Latest News

Tuesday, January 23, 2018

လူမွဳကြန္ယက္တြင္ပံ်ံႏွံ့ေနသည့္ဒ္ိုင္ယာစီပင္ အလံုး(၄၀)ေသာက္သည့္ကိစၥမဟုတ္မွန္ဟု မင္းသားရဲတိုက္ေျဖရွင္း

လူမွဳကြန္ယက္တြင္ပံ်ံႏွံ့ေနသည့္ဒ္ိုင္ယာစီပင္ အလံုး(၄၀)ေသာက္သည့္ကိစၥမဟုတ္မွန္ဟု မင္းသားရဲတိုက္ေျဖရွင္း

No comments:

Post a Comment