Latest News

Thursday, January 25, 2018

ရန္ကုန္ တြင္ ကားေမာင္းေနသည္

ရန္ကုန္ တြင္ ကားေမာင္းေနသည္

ဂ်ပန္လုပ္ ကားမ်ားသည္ ၾကာရွည္ခံသည့္အျပင္
အလြယ္တကူလည္း အပုိပစၥည္းေတြ လဲလွယ္
တပ္ဆင္လုိ႔ ရေပသည္။ ဂ်ပန္ကားမ်ားသည္
အေမရိကန္ကားမ်ားထက္ ပ်မ္းမ်အားျဖင့္ သုံးႏွစ္
ခန္႔ ပုိ၍ တာရွည္ ခံေပသည္။ ထုိအခ်က္
ႏွစ္ခ်က္ကပင္ ဂ်ပန္တုိ႔အဖုိ႔ ယခုထက္တုိင္ ဂုဏ္
ယူေနၾကရေသာ အမ်ဳိးသား ထုတ္ကုန္တရပ္
အျဖစ္ ရွိေနဆဲ ပင္ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ၎တုိ႔၏ အမ်ဳိးသား ထုတ္ကုန္ၾကီး
က တကမၻာလုံး အတြက္လည္း အဆင္ေျပလြန္း
ေနျပန္၍ ႏူိင္ငံ အတြင္း သုံးစဲြျပီးေသာ
တပါတ္ရစ္ ကားမ်ားကုိပင္ အလုံးအရင္းႏွင့္
ႏူိင္ငံ အမ်ားအျပားက မွာယူ တင္သြင္းခဲ့ၾကျပန္
သည္။

ထုိ႔အတြက္လည္း ဂ်ပန္ဆိပ္ကမ္းမ်ားရွိ ကား
ပါတ္ကင္မ်ားတြင္ သေဘၤာမ်ားေပၚသုိ႔ တင္ႏူိင္
ရန္ အရံသင့္ ေစာင့္ဆုိင္းေနၾကေသာ တပါတ္
ရစ္ ကားမ်ားျဖင့္ ျပည့္လ်ံ၍ေနေပသည္။ အဆုိပါ
ကားမ်ားကုိ နယူးဇီလန္၊ ယူေအအီး ႏူိင္ငံမ်ား
အျပင္ ကမၻာေနရာအႏွံအျပားသုိ႔ တင္ပုိ႔ၾက
မည္ ျဖစ္သည္။

ကမၻာေပၚတြင္ ဂ်ပန္တပတ္ရစ္ကားမ်ားကုိ တတိယ အမ်ားဆုံး မွာယူ တင္သြင္းေနေသာ
ႏူိင္ငံကေတာ့ ျမန္မာျပည္ပင္ ျဖစ္သည္။ ယမန္
ႏွစ္ ပထမ ကုိးလပုိင္းအတြင္း ကားအစီးေရ
ရွစ္ေသာင္းေက်္ တင္သြင္းခဲ့သည္ဟု ဂ်ပန္ရွိ
International Auto Trade Association ၏
စာရင္းဇယားမ်ား အရ သိရသည္။ ရန္ကုန္ရွိ
ယာဥ္ေမာင္းသမ်ားက တုိယုိတာ၊ ဟြန္ဒါ၊ နစ္
ဆန္းတုိ႔သည္သာ ၎တုိ႔ တုိင္းျပည္ရွိ ခ်ဳိင့္ ဗလပြ ႏွင့္ လမ္းမ်ား အတြက္ သင့္ေတာ္သည္ဟု
ယုံၾကည္ထားၾက၍လည္း ျဖစ္သည္။ ယခုထိ
ေတာ့ ေတာင္ကုိရီယား ႏွင့္ တရုတ္လုပ္ကား
မ်ားအေပၚတြင္ အလားတူ ယုံၾကည္မႈမ်ဳိး မထား
ႏူိင္ၾကေသးေပ။

သုိ႔ေသာ္ ျပသာနာတခုက ရွိေနေပသည္။ ဂ်ပန္
သည္ လက္၀ဲ ေမာင္း စနစ္ကုိ က်င့္သုံးျပီး
ျမန္မာက လယ္ယာေမာင္းစနစ္ ျဖစ္ေနျခင္းပင္။
ထုိ႔ အတြက္ ဂ်ပန္ကားမ်ား အသုံးျပဳေသာ ျမန္္
မာျပည္ရွိ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအဖုိ႔ ထုိင္သင့္သည္
ဖက္တြင္ မထုိင္ရပဲ မဟုတ္သည့္ဖက္တြင္သာ
ထုိင္၍ ေမာင္းေနရသည္။ ၎တုိ႔အဖို႔ကား
တဖက္က လာေသာ ကားမ်ားကုိ ျမင္ႏူိင္ရန္
ခဲယဥ္းလွေပသည္။ ေဆာင္းပါးရွင္သည္ ဟြနိဒါ အမ်ဳိးအစား တကၠစီ တစီးျဖင့္ သြားေနခဲ့ရာမွ
ရန္ကုန္ ျမဳိ႔ျပင္ ရွိ က်ဥ္းေျမာင္း ေသာ လမ္း
တလမ္းသုိ႔ အေရာက္တြင္မူ ေရွ႔ခန္း ပါစင္ဂ်ာခုံ
မွေန၍ ေရွ႔ က အေႏွး ကားမ်ားကုိ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ေက်ာ္၍ ရသည္ မရသည္ကုိ ဒရုိင္ဘာ
အား အသိေပးရသည့္ တာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္
ခဲ့ရေပသည္။ ထုိေနရာတြင္ တဖက္တြင္ ရွိေန
ေသာ စကူတာ ဆုိင္ကယ္မ်ား၊ ေထာ္လာဂ်ီ မ်ား
အျပင္ ကေလး မ်ားကုိ မတုိက္မိေအာင္လည္း
ၾကည့္ရေပေသးသည္။

မိမိလုိ ဂရုတစုိက္ ၾကည့္ရႈ႕ေပးျခင္းမ်ဳိး လူတုိင္း
တာ၀န္ေက်စြာ လုပ္ေပးႏူိင္ၾကပုံ မရွိေပ။ ထုိ႔
အတြက္လည္း ျမန္မာသည္ အာဆီယံ ႏူိင္ငံ
မ်ားထဲတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အေရအတြက္ႏွင့္
တြက္ခ်က္က ေသဆုံးမႈ ႏႈန္း အမ်ားဆုံးႏူိင္ငံ
ျဖစ္ေနရေပသည္။

ျမန္မာ အစုိးရကလည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ
ယာဥ္တင္သြင္းမႈ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ
တင္းက်ပ္ေလ့ရွိသည္။ ျပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တုိ
ဘာလမွစ၍ ႏူိင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ ၂၀၁၆ ႏွစ္
ႏွင့္ အထက္ ကားမ်ားကုိသာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳ
ေတာ့မည္ဟု ဆုိသည္။ ယခုႏွစ္ဆန္းမွ စ၍
လည္း ညာေမာင္းကားမ်ားကုိ တင္သြင္းခြင့္
ပိတ္ပင္လာခဲ့သည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ မူ၀ါဒ တင္းက်ပ္လာမႈအား ဆူဇူကီး
ကဲ့သုိ႔ ကားကုမၸဏီမ်ားက အခြင့္ေရးယူကာ
ျပည္တြင္း၌ပင္ ဘယ္ေမာင္းကားမ်ား ထုတ္လုပ္
သည့္ စက္ရုံ ယခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္ျမဳိ႕ု ျပင္
တြင္ တုိးခ်ဲ့  ဖြင့္လွစ္ႏူိင္ရန္ စီစဥ္လ်က္
ရွိေနျပီ ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ၎မူ၀ါဒေၾကာင့္ ကား၀ယ္စီးသူမ်ား
အေနျဖင့္ ပုိ၍ ေစ်းၾကီးေပးကာ ၀ယ္ယူၾကရ
မည့္ အျပင္ ဂ်ပန္လုပ္ ကားအစစ္အမွန္ မ်ား
ရဖုိ႔လည္း ခဲယဥ္းသြားရေပေတာ့မည္။

ရန္ကုန္ရွိ "မဂၤလာ" ကားျပခန္းတြင္ ျပသထား
ေသာ တုိယုိတာ ေကာ္ရုိလာသည္ ထုိင္း ႏူိင္ငံ
တြင္ ထုတ္လုပ္ တပ္ဆင္ထားေသာ္လည္း ေစ်း
ႏႈန္းက $ 33,000 ဟု ေဖၚျပထားသည္ကုိ ေတြ႕
ခဲ့ရသည္။ ယင္းသည္ကား ႏူိင္ငံရွိ လူတဦးခ်င္း
တႏွစ္ ၀င္ေငြ ၏ ၂၆ ဆ ခန္႔ ရွိေနေပသည္။

အဆုိပါ မူအသစ္ကုိ လႈိက္လွဲစြာ ၾကဳိဆုိျခင္း ရွိ
ၾကမည္ မဟုတ္သည့္ လူတန္းစားတရပ္
ကလည္း ရွိေနျပန္ေသးသည္။ ၎တုိ႔ အဖုိ႔ကား
အျခားျမဳိ႔မ်ားတြင္လုိ စကူတာ ႏွင့္ သြားလာခြင့္
မရွိေသာ လူဆင္းရဲမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ အား
ေလ်ာ္စြာ ေျခလ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ဆုိက္ကားျဖင့္၎
ပလက္ေဖါင္းေဘး ကပ္ သြားလာေနၾကရ၍
ဘယ္ေမာင္းကားမ်ားႏွင့္
ဆုိက ပုိ၍ အႏၲရာယ္ ၾကဳံရႏူိင္ေပသည္။

လွစိုး​ေ၀

ရည္ညြန္း။  ။ "Driving in Myanmar: On the other hand' from the Economist (November 4th 2017)

No comments:

Post a Comment