Latest News

Sunday, January 14, 2018

ပ်က္သုဥ္းလုဆဲရွားပါးေမ်ာက္မ်ဳိးစိတ္ ေမ်ာက္ေလေပြ/ေမ်ာက္ေမာင္းမအထီးတစ္ေကာင္အားေဘးမဲ့ေတာအတြင္းေနရင္းေဒသသို.ျပန္လည္လြတ္ေပး

ပ်က္သုဥ္းလုဆဲရွားပါးေမ်ာက္မ်ဳိးစိတ္ ေမ်ာက္ေလေပြ/ေမ်ာက္ေမာင္းမအထီးတစ္ေကာင္အားေဘးမဲ့ေတာအတြင္းေနရင္းေဒသသို.ျပန္လည္လြတ္ေပး


ရြာငံ  ဇန္နဝါရီ  ၁၄

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းဓႏုကိုယ္ပိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသျဖစ္ေသာရြာငံျမိဳ.နယ္သဘာဝဝန္းက်င္ႏွင့္သားငွက္တိရစာၧန္ထိန္းသိမ္းေရးဌာနသည္ယင္းေဒသရွိေဘးမဲ.ေတာအတြင္းမွီတင္ေနထိုင္ေနၾကသည္ သဘာဝ သားငွက္ေတာရုိင္းတိရစာၧန္မ်ားႏွင့္သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးမႈမရွိေစေရးအတြက္အထူးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသကဲ့သို.ပန္းေလာင္ႏွင့္ျပဒါးလင္းဂူေတာရုိင္းတိရစာၧန္ေဘးမဲ့ေတာ၏အက်ယ္အဝန္းမွာ(၈၂၄၈၃)ဧကက်ယ္ဝန္းျပီးအဆိုပါေဘးမဲ.ေတာအတြင္း၌ရွားပါးငွက္မ်ဳိးစိတ္မ်ားေဒါင္းမ်ဳိးစိတ္မ်ားေတာင္ဆိတ္ျမီရွည္။ေတာဆိတ္။ေတာဝက္။ေခ်။ေျကာင္မ်ဳိးစိတ္မ်ားေမ်ာက္မ်ဳိးစိတ္မ်ား(ရွားပါး)ေအာက္ခ်င္းငွက္မ်ဳိးစိတ္မ်ားစသည္သဘာေတာရုိင္းတိစာၧန္မ်ားယင္းေဘးမဲ.ေတာမွာမွီတင္ေနထိုင္ျကသကဲ.သို.သဘာဝအေလ်ာက္ေပါက္ေနျကသည္သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ားစြာတည္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ရြာငံျမိဳ.နယ္သားငွက္တိရစာၧန္ထိန္းသိမ္းေရးဌာနအေနျဖင့္ထိန္းသိမ္းကြာကြယ္ထားေသာေဒသတစ္ခုျဖစ္ျပီးယင္းေဒသရွိျပည္သူတစ္ဦးမွပ်က္သုဥ္းလုဆဲရွားပါးေမ်ာက္မ်ဳိးစိတ္ေမ်ာက္ေလေပြ/ေမ်ာက္ေမာင္းမအထီးတစ္ေကာင္အားေဘးမဲ.ေတာအနီးရွိ၄င္းဥယ်ဥ္ျခံအတြင္းမွဖမ္းယူသယ္ေဆာင္လာစဥ္ရြာငံျမိဳ.နယ္ရဲစခန္းမွရဲအရာရွိတစ္ဦးမွသိမ္းဆည္းကာရြာငံသား/ငွက္ဌာနသို.ျပန္လည္အပ္ႏွံခဲ.ျပီးေနာက္ဇန္နဝါရီ(၈)ရက္နံနက္(၁ဝ)နာရီအခ်ိန္ခန္.တြင္သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၏အစီအစဥ္ျဖင့္ပ်က္သုဥ္းလုဆဲရွားပါးေမ်ာက္မ်ဳိးစိတ္ေမ်ာက္ေလေပြ/ေမ်ာက္ေမာင္းမ (အထီး)တစ္ေကာင္အား ေဘးမဲ..ျပန္လည္လြတ္ေပးခဲ.ေျကာင္းရြာငံျမိဳ.နယ္သားငွက္တိရစာၧန္ေတာအတြင္းေနရင္းေဒသသိုထိန္းသိမ္းေရးဌာနမွသိရသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို.ဌာနကိုရြာငံျမိဳ.နယ္ကရဲအရာရွိတစ္ဦးကရွားပါးေမ်ာက္မ်ဳိးစိတ္ေမ်ာက္ေလေပြ/ေမ်ာက္ေမာင္းမ(Nycticebus  C0ucang) မ်ဳိးစိတ္(အထီး)တစ္ေကာင္ဆက္သြယ္၍လာေရာက္ျပီး(၂၇.၁၂.၂ဝ၁၇)ေန.မွအပ္ႏွံေပးခဲ.ပါတယ္ကြၽန္ေတာ္တို.လည္းပ်က္သုဥ္းလုဆဲရွားပါးေမ်ာက္မ်ဳိးစိတ္တစ္ေကာင္မဆံုးရုံးပဲျပန္လည္ရရွိခဲ.ျခင္းေျကာင္းဝမ္းသာမႈျဖစ္ခဲ.သလိုဒီေမ်ာက္ေလး၏က်န္မာေရးကိုအထူးေကာင္းမြန္ေအာင္အစားေက်ြးတာကအစဂရုစိုက္ျပီး၄င္း၏ေနရင္းေဒသျဖစ္သည္ေဘးမဲ.ေတာအတြင္းကိုယခုလ(၈)ရက္ေန.မွျပန္လည္လြတ္ေပးခဲ.ပါတယ္ေမ်ာက္ေလေပြ/ေမ်ာက္ေမာင္းမ မ်ဳိးစိတ္မ်ားဟာအျခားေမ်ာက္မ်ားႏွင့္မတူသလို အလြန္လွ်င္ျမန္ဖ်က္ လက္ျပီးႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း(CITES)Appendix1တြင္ထည့္သြင္းထားျပီး  IUCN Red listစာရင္း၌ Vulnerable(VU) မ်ဳိးသုဥ္းရန္အႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေသာမ်ဳိးစိတ္မ်ားစာရင္းတြင္ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ယခုလိုျပန္လည္ရရွိျခင္းေၾကာင့္၄င္း၏မႈရင္းေဒသျဖစ္ေသာကြၽန္ေတာ္တို.ေဘးမဲ.ေတာနယ္ေျမအတြင္းရွိေက်ာက္ဘယက္ေနရင္းေဒသကိုယခုလိုျပန္လည္လြတ္ေပးခဲ.ျခင္းျဖစ္ပါတယ္ဟုရြာငံျမိဳ.နယ္သားငွက္တိရစာၧန္ထိန္းသိမ္းေရးဌာနမအူပင္စခန္းတာဝန္ခံ(ေတာအုပ္) ဦးသန္းေဇာ္မင္းထံကသိရသည္။
                                          ေက်ာ္ေက်ာ္(မလိူင္)ျမန္​မာ့အလင္​း

No comments:

Post a Comment