Latest News

Sunday, January 14, 2018

႐ုိးရာလက္ေဝွ့ျဖစ္ထြန္းရာနယ္ေျမကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းၾကပါမွ

႐ုိးရာလက္ေဝွ့ျဖစ္ထြန္းရာနယ္ေျမကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းၾကပါမွ


ျမန္မာ့႐ုိးရာလက္ေဝွ႔ဆုိေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလံုးတြင္ ႐ုိးရာလက္ေဝွ႔ ပြဲမ်ား က်င္းပေနသည္ မဟုတ္မူဘဲ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တုိင္းတုိ႔တြင္ လည္း ျဖစ္ထြန္းေနသည္မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာျပည္ထြက္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား၊ ျမန္မာ့သနပ္ခါး၊ ျမန္မာ့ကြၽန္းသစ္ စသည္တို႔ႏွင့္ အလားတူပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိရေပမည္။  ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလံုးတြင္   တူးေဖာ္ရရွိႏုိင္ေသာ၊ စိုက္ပ်ဳိး ျဖစ္ထြန္းႏုိင္ေသာ အေနအထားမဟုတ္ေသာ္ျငားလည္း ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်မည္ဆုိလွ်င္၊ ျပည္ပမွ လာေရာက္ဝယ္ယူမည္ဆုိလွ်င္ ျမန္မာဟူေသာ အမည္ကို ဂုဏ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဆုိပါ ျမန္မာ့ဂုဏ္ေဆာင္ မ်ား ျဖစ္ထြန္းရာ ရွင္သန္ရာေဒသ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဘူမိနက္သန္မွန္ရာ ေဒသတို႔၌ ျဖစ္ထြန္းခြင့္ ကုန္ခန္းသြားေစျခင္း၊ ရွင္သန္ခြင့္ အားနည္းသြားျခင္းတို႔ မျဖစ္ေစရန္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္း၊ ပ်ဳိးေထာင္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ ရေပမည္။

ျမန္မာ့႐ုိးရာလက္ေဝွ႔သည္လည္း အမ်ဳိးသားေရးလကၡဏာအသြင္၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္အသြင္ျဖင့္ ျမန္မာ့ဂုဏ္ေဆာင္သည့္ အေနအထား ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း အဓိကျဖစ္ထြန္းရွင္သန္ရာေဒသသည္ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ဟုသာ ဆုိရမည္ကဲ့သို႔ရွိသည္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလး တုိင္းေဒသႀကီးတို႔၌ ျဖစ္ထြန္းပါသည္ဆုိေသာ္လည္း ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ကသာ ျမန္မာ့႐ုိးရာလက္ေဝွ႔ ေစ်းကြက္ႀကီးမားသည္ဟု ဆုိရမည္ ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါေဒသတို႔မွပင္  ေစ်းကြက္ဝင္ ႐ုိးရာလက္ေဝွ႔သမားအင္အား အမ်ားစု ေဖာ္ထုတ္ေပးႏုိင္သည့္အေနအထားရွိမည္ဟု ဆုိရပါမည္။ ထုိတြင္မွ ယခုအခါတြင္ မြန္ျပည္နယ္ထဲ၌လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ ႐ုိးရာလက္ေဝွ႔အစဥ္အလာ ႀကီးခဲ့ေသာ ပြဲႀကီးမ်ားတြင္ ႀကိဳးဝုိင္းထဲသို႔ အဆုိေတာ္မ်ား၊ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ဗီဒီယုိ သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား၊ ေမာ္ဒယ္မ်ား၊ အေနာက္တုိင္းအကအဖြဲ႕မ်ားကို ေခၚေဆာင္ ေနရာေပးမႈ တြင္က်ယ္ကူးစက္လာသည့္အတြက္ ႀကိဳးဝုိင္းႏွင့္ အဓိကသက္ဆုိင္ ေသာ္ ႐ုိးရာလက္ေဝွ႔သမားတို႔ ေနရာေပ်ာက္လာခဲ့သည္မွာ အတန္ၾကာၿပီ ျဖစ္သည္။  ငယ္စဥ္က  ကေလးတုိ႔ဘာဝ   တုိင္လုတမ္းကစားၾကသည့္အခါ ''ဧည့္သည္လာ အိမ္ရွင္ဖယ္ေပး'' ဆုိသည့္ အေနအထားမ်ဳိးျဖစ္ေနၿပီလားဟုပင္ ေတြးစရာျဖစ္ရေပသည္။  ႐ုိးရာလက္ေဝွ႔ပြဲ က်င္းပခြင့္ရထားသည့္ အခ်ိန္ နည္းသြားကာ   စာခ်ဳပ္စိန္ေခၚပြဲမ်ားကို   တက္သုတ္႐ုိက္က်င္းပရသည့္ အေနအထားမ်ဳိးျဖစ္သြားၿပီး စာခ်ဳပ္ထဲမပါေသာ္လည္း မနက္ပိုင္းက တြဲဆုိင္း ကပ္ထားသျဖင့္ လက္ပတ္တီးစည္း၍၊  ဆီလူး၍ ေစာင့္ေနရွာေသာ သံုးခ်ီ- ေလးခ်ီပြဲသမားေလးမ်ားခမ်ာ  ပြဲထုိးခြင့္ မရရွာေတာ့ေပ။

နာမည္ေက်ာ္အႏုပညာရွင္မ်ားကို  ေၾကးႀကီးေပး၍   ႀကိဳးဝုိင္းထဲသို႔ ေနရာေပးျခင္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္  အရာသြင္းျခင္းသည္  ထုိးသတ္ေၾကး မစုိ႔မပို႔ရရွာသည့္ မ်ဳိးဆက္သစ္၊ တက္သစ္စ ႐ုိးရာလက္ေဝွ႔သမားေလးမ်ားကို အရာမသြင္းျခင္း၊ ေနရာဖယ္ခုိင္းျခင္းသေဘာ သက္ေရာက္ေနေပသည္။ ထုိသို႔ဆုိသျဖင့္ အႏုပညာရွင္မ်ားကို   မလုိတမာ  သေဘာေဆာင္ျခင္းဟု ေကာက္ခ်က္လြဲမည္ကိုလည္း စိုးရေသးသည္။ ျပည္သူခ်စ္ေသာ အႏုပညာရွင္ မ်ားကို ျပည္သူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ခ်စ္ခင္တန္ဖုိးထားျခင္းက တစ္က႑ျဖစ္ၿပီး ရွားပါးလွေသာ ျမန္မာ့႐ုိးရာလက္ေဝွ႔ ျဖစ္ထြန္းရွင္သန္ရာ ေဒသအနည္း ငယ္တြင္မွ ထပ္မံေျမသိမ္းခံရသည့္ ျဖစ္စဥ္ကိုေထာက္ျပလုိသည္က တစ္က႑ျဖစ္သည္။ ေတာတုိင္းတြင္ စႏၵကူးမရွိ။ ေတာတုိင္းတြင္ ပတၱျမားမရွိ။တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တုိင္းတြင္ ႐ုိးရာလက္ေဝွ႔ပြဲမရွိသည့္ ျဖစ္စဥ္မွ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္   စႏၵကူးမ်ဳိးတုန္း၊    ပတၱျမားကုန္ခန္းသြားသည္မ်ဳိး ႐ုိးရာလက္ေဝွ႔သီးသန္႔ဟူ၍ ေပ်ာက္ကြယ္ရာမွ ႐ုိးရာလက္ေဝွ႔သမားပါ မ်ဳိးတုန္း သြားမည့္ အေနအထားကို သတိထားဆင္ျခင္သင့္သည္ဟု ထင္ပါသည္။ ယခုပင္ လွ်င္ ႐ုိးရာလက္ေဝွ႔ႀကိဳးဝုိင္းတြင္ အိမ္ရွင္ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္ေသာ ႐ုိးရာလက္ေဝွ႔ သမားတို႔သည္  ဧည့္သည္မ်ားကို  ေခၚသြင္းထားသည့္  အခိုက္အတန္႔တြင္ ႐ံုျပင္မွ ထုိင္ေစာင့္ေပးေနရၿပီျဖစ္သည္။ ထုိျဖစ္စဥ္ကို ငါတို႔႐ုိးရာလက္ေဝွ႔ သမားမုိ႔၊ သူတို႔ အႏုပညာသမားမို႔ ဆုိသည့္ ပုဂၢိဳလ္သေဘာေဆာင္၍ ေျပာေန ျခင္းမဟုတ္သည္ကိုေတာ့     နားလည္သေဘာေပါက္မည္ထင္ပါသည္။ အေျခအေနသည္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဝိေရာဓိကို ၫႊန္းဆုိေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ ျမန္မာ့႐ုိးရာ လက္ေဝွ႔ ေမွးမွိန္အားေပ်ာ့သြားမည့္အေရး၊  မ်ဳိးဆက္ျပတ္သြားမည့္အေရးကိုသာ  ၫႊန္းဆုိေနသည္။

ထုိျဖစ္စဥ္ေအာက္သို႔ သက္ေရာက္မခံဘဲ ျမန္မာ့႐ုိးရာလက္ေဝွ႔ႀကိဳးဝုိင္း သည္ ျမန္မာ့႐ုိးရာလက္ေဝွ႔သမားတို႔၏ ဘူမိနက္သန္ေနရာမွန္သာ ျဖစ္သည္။ ႐ုိးရာလက္ေဝွ႔ေလာက၏ အနာဂတ္ရွင္သန္ေတာက္ပေရးအတြက္ မ်ဳိးဆက္သစ္ တို႔ ေမြးထုတ္ရာ၊ တက္လူမ်ားကို အေရာင္တင္ေပးရာ ေနရာမွန္သာျဖစ္သည္ ဟူေသာခံယူခ်က္ျဖင့္ အစဥ္အလာႀကီးမားစြာရပ္တည္ေနေသာေနရာကို ျပပါ ဆုိလွ်င္ ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္မွ ၁၂ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့ေသာ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳင္ကုန္းေက်းရြာမွ ႐ုိးရာလက္ေဝွ႔ပြဲမ်ားကိုသာ ၫႊန္းဆုိရေပမည္။ ၿမိဳင္ကုန္း ေက်းရြာအနီး ရတနာေတာင္ေစာင္းတြင္ ဝင္းစိန္ေတာရဆရာေတာ္ႀကီး တည္ထားကိုးကြယ္ေတာ္မူသည့္ အေတာင္ ၄ဝဝ ျပည့္ ဇိနသုခရန္ေအာင္ခ်မ္းသာ ေလ်ာင္းေတာ္မူ႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ႀကီး ဗုဒၶပူဇနိယပြဲေတာ္ႏွင့္ ဝင္းစိန္ေတာရ ဆရာေတာ္ႀကီး သက္ေတာ္(၉၇)ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ပူဇာသဘင္ ပြဲေတာ္အထိမ္း အမွတ္ ႐ုိးရာလက္ေဝွ႔ပြဲမ်ားသည္ ႐ုိးရာလက္ေဝွ႔သမားတုိ႔၏ သီးသန္႔နယ္ေျမ အျဖစ္ ရွိေနဆဲပင္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္ခန္႔ သက္တမ္းအတြင္း ႐ုိးရာလက္ေဝွ႔ပြဲမ်ားမွ ေမြးထုတ္လုိက္ေသာ ႐ုိးရာလက္ေဝွ႔သမားေပါင္းမ်ားစြာ ရွိခဲ့သည္။ ယခုလည္း ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္တြင္ ေဒသအေခၚေျမခ်ပြဲဆုိသည့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ပြဲမ်ားကို ႐ံုဝင္ေၾကးအခမဲ့ျဖင့္ က်င္းပေပးခဲ့သည္။ ပြဲစဥ္ေပါင္း ကိုးပြဲတြင္ သက္ငယ္ႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားသာ ပါဝင္သည္။ ဇန္နဝါရီ ၁ဝ ရက္တြင္ မ်ဳိးဆက္သစ္ပြဲစဥ္ေပါင္း ၁ဝ ပြဲကို ငါးပြဲ တစ္ျဖတ္စီျဖင့္ ႀကိဳးဝုိင္းဒုိင္ ႏွစ္ေယာက္ ဖမ္းသည့္ သံုးခ်ီၾကားပြဲမ်ားအျဖစ္ က်င္းပေပးခ့ဲရာ မ်ဳိးဆက္သစ္ လက္ေဝွ႔သမား ၂ဝ ပြဲထုိးခြင့္ရသြားသည္။ ထုိေန႔တြင္ ႐ုိးရာေအာင္လံ(က်ပ္သိန္း ၂ဝ တုိ႔ ဆီမီးဖုိင္နယ္ပြဲစဥ္မ်ားကို  က်င္းပရာ  ထူးေနသူ(ေတာင္ကေလး)က သီဟမင္း(ၿမိဳင္ကေလးဘိလပ္ေျမစက္႐ံု)ကို ေရကုန္အခ်ီ ၂၅ မိနစ္တြင္ အလဲထုိး ကာ ဗုိလ္လုပြဲတက္သြားသည္။ ေနာက္တစ္တြဲျဖစ္သည့္ ဆန္းထူးေအာင္ (သံုးပန္းလွ)ႏွင့္ ေဒါင္းျဖဴ(Adventure)တုိ႔က ေရကုန္အခ်ီ မိနစ္ ၃ဝ အထိ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကေသာ္လည္း အေျဖမေပၚသည့္အတြက္ ႀကိဳတင္သေဘာတူ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းအရ မဲလိပ္စနစ္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ရာ   ေဒါင္းျဖဴ ဗုိလ္လုပြဲတက္သြားသည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္တြင္လည္း မ်ဳိးဆက္သစ္ႏွင့္ တက္လူ သံုးခ်ီၾကားပြဲ တြဲဆုိင္း ဆယ္ဆုိင္း ထည့္သြင္းက်င္းပေပးသည္။ သံုးခ်ီစိန္ေခၚပြဲတြင္ ေရႊမင္း ရာဇာ(ၿမိဳင္ကေလးဘိလပ္ေျမစက္႐ံု)က ထြန္းေတာက္ၾကယ္(မုဒံုစတား)ကို ဒုတိယအခ်ီ၌ အနားေတာင္းတစ္ႀကိမ္ႏွင့္ အမွတ္စဥ္ႏွစ္ႀကိမ္ အေရခံေစ၍အလဲထုိးအႏုိင္ယူလိုက္သည္။  ငါးခ်ီစိန္ေခၚပြဲမ်ားတြင္  ေစာမုိက္႐ုိင္း(ေရႊဖူး)က ယွ်ဴးခလိန္းမင္း(ၿမိဳင္ကေလးဘိလပ္ေျမစက္႐ံု)ကို ပထမအခ်ီမွာပင္ အမွတ္စဥ္ အေရခံေစၿပီး တတိယအခ်ီတြင္ အလဲထုိးအႏုိင္ရသြားသည္။ ေသြးသစ္ေအာင္ (သံုးပန္းလွ)ႏွင့္ ဖြားဆုိလ(ထုိင္း)၊ ေစာေဂၚမူတို(သတိၱ)ႏွင့္ ဖက္ဘုိင္အုိ(ဘရာဇီး)တို႔ တြဲဆုိင္းမ်ားက သေရပြဲျဖစ္သြားသည္။ ေနာက္ဆံုးေန႔လယ္ျဖစ္ေသာ  ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္တြင္ ႐ုိးရာေအာင္လံဗုိလ္လုပြဲႏွင့္ စာခ်ဳပ္စိန္ေခၚပြဲမ်ားရွိ သည့္တုိင္း ႐ုိးရာသံုးခ်ီၾကားပြဲ တြဲဆုိင္း ရွစ္ဆုိင္းကို ေလးဆုိင္းတစ္ျဖတ္ ထည့္သြင္းက်င္းပေပးသည္။ ႐ုိးရာေအာင္လံဗုိလ္လုပြဲတြင္ ေအာင္လံထိန္း တြဲဆုိင္း ႏွစ္ဆုိင္း ပါဝင္ျပန္သည္။ ႐ုိးရာေအာင္လံဗုိလ္လုၾကသည့္ ထူးေနသူ (ေတာင္ကေလး)ႏွင့္ ေဒါင္းျဖဴ(Adventure) တုိ႔ တြဲဆုိင္းတြင္ ေရကုန္အခ်ီ ၁၂ မိနစ္၌ ေဒါင္းျဖဴေလး၏ ညာေျဖာင့္လက္သီး အ႐ႈိက္ထဲသို႔ အဝင္ခံရေသာ ထူးေနသူ
႐ႈံးနိမ့္သြားသျဖင့္ ေဒါင္းျဖဴေလးက က်ပ္သိန္း ၂ဝ ႏွင့္အတူ ဝင္းစိန္ ေတာရ ႐ုိးရာေအာင္လံရွင္ ျဖစ္သြားသည္။

ငါးခ်ီစိန္ေခၚပြဲအစတြင္ ေစာလြမ္ခ်ဳိင္း(Adventure)က ရဲဝင္း(ေတာင္ ကေလး)ကို ဒုတိယအခ်ီ ႏွစ္မိနစ္၌ပင္ ခ်ဳပ္ဒူးမ်ားျဖင့္ ပြဲသိမ္းအႏုိင္ယူလိုက္သည္။ ရဲေသြးနီ(ေတာင္ကေလး)ႏွင့္   တိုလက္ေဘး(ဥဇဘက္ကစၥတန္)တို႔ပြဲတြင္ ေထာင့္ပိတ္၍ အပိုင္ထုိးလုိက္ေသာ ရဲေသြးနီ၏ဗ်ဴဟာကို တုိလက္ေဘးက ေထာင့္ပိတ္မခံဘဲ   ဝုိင္းပတ္ဆုတ္ေနရင္းမွ  ေထာက္ေျဖာင့္လက္သီးမ်ား၊ ပစ္ဒူးမ်ား၊ ေခါင္းထုိးတိုက္ခ်က္မ်ား၊ ေနာက္ျပန္တံေတာင္႐ုိက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ မနားတမ္းေကာင္တာထုိးေနသည့္အတြက္ ထုိးကြက္မေပၚေသာ ရဲေသြးနီ သေရပြဲျဖင့္သာ ေက်နပ္လိုက္ရသည္။ ေနာက္ဆံုးေန႔ ေနာက္ဆံုးစိန္ေခၚပြဲႀကီးက စိုးလင္းဦး(တုိ႔႐ုိးရာ)ႏွင့္ ဝီဂ်စ္(ထုိင္း)တို႔ပြဲျဖစ္သည္။ စိုးလက္ဦးသည္ ဝီဂ်စ္ႏွင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ဆုိခဲ့သည့္ ေရးမွပြဲတြင္ ပထမအခ်ီ၌ပင္ အမွတ္စဥ္အေရခံခဲ့ရၿပီးမွ သေရပြဲရခဲ့သျဖင့္ ယခုပြဲကို မေက်ပြဲအျဖစ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပံုရသည္။သို႔ရာတြင္ ပြဲထုိးမည့္ရက္မတုိင္မီ သံုးရက္အလိုတြင္မွ သူ၏ဖခင္ႀကီး ကြယ္လြန္ သြားသျဖင့္ လာေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ပါေတာ့မည္လားဟုပင္ စီစဥ္သူမ်ား စိတ္ပူခဲ့ရ သည္။ ထုိသို႔ႀကံဳရေသာ္လည္း စိုးလင္းဦးက ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ပီသစြာပင္ တာဝန္ယူမႈအျပည့္ျဖင့္ ပြဲကို ေရာက္လာခဲ့သည္။ ဝီဂ်စ္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္
ပထမအခ်ီ ၂ မိနစ္ စကၠန္႔ ၄ဝ မွာပင္ ဝီဂ်စ္၏ ညာတံေတာင္႐ုိက္ခ်က္မိကာ အနားေတာင္းလိုက္ရသည္။ တံေတာင္ထိခ်က္ေၾကာင့္ ပက္လက္က်သြားရာမွာ မာန္ဇြဲျဖင့္ အံခဲ၍ ျပန္ထေသးေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ဖန္ ပက္လက္လဲျပန္သည့္ အတြက္ အနားေတာင္းလိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ သူ၏ အမာခံ ပရိသတ္မ်ားက သံမဏိစုိးႀကီးဟု ခ်စ္စႏုိးေခၚၾကသည့္ စိုးလင္းဦးသည္ အႏုိင္မခံ အ႐ႈံးမေပးစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ သေရပြဲအရယူႏုိင္ခဲ့သည္။ သူ၏ ေခါင္း တုိက္ခ်က္ေၾကာင့္  တတိယအခ်ီတြင္ ဝီဂ်စ္နဖူးကြဲ၍ေဆးစစ္ခံရေသာ္လည္း ဒဏ္ရာမျပင္းသည့္အတြက္ ဆရာဝန္က ဆက္လက္ထုိးသတ္ခြင့္ျပဳ၍လည္း ဝီဂ်စ္ ႐ႈံးပြဲမႀကံဳရျခင္းျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ ပရိသတ္အားေပးမႈမ်ားျပားသည့္အတြက္ ေပ ၂ဝဝ ပတ္လည္႐ံုႀကီး ျပည့္လုနီးပါး ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ ထုိသည္မွာ ႀကိဳးဝုိင္းတြင္းသို႔ အျခားေဖ်ာ္ေျဖေရးမ်ား ထည့္သြင္းက်င္းပမွ ႐ုိးရာလက္ေဝွ႕ပြဲကို ပရိသတ္ ဝင္မည္မဟုတ္ဟူေသာ သက္ေသျပခ်က္လည္း ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျမန္မာ့႐ုိးရာလက္ေဝွ႔သည္ ယခင္ သမဝါယမေခတ္ကကဲ့သို႔ ေရႊဝါဆပ္ျပာ ႏွင့္ တြဲေရာင္းရသည့္ ဒူးယားစီးကရက္မႈိတက္ကဲ့သို႔ အျခားေဖ်ာ္ေျဖေရးပြဲမ်ား အားကို ယူရန္မလိုဘဲ မိမိအားျဖင့္ မိမိပရိသတ္အခိုင္အမာရွိပါေၾကာင္း သက္ေသျပခ်က္ဟုလည္း ဆုိရပါမည္။ ႐ုိးရာလက္ေဝွ႔မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား၊ တက္လူမ်ားကို ေနရာေပး ေမြးထုတ္ရွင္သန္ေစသည့္ ဝင္းစိန္ပြဲႀကီး အဓြန္႔ရွည္ ပါေစ၊ ေအာင္ျမင္ပါေစဟု ဆႏၵျပဳလိုက္ရပါသည္။   ဇင္လင္းထြန္း(ဓႏုျဖဴ)​ေၾကးမႈံ

No comments:

Post a Comment