Latest News

Monday, January 29, 2018

ဆရာထင္လင္းဦးထံမွ ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီသို႔..

ဆရာထင္လင္းဦးထံမွ ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီသို႔..

¬¬“တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနႀကီး  ဦးကိုနီ ႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ အသက္ကိုစြန္႕လႊတ္ခဲ့သူ ကိုေန၀င္းတို႕ က်ဆံုးျခင္း ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားသို႕ ေပးပို႕ေသာ စာ”
ၾကြေရာက္လာၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ား နဲ႕ တရားမွ်တမႈကို လိုလားၾကေသာ ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို လိုလား ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ာ ။
ဒီေန႕အခမ္းအနားကို က်ေနာ္မပ်က္မကြက္တက္ေရာက္ခ်င္ေပမဲ့ တမူး ၊ကေလးကေန ျပန္လာဖို႕ ေလယာဥ္ခ်ိန္အခက္အခဲေၾကာင့္ အခ်ိန္မီျပန္မေရာက္ႏိုင္ခဲ့တာကို ၀မ္းနည္းမိပါတယ္ ။
 က်ေနာ္စကားကို လိုရင္းပဲ မဖဲြ႕မႏဲြ႕လိုရင္းပဲ ေျပာပါမယ္ ။
ဒီေန႕ အခမ္းအနားဟာ ဦးကိုနီနဲ႕ ကိုေန၀င္းတို႕ကြယ္လြန္ျခင္း တစ္ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားတစ္ခု ဆိုတာ ထက္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းအတြက္ဥပေဒစိုးမိုးမႈနဲ႕ တရားမွ်တမႈကို ေတာင္းဆိုတဲ့ အခမ္းအနား လို႕ က်ေနာ္ ေျပာခ်င္ပါတယ္ ။
ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္း အတဲြ(၄) တရားစီရင္ေရးက႑ကို လွန္ေလွာဖတ္ၾကည့္ပါ ။  “တရားစီရင္ရာတြင္ အျမန္ဆံုးတရားစီရင္ေရးသည္ အမွန္ဆံုးတရားစီရင္ေရးကို တိုက္ရိုက္အက်ိဳးျပဳႏိုင္ သည္ ။ ထို႕ေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရ တရားေရးဌာနႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္ တရားရံုးခ်ဳပ္တို႕က အမႈမ်ားကို အျမန္ဆံုး စစ္ေဆးရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္ ။ နည္းလမ္းမ်ားလည္းရွာေဖြခဲ့သည္” လို႕  ေရးသားထားတာကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္ ။
လန္ဒန္က  (Barrister-At-Law) ႏွင့္ L.L.D (Doctor of Law-Utrecht, Netherland) ဘဲြ႕ရခဲ့သူ ၊  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ေဒါက္တာဘဲြ႕ရခဲ့ၿပီး ၊ မဆလေခတ္မွာ  တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ၊ ဥပေဒေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ စသည္တာ၀န္တို႕ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ၊  ၈၈ အေရးေတာ္ပံုကာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သတၱမေျမာက္ သမၼတ ျဖစ္ခဲ့ဘူးသူ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္က ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈ ၊ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဦးေစာ စာအုပ္မွာ  …. “အမႈကိုစစ္ေဆးရာတြင္ မွန္ကန္မွ်တသည့္အျပင္ ျမန္ဆန္ရသည္ ။ ေႏွးေကြးၾကန္႕ၾကာေနလွ်င္ တရားခံလည္း နစ္နာသည္ ။ သက္ေသ မ်ားလည္း ေမ့တတ္ေပ်ာက္တတ္သည္ ။ မၾကန္႕မၾကာစစ္ေဆး၍ ျပစ္မႈထင္ရွားလွ်င္ ထိုက္သင့္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ ေပး ၊ မထင္ရွားလွ်င္ တရားခံကိုလႊတ္မွ တရားစီရင္ေရး၏ အာနိသင္ထက္ျမက္သည္”.. ဟု ေရးသားခဲ့ပါတယ္   ။
၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈႀကီးကို စစ္ေဆးခဲ့ရာမွာ အထူးခံုရံုးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လည္ ဟိုက္ကုတ္တရားရံုးတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး  အမႈစစ္ေဆးျခင္းကိုေတာ့  လံုၿခံဳေရးအရ အင္းစိန္အ က်ဥ္းေထာင္တြင္းရွိ အေဆာက္အအံုတစ္ခုမွာ  ရံုးဖြင့္စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္  ။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၀) ရက္ေန႕ (လုပ္ႀကံမႈႀကီးျဖစ္ပ်က္သည့္ေန႕ကေန ၂လ ႏွင့္ ၁ ရက္)မွာ  အထူးခံုရံုးကိုဖဲြ႕စည္းခဲ့ၿပီး  ေအာက္တိုဘာလ (၈) ရက္ေန႕တြင္ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္၌ စတင္ရံုးထိုင္စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္  ။ ထိုလ ၁၅ ရက္ေန႕တြင္ သက္ေသမ်ား ကို စတင္စစ္ေဆးပါတယ္ ။ အမႈစစ္ေဆးေနဆဲတြင္ ဦးေစာဘက္မွ လိုက္ပါမည့္ လန္ဒန္မွ ေရွ႕ေန မစၥတာ ကာတစ္ဘစ္နက္ မလာေရာက္ႏိုင္ေသးလို႕  ရက္ခ်ိန္းကို ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ေရႊ႕ဆိုင္းေပးခဲ့ရပါတယ္ ။ အဲဒီလို အေျခအေနမ်ိဳးေတြရွိခဲ့တာေတာင္မွ  ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႕မွာ အၿပီးသတ္စီရင္ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္  ။
စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ တရားခံမ်ားကို အယူခံ၀င္ခြင့္ျပဳခဲ့ရာမွာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႕ တြင္  ဦးေစာက အယူခံ၀င္ခဲ့သည္ (အဲဒီေန႕ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရး မေၾကညာမီ ေရွ႕ တစ္ရက္ျဖစ္ပါသည္ ။ )  အယူခံမ်ားကို ခံုရံုးဖဲြ႕ကာ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၉ ရက္ေန႕မွစတင္၍ ေန႕စဥ္ၾကားနာ စစ္ေဆးခဲ့ၾကၿပီး မတ္လ(၈) ရက္ေန႕တြင္ အယူခံမ်ားကို ခံုရံုးက ပယ္ခ် ခဲ့ပါတယ္ ။ သို႕ေသာ္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက  ကရုဏာျဖင့္ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးလိုက ေပးရန္ လို႕ မွတ္ခ်က္ျပဳေပးခဲ့ၾကပါတယ္ ။ အဲဒီေနာက္မွာ ဦးေစာ ၊ ေမာင္စိုး ၊သက္ႏွင္း ၊ ရန္ႀကီးေအာင္ႏွင့္ မံႈႀကီးတို႕က အထူးအယူခံကို ထပ္မံေလွ်ာက္ထားၾကၿပီး  ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႕တြင္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ထိုအယူခံတို႕ကို ပယ္ခ်ခဲ့သည္ ။ ေမလ (၅)ရက္ေန႕တြင္ သမၼတက ခင္ေမာင္ရင္အား ေသဒဏ္အစား တသက္တကၽြန္း ျပစ္ဒဏ္ေျပာင္းေပးခဲ့တယ္ ။  ။ေနာက္တစ္ေန႕မွ  သုခ နဲ႕ ေမာင္နီတို႕ကို ေသဒဏ္မွ လႊတ္ၿပီး  တသက္တကၽြန္းျပစ္ဒဏ္သာ က်ခံေစရန္ ေလွ်ာ့ေပါ့ ေပးခဲ့တယ္  ။ ေနာက္ႏွစ္ရက္ ေမလ ၈ ရက္ေန႕ အရုဏ္တက္ခ်ိန္မွာ  ဦးေစာ ၊ ေမာင္စိုး ၊ သက္ႏွင့္ ႏွင့္ မံႈႀကီးတို႕ကို အင္းစိန္ေထာင္မွာ  ၊ စိန္ႀကီးႏွင့္ရန္ႀကီးေအာင္တို႕ကို ရန္ကုန္ဗဟို အက်ဥ္းေထာင္မွာ  ႀကိဳးေပး စီရင္ခဲ့သည္ ။
အဲဒီလုပ္ႀကံမႈႀကီးကို စစ္ေဆးစီရင္ခဲ့ၾကရာမွာ  ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ေန႕အထိ  အခ်ိန္အတိုင္းအတာမွာ  လုပ္ႀကံမႈႀကီးျဖစ္ပြားသည့္ေန႕မွ စတင္ ေရတြက္္ရင္ ၅လႏွင့္ ၁၁ ရက္မွ်သာ ၾကာျမင့္ခဲ့ပါသည္ ။ အထူးခံုရံုး (တရားရံုး) ဖြင့္လွစ္စစ္ေဆးသည့္ေန႕က စတင္ေရတြက္ရင္ ၂လႏွင့္ ၂၂ ရက္မွ်သာ ၾကာျမင့္ခဲ့ပါတယ္  ။
၁၉၇၆ ခုႏွစ္ မတ္လ(၂၇) ရက္ေန႕ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန႕ (သူတို႕အေခၚတပ္မေတာ္ေန႕) ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတ၏ ညစာစားပဲြမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲေတြကို လုပ္ႀကံဖို႕ႀကံစည္မႈနဲ႕ ဗိုလ္ႀကီး အုန္းေက်ာ္ျမင့္ ၊ ဗုိလ္ႀကီ၀င္းးသိန္း တို႕အား ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္ဖ်က္မႈပုဒ္မ  ၁၂၂(၁) ၊  ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီကို ကာကြယ္သည့္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃/၄ တို႕ျဖင့္ တရားစဲြဆိုခဲ့ၿပီး  အျခား တပ္မေတာ္အရာရွိ ၅ ဦးတို႕အား ပုဒ္မ ၁၂၃ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၃/၄ တို႕ျဖင့္အသီးသီး တရားစဲြဆိုခဲ့ပါတယ္ ။ ထိုစဥ္က တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(အၿငိမ္းစား) ပူပူေႏြးေႏြးဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရ တင္ဦး  အား သိလ်က္ႏွင့္ ထိန္ခ်န္သည္ဟု ဆိုကာတရားစဲြဆိုခဲ့ပါတယ္ ။
၉.၉.၇၆ ေန႕ ရက္စဲြျဖင့္ တရားစဲြဆိုရန္ခြင့္ျပဳခ်က္ကို မဆလပါတီက ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ၊ ၁၀.၉.၇၆ တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းရဲတပ္ဖဲြ႕ သတင္းတပ္ဖဲြ႕မွဴး ဦးစိုးျမင့္က တရားစဲြဆိုခဲ့ပါတယ္ ။ ထိုေန႕တြင္ တရားစဲြဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ တစ္လႏွင့္ကိုးရက္အၾကာ ၁၉.၁၀.၁၉၇၆ တြင္ ႏွစ္ဘက္ေရွ႕ေနမ်ားက စဲြခ်က္တင္သင့္ မတင္သင့္ ကိုေလွ်ာက္လဲခဲ့ၾကပါတယ္ ။ ထိုေနာက္ ၂၆.၁၂.၁၉၇၆ တြင္ တရားလိုေရွ႕ေနမ်ားက အၿပီးသတ္ ေလွ်ာက္လဲခဲ့ ၾကၿပီး ေနာက္သံုးရက္အၾကာ ၂၉.၁၂.၁၉၇၆ တြင္ တရားခံ ဗိုလ္ႀကီးအုန္းေက်ာ္ျမင့္၏ အက်ိဳးေဆာင္ ဦးအုန္း လိႈင္က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးခဲ့ပါသည္ ။
ထိုအမႈကို ၁၁.၁.၁၉၇၇ တြင္ အၿပီးသတ္စီရင္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္ ။ တရားရံုးစတင္ဖြင့္လွစ္၍ အမႈလက္ခံ ခဲ့သည့္မွ စကာေရတြက္လွ်င္ သံုးလ (ရက္ေပါင္းကိုးဆယ္)မွ်သာ ၾကာျမင့္ခဲ့သည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္ ။
ဒီေန႕ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ေရွ႕ေနႀကီး ဦးကိုနီလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရတာ တစ္ႏွစ္တင္းတင္းျပည့္ပါၿပီ ။ ဦးကိုနီကို လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခဲ့တဲ့ တရားခံကို အုတ္ခဲက်ိဳးတစ္ပိုင္းနဲ႕ အသက္နဲ႕ရင္းၿပီးဖမ္းဆီးေပးခဲ့တဲ့ ကိုေန၀င္း က်ဆံုးခဲ့ရတာလဲ တစ္ႏွစ္တင္းတင္းျပည့္ပါၿပီ ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီအမႈကို ခုထိ စစ္ေဆးေနဆဲသာရွိၿပီး စီရင္ခ်က္မခ်ႏိုင္ေသးပါဘူး ။ တရားစီရင္ေရးရဲ႕ အာနိသင္က ဘယ္လို ဘယ္အေျခအေနေရာက္ေနပါသလဲ ဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာပါၿပီ ။
အဲဒီအျပင္ ဒီအမႈနဲ႕ပတ္သက္လို႕ ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းခံထားရသူေတြက တရားလိုေရွ႕ေနေတြနဲ႕ သတင္း မီဒီယာ ေတြကို ထမင္း၀ေအာင္စားထားလို႕ ႀကိမ္းေမာင္းသြားခဲ့တာေတြ ၊ လက္ပူးလက္ၾကပ္ဖမ္းဆီးရမိထားတဲ့ လူသတ္တရားခံနဲ႕တကြ ဆက္ႏြယ္မႈရွိသူ ေတြ လို႕ဖမ္းဆီး ထိမ္းသိမ္းခံထားရသူေတြကေတာ့ အက်ဥ္း ေထာင္ထဲမွာ ရိုက္ထားတယ္ လို႕ ယူဆရတဲ့ ဓာတ္ပံုဟာ  လူ မႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚအထိ ေပၚထြက္လာ တာ ေတြကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တရားဥပေဒ စိုးမိုး ေရးကို လိုုလားၾကတဲ့ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ လံုး၀ စိုးရိမ္စရာပါပဲ ။
ဒီကေန႕ ဦးကိုနီ နဲ႕ ကိုေန၀င္းတို႕အသက္စြန္႕လႊတ္ခဲ့ရတဲ့ တစ္ႏွစ္ေျမာက္ေန႕မွာ ေမးခြန္း တခု ေမးခ်င္ပါတယ္ ။ ေျမးငယ္တေယာက္ကို ခ်ီေပြ႕ထားတဲ့ ႏိုင္ငံသားတေယာက္ လူပံုအလည္မွာ ရက္ရက္စက္စက္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရတဲ့ အမႈဟာ ဘယ္လို ဘယ္အေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ ဒီေလာက္အထိ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႕ၾကာ ေနရပါသလဲ ။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ အသက္စြန္႕ခဲ့ရတဲ့ ႏိုင္ငံသားတေယာက္အတြက္ တရားမွ်တမႈက ဘာေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႕ၾကာေနရပါသလဲ ။ တရားဥပေဒ ရဲ႕မ်က္လံုးအစံုက စည္းထားတဲ့ အ၀တ္စဟာ ေျပသြားၿပီလား ၊ တရားဥပေဒရဲ႕ ျပယုဂ္ျဖစ္တဲ့ ခ်ိန္ခြင္ဟာ တဖက္ကိုလွ်ာျပဴေနသလား ၊ တရားဥပေဒနတ္သမီး ရဲ႕ လက္ထဲက စဲြကိုင္ထားတဲ့ ဓားဟာ အသြားရွိေသးရဲ႕လား ဆိုတာဟာ က်ေနာ္နဲ႕တကြ ႏိုင္ငံသားအမ်ားစု သိခ်င္ေန တဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခုပါပဲ ။
ဒီေမးခြန္းေတြကို သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူေတြက ေျဖဆိုေပးဖို႕ လိုအပ္ေနပါၿပီ  ။

ေလးစားစြာျဖင့္

ထင္လင္းဦး (Wisdom Villa)
၂၉.ဇန္န၀ါရီလ . ၂၀၁၈

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post