Latest News

Tuesday, January 16, 2018

အေနာက္ႏူိင္ငံမ်ား ကသိကေအာင့္ ျဖစ္ေအာင္ တုိးတက္လာေနေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး


အေနာက္ႏူိင္ငံမ်ားကေတာ့ ျမန္မာႏူိင္ငံ ကုိ လက္ရွိမွာ ဇာတ္ရႈပ္ၾကီး အျဖစ္ ျမင္ၾကေပမယ့္ အာရွႏူိင္ငံမ်ား အဖုိ႕ က စီးပြား ေရး အခြင့္အလန္း မ်ား ေပၚေပါက္စရာ ရွိတဲ့ ႏူိင္ငံ အျဖစ္ ရႈျမင္ေနၾကပါတယ္။

အေနာက္ႏူိင္ငံ သတင္းႏွင့္ မီဒီယာမ်ားက ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ အေၾကာင္းျပဳျပီး ျမန္မာႏူိင္ငံ နဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ အညဳိးၾကီးစြာ နဲ႕ ေရးသားျပီး ကမၻာႏူိင္ငံမ်ားရဲ႕ အျမင္တိမ္းေစာင္းသြားေအာင္ ျပဳလုပ္ေကာင္းတုန္း ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ရုိဟင္ဂ်ာဟု ၎တုိ႕ ကင္ပြန္းတပ္ထားသည့္ လူမ်ဳိးစုၾကီးက လူဦးေရ တသန္း နီးပါးပဲ ရွိေနျပီး က်န္သည့္ တႏူိင္ငံလုံးရွိ လူဦးေရ ၅၃ သန္း အနက္ အမ်ားစုက စီးပြားေရး တုိးတက္မႈ ေတြ ရရွိခံစားေနရတယ္လုိ႕ ဂ်ပန္ႏူိင္ငံထုတ္ Nikkei Asia Review တြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ၀ါရွင္တန္ ဒီစီ ရွိ ဘရြတ္ကင္း အင္စတီက်ဳ မွ အထက္တန္း သုေတသီ Lex Rieffel က အခုလုိ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

အေမရိကန္၊ အီးယူ ႏွင့္ အျခားေသာ အေနာက္ႏူိင္ငံ အစုိးရမ်ားက ျမန္မာအေပၚ စီးပြားေရး ဒဏ္ခတ္ရန္ စဥ္းစားၾကံေဆာင္ေနၾကျပီး အေနာက္ႏူိင္ငံ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ား ျပည္တြင္းကုိ ေျခမခ်ေအာင္ မီဒီယာ မ်ားမွ အပါတ္တကုတ္ ေရးသားေနၾကေသာ္လည္း ျမန္မာႏူိင္ငံ အေနျဖင့္ အာရွရွိ အက်ဳိးတူ ပါတနာ ႏူိင္ငံမ်ား ျဖစ္တဲ့ ဂ်ပန္၊ တရုတ္ ႏွင့္ အျခားႏူိင္ငံမ်ားမွ စီးပြားေရးအရ ေထာက္ပ့ံမႈေတြ ရရွိလ်က္ ရွိေနပါတယ္။ ၎ႏူိင္ငံမ်ားက မည္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံေနၾကသည္ ျဖစ္ေစ ျမန္မာ အဖုိ႕ကေတာ့ ယခုလုိ အက်ပ္အတည္း ဆုိက္ေနတဲ့ ကာလ မွ အေရးပါတဲ့ ပံ့ပုိးမႈေ ေတြ ရရွိေနတယ္လုိ႕ ေျပာႏူိင္ပါတယ္။

ျပည္ပ ဧည္သည္တဦး အဖုိ႕ ရန္ကုန္တြင္ တလခန္႔မွ် ေနသြားေသာ္လည္း ရုိဟင္ဂ်ာ ျပႆနာသည္ ျမန္မာ လူထုရဲ႕ ေနစဥ္ဘ၀ကုိ မည္သုိ႕မွ် ပင္ သက္ေရာက္မႈ မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ႏူိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ ျမဳိ႕ေတာ္ၾကီးကား ထုံးစံအတုိင္း စည္ကားျမဲ စည္ကားေနျပီး ယာဥ္သြားယာဥ္လာမ်ားက ယခင္အတုိင္း ျပည္ံက်ပ္ေနဆဲပင္၊ လမ္းတေလွ်ာက္တြင္ လည္း ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား အရွိန္အဟုန္နဲ႕ လုပ္ကုိင္ေနၾကတာကုိလည္း ေတြ႕ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အသစ္တဖန္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္ မ်ားအရ ႏူိင္ငံ၏ လူဦးေရ အမ်ားစုေနထုိင္ရာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ လူေနမႈ ဘ၀ တုိးတက္ျမင့္မားလာေနေၾကာင္း သိရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာ စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေရး ဖြံ႕ျဖဳိးတုိးတက္မႈ စင္တာ ႏွင့္ မီခ်ီဂန္ ျပည္နယ္တကၠသုိလ္တုိ႕ ပူးတဲြျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားအရ ရန္ကုန္အနီးရွိ လယ္ယာ စုိက္ပ်ဳိးေရး အေျခခံေသာ ျမဳိ႕နယ္ေလးခုတြင္ လုပ္ခ ႏႈန္းထား (real wages) မွာ ၂၀၁၃ ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လ်င္ ၂၃% တုိးတက္လာတာ ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
(ဤေနရာတြင္ real wages ကုိ အနည္းငယ္ ရွင္းဖုိ႕ လုိေပလိမ့္မည္။ ယင္းသည္ကား ေငြေၾကး ေဖါင္းပြနႈန္း ကုိပါ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ထားျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ထုိလစာ ေငြျဖင့္၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ၀ယ္ယူႏူိင္ေသာ ပစၥည္းပမာဏ ႏွင့္ ၂၀၁၆ တြင္ ၀ယ္ယူႏူိင္ေသာ ပစၥည္းပမာဏ ကုိပါ တြက္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၃% ဆုိသည္ကား ယခုလစာေငြ ျဖင့္ ယခင္ကထက္စာလ်င္ ပစၥည္းပမာဏ ၂၃% တုိးျမင့္၀ယ္ယူႏူိင္သည္ဟု ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္သည္)

၂၀၁၇ တြင္ ေျမလတ္ပုိင္းရွိ ေျခာက္ေသြ႕ေဒသမ်ားရွိ ျမဳိ႕နယ္ ၁၄ ျမဳိ႕နယ္တြင္ပါ တုိးခ်ဲဳ႕၍ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ၾကျပန္ပါတယ္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ပုံမွန္ တုိးတက္လာေနသည္ကုိပါ ေတြ႕ရွိလာခဲ့ၾကပါတယ္။ ထုိကာလအတြင္း အလယ္တန္းေက်ာင္း ေပါင္း ၅၀% ခန္႕ ပုိမုိ ေဆာက္လုပ္လာႏူိင္ခဲ့ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္စု စုစုေပါင္း ရဲ႕ ၆၅% သည္ လ်ပ္စစ္မီး အား ပထမဆုံးအၾကိမ္ အျဖစ္ သြယ္တန္းလာႏူိင္ခဲ့ၾကျပီး မူိးရာသီတြင္ပင္ ကားႏွင့္ သြားလာႏူိင္ေသာ ရြာေပါင္း ၇၅% ခန္႕အထိ တုိးတက္လာခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာလမွာ ကမၻာဘဏ္ ႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ေရး၀န္ၾကီးဌာနတုိ႕ ပူးေပါင္းျပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေစာပုိင္းက စတင္ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ စစ္တမ္းကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကရာမွာ ၂၀၀၉/၁၀ ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လ်င္ တႏူိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာ ျဖင့္ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း တုိးတက္ ျမင့္မားလာတာကုိ ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ၅ ႏွစ္အတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းက လူဦးေရ၏ ၄၂% မွ ၃၂% အထိ ေလ်ာ့ခ်လာႏူိင္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။

သုိ႕ေသာ္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ေနထုိင္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ေတာ့ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ လူေနမႈ ဘ၀ တုိးတက္မႈ မရွိေသးေပ။ သုိ႕ေသာ္လည္း ယခင္ကထက္ ပုိ၍ လြတ္လပ္စြာ သြားလာႏူိင္ခဲ့ၾကျပီး အစုိးရ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပုိ၍ ထိေတြ႕လာႏူိင္ခဲ့ပါတယ္။

ထုိ႕အတြက္ စီးပြားေရး တြင္ ဗမာ လူမ်ဳိးမ်ားသာ အဓိက ခံစားခြင့္ ရရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္ဆုိမွာ ထင္ရွားလွပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တုိ႕တြင္ ေနထုိင္သူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ား ေဖါျခင္းေသာျခင္း အသုံးျပဳလာႏူိင္ခဲ့ၾကျပီး ေအတီအမ္ ေငြထုတ္စက္မ်ားလည္း ရွိလာပါတယ္။ လက္ကုိင္ဖုန္း ျဖင့္ ေငြလႊဲႏူိင္ေသာ စနစ္ေပၚေပါက္လာျပီး ပုဂၢဳလိက က်န္းမာေရး ႏွင့္ ပညာေရး က႑တုိ႕တြင္ သိသိသာသာ ကုိ တုိးတက္လာခဲ့ပါတယ္။ ထုိ႕အျပင္ ကမၻာ ေငြေၾကး ရံပုံေငြ အဖဲြ႕မွ ၂၀၁၈ မတ္လတြင္ ကုန္ဆုံးမည့္ ဘ႑ာေရး ႏွစ္တြင္ ျမန္မာျပည္၏ ျပည္တြင္း အသားတင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ သည့္ ၆.၇ % ခန္႕ရွိႏူိင္ျပီး အာရွတြင္ အျမင့္မားဆုံး ျဖစ္ေသာ ႏူိင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ ပါ၀င္လာႏူိင္ခဲ့တယ္လုိ႕ ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကပါတယ္။

အေနာက္ႏူိင္ငံ မ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ လူအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေထာက္ခံအားေပးေသာ အဖဲြ႕မ်ားက လက္ရွိ အေနအထားကုိ ၎တုိ႕အတြက္ ဦးေႏွာက္စားရေသာ ျပႆနာအျဖစ္ ပုံေဖၚလာေနခဲ့ျပီး အစုိးရကုိ ၎တုိ႕အဆုိ လူမ်ဳိးေရး သန္႕စင္မႈ က်ဳးလြန္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ႏူိင္ငံတြင္းရွိ အျခား သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူထုကုိ မထိခုိက္ေစရပဲ မည္သုိ႕မည္ပုံ အျပစ္ဒဏ္ခတ္ရမည္ကုိ ရွာၾကံစဥ္းစားရင္း အခ်ိန္ကုန္ ေနခဲ့ၾကပါတယ္။ သုိ႕ေသာ္ ျမန္မာ လူထုၾကီး၏ အရွိန္အဟုန္ ျပင္းထန္လွေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ ဆန္႕က်င္ေရး သေဘာထားမ်ားေၾကာင့္ ၎တုိ႕အဖုိ႕ မည္သုိ႕ လုပ္ရမည္ဆုိသည္ႏွင့္ ပါတ္သက္ျပီး မွန္ကန္ေသာ အေျဖကုိ ရွာမေတြ႕ႏူိင္ခဲ့ၾကျပန္ေပ။

အာရွ ႏူိင္ငံမ်ားအဖုိ႕က ေတာ့ အလြယ္တကူ အေျဖရွာႏူိင္ခဲ့ၾကျပန္ပါတယ္။ ၎တုိ႕အဖုိ႕က ကာလၾကာျမင့္စြာ စဲြကုိင္ထားခဲ့ေသာ ႏူိင္ငံတႏူိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကုိ ၀င္ေရာက္မစြက္ဖက္ေရး ဆုိေသာ မူကုိ က်င့္သုံးလုိက္ၾကယုံပဲ ရွိ္ပါတယ္။ ထုိ႔အတြက္ အေနာက္ႏူိင္ငံမ်ား ဘာပဲလုပ္လုပ္ ၎တုိ႕အဖုိ႕ က ဆက္လက္၍ ကုန္သြယ္ျမဲ၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံဆဲ အေနအထားမွာ ရွိေနပါတယ္။ ထုိအထဲတြင္ အဓိက အေရးပါဆုံးက တရုတ္ႏူိင္ငံ ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႕ေသာ္လည္း ဂ်ပန္က ျမန္မာရဲ႕ စီးပြားေရး ေရွ႕ေရွာက္ ဖြံ႕ျဖဳိးလာႏူိင္ေရး အတြက္ ထဲထဲ၀င္၀င္ ပါ၀င္ပါတ္သက္လာေနျပန္ပါတယ္။ ထုိင္း ႏွင့္ အိႏၵိယ တုိ႕ကလည္း ျမန္မာႏူိင္ငံကုိ ၾကားခံထားျပီး ဆက္သြယ္ဖုိ႕ ၾကဳိးစားလာေနသလုိ စကၤာပူ၊ ဗီယက္နမ္ ႏွင့္ ထုိင္းႏူိင္ငံမ်ားကလည္း တက္ၾကြတဲ့ ကုန္သြယ္ဖက္ ႏူိင္ငံေတြ အျဖစ္ ရပ္တည္လာေနပါတယ္။

အဆုိပါ ႏူိင္ငံ အသီးသီးတြင္ လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ကုိယ္ပုိင္ ျပႆနာ အသီးသီး ရွိေနၾကတဲ့ အတြက္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္မႈ ဆုိသည္မ်ားကုိ သိတ္ျပီး အေရးမထားတတ္ၾကျပန္တာ ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိႏူိင္ငံမ်ားက အေနာက္အုပ္စုမွ ၁၉၉၀ မွ ၂၀၁၀ အၾကား ျမန္မာအေပၚ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႕ဒဏ္ခတ္မႈမ်ား အၾကားတြင္မပါ၀င္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ယခုလုိ ရုိဟင္ဂ်ာ ဆုိတဲ့ ကိစၥနဲ႕ ပါတ္သက္ျပီး ပိတ္ဆုိ႕ဒဏ္ခတ္မႈ လုပ္လာရင္ လည္း ပုိလုိေတာင္ ပါ၀င္ၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ထုိကာလမ်ားက ပိတ္ဆုိ႕မႈမ်ားေၾကာင္း ၾကားမွ အခြင့္အေရးယူျပီး အျမတ္ထြက္သြားခဲ့တဲ့ ႏူိင္ငံကေတာ့ တရုတ္ႏူိင္ငံပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ေက်ာက္စိမ္း ကၽြန္းသစ္ နဲ႕ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕မ်ား ကုိပါ ရရွိသြားခဲ့ရပါတယ္။

သုိ႕ေသာ္လည္း အေနာက္ႏူိင္ငံမ်ားက လႈပ္ရွားလာမႈေၾကာင့္ ျမန္မာစီးပြားေရး အေပၚ ဂယက္ရုိက္ခတ္မႈေတာ့ ရွိလာခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္နဲ႕ ႏႈိင္းစာလ်င္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ ၀င္ေရာက္လာမႈ ၁၁% ခန္႕ က်ဆင္းသြားခဲ့ရပါတယ္။ ကမၻာဘဏ္ ႏွင့္ အျခား အကူအညီေပးေရး ေအဂ်င္စီမ်ားက ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ျပန္လည္ စဥ္းစားလာေနခဲ့ပါတယ္။ ထုိ႕အျပင္ အေနာက္ႏူိင္ငံရွိ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားကလည္း တုိင္းျပည္ရဲ႕ ေရွ႕အလားအလာမ်ားကုိ စဥ္းစားသုံးသပ္လာခဲ့ၾကျပန္ပါတယ္။

မည္သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေစ ျမန္မာ၏ အာရွ ကုန္သြယ္ဖက္ႏူိင္ငံမ်ားက ဆက္လက္ဆက္ဆံေနသမွ် ကာလပါတ္လုံး ျပည္တြင္းရွိ ျမဳိ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ား အဖုိ႕ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းမ်ား ေရွ႕ေလွ်ာက္ သိသိသာသာ ကုိ တုိးတက္လာေနဖုိ႕ပဲ ရွိပါတယ္။ ဒါကုိ ျမင္ေနရတဲ့ အေနာက္ႏူိင္ငံမ်ားအဖုိ႕ ကသိကေအာင္ ျဖစ္ေနဖုိ႕ ရွိေပမယ့္ အာရွ ႏူိင္ငံတခု အျဖစ္ ရွိေနျခင္း ရဲ႕ ပကတိ အမွန္တရား ဆုိတာကုိ လက္ခံၾကရယုံပဲ ရွိပါေတာ့တယ္။
လွစိုးေ၀

No comments:

Post a Comment