Latest News

Sunday, October 1, 2017

ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း ဘဂၤါလီမ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ စိစစ္ေရး လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ခံစားခ်က္ကုိ အေလးထားရန္လုိအပ္ေၾကာင္း သုံးသပ္မႈမ်ားရွိေန

ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း ဘဂၤါလီမ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ စိစစ္ေရး လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ခံစားခ်က္ကုိ အေလးထားရန္လုိအပ္ေၾကာင္း သုံးသပ္မႈမ်ားရွိေန

ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း ေမာင္ေတာ ေဒသအတြင္း ဘဂၤါလီမ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ ခံစားခ်က္ေျပာစကားမ်ားကုိ အေလးထားရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆုိမႈမ်ားရွိလာေၾကာင္း သိရသည္။

ARSA ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕အပါအ၀င္ ေဒသခံအရပ္သားမ်ားစြာ သတ္ျဖတ္ခံရသည့္အတြက္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္မႈမ်ား ရွိသည့္အျပင္ ဘဂၤါလီေက်းရြာမ်ားမွလည္း ဘဂၤါလီမ်ား ထြက္ေျပးတိမ္း ေရွာင္ျခင္းမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ေသာ ဘဂၤါလီမ်ားအား ျပန္လည္ စိစစ္လက္ခံျခင္း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။ ယင္းသတင္းမ်ားမွာလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ မရွိေသးသျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ျပည္သူသုိ႔ ခ်ျပရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ စိစစ္လက္ခံၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ ေနခ်ထားေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိလည္း မလြဲမေသြ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ တုိင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ားကုိလည္း ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရခုိင္တုိင္းရင္းသား ဦးသန္းထြန္းက “ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးမွာ အပုိင္းႏွစ္ပုိင္း ရွိတယ္။ ေဒသခံတုိင္း ရင္းသားေတြကလည္း လုံျခံဳမယ္လုိ႔ထင္တဲ့ ၿမိဳ႕ေတြကုိ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကတာရွိတယ္။ ဘဂၤါလီေတြကလည္း သူတုိ႔လူမ်ဳိးေတြရွိတဲ့ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ကုိ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကတာ ရွိတယ္။ အစုိးရ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ ဘယ္သူ႔ကုိ ဦးစားေပးရမလဲဆုိတဲ့ အခ်က္က အေရးႀကီးတယ္။ ကုိယ့္ႏုိင္ငံ၊ ကုိယ့္တုိင္းရင္းသားျဖစ္တဲ့ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ လုံျခံဳေရးကုိ အရင္ဆုံး ဦးစားေပးရမယ္။ ဆုိလုိတာက ဒီအတုိင္း သြားေနၾကပါဆုိလုိ႔ေတာ့ ဒီတစ္ခါ မေနၾကေတာ့ဘူး။ ကုိယ့္ဟာကုိယ္ လုံျခံဳၿပီ၊ ကာကြယ္ႏုိင္ၿပီလုိ႔ စိတ္ခ်ရတဲ့အေနအထားကုိ မေရာက္သေရြ႕ ကုိယ့္ေနရပ္ကုိယ္ ျပန္ဖုိ႔ဆုိတာမလြယ္ဘူး။ ဒီအခ်က္ကုိ အစုိးရ က ထည့္တြက္စဥ္းစားရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ အိမ္ေျခအနည္းငယ္ရွိတဲ့ ရြာေသးေတြကုိ ရြာႀကီးေတြအျဖစ္ ေပါင္းၿပီးခ်ထားေပးရမယ္။ ေတာင္ေပၚမွာေနမွ အဆင္ေျပမယ္ဆိုတဲ့ ၿမိဳလူမ်ဳိးေတြအတြက္လည္း သီးသန္႔စဥ္းစားေပးရမယ္။ ဘဂၤါလီေတြဘက္ စဥ္းစားရင္ေတာ့ သူတုိ႔ေျပးရင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကုိ ေျပးတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕မူရင္းေဒသမွာ လုံျခံဳတယ္ထင္လုိ႔ ေျပးတယ္။ အဲဒီေတာ့ ျပန္လည္လက္ခံတဲ့ေနရာမွာ ေသေသခ်ာခ်ာ စိစစ္လက္ခံၿပီးေတာ့မွ လက္ခံသင့္တဲ့လူေလာက္ကုိသာ လက္ခံသင့္ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ကုိ ရခုိင္ေတြနဲ႔ သီး သန္႔ျခားနားထားတဲ့ ေနရာ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ရဲတပ္ဖြဲ႕ေတြ၊ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြကုိ အႏၲရာယ္ မေပးႏုိင္တဲ့ေနရာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကုိ အ၀င္အထြက္ မလြယ္တဲ့ေနရာေတြမွာ ခ်ထားဖို႔လုိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စိစစ္ၿပီး လက္ခံသင့္တဲ့လူကုိသာ လက္ခံေနရာခ်ထားေပးဖို႔ လုိပါတယ္။ သူတုိ႔ကုိလက္ခံတယ္ဆိုရင္လည္း ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးဥပေဒနဲ႔ စိစစ္ၿပီးေတာ့မွ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္တဲ့လူနဲ႔ ႏုိင္ငံသားမျဖစ္တဲ့လူနဲ႔ သီးသန္႔  ခြဲထားဖုိ႔လုိတယ္လုိ႔ သုံးသပ္မိပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

အလားတူ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းေအာင္သိန္းက လက္ရွိအစုိးရအေနျဖင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ အသံႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏အသံကုိ နားေထာင္မႈ နည္းပါးခ့ဲေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ ေမာင္ေတာ ျပႆနာျဖစ္လာသည္ဟု ေျပာႏုိင္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ ထြက္ေျပးသူမ်ားမွာ အၾကမ္းဖက္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားသာ ျဖစ္ၿပီး ယင္းအနက္ အမ်ားစုမွာ အမ်ဳိးသမီး၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားသာျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားႏွင့္ လူရြယ္ မ်ားေပ်ာက္ဆုံးေနေၾကာင္း၊ ယင္းကုိ စိစစ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လုံျခံဳသည့္ေနရာတြင္ စခန္း ဖြင့္လွစ္စိစစ္ရန္ လုိေၾကာင္း၊ ေပ်ာက္ေနသူမ်ားကုိ စိစစ္သင့္ေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားလည္း ပါ၀င္ခဲ့သည့္အတြက္ အၾကမ္းဖက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာမည္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား စခန္းအတြင္းသုိ႔ မေရာက္ရန္အတြက္ အထူးအေလးထား စိစစ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ျပန္လည္စိစစ္ေရးႏွင့္ ေနရာခ်ထားေရး အပုိင္းတြင္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားထဲမွ တတ္သိနားလည္သူမ်ားကုိ ထည့္သြင္းၿပီး ထိုသူတုိ႔၏အသံကုိ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ စိစစ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မွ ကုိ၀င္းသိန္းက “လက္ရွိအေနအထားမွာ ေမာင္ေတာမွာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈအေနအထားကုိ မေရာက္ေသးပါဘူး။ ေန႔တုိင္း ေသနတ္သံေတြ ၾကားေနရဆဲျဖစ္တယ္။ တစ္ခု မၿပီးခင္တစ္ခု လုပ္မယ္ဆုိရင္ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ အခက္အခဲကုိ ရင္ဆုိင္ရႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး တုိင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔ ဘဂၤါလီေတြကုိ ယုံၾကည္မႈ ပ်က္ျပားခဲ့တဲ့အတြက္ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ အတူေစ်းေရာင္းတာ၊ ေက်ာင္းတက္တာ၊ သြားတာလာတာက အစ ေျပာဆုိဆက္ဆံဖုိ႔ဆုိတာလည္း မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမေတြကလည္း သူတုိ႔ကုိ စာျပဖို႔ဆုိတာ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘူးလုိ႔ ျပည္သူတစ္ ဦးအေနနဲ ျမင္ပါတယ္။ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ တစ္ညတည္းမွာ စခန္းေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ကုိ တစ္ၿပိဳင္တည္း တုိက္ခုိက္သိမ္းပုိက္ဖို႔ႀကိဳးစားတာဟာ နယ္သိမ္းတုိက္ပြဲျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔နဲ႔ ဘယ္လုိမွ ဆက္ဆံဖုိ႔မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ သီးျခားထားဖုိ႔သာ ေျပာလုိပါတယ္။ သီးျခားမထားဘဲ ျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵကုိ နားမေထာင္ဘူးဆုိရင္ အားလုံးအခက္အခဲနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရပါလိမ့္မယ္။ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈဆုိတာ ရလာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး သူတုိ႔ကုိ သီးျခားထားၿပီးမွ ၈၂ ႏုိင္ငံသားဥပေဒနဲ႔လည္း စိစစ္ဖုိ႔လုိပါေသးတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈဆုိသည္မွာ  ေသခ်ာစြာစိစစ္ၿပီးမွသာ ရလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၾသဂုတ္လျဖစ္စဥ္ မျဖစ္မီကတည္း က ဘဂၤါလီေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကုိ ႐ုိေသေလးစားမႈ မရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ အေနအထားအတုိင္း မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း၊ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ဘဂၤါလီမ်ားကုိ ပညာသင္ၾကားေပးေတာ့မည္ မဟုတ္ဟု နားလည္ေၾကာင္း ကုိ၀င္းသိန္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဘဂၤါလီမ်ား ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ႏုိင္ငံဘက္သုိ႔ ထြက္ခြာရန္ နယ္စပ္အနီးေရာက္ရွိစဥ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံညႇိႏႈိင္းမႈအေပၚ ေဒသခံ မ်ားအေနျဖင့္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားစြာ ထြက္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ ထြက္ေျပးရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဂူတာျပင္ေက်းရြာမွ ဘဂၤါလီ ၁၆၈ ဦးသည္ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ ရြာသစ္ေကေက်းရြာ အနီး၌လည္းေကာင္း၊ ေရႊထားေက်းရြာႏွင့္ ဇင္ခါးမေက်းရြာတုိ႔မွ ဘဂၤါလီ ၂၅၅ ဦး၊ ေတာင္ ေခ်ာင္းေက်းရြာႏွင့္ ေပါက္ေတာေက်းရြာမွ ဘဂၤါလီ ၂၈၁ ဦး၊ သိမ္ေတာင္ျပင္ေက်းရြာႏွင့္ ကာလီေက်းရြာတုိ႔မွ ဘဂၤါလီ ၂၀၀ ႏွင့္ ဒုအုိးသည္မေက်းရြာတုိ႔မွ ဘဂၤါလီ ၃၅ ဦးတုိ႔သည္ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ေလယာဥ္ကြင္း ေက်းရြာအနီး ကမ္းစပ္၌လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ၊ ဇင္ခါးမေက်းရြာ၊ ဘုိလီေက်းရြာႏွင့္ ေငြေတာင္ေက်းရြာတုိ႔မွ ဘဂၤါလီ ၈၉၅ ဦးသည္ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ တြင္ ေလယာဥ္ကြင္းေက်းရြာအနီး ကမ္းစပ္၌လည္းေကာင္း၊ ဂူတာျပင္ေက်းရြာမွ ဘဂၤါလီ ၅၃၀ သည္ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္ တြင္ ပေညာင္ပင္ႀကီးႏွင့္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ုိး ၾကားတြင္လည္းေကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

“အခုေလာေလာဆယ္မွာ ဘယ္လုိေနရာ ခ်ထားမလဲ၊ ဘယ္လုိပံုံစံနဲ႔ လက္ခံမလဲဆုိတာကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပလုိတယ္။ အခုက ပြင့္လင္းမႈ မရွိဘူး။ ဘာပဲလုပ္လုပ္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕စကားသံကုိ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ဖို႔လုိမယ္။ အၾကမ္းဖက္သမားေတြဟာ ဘယ္သူေတြလဲ၊ ဘယ္လုိပုံစံမ်ဳိးနဲ႔အၾကမ္းဖက္သမားေတြကုိ ဖမ္းဆီးရွင္းလင္းမလဲဆုိတာကလည္း အေရးႀကီးတယ္။ ျပည္သူအေနနဲ႔ကေတာ့ အရင္လုိျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးမယ္ ဆုိရင္ လုံး၀ လက္ခံမွာမဟုတ္ဘူး။ သီးျခား ထားမွျဖစ္မယ္။ အဲဒီအၾကမ္းဖက္အုပ္စုမွာ ပါ၀င္တဲ့သူေတြနဲ႔ ဘယ္လုိမွ အတူေနလုိ႔ျဖစ္မွာ မဟုတ္ဘူး။ တကယ္လုိ႔ အတင္းအက်ပ္လုပ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေဒသခံေတြနဲ႔ အစုိးရၾကား အခက္ေတြ႕လာႏုိင္ပါတယ္”ဟု ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္အုန္းက ေျပာၾကားသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္က အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္ခံရေသာ ျဖစ္စဥ္တြင္ ဘဂၤါလီမ်ားအေနျဖင့္ ရြာလုံးကြၽတ္ ကေလးသူငယ္မ်ားပါမက်န္ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ခဲ့သည့္အတြက္ အျပည့္အ၀ အျပစ္ေပးအေရးယူရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ယင္း သို႔ အေရးမယူႏုိင္ပါက နယ္ေျမဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment