Latest News

Saturday, November 18, 2017

ေက်ာက္စိမ္းတြင္းေဒသမွ လစဥ္ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာ က်ပ္သိန္းေပါင္းတစ္ေထာင့္ႏွစ္ရာ ေက်ာ္

ဆင္ဇင္းေက်းရာတြင္ တရားမဝင္ေရႊတူးေဖာ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ေနရာ ...

ေဇာ္မိုးထက္ ( ဖားကန္႔ )
တာမခံက မိတ္ေဆြတသ္ေယာက္ဖုန္းဆက္လာခဲ့သည္ ။၁၀၁ တပ္မမွဴး ကိုယ္တိုင္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ေဟာင္ပါးအုပ္စု တာမခံေက်းရြာတစ္ဝိုက္မွ တရားမဝင္ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ေရႊတူးေဖာ္ေသာ ဘက္ဟိုးမ်ားကို ဖမ္းဆီးေနသည္ဟု ေျပာသည္ ။ ေလာေလာဆယ္တြင္ဘက္ဟိုးမ်ိဳးစုံ (၄၇) စီး ဖမ္းဆီးထားသည္ဟု သူကဆက္ေျပာသည္ ။ ေဟာင္ပါးေက်းရြာအုပ္စု တာမခံ ၊ဆယ္ဇင္းေက်းရြားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အနည္းငယ္ေျပာလိုပါ
သည္ ။

၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာ တတိယ ပတ္ေလာက္က ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးၫွင္းခ႐ိုင္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ေဟာင္ပါးေက်းရြာအုပ္စု တာမခံေက်းရြာေလးကို သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္ ။ တာမခံေက်းရြာသည္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕မွ ႏွစ္နာရီခန္႔ ကားေမာင္းရပါသည္ ။ခရီးမိုင္လြန္စြာမေဝးေသာ္လည္း ေတာင္တက္ေတာင္ဆင္းၾကမ္းတမ္းေသာေၾကာင့္ထင္သေလာက္ ခရီးမေပါက္ပါ ။

တာမခံ ေက်းရြာသည္ ေက်ာက္စိမ္း ႏွင့္ ေရႊအေျမာက္အမ်ား ထြက္ရွိေသာေၾကာင့္ လူသိမ်ားလွပါသည္ ။တ႐ုတ္ျပည္ ေက်ာက္စိမ္းေစ်းကြက္ကြင္လည္း တာမခံ ေရခြန္ ဆိုၿပီး တာမခံေမွာ္မွ ထြက္ေသာ ေက်ာက္စိမ္းကို လူႀကိဳက္မ်ားလွပါသည္ ။ တာမခံေမွာ္တဝိုက္မွ ေဟာင္ပါး ၊ဆယ္ဇင္း ၊ နန္႔စပိန္႔ ၊ ခိုမ ၊ေရႊေတာင္ေက်ာ္ ၊နမ့္ေရေတာင္ ၊ကြမ္းဟဲ ၊နမ့္ပါဟုတ္ ၊မုဒုံ စသည့္ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေရႊအေျမာက္မ်ားထြက္ရွိေနသည္ကို ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ေရႊလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ား ႏွင့္ႏိုင္ငံအႏွံ့မွ ေရႊလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူအခ်ိဳ႕သိရွိေနၾကသည္ ။
ထိုသို႔ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေရႊမ်ားထြက္ရွိေသာေၾကာင့္တာမခံေဒသသည္ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္လာခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုနီးပါးရွိခဲ့ၿပီဟု သိရသည္ ။ ထိုသို႔ ရတနာမ်ားထြက္ရွိသည့္ ေဒသကို အဘယ္ေၾကာင့္ ရတနာနယ္ေျမအျဖစ္ မသတ္မွတ္သည္ကို စဥ္းစားစရာျဖစ္ေနပါသည္ ။

ရတနာနယ္ေျမအျဖစ္ မသတ္မွတ္ေသာ္လည္း ေဒသဆိုင္ရာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ၊ရဲ ၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၊KIA တို႔မွ ေငြေၾကးမ်ား ေကာက္ခံၿပီး စက္ယႏၲယားႀကီးမ်ားျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ေရႊမ်ားကို တူးေဖာ္ခြင့္ ျပဳေနသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္ ။ တာမခံေဒသတြင္ ဘက္ဟိုး အစီးေပါင္း (၄၀၀) ေက်ာ္ျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ေရႊမ်ားကို ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ႏႈတ္မိန္႔ျဖင့္ တူးေဖာ္ခြင့္ျပဳထားသည္ဟု လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာျပပါသည္ ။ “ ဒီမွာက တရားဝင္တူးတယ္ဆိုတာ ဘာမွမရွိဘူး ။ အဲဒီ စစ္တပ္ ၊ရဲ ၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၊KIA က တိုက္နယ္မွဴး အဲဒီအဖြဲ႕အစည္းေတြ ခြင့္ျပဳဘို႔ပဲ အေရးႀကီးတယ္ ။သူတို႔ ခြင့္ျပဳရင္ ရပီ ” အမည္မေဖာ္လိုသူ လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးမွ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္ ။

ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တြင္းထြက္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားကို တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ အမိန္႔ အာဏာမ်ားကို ေပးထားျခင္း မရွိသည္ကို ေလ့လာေတြရွိရပါသည္ ။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရဆင္းခါနီး တတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ျမန္မာေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒအခန္း(၃) ၄က (၇) တြင္ ေျမေပၚေျမေအာက္မွ ရတနာ သို႔မဟုတ္ ဓါတ္သတၱဳတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးထြက္ရွိပါက ထိုတြင္းထြက္ သယံဇာတကို ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္ ။
ထိုသို႔ ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားေသာ္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးၫွင္းခ႐ိုင္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ေဟာင္ပါးေက်းရြာအုပ္စု ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ေရႊ အမ်ားအျပား ထြက္ရွိေနေသာ တာမခံေက်းရြာတြင္ ေဒသဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ကာ အသင္းအဖြဲ႕တစ္ခုတည္ေထာင္ထားသည္ဟု သိရသည္ ။ အဆိုပါ ေကာ္မတီကို ၈.၈.၂၀၁၇ေန႔ နံက္ ၉:၀၀ နာရီခ်ိန္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္ဟု သိရသည္ ။ ေကာ္မတီတြင္ တာမခံေက်းရြာမ်က္ႏွာဖုံး လုပ္ငန္းရွင္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ၊ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား အပါအဝင္ (၁၂) ဦးပါဝင္သည္ဟု သိရသည္ ။

အဆိုပါ ေကာ္မတီသည္ ေဟာင္ပါးေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ တာမခံေမွာ္တဝိုက္မွ ေဟာင္ပါး ၊ဆယ္ဇင္း ၊ နန္႔စပိန္႔ ၊ ခိုမ ၊ေရႊေတာင္ေက်ာ္ ၊နမ့္ေရေတာင္ ၊ကြမ္းဟဲ ၊နမ့္ပါဟုတ္ ၊မုဒုံ ေက်းရြာမ်ားရွိ ဘက္ဟိုးပိုင္ရွင္မ်ားထံမွ လစဥ္ေၾကးအျဖစ္ ဘက္ဟိုးတစ္စီးလွ်င္ သုံးသိန္းက်ပ္ ေကာက္ခံခဲ့သည္ဟု ဘက္ဟိုးပိုင္ရွင္တစ္ဦးထံမွ သိရသည္ ။
⁃ ကိုသန္းထိုက္ VOLVO (တိန္းေတာင္) ၊
⁃ ကိုေက်ာ္ဝင္း VOLVO (ေရႊေတာင္ေက်ာ္)
⁃ ဦးအုန္းေက်ာ္VOLVO (ေမွာ္သစ္)
⁃ ဦးေမာင္ေဌးKOBELCO(စကားဝါ)
⁃ ဦးၫြန္႔ေရႊHYUNDAI(နန္႔ပါဟုတ္)
⁃ ေဒၚမ်ိဳး VOLVO (ဘုရားကၽြန္း)
⁃ ဦးစိုး VOLVO (ေႏွာင္ေပကုန္း)
⁃ ကိုေမာင္ျမင့္KOBELCO(ေႏွာင္ေပကုန္း)
⁃ ဦးတင္ေငြVOLVO ( ဘုရားကၽြန္း)
⁃ ကိုေရႊကို VOLVO (နန္႔ပင္း)
⁃ ဦးေက်ာ္လႈိင္ VOLVO ေရႊေတာင္ေက်ာ္)
⁃ ဦးတင္လင္းVOLVO (ေရႊေတာင္ေက်ာ္)
⁃ ေဒၚေဌး HYUNDAI(နန္႔ပင္း)
⁃ ဦးေဌးျမင့္ KOBELCO(ကြမ္းဟဲ)
⁃ ဦးၫႊန္႔ေအာင္VOLVO (ေက်ာက္ျဖဴေခ်ာင္း)
⁃ ကိုေအာင္သန္းKOBELCO(စကားဝါ)
⁃ ေဒၚႏြယ္ဦးHYUNDAI (ေရႊေတာင္ေက်ာ္)
⁃ ဦးမ်ိဳးေဇာ္HYUNDAI(အနီးစခန္း)
⁃ ဦးေသာင္းေရႊ CAT ( တိန္းေတာင္)
⁃ ကိုတင့္ဆန္းVOLVO (နန္႔ပါဟုတ္)
⁃ ေက်ာ္ႏိုင္ဦးVOLVO (ေရႊေတာင္ေက်ာ္)
⁃ ဦးလွျမင့္ဦးVOLVO (ေရႊေတာင္ေက်ာ္)
⁃ ဦးအာလုံး VOLVO (တာလားပဲ)
⁃ ဦးေက်ာ္လြင္ KOBELCO(နန္႔ေရေတာင္)
⁃ ဦးေမာင္ေဇာ္VOLVO (ေမာ္ေတာင္း)
⁃ ကိုရန္ပိုင္ VOLVO (ရွင္မန)
⁃ ဦးစိန္တိုး HYUNDAI(နန္႔ခမ္း)
⁃ ကိုပိန္ VOLVO (ေနာင္ေပကုန္း)ဦးမင္းလြင္VOLVO (ရွင္မန)
⁃ ဦးေမာင္ကို KOBELCO (ဘုရားကၽြန္း)
⁃ ဦးအဲေဇာ္SUMETOMO(ေဝွဆိုင္း)
⁃ ဦးတင္သန္း CAT (ေဝွဆိုင္း)
⁃ ဦးထြန္းဝင္း HYUNDAI(ေရႊေတာင္ေက်ာ္)
⁃ ေဒၚေအးၾကည္VOLVO (ေရႊေတာင္ေက်ာ္)
⁃ ဦးသာေက်ာ္HYUNDAI (အနီးစခန္း)
⁃ ကိုသာေအး HYUNDAI(ကြမ္းဟဲ)
⁃ ကိုေစာခိုင္ KOBELCO(နန္႔ပင္း)
⁃ ကိုမင္းမင္း HYUNDAI(အနီးစခန္း)
⁃ ေအာင္မ်ိဳးဝင္းKOBELCO(ကြင္းဟဲ)
⁃ ဦးေခါင္ခင္ HYUNDAI(နန္႔ပင္း)
⁃ ဦးေက်ာ္ဆန္းVOLVO (ေရႊေတာင္ေက်ာ္)
⁃ ဦးဝင္းထိုက္ VOLVO (ေရႊေတာင္ေက်ာ္)
⁃ ကိုေဇာ္ေဌးVOLVO (ေရႊေတာင္ေက်ာ္)
⁃ ကိုထြန္းေဝVOLVO (ေရႊေတာင္ေက်ာ္) ။
အထက္ေဖၚျပပါ ဘက္ဟိုးပိုင္ရွင္မ်ားသည္ တစ္ဦးလွ်င္ ဘက္ဟိုး အနည္းဆုံး တစ္စီးမွ ငါးစီးအထိပိုင္ဆိုင္ၾကသည္ဟု သိရသည္ ။ေဖၚျပပါ ဘက္ဟိုးစာရင္းသည္ ေကာ္မတီတြင္ပါဝင္ေသာ ရပ္မိရပ္ဖ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ ဘက္ဟိုးအေျမာက္အမ်ား မပါဝင္ေသးေပ ။တာမခံတဝိုက္တြင္ ဆယ္ဇင္းနယ္တဝိုက္ရွိ ဘက္ဟိုးမ်ား မပါဝင္ေသးပဲ ဘက္အစီးေရ (၄၀၀) ေက်ာ္ရွိသည္ဟုသိရသည္ ။ အားလုံးေသာ ဘက္ဟိုးမ်ားသည္ လစဥ္ေၾကးေဆာင္ထားေသာ ဘက္ဟိုးျဖစ္သည့္အတြက္ မွ်တေစရန္ အားလုံးကို တေျပးညီ ဖမ္းဆီးမွသာ မွ်တပါမည္ ။ ဘက္ဟိုးသည္ အေႏွးယဥ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေမာင္းေျပး၍မရပါ ။

အဆိုပါ ဘက္ဟို အစီး(၄၀၀) ေက်ာ္သည္ တစ္စီးလွ်င္ လစဥ္ေၾကး သုံးသိန္းက်ပ္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီသို႔ ေပးသြင္းရသည္ ။ ထိုေကာ္မတီသည္ လစဥ္ သိန္းေပါင္း (၁၂၀၀) ေက်ာ္ ေကာက္ခံရရွိသည္ဟု သိရသည္ ။ ထိုသို႔လစဥ္ေၾကးေပးသြင္းထားေသာ ဘက္ဟိုးပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ေဟာင္ပါး ၊တာမခံ ၊ဆယ္ဇင္းေဒသမ်ားတြင္ မည္သည့္ေနရာမဆို တရားမဝင္ ေက်ာက္စိမ္း ႏွင့္ ေရႊမ်ားကို တူးေဖာ္ခြင့္ရၾကသည္ဟု သိရသည္ ။ ဥ႐ုေခ်ာင္းအတြင္းထိ တူးေဖာ္ခြင့္ျပဳထားသည္ကိုလည္းေတြ႕ရသည္ ။ လစဥ္ေၾကးေကာက္ခံရရွိေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း လစဥ္ေပးသြင္းရသည္ဟုလည္းသိရပါသည္ ။ ေနျပည္ေတာ္မွ သက္ဆိုင္ရာလူႀကီးမင္းမ်ားအေနျဖင့္ လစဥ္ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ က်ပ္သိန္းေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာကို မည္သို႔ သုံးစြဲၿပီး ၊မည္သည့္သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားကို တရားမဝင္ ေပးသြင္းရသည္ကို စုံခုံဖြဲ႕ စစ္ေဆး အေရးယူသင့္ပါေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ စစ္တိုင္းမွဴးတို႔အား ျပည္သူ႔ကိုယ္စား ေလးစားစြာ အၾကံျပဳတင္ျပအပ္ပါသည္ ။

ဆယ္ဇင္းေက်းရြာဘက္တြင္လည္း တရားမဝင္ေရႊတူးေဖာ္သည့္ ဘက္ဟိုးအေျမာက္အမ်ား ရွိေနၿပီး လုပ္ငန္းအေျမာက္အမ်ားလုပ္ကိုင္ေနသည္ကိုလည္းေတြ႕ရွိရပါသည္ ။ဆာ္ဇင္းေက်းရြာနယ္တၾိုက္မွ ဘက္ဟိုးမ်ားကိုလည္း တာမခံတြင္ ေကာက္ခံသည့္ ႏႈံးထားအတိုင္း ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီမွ ေကာက္ခံသညိဟု သိရပါသည္ ။

တာမခံ ၊ဆယ္ဇင္ေဒသမွ ေကာက္ခံရရွိသည္ လစဥ္ေၾကးႏွစ္ခုေပါင္းလွ်င္ သိန္းေပါင္း တစ္ေထာင့္ငါးရာနီးပါးရွိႏိုင္သည္ဟု ေဒသခံအခ်ိဳ႕က ခန္႔မွန္းေနၾကပါသည္ ။ ေဒသဖြံ့ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းအတြက္ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ေသာ္လည္း ေဒသဖြံ့ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဟုတ္တိပတ္တိ လုပ္ေဆာင္တာမရွိဘူးဟုလည္း ေဟာင္ပါးေက်းရြာမွ NLD တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာပါသည္ ။
Photo -ေဒသဖြံ့ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းသည့္ေန႔စြဲႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ ဇယား

No comments:

Post a Comment