Latest News

Tuesday, October 3, 2017

အင္အားသံုးျခင္း မဟုတ္ဘဲ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းအား တံု႔ျပန္ကာကြယ္ျခင္းဟု အမ်ဳိးသားလံုျခဳံေရးဆိုင္ရာ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ေျပာ

အင္အားသံုးျခင္း မဟုတ္ဘဲ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းအား တံု႔ျပန္ကာကြယ္ျခင္းဟု အမ်ဳိးသားလံုျခဳံေရးဆိုင္ရာ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ေျပာ

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးတြင္ အင္အား အလြန္အက်ဴး သံုးစြဲတိုက္ခိုက္ေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမွ တိုက္ခိုက္လာမႈကို တုံ႔ျပန္ကာကြယ္ေနျခင္းသာ   ျဖစ္သည္ဟု  အမ်ဳိးသားလံုျခဳံေရးဆိုင္ရာ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္က ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီတြင္ ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ျပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥနွင့္ပတ္သက္၍ လံုျခံဳေရးေကာင္စီအဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားသာမက အျခားကုလသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ တက္ေရာက္ နားေထာင္ႏိုင္သည့္ (Open Chamber) အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကို ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ယင္းသို႔ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္းက ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔၏ စတင္တိုက္ခိုက္လာမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ယခုအခါ တိုက္ပြဲမ်ား စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔မွ စတင္ရပ္စဲသြားခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ခဲ့သည့္ လူ႔အသိုက္အဝန္းအားလံုး အား လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိကာ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ ေနသူမ်ားအား ၎တို႔၏ ဆႏၵအရ ေနရပ္သို႔ လံုျခံဳေဘးကင္းစြာ ျပန္လာႏိုင္ေစေရး အတြက္ ညွိႏႈိင္းစိစစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္   ႏွစ္ႏိုင္ငံအဆင့္တြင္ ထိေတြ႔ေဆြးေႏြးေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရတိုေရရွည္ စီမံေဆာင္ရြက္ထားမႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အဆိုပါအစည္းအေဝးသို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္ ပတ္သက္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတို႔ကိုလည္း ပါဝင္ေဆြးေႏြးရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္းက တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရသည့္ အစိုးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ “အစုလိုက္အျပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္မႈ”၊ “လူမ်ဳိးစုလိုက္သုတ္သင္ ရွင္းလင္းမႈ” တို႔ကို မည္သည့္အခါမွ် က်ဴးလြန္ျခင္း/ ခြင့္ျပဳထားျခင္းရွိမည္ မဟုတ္ဟု  ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အဆိုပါ အစည္းအေဝးကို လံုျခံဳေရးေကာင္စီ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ျပင္သစ္၊ ျဗိတိန္၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ အျမဲတမ္းအဖြဲ႔ဝင္မဟုတ္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ အီဂ်စ္၊ ကာဇက္စတန္၊ ဆီနီေဂါလ္ႏွင့္ ဆြီဒင္တို႔မွ အဆိုျပဳခ်က္အရ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ မစၥတာ အန္တိုနီယို ဂူတားရပ္စ္က ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးစြာေျပာၾကားရာတြင္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈကို ရွဳတ္ခ်ေၾကာင္း၊ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ခ်က္ျခင္းရပ္စဲရန္၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ား လြတ္လပ္စြာ ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ဆႏၵအရ ေနရပ္သို႔ လံုျခံဳေဘးကင္းစြာျဖင့္ ျပန္ေနထိုင္ခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည္။

အစည္းအေဝး သို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ႏိုင္ငံအမ်ားစုက အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူမ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း စြပ္စြဲေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အျပဳသေဘာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

Mizzima

No comments:

Post a Comment