Latest News

Wednesday, December 20, 2017

ျမန္​မာႏိုင္​ငံအ​ေၾကာင္​းသိ​ေကာင္​းစရာအခ်ိဳ႕

ျမန္​မာႏိုင္​ငံအ​ေၾကာင္​းသိ​ေကာင္​းစရာအခ်ိဳ႕

၅၃။ ျမန္မာ နိုင္ငံ ဘာသာေပါင္းစုံ ဦးေရ
[က ] ေထရဝါဒ        ။ ၅၃၄၂၅၈၀၃
[ ခ ] ခရစ္ယာန္       ။ ၂၉၈၁၂၉၁
[ ဂ ] အစၶလာမ္       ။ ၂၂၇၆၈၈၀
[ဃ ] ဟိႏၶဴ              ။  ၃၀၅၇၆၅
[ င ] နတ္ နဲ ဘာသာမဲ့    ။ ၇၉၀၅၈၀

၅၄ ။ျမန္မာႏိုူင္ငံ၏ အလယ္ဗဟို ။
ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္ ျမစ္သားျမိဳနယ္
ျမသုခ ေက်းရြာ ျပကၡေရႊေတာင္ေပၚ
တိုင္းတာသုူ ။ ဘိုးေတာ္ ဦးဝိုင္း

၅၅။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရမိုင္ 1247.77 က်ြန္စုေပါင္း 1212
၅၆။  ျမန္မာတိုင္ငံတြင္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေပါင္း ၁၃၅ မ်ိဳး
ရခိုင္ ၇ မ်ိဳ ဳး
ရွမ္း   ၃၃ မ်ိဳ ဳး
ကခ်င္ ၁၂ မ်ိဳ ဳး
ကယား ၉ မ်ိဳ ဳး
ကရင္ ၁၁ မ်ိဳ ဳး
ခ်င္း  ၅၃ မ်ိဳ ဳး
ဗမာ  ၉ မ်ိဳ ဳး
မြန္  ၁ မ်ိ ဳး
.
၅၇။ျမန္မာ ႏိူင္ငံတစ္ဝန္းေက်း ရြာေပါင္း … ( ၆၄၉၁၇ )
၅၈။ျမန္မာနိုင္ငံတစ္ဝန္း ျမိဳ့ ေပါင္း          … ( ၃၆၆ )
၅၉။ျမန္မာနိုင္ငံတစ္ဝန္းဘုန္ၾကီးေက်ာင္းေပါင္း… ( ၆၁၃၀၂ )
၆၀။ ျမန္မာနိုင္ငံတစ္ဝန္းသီလရွင္ေက်ာင္းေပါင္း…[ ၃၈၈၁ ]
၆၁။ ျမန္မာနိုင္ငံတစ္ဝန္း ရဟန္းေပါင္း         … [  ၂၇၂၉၂၇ ]
၆၂။ ျမန္မာနိုင္ငံတစ္ဝန္းရွင္သာမေဏ ေပါင္း …[ ၂၈၇၈၁၈ ]
၆၃။ ျမန္မာနိုင္ငံတစ္ဝန္းသီလရွင္ ေပါင္း      …[ ၅၀၅၅၃ ]

၆၄။ ျမန္မာထီ႕႕႕(1938) ခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယရူးပီးျဖင့္စတင္
၆၅။ ျမန္မာပထမဆုံးေလေၾကာင္းတိုက္ပြဲ႕႕႕
( 1961-Feb-13) ေရႊၾတိဂံ နယ္ေျမမွာျဖစ္
၆၆။ ရန္ကုန္ျမိဳလယ္ေကာင္ ဆူးေလေစတီကို ျဖိဳဖ်က္ရန္စီစဥ္ေသာအခါ ကာကြယ္သူ ( ဦးခ်န္ထြန္း )
၆၇။ ျပည္လမ္း၏ အဆုံးသတ္ေနရာ ( ဗဟိုစာတိုက္ၾကီး)
၆၈။ ျမန္မာ့ဆိုက္ကားကို စြန့္ဦးတီထြင္သူ …
မႏၲေလးျမိဳ့မွ ကားေဘာ္ဒီဆရာ
ဆရာညိဳ (1938) တြင္စတင္တီထြင္
၆၉။ျမန္မာပထမဦးဆုံး ရုပ္ျမင္သံၾကားထုတ္လႊင့္ရက္စြဲ
(1980-June -3)
၇၀။ျမန္မာ့ ပထမဆုံး Robbot တီထြင္သူ ( ဦးၾကည္ )

၇၁။ျမန္မာနိုင္ငံတြင္း ပထမဦးဆုံး ဗုဒၶသာသနာကိုထြန္းကားေစသူ  …(အေနာ္ရထာ )
၇၂။ ကိုလိုနီခတ္ ေစတီေက်ာင္းကန္ သာသနာနယ္ေျမအတြင္း
မ်က္ႏွာျဖဴအပါအဝငိ မည္သူမ်ွ ဖိနပ္မစီးရ ဆိုင္းဘုတ္ေထာင္ခဲ့သူ  … ဦးသိမ္းေမာင္ (1890-1975)
၇၃။ျမန္မာပထမ ဦးဆုံး အမ်ိဳးသမီးသတင္းစာ ဆရာမ …
အင္ဒီပင့္ဒန့္ ေဒၚစန္း [ 1886-1950)
၇၄။ကိုလိုနီေခတ္ တကၠသိုလ္မွာ ျမန္မာစာ ျပ႒ာန္းခြင့္
သင္ၾကားခြင့္ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းအုပ္
ဦးေဖေမာင္တင္ [1888  မွ 1973 ]
၇၅။ျမန္မာ့ပထမဆုံး ဥပေဒပညာ ရွင္ အမ်ိဳးသမီး
မဖြားအုန္း (1927)
၇၆။ျမန္မာပထမဆုံးေလတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္…ေစာဆင္ျမဴရယ္ရီရွီး
၇၇။ျမန္မာပထမဆုံး သတင္းေထာက္ဟူေသာ ေဝါဟာရအား
စတင္တီထြင္အသုံးျပဳခဲ့ေသာသူ…
သတင္းစာဆရာ လြယ္အိတ္ၾကီး ဦးဘလွိူင္ [1930) ဝန္းက်င္
၇၈။ျမန္မာပထမဦးဆုံး ႏိူင္ငံေရးအစ…YMBA [1906]
၇၉။ျမန္မာႏိူင္ငံေတာ္ သီခ်င္းကိုေရးစပ္သူ …
ဝိုင္အမ္ဘီ ဆရာတင္ (1930-July-20]
ေရႊတိဂုံဘုရားရာဟုေထာင့္တြင္ ပထမဆုံးသီဆို
၈၀။ျမိဳ့ေတာ္ခန္းမ၏ ဗီသုကာပညာရွင္ … စည္သူဦးတင္
၈၁။ဝဏၰေက်ာ္ထင္ဘြဲရ သရုပ္ေဆာင္… ဖိုးပါၾကီး
၈၂။ျမန္မာပထမဦးဆုံး အဂၤလန္သိုသြားေရာက္ခဲ့သည္ သံအဖြဲ့
(က) ဦးဘေဖ
(ခ)ဦးပု
(ဂ)ဦးထြန္းရွိန္
၈၃။ျမန္မာ့ ဗုဒၶဝင္ အ႒ာကထါ ကို ျမန္မာလို ပထမဦးဆုံး
ဘာသာျပန္ေရးသားေသာ ပုဂၢိဳလ္ ……
အရွင္ဗုဒၶဒၵတၱ သီဟိုဠ္ ရဟန္းေတာ္႕႕႕႕
၈၄။အ႒ကထါ အား ပထမဆုံး က်မ္းအျဖစ္ျပဳစုခဲ့သူ႕႕
က်ီးသဲေလးထပ္ဆရား (ဇိနတၱပကာသနီက်မ္း)

၈၅။ပုဂံ ျပည္၏ ေနာက္ဆုံးေသာမင္း႕႕႕႕႕(ေစာမြန္နစ္)
၈၆။ေတာင္ငူေနာက္ဆုံးမင္းဆက္…… [ နတ္သ်ွင္ေနာင္ ]
၈၇။ကုန္းေဘာင္ေနာက္ဆုံးမင္းဆက္… [သီေပါမင္း ]
၈၈။ ပုဂံပထမဆုံးမင္း …                … [ သမုဒရာဇ္ ]
၈၉။ ေတာင္ငူပထမဆုံးမင္း             …[ မင္းၾကီးညိဳ ]
၉၀။ကုန္းေဘာင္ပထမဆုံးမင္း…     … [အေလာင္းဘုရား]

၉၁။ ျမန္မာ့ပထမဆုံး သတင္းစာ…[ ျမန္မာအေဆြ ]
၉၂။ျမန္မာပထမဆုံးေသာ အဂ္လိပ္ဘုရင္ခံ…[ေလာ့ဒပ္ဖရင္]
၉၂။ ဒုတိယဘုရင္ခံ           … [ ဂရက္ေဒါက္ ]
၉၃။ ေနာက္ဆုံးဘုရင္ခံ          …[ ဆာဟူးဘတ္ရင့္စ္]

၉၄။ ပထမ အဂၤလိပ္ျမန္မာစစ္ပြဲ အစ…
စစ္ကိုင္းမင္းလက္ထက္ (1824) ကုန္းေဘာင္ေခတ္
၉၅။ဒုတိယ အဂၤလိပ္ျမန္မာစစ္ပြဲ အစ…
ပုဂံမင္းလက္ထက္ [ 1852 ]
၉၆။ တတိယ အဂၤလိပ္ျမန္မာစစ္ပြဲအစ႕႕႕႕
[၁၈၈၅] နိုဝင္ဘာ 14 သီေပါဘုရင္လက္ထက္႕႕႕
သူက်ြန္လုံးလုံးျဖစ္…

၉၇။ ျမန္မာ့ အၾကီးဆုံး က်ြန္း… [ ရမ္းျဗဲက်ြန္း ]
၉၈။ျမန္မာ့ ပထမဆုံး ကမ႓ာအသိအမွတ္ျပဳ သိပၸံပညာရွင္…
[ ဘိုးေတာ္ဘုရားသားေတာ္ မကၡရာမင္းသား]
၉၉။ျမန္မာ့ပထမဦးဆုံး ထိုးကြင္းမွင္ေၾကာင္ကိုစတင္သူ
ဘိုးေတာ္ဘုရား(ဗဒုံမင္း)လက္ထက္
[ေထာင္မင္းၾကီးသား ေမာင္ကံ ]
၁၀၀။Burma ဟူေသာ English အမည္မွ
Myanmar ဟူေသာ English အမည္ကို
[1998-June -18] မွာစတင္ေျပာင္းလဲေခၚဆို
၁၀၁။ ပုဂံေခတ္ တရုတ္ျပည္ကိုဦးေဆာင္သြားခဲ့တဲ့
သံအဖြဲ့ေခါင္းေဆာင္ … [ ရွင္ဒိသာပါေမာက္ ]
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး ဦးေဖေမာင္တင္
၁၀၂။ျမန္မာ့ ပထမဆုံး စတန့္မင္းသား
စာေရးဆရာ ပန္းခ်ီငို [1923-May] လ မွာ
နဖူးစာရြာလည္ အမည္ရွိတဲ့ ဇတ္ကားနဲ
ယခုစေကာ့ေစ်း(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေစ်း) ေနရာတြင္ရွိေသာ
စီနီမာဒီပဲရစ္ ရုံတြင္ ျပသခဲ့ ……
၁၀၃။ [27-1-1947] မွာခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ့
ေအာင္ဆန္းအက္တလီ စာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ထိုးဖို
ျငင္းဆိုခဲ့သူ ႏွစ္ဦး    …  …(ဂဠဳန္ဦးေစာ နဲ သခင္ဗစိန္ )
၁၀၃။ကမၻာေက်ာ္ႏိုဗယ္ဆုရွင္ ကဗ်ာဆရာ ေရာ္ဘင္ျဒာနတ္တဂိုး ျမန္မာနိုင္ငံကို လာေရာက္ခဲ့တဲ့
ခုႏွစ္ေတြကေတာ့႕႕႕[ 1916-May-7မွ9] ထိတစ္ၾကိမ္
[1923-March-23မွ27] ထိတစ္ၾကိမ္
၁၀၄။ျမန္မာ့ပထမဆုံး အဂလိပ္ျမန္မာ အဘိဓါန္ျပဳစုသူ
[ မကၡရာမင္းသား ]
၁၀၅။ျမန္မာ ပထမဆုံး အဂၤလိပ္ Dictionary ကို
1755 မွာ စေရးခဲ့
၁၀၆။ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ ပထမဦးဆုံးေသာ ကိုလိုနီေခတ္ ျမန္မာနိုင္ငံသား ဘုရင္ခံ႕႕႕႕႕[ဆာေဂ်ေအေမာင္ၾကီး]
၁၀၇။ျမန္မာ ပထမဦးဆုံး ေရနက္ဆိပ္ကမ္းရုံးစိုက္ရာျမိဳ့…
[ထားဝယ္ ျမိဳ့ ]
၁၀၈။ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အထင္ရွားဆုံးဘုရင္မ…(ရွင္ေစာပု)
၁၀၉။ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ရွင္ဘုရင္လက္ထက္ မင္းဆက္သုံးဆက္တိုင္ေအာင္ မိဖုရားေျမာက္ခံရသူ႕႕
[ မိဖုရား ဖြာေစာ ]
၁၁၀။ မင္းငါးဆက္ မိဖုရားေျမာက္ခံရသူ…{ရွင္ဘို့မယ္ )

၁၁၁။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္းရွိ ျမိဳ့အေရအတြက္ ……
2010ျပည့္ႏွစ္စစ္တမ္းအရ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းတြင္႕႕
ျမိဳ့ေပါင္း [ 366 ] ရွိျပီးေတာ့႕႕႕
Capital (ျမိဳ့ေတာ္အဆင့္ ) က သုံးျမိဳ့သာရွိျပီး
ရုံးစိုက္ရာ [ 282] ျမိဳ့ နဲ အေထြေထြ
ရုံးစိုက္ရာ [ 81] တိုျဖစ္တယ္

၁၁၂။ ကမ႓ာက သတ္မွတ္ထားတဲ့ အေတာ္ဆုံးသိပၸံပညာရွင္
အေယာက္ (100) စာရင္းမွာ  ျမန္မာနိုင္ငံသား နာနိုပညာရွင္
ေဒါက္တာေစာလွေဝလည္း ပါဝင္…

၁၁၃။ ဟစ္တလာ လာ ၾကည့္ခဲ့တဲ့ ပြဲမွာ
ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံသား …
ကိုလိုနီေခတ္ အိႏၵိယ နိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳ အေနနဲ
ဂ်ာမနီ နိုင္ငံမွာက်င္းပတဲ့ အိုလံပစ္ျပိဳင္ပြဲမွာ
ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ရတဲ့ လူသန္ၾကီးဦးေဇာ္ဝိတ္ပဲျဖစ္ပါတယ္

၁၁၄။ကိုလိုနီေခတ္ အဂၤလိပ္လက္ေဝွ့သမားကို အဂၤလန္မွာ
အေသထိုျပီး အနိူင္ယူခဲ့သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား႕႕႕
ေမာင္ေသာင္း [1917-Dec-16]
၁၁၅။၁၃၀၀ ျပည့္ ေရနံေျမသပိတ္ကို ဦးေဆာင္ခဲသူ
[ အာဠာဝက သခင္ဖိုးလွၾကီး ]

၁၁၆။ တကၠသိုလ္ ဟူေသာ စကားလုံးအျပင္ ေက်ာင္းေတာ္ ။
သိပၸံ ။ ဓါတု ။ ဇီဝ ။ ရူပ ။ ဝီဇၥာ ဆိုတဲ့ စကားလုံးမ်ားနဲ
တိရိစာၧန္ အမည္အေတာ္မ်ားမ်ားကိုပင္ ျမန္မာ စကားအျဖစ္ တီထြင္ဖန္တီးေပးသြားခဲ့သူ ကေတာ့႕႕႕႕
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ရဲ့ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးျဖစ္တဲ့အျပင္
ပထမဆုံးေသာ ျမန္မာပါေမာကၡ ျဖစ္တဲ့
[ ဆရာၾကီး ဦးေဖေမာင္ပဲျဖစ္ပါတယ္႕႕႕႕]

၁၁၇။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပထမဆုံးေသာ ျပည္ပတြင္
သြားေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ရသည့္ ဆိုင္းပညာရွင္
[ ေနမ်ိဳးဗလေက်ာ္သူဘြဲရ စိန္ေဗဒါ ]

၁၁၈။ ျမန္မာ ပထမ ဦးဆုံးေသာ သက္ၾကီးရြယ္အို လူအိုရုံမ်ားကို စတင္ဖြင့္လွစ္ကာ ဘိုးဘြားရိပ္သာ မ်ိဳးေစ့ကို
စတင္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သူ႕႕႕႕႕႕[ ေဒၚဦးဇြန္ ]

၁၁၉။ ၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပုံတြင္က်ဆုံးခဲ့သည္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ………[ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ ]

၁၂၀။ ေရႊတိဂုံဘုရားရွိ သိဂုၤတၱရ ပန္းျခံေနရာအား လွဴဒါနိးခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီး …
စမ္းေခ်ာင္းျမိဳနယ္ ယခု မၾကီးၾကီးလမ္း
အမည္ပိုင္ရွင္ ေဒၚၾကီးၾကီး ျဖစ္တယ္

၁၂၁။ဂ်ဴဗလီေဟာ ဘယ္မွာ …………¿
အာဇာနည္ ကိုးဦးရဲ့ စ်ာပနကိုက်င္းပခဲ့တဲ့ ဂ်ဴဗလီေဟာ ဆိုတာ
ဝိတိုရိယ ဘုရင္မ ၾကီးနန္းသက္ (60) ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္နဲ
မဟာဝန္ရွင္ေတာ္မင္းၾကီးမက္ကင္ဇီက အုတ္ျမစ္ခ်ကာ
1895 မွာ တည္ေဆာက္ကာ 1897 မွာျပီးစီးခဲ့တဲ့
အေဆာက္အဦးပဲျဖစ္ပါတယ္႕႕႕
ဂ်ဴဗလီေဟာ ဟာ အလံျပဘုရားလမ္းနဲ
ဦးဝိစာရ လမ္းၾကား စိန္ေရာင္ျခည္ ဘုရားနဲ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္
ယခု စစ္သမိုင္းျပတိုက္ တည္ေဆာက္ထားတဲ့
ေနရာမွာ ရွိခဲ့တာပါ…

ု၁၂၂။
လက္ရွိ နိုင္ငံေတာ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား
…………………………………………………………………
{1}သမၼတ                  - ဦးထင္ေက်ာ္
{2} ဒုသမၼတ(၁)           - ဦးျမင့္ေဆြ
{3} ဒုသမၼတ(၂)          - ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ
{4} အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္  - ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
{5}ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ။ ဦး၀င္းျမင့္
{6}အမ်ိဳးသား ။   ။ ဥကၠဌ       ။ ဦးမန္း၀င္းခိုင္သန္း
{7} ျပည္ေထာင္စုေ႐ွ႕ေနခ်ဳပ္  ။ ဦးထြန္းထြန္းဦး
{8}ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္   ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္
{9} ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္-   - ဦးေမာ္သန္း

၁၂၃။  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား-
(1)ႏိုင္ငံျခားေရးရာ၀န္ႀကီး   - ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
(2) သမၼတရံုး၀န္ႀကီး - ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
(3) စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ေရး၀န္ႀကီး - ဦးေက်ာ္၀င္း
(4) ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး - ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ
(5) ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး - ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိန္၀င္း
(6) နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး - ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္
(7)ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး      - ေဒါက္တာေဖျမင့္
(8) စိုက္ပ်ိဳးေရးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီး - ေဒါက္တာေအာင္သူ
(9) သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး - ဦးအုန္း၀င္း
(10) အလုပ္သမားလူ၀င္ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီး   - ဦးသိန္းေဆြ
(11) စက္မႈ၀န္ႀကီး - ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ
(12) ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး - ဦး၀င္းခိုင္
(14)သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီး - သူရဦးေအာင္ကို
(14)လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီး -     - ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး
(15) စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီး  - ေဒါက္တာသန္းျမင့္
(16) က်န္းမာေရး၀န္ႀကီး - ေဒါက္တာျမင့္ေထြး
(17) ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား၀န္ႀကီး - ဦးအုန္းေမာင္
(18) တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၀န္ႀကီး - ႏိုင္သက္လြင္
(19) လ်ွပ္စစ္၊စြမ္းအင္၊စည္ပင္ ၀န္ႀကီး - ဦးေဖဇင္ထြန္း
(20)ပညာေရး၀န္ႀကီး - ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး
(21)ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မ႐ွင္ ဥကၠဌ - ဦးလွသိန္း
(22) အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံုးရံုး ဥကၠဌ- ဦးမ်ိဳးၫြန္႔
(23)ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠဌ - ေဒါက္တာမ်ိဳးေအာင္

၁၂၄။တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား
(၁)ကခ်င္    - ေဒါက္တာခက္ေအာင္
(၂) ကယား  - ဦးအယ္လ္ေဖာင္း႐ိႈ
(၃) ကရင္     - ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္
(၄) ခ်င္း    - ဆလိုင္းလ်န္လြယ္
(၅)ရခိုင္  -ဦးညီပု
(၆) မြန္  - ေေဒါက္တာေအးဇံ
(၇) ႐ွမ္း - ေဒါက္တာလင္းထြဋ္
(၈)စစ္ကိုင္း - ေဒါက္တာ ျမင့္ႏိုင္
(၉) တနသာၤရီ - ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္
(၁၀)မေကြး -  ေဒါက္တာ ေအာင္မိုးညိဳ
(၁၁) မႏၱေလး - ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္
(၁၂) ရန္ကုန္ - ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း
(၁၃) ပဲခူး - ဦး၀င္းသိန္း
(၁၄) ဧရာ၀တီ - ဦးမန္းေဂ်ာ္နီ

ေက်ာင္းလြယ္အိတ္

No comments:

Post a Comment