Latest News

Monday, January 29, 2018

ဆရာထင္လင္းဦးထံမွ ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီသို႔..

ဆရာထင္လင္းဦးထံမွ ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီသို႔..

¬¬“တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနႀကီး  ဦးကိုနီ ႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ အသက္ကိုစြန္႕လႊတ္ခဲ့သူ ကိုေန၀င္းတို႕ က်ဆံုးျခင္း ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားသို႕ ေပးပို႕ေသာ စာ”
ၾကြေရာက္လာၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ား နဲ႕ တရားမွ်တမႈကို လိုလားၾကေသာ ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို လိုလား ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ာ ။
ဒီေန႕အခမ္းအနားကို က်ေနာ္မပ်က္မကြက္တက္ေရာက္ခ်င္ေပမဲ့ တမူး ၊ကေလးကေန ျပန္လာဖို႕ ေလယာဥ္ခ်ိန္အခက္အခဲေၾကာင့္ အခ်ိန္မီျပန္မေရာက္ႏိုင္ခဲ့တာကို ၀မ္းနည္းမိပါတယ္ ။
 က်ေနာ္စကားကို လိုရင္းပဲ မဖဲြ႕မႏဲြ႕လိုရင္းပဲ ေျပာပါမယ္ ။
ဒီေန႕ အခမ္းအနားဟာ ဦးကိုနီနဲ႕ ကိုေန၀င္းတို႕ကြယ္လြန္ျခင္း တစ္ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားတစ္ခု ဆိုတာ ထက္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းအတြက္ဥပေဒစိုးမိုးမႈနဲ႕ တရားမွ်တမႈကို ေတာင္းဆိုတဲ့ အခမ္းအနား လို႕ က်ေနာ္ ေျပာခ်င္ပါတယ္ ။
ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္း အတဲြ(၄) တရားစီရင္ေရးက႑ကို လွန္ေလွာဖတ္ၾကည့္ပါ ။  “တရားစီရင္ရာတြင္ အျမန္ဆံုးတရားစီရင္ေရးသည္ အမွန္ဆံုးတရားစီရင္ေရးကို တိုက္ရိုက္အက်ိဳးျပဳႏိုင္ သည္ ။ ထို႕ေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရ တရားေရးဌာနႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္ တရားရံုးခ်ဳပ္တို႕က အမႈမ်ားကို အျမန္ဆံုး စစ္ေဆးရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္ ။ နည္းလမ္းမ်ားလည္းရွာေဖြခဲ့သည္” လို႕  ေရးသားထားတာကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္ ။
လန္ဒန္က  (Barrister-At-Law) ႏွင့္ L.L.D (Doctor of Law-Utrecht, Netherland) ဘဲြ႕ရခဲ့သူ ၊  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ေဒါက္တာဘဲြ႕ရခဲ့ၿပီး ၊ မဆလေခတ္မွာ  တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ၊ ဥပေဒေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ စသည္တာ၀န္တို႕ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ၊  ၈၈ အေရးေတာ္ပံုကာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သတၱမေျမာက္ သမၼတ ျဖစ္ခဲ့ဘူးသူ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္က ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈ ၊ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဦးေစာ စာအုပ္မွာ  …. “အမႈကိုစစ္ေဆးရာတြင္ မွန္ကန္မွ်တသည့္အျပင္ ျမန္ဆန္ရသည္ ။ ေႏွးေကြးၾကန္႕ၾကာေနလွ်င္ တရားခံလည္း နစ္နာသည္ ။ သက္ေသ မ်ားလည္း ေမ့တတ္ေပ်ာက္တတ္သည္ ။ မၾကန္႕မၾကာစစ္ေဆး၍ ျပစ္မႈထင္ရွားလွ်င္ ထိုက္သင့္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ ေပး ၊ မထင္ရွားလွ်င္ တရားခံကိုလႊတ္မွ တရားစီရင္ေရး၏ အာနိသင္ထက္ျမက္သည္”.. ဟု ေရးသားခဲ့ပါတယ္   ။
၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈႀကီးကို စစ္ေဆးခဲ့ရာမွာ အထူးခံုရံုးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လည္ ဟိုက္ကုတ္တရားရံုးတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး  အမႈစစ္ေဆးျခင္းကိုေတာ့  လံုၿခံဳေရးအရ အင္းစိန္အ က်ဥ္းေထာင္တြင္းရွိ အေဆာက္အအံုတစ္ခုမွာ  ရံုးဖြင့္စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္  ။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၀) ရက္ေန႕ (လုပ္ႀကံမႈႀကီးျဖစ္ပ်က္သည့္ေန႕ကေန ၂လ ႏွင့္ ၁ ရက္)မွာ  အထူးခံုရံုးကိုဖဲြ႕စည္းခဲ့ၿပီး  ေအာက္တိုဘာလ (၈) ရက္ေန႕တြင္ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္၌ စတင္ရံုးထိုင္စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္  ။ ထိုလ ၁၅ ရက္ေန႕တြင္ သက္ေသမ်ား ကို စတင္စစ္ေဆးပါတယ္ ။ အမႈစစ္ေဆးေနဆဲတြင္ ဦးေစာဘက္မွ လိုက္ပါမည့္ လန္ဒန္မွ ေရွ႕ေန မစၥတာ ကာတစ္ဘစ္နက္ မလာေရာက္ႏိုင္ေသးလို႕  ရက္ခ်ိန္းကို ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ေရႊ႕ဆိုင္းေပးခဲ့ရပါတယ္ ။ အဲဒီလို အေျခအေနမ်ိဳးေတြရွိခဲ့တာေတာင္မွ  ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႕မွာ အၿပီးသတ္စီရင္ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္  ။
စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ တရားခံမ်ားကို အယူခံ၀င္ခြင့္ျပဳခဲ့ရာမွာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႕ တြင္  ဦးေစာက အယူခံ၀င္ခဲ့သည္ (အဲဒီေန႕ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရး မေၾကညာမီ ေရွ႕ တစ္ရက္ျဖစ္ပါသည္ ။ )  အယူခံမ်ားကို ခံုရံုးဖဲြ႕ကာ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၉ ရက္ေန႕မွစတင္၍ ေန႕စဥ္ၾကားနာ စစ္ေဆးခဲ့ၾကၿပီး မတ္လ(၈) ရက္ေန႕တြင္ အယူခံမ်ားကို ခံုရံုးက ပယ္ခ် ခဲ့ပါတယ္ ။ သို႕ေသာ္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက  ကရုဏာျဖင့္ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးလိုက ေပးရန္ လို႕ မွတ္ခ်က္ျပဳေပးခဲ့ၾကပါတယ္ ။ အဲဒီေနာက္မွာ ဦးေစာ ၊ ေမာင္စိုး ၊သက္ႏွင္း ၊ ရန္ႀကီးေအာင္ႏွင့္ မံႈႀကီးတို႕က အထူးအယူခံကို ထပ္မံေလွ်ာက္ထားၾကၿပီး  ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႕တြင္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ထိုအယူခံတို႕ကို ပယ္ခ်ခဲ့သည္ ။ ေမလ (၅)ရက္ေန႕တြင္ သမၼတက ခင္ေမာင္ရင္အား ေသဒဏ္အစား တသက္တကၽြန္း ျပစ္ဒဏ္ေျပာင္းေပးခဲ့တယ္ ။  ။ေနာက္တစ္ေန႕မွ  သုခ နဲ႕ ေမာင္နီတို႕ကို ေသဒဏ္မွ လႊတ္ၿပီး  တသက္တကၽြန္းျပစ္ဒဏ္သာ က်ခံေစရန္ ေလွ်ာ့ေပါ့ ေပးခဲ့တယ္  ။ ေနာက္ႏွစ္ရက္ ေမလ ၈ ရက္ေန႕ အရုဏ္တက္ခ်ိန္မွာ  ဦးေစာ ၊ ေမာင္စိုး ၊ သက္ႏွင့္ ႏွင့္ မံႈႀကီးတို႕ကို အင္းစိန္ေထာင္မွာ  ၊ စိန္ႀကီးႏွင့္ရန္ႀကီးေအာင္တို႕ကို ရန္ကုန္ဗဟို အက်ဥ္းေထာင္မွာ  ႀကိဳးေပး စီရင္ခဲ့သည္ ။
အဲဒီလုပ္ႀကံမႈႀကီးကို စစ္ေဆးစီရင္ခဲ့ၾကရာမွာ  ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ေန႕အထိ  အခ်ိန္အတိုင္းအတာမွာ  လုပ္ႀကံမႈႀကီးျဖစ္ပြားသည့္ေန႕မွ စတင္ ေရတြက္္ရင္ ၅လႏွင့္ ၁၁ ရက္မွ်သာ ၾကာျမင့္ခဲ့ပါသည္ ။ အထူးခံုရံုး (တရားရံုး) ဖြင့္လွစ္စစ္ေဆးသည့္ေန႕က စတင္ေရတြက္ရင္ ၂လႏွင့္ ၂၂ ရက္မွ်သာ ၾကာျမင့္ခဲ့ပါတယ္  ။
၁၉၇၆ ခုႏွစ္ မတ္လ(၂၇) ရက္ေန႕ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန႕ (သူတို႕အေခၚတပ္မေတာ္ေန႕) ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတ၏ ညစာစားပဲြမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲေတြကို လုပ္ႀကံဖို႕ႀကံစည္မႈနဲ႕ ဗိုလ္ႀကီး အုန္းေက်ာ္ျမင့္ ၊ ဗုိလ္ႀကီ၀င္းးသိန္း တို႕အား ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္ဖ်က္မႈပုဒ္မ  ၁၂၂(၁) ၊  ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီကို ကာကြယ္သည့္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃/၄ တို႕ျဖင့္ တရားစဲြဆိုခဲ့ၿပီး  အျခား တပ္မေတာ္အရာရွိ ၅ ဦးတို႕အား ပုဒ္မ ၁၂၃ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၃/၄ တို႕ျဖင့္အသီးသီး တရားစဲြဆိုခဲ့ပါတယ္ ။ ထိုစဥ္က တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(အၿငိမ္းစား) ပူပူေႏြးေႏြးဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရ တင္ဦး  အား သိလ်က္ႏွင့္ ထိန္ခ်န္သည္ဟု ဆိုကာတရားစဲြဆိုခဲ့ပါတယ္ ။
၉.၉.၇၆ ေန႕ ရက္စဲြျဖင့္ တရားစဲြဆိုရန္ခြင့္ျပဳခ်က္ကို မဆလပါတီက ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ၊ ၁၀.၉.၇၆ တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းရဲတပ္ဖဲြ႕ သတင္းတပ္ဖဲြ႕မွဴး ဦးစိုးျမင့္က တရားစဲြဆိုခဲ့ပါတယ္ ။ ထိုေန႕တြင္ တရားစဲြဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ တစ္လႏွင့္ကိုးရက္အၾကာ ၁၉.၁၀.၁၉၇၆ တြင္ ႏွစ္ဘက္ေရွ႕ေနမ်ားက စဲြခ်က္တင္သင့္ မတင္သင့္ ကိုေလွ်ာက္လဲခဲ့ၾကပါတယ္ ။ ထိုေနာက္ ၂၆.၁၂.၁၉၇၆ တြင္ တရားလိုေရွ႕ေနမ်ားက အၿပီးသတ္ ေလွ်ာက္လဲခဲ့ ၾကၿပီး ေနာက္သံုးရက္အၾကာ ၂၉.၁၂.၁၉၇၆ တြင္ တရားခံ ဗိုလ္ႀကီးအုန္းေက်ာ္ျမင့္၏ အက်ိဳးေဆာင္ ဦးအုန္း လိႈင္က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးခဲ့ပါသည္ ။
ထိုအမႈကို ၁၁.၁.၁၉၇၇ တြင္ အၿပီးသတ္စီရင္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္ ။ တရားရံုးစတင္ဖြင့္လွစ္၍ အမႈလက္ခံ ခဲ့သည့္မွ စကာေရတြက္လွ်င္ သံုးလ (ရက္ေပါင္းကိုးဆယ္)မွ်သာ ၾကာျမင့္ခဲ့သည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္ ။
ဒီေန႕ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ေရွ႕ေနႀကီး ဦးကိုနီလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရတာ တစ္ႏွစ္တင္းတင္းျပည့္ပါၿပီ ။ ဦးကိုနီကို လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခဲ့တဲ့ တရားခံကို အုတ္ခဲက်ိဳးတစ္ပိုင္းနဲ႕ အသက္နဲ႕ရင္းၿပီးဖမ္းဆီးေပးခဲ့တဲ့ ကိုေန၀င္း က်ဆံုးခဲ့ရတာလဲ တစ္ႏွစ္တင္းတင္းျပည့္ပါၿပီ ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီအမႈကို ခုထိ စစ္ေဆးေနဆဲသာရွိၿပီး စီရင္ခ်က္မခ်ႏိုင္ေသးပါဘူး ။ တရားစီရင္ေရးရဲ႕ အာနိသင္က ဘယ္လို ဘယ္အေျခအေနေရာက္ေနပါသလဲ ဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာပါၿပီ ။
အဲဒီအျပင္ ဒီအမႈနဲ႕ပတ္သက္လို႕ ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းခံထားရသူေတြက တရားလိုေရွ႕ေနေတြနဲ႕ သတင္း မီဒီယာ ေတြကို ထမင္း၀ေအာင္စားထားလို႕ ႀကိမ္းေမာင္းသြားခဲ့တာေတြ ၊ လက္ပူးလက္ၾကပ္ဖမ္းဆီးရမိထားတဲ့ လူသတ္တရားခံနဲ႕တကြ ဆက္ႏြယ္မႈရွိသူ ေတြ လို႕ဖမ္းဆီး ထိမ္းသိမ္းခံထားရသူေတြကေတာ့ အက်ဥ္း ေထာင္ထဲမွာ ရိုက္ထားတယ္ လို႕ ယူဆရတဲ့ ဓာတ္ပံုဟာ  လူ မႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚအထိ ေပၚထြက္လာ တာ ေတြကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တရားဥပေဒ စိုးမိုး ေရးကို လိုုလားၾကတဲ့ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ လံုး၀ စိုးရိမ္စရာပါပဲ ။
ဒီကေန႕ ဦးကိုနီ နဲ႕ ကိုေန၀င္းတို႕အသက္စြန္႕လႊတ္ခဲ့ရတဲ့ တစ္ႏွစ္ေျမာက္ေန႕မွာ ေမးခြန္း တခု ေမးခ်င္ပါတယ္ ။ ေျမးငယ္တေယာက္ကို ခ်ီေပြ႕ထားတဲ့ ႏိုင္ငံသားတေယာက္ လူပံုအလည္မွာ ရက္ရက္စက္စက္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရတဲ့ အမႈဟာ ဘယ္လို ဘယ္အေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ ဒီေလာက္အထိ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႕ၾကာ ေနရပါသလဲ ။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ အသက္စြန္႕ခဲ့ရတဲ့ ႏိုင္ငံသားတေယာက္အတြက္ တရားမွ်တမႈက ဘာေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႕ၾကာေနရပါသလဲ ။ တရားဥပေဒ ရဲ႕မ်က္လံုးအစံုက စည္းထားတဲ့ အ၀တ္စဟာ ေျပသြားၿပီလား ၊ တရားဥပေဒရဲ႕ ျပယုဂ္ျဖစ္တဲ့ ခ်ိန္ခြင္ဟာ တဖက္ကိုလွ်ာျပဴေနသလား ၊ တရားဥပေဒနတ္သမီး ရဲ႕ လက္ထဲက စဲြကိုင္ထားတဲ့ ဓားဟာ အသြားရွိေသးရဲ႕လား ဆိုတာဟာ က်ေနာ္နဲ႕တကြ ႏိုင္ငံသားအမ်ားစု သိခ်င္ေန တဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခုပါပဲ ။
ဒီေမးခြန္းေတြကို သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူေတြက ေျဖဆိုေပးဖို႕ လိုအပ္ေနပါၿပီ  ။

ေလးစားစြာျဖင့္

ထင္လင္းဦး (Wisdom Villa)
၂၉.ဇန္န၀ါရီလ . ၂၀၁၈

No comments:

Post a Comment