးပြားေရး အခြင့္အလန္းမ်ားကုိ အားလုံးက မ်က္စိက်ေနခဲ့ၾကပါတယ္။ ျမန္မာအစုိးရကလည္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပုိမုိ လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚသည့္အေနျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ေလ်ာ့ခ်ေပးလာခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ပန္မွ ရန္ကုန္ ျမဳိ႕စြန္ရွိ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုံ အတြက္ အထူးတလည္ ပံ့ပုိးကူညီခဲ့တဲ့ အျပင္ ႏူိင္ငံအတြင္း အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား ဖြံ႕ျဖဳီးေရး အတြက္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏူိင္ေရး အတြက္ပါ  ေငြေၾကး ပံ့ပုိးလာခဲ့ပါတယ္။ ထုိ႕အတြက္ ႏူိ၀င္ဘာလကုန္ အထိ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ဂ်ပန္ကုမၸဏီေပါင္း ၃၆၉ ခု ျပည္တြင္းမွာ လုပ္ကုိင္ေနၾကျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏူိင္ငံအတြင္း ဂ်ပန္ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ အာေဘး အစုိးရ၏ လြတ္လပ္၍ ပြင့္လင္းမႈရွိေသာ အင္ဒုိ-ပစိဖိတ္  မဟာဗ်ဳဟာနဲ႕ နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္ႏြယ္ေနပါတယ္။ ထုိ႕မဟာဗ်ဳဟာအရ အာရွ ႏွင့္ အာဖရိကတြင္ တည္ျငိမ္မႈ ႏွင့္ ဖြံ႕ျဖဳိးတုိးတက္မႈ ရွိေစရန္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ႏွင့္ အိႏၵိယအၾကားရွိ ျမန္မာကုိ ျဖတ္ျပီး ကုန္းလမ္းခရီးကုိ အမွီျပဳရန္ အားထုတ္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပင္လယ္ကူး သေဘၤာမ်ား အဓိက ပိတ္ဆုိ႕က်ပ္ေတာက္ေနသည့္ မလကၠာ ေရလက္ၾကားကုိ ၀င္ေရာက္ဖုိ႕ မလုိေတာ့မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ထုိ႕အျပင္ ဂ်ပန္ အစုိးရမွ ျမန္မာႏွင့္ ထုိင္းအစုိးရမ်ားနဲ႕ပူးတဲြျပီး ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုံတခု ထူေထာင္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖၚေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္ကေတာ့ ေက်ာက္ျဖဴမွ ကူမင္းကုိ ျဖတ္ျပီး ေရနံပုိက္လုိင္းသြယ္တန္းထားျပီး အဆုိပါ ေဒသတြင္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား ဖြံ႕ျဖဳိးလာေစရန္ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။

တရုတ္က ႏူိင္ငံတကာ အသုိက္အ၀န္း အတြင္း ဂ်ပန္ ၀င္မလာႏူိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေနတယ္လုိ႕လည္း ဂ်ပန္က ခံယူထားတဲ့အတြက္ ႏူိင္ငံတကာရဲ႕ ေ၀ဖန္မႈမ်ားကုိ အမႈမထားပဲ တရုတ္တုိ႕ရဲ႕ ၾသဇာ မသက္ေရာက္ေစရန္ ျမန္မာကုိ ေရွ႕ေလ်ာက္အကူအညီေတြ တုိးေပးသြားဖုိ႕သာ ရွိေနပါတယ္။ လွစိုး​ေ၀

ကုိးကား။ ၊ "Japan Stands by Myanmar, lest China gain favor" from the Nikkei Asian Review

No comments:

Post a Comment