Latest News

Saturday, October 28, 2017

ျပည္ထဲေရး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း။ ေထြအုပ္က ဒုဦးစီးမွဴး ရာထူးေတြ ေခၚေနပါၿပီ။

ျပည္ထဲေရး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း။
 ေထြအုပ္က ဒုဦးစီးမွဴး ရာထူးေတြ ေခၚေနပါၿပီ။


No comments:

Post a Comment