Latest News

Wednesday, October 4, 2017

" ဘ ဂၤါ လီ ေတြ နဲ႔ ဆက္ ရင္ ဆိုင္ ရ မယ့္ နည္း ( ၂ ) "

" ဘ ဂၤါ လီ ေတြ နဲ႔ ဆက္ ရင္ ဆိုင္ ရ မယ့္ နည္း ( ၂ ) "

တ ကယ္ ေတာ့ ရ ခိုင္ ျပည္ နယ္ ေမာင္ ေတာ တို႔ အ လယ္ သံ ေက်ာ္ တို႔ ကို ေရာက္ ဖူး ရင္ သိ ၾက လိမ့္ မယ္ ။ အဲ့ ဒီ မွာ ဘာ စီး ပြား မွ လုပ္ စား လို႔ မ ရ ဘူး ဆို တာ ။

ရာ သီ ဥ တု ဒဏ္ ကို လည္း အ ခံ ရ ဆံုး ပဲ ။ တစ္ ခါ တစ္ ေလ ေရ ႀကီး ရင္ အိမ္ ေတြ ပါ အ လံုး လိုက္ ေမ်ာ ပါ သြား တတ္ တယ္ ။ သ ေဘာ က ေတာ့ စီး ပြား ျဖစ္ တဲ့ ေန ရာ မ ဟုတ္ ဘူး ၊ ပ ဋိ ရူ ပ မ ျဖစ္ ပါ ဘူး ။ အ ခု ခိုး ဝင္ ဘ ဂၤါ လီ ေတြ ဆို တာ လည္းကု လ သ မ ဂၢ နဲ႔ OIC နိုင္ ငံ ေတြ က ေထာက္ ပ့ံ ထား လို႔ အဲ့ ဒီ ေထာက္ ပ့ံ ေၾကး နဲ႔ စား ၿပီး က ေလး တ ႁပြတ္ ႁပြတ္ ေမြး ေန ၾက တာ ေန ခ်င္ လို႔ ေန ေန ၾက တာ မ ဟုတ္ ဘူး ။ လူ ဦး ေရ နဲ႔ နယ္ ခ်ဲ့ တဲ့ သ ေဘာ ေပါ့ ။

အ ခု ကု လ သ မ ဂၢ က ေထာက္ ပ့ံ တဲ့ သူ ေတြ ကိုယ္ တိုင္ ဘ ဂၤါ လီ အ ၾကမ္း ဖက္ ေတြ ကို ေၾကာက္ ၿပီး ထြက္ ေျပး ၾက ၿပီ ဆို ေတာ့ အဲ့ ဒီ မွာ ေထာက္ ပ့ံ ေၾကး ယူ ၿပီး က ေလး ေမြး ေပး ေန ၾက တဲ့ သူ ေတြ ငတ္ ၿပီ ေပါ့ ။ ဒါ ေၾကာင့္ အ စု လိုက္ အ ၿပံဳ လိုက္ သူ႔ နိုင္ ငံ သူ ျပန္ ေျပး ၾက တာ ပါ ။ ဘယ္ လို ပဲ တား တား မ ေန နိုင္ ေတာ့ ပါ ဘူး ။ ကု လ ေထာက္ ပ့ံ သ ေလာက္ ေတာ့ ဇိမ္ မ က် ေတာ့ ဘူး ေလ ။ ( ေနာက္ တစ္ ခု ေတြး ရ မွာ က သူ တို႔ အ ခ်င္း ခ်င္း တိုက္ ခိုက္ မႈ သ တင္း ေတြ ရ လို႔ ႀကိဳ ေျပး တာ လား ဆို တာ လည္း သ တိ ေတာ့ ထား ရ မယ္ )

အ ခု အဲ့ ဒီ ထြက္ ေျပး ပါ တယ္ ဆို တဲ့ သူ ေတြ ကို ကု လ သ မ ဂၢ က သာ အ ရင္ လို မ ေထာက္ ပ့ံ ေတာ့ ဘူး ဆို ရင္ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ကို ျမန္ မာ နိုင္ ငံ သား ေပး ပါ မယ္ ဆို ရင္ ေတာင္ ျပန္ လာ စ ရာ အ ေၾကာင္း မ ရွိ ေတာ့ ဘူး ။ ဘာ လို႔ လဲ ဆို ရင္ ဘာ မွ လုပ္ စား စ ရာ မွ မ ရွိ တာ ကိုး ။

ထြက္ ေျပး ပါ တယ္ ဆို တဲ့ ေန ရာ ရဲ႕ ေတာင္ ဖက္ မွာ တ ရုတ္ နိုင္ ငံ ရဲ႕ ရင္း နွီး ျမဳတ္ နွံ မႈ အ ႀကီး ႀကီး ရွိ တယ္ ။ ဒါ က ေက်ာက္ ျဖဴ ေရ နက္ စီ မံ ကိန္း ပဲ ။ အဲ့ ဒီ ေက်ာက္ ျဖဴ ေရ နက္ စီ မံ ကိန္း နဲ႔ အ တူ အ ခု ထြက္ ေျပး လို႔ လစ္ ဟာ သြား တဲ့ ေန ရာ ေတြ ကို တ ရုတ္ ကို စီး ပြား ေရး ဇံု လို႔ ခ် ေပး ၿပီး ေန ရာ ယူ ခိုင္း လိုက္ ရင္ ခိုး ဝင္ ဘ ဂၤါ လီ ေတြ ေကာ ဘ ဂၤ လား ေဒ့ရွ္ နိုင္ ငံ ေကာ ကား က နဲ ေန မွာ ပဲ ။ အ ေမ ရိ ကန္ အ ပါ အ ဝင္ အ ေနာက္ နိုင္ ငံ ေတြ ပါ နွာ ႏု ျဖတ္ ရိုက္ ခံ လိုက္ ရ သ လို ျဖစ္ သြား လိမ့္ မယ္ ။

ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ရဲ႕ အ ေနာက္ တံ ခါး ကို တ ရုုတ္ ကို ပိတ္ ခိုင္း လိုက္ တာ ေပါ့ ။ ဒါ မ်ိဳး မ်ား တ ရုတ္ တို႔ ကို ေပး လိုက္ လို႔ က ေတာ့ ကို ေရႊ တ ရုတ္ တို႔ ရဲ႕ လက္ ျမန္ ပံု ကို ေန႔ ခ်င္း ည ခ်င္း ေတြ႕ သြား ရ လိမ့္ မယ္ ။ အ ေမ ရိ ကန္ သ မၼ တ ေကာ ၊ ကု လ အ တြင္း ေရး မွဴး ခ်ဳပ္ ေကာ ၊ တူ ရ ကီ သ မၼ တ ေကာ ၊ ဘ ဂၤ လား ေဒ့ရွ္ ဝန္ ႀကီး ခ်ဳပ္ ပါ ပါး စပ္ ထဲ အ ဝတ္ စို႔ ထား ခံ ရ သ လို ဘာ သံ မွ ထြက္ လာ ၾက ေတာ့ မွာ မ ဟုတ္ ေတာ့ ဘူး ။

ဒါ က ကိုယ့္ အ ေတြး ပါ ။ နိုင္ ငံ ေတာ္ မွာ ဒီ ထက္ ေကာင္း တဲ့ ဗ်ဴ ဟာ ေတြ ရွိ ေန အံုး မွာ ပါ ။

တစ္ ခါ တစ္ ေလ အိုး ပဲ့ ကို စ ေလာင္း ႐ြဲ နဲ႔ ဖံုး ရ တယ္ ။ သိ သာ ထင္ ရွား ေန တဲ့ ကိ စၥ ကို တ မင္ ညစ္ ပတ္ ရင္ ကိုယ့္ ဖက္ က လည္း ပ ညာ နည္း နည္း ျပ ေပး လိုက္ မွ ၿငိမ္ သြား တတ္ တယ္ ။ အ ေမ ရိ ကန္ နဲ႔ အ ေနာက္ နိုင္ ငံ ေတြ အ ဓိ က လို ခ်င္ တာ က ရ ခိုင္ ေဒ သ ကို တ ရုတ္ ေတြ အုပ္ မိ သြား မွာ စိုး ရိမ္ ေန တာ ။ ဒါ ေပ မဲ့ အ ခု ဖိ အား ေပး ေန တာ က ေဘာင္ ေက်ာ္ လာ ၿပီ လို႔ ယူ ဆ ရ မ လို ျဖစ္ လာ တယ္ ။

ဒီ ေတာ့ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ဖက္ က မ ဆံုး ရံႈး နိုင္ မယ့္ ေမာင္ ေတာ ေဒ သ ကို တ ရုတ္ ကို အ ေျခ ထိုင္ ခိုင္း လိုက္ ရင္ အ ေနာက္ အုပ္ စု ေႁမြ ပါ လည္း ဆံုး သား လည္း ဆံုး အ ေန အ ထား ေရာက္ သြား ရ လိမ့္ မယ္ ။ မ လုပ္ ဘူး ဆို ရင္ ေတာင္ ေလ သံ ေလာက္ ပစ္ ျပ လိုက္ ရင္ နည္း နည္း ေတာ့ ေတြ ေဝ သြား ၾက ပါ လိမ့္ မယ္ ။

ဘာ ပဲ ေျပာ ေျပာ အ ေန အ ထား က ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ဖက္ ကို ယိမ္း လာ ၿပီ လို႔ ေျပာ လို႔ ရ ပါ ၿပီ ။ သူ တို႔ သ ေဘာ နဲ႔ သူ တို႔ ထြက္ ေျပး သြား ၾက တဲ့ သူ ေတြ ကို အ ခု အ ခ်ိန္ ျပန္ လာ ခြင့္ ေပး ရင္ ေတာင္ အ ရင္ က လို ေထာက္ ပ့ံ ေၾကး ယူ က ေလး ေမြး အ ေန အ ထား မ ဟုတ္ ႏုိင္ ေတာ့ လို႔ ျပန္ လာ ခ်င္ တဲ့ သူ နည္း မယ္ လို႔ ခန္႔ မွန္း တယ္ ။

လာ ရင္ လည္း ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ဥ ပ ေဒ ပဲ ေလ ။ ႀကိဳက္ မွ လာ ေပါ့ ။ ကု လ သ မ ဂၢ က လူ ေတြ လည္း ဘ ဂၤါ လီ ေတြ ရဲ႕ ေမြး ဖြား နႈန္း ကို သိ ေန ၾက ၿပီး စ နစ္ တ က် သား ဆက္ ျခား ကိ စၥ ေတြ ကိုင္ တြယ္ ၾက မယ္ လို႔ ထင္ ပါ တယ္ ။ အ ခု ကိုယ့္ သ ေဘာ နဲ႔ ကိုယ္ ျပန္ ခ်င္ ပါ တယ္ ဆို တဲ့ သူ ေတြ ရဲ႕ မွတ္ တမ္း ကို ကြန္ ျပဴ တာ ထဲ ထည့္ သိမ္း ထား ၾက မယ္ ထင္ ပါ တယ္ ။ ျပန္ လက္ ခံ ရင္ မွတ္ မိ ေန ေအာင္ လို႔ ။

တစ္ ေလွ်ာက္ လံုး ျမန္ မာ နိုင္ ငံ ဖက္ က ရပ္ တည္ ေပး ခဲ့ တယ္ ဆို ေပ မယ့္ သူ႔ အ က်ိဳး ရွိ မွ ရပ္ တည္ ခဲ့ တဲ့ တ ရုတ္ ကို တစ္ ခါ ေလာက္ ေတာ့ သံုး ၾကည့္ ရင္ မ မွား ဘူး လို႔ ထင္ ပါ တယ္ ။ ရ ခိုင္ ေဒ သ ေမာင္ ေတာ ဖက္ ကို တ ရုတ္ ကို ရင္း နွီး ျမဳတ္ နွံ ဖို႔ ဆြဲ ေဆာင္ သင့္ ပါ တယ္ ။ ေသ ခ်ာ ေပါက္ တ ရုတ္ တို႔ စိတ္ ဝင္ စား ပါ လိမ့္ မယ္ ။

ျမန္ မာ အ စိုး ရ အ ေန နဲ႔ က ဆက္ ရင္ ဆိုင္ ဖို႔ ပဲ ရွိ ပါ တယ္ ။ ဘယ္ လို မွ ေနာက္ ဆုတ္ လို႔ မ ရ ပါ ဘူး ။ အ ေကာင္း ဆံုး လမ္း ကို ရ ေအာင္ ရွာ ရ မွာ ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။ ဒီ အ ထဲ မွာ ဆက္ တိုက္ တိုက္ ခိုက္ လာ မယ့္ ကိ စၥ ေတြ အ တြက္ လည္း အ သင့္ ျပင္ ထား ရ ပါ လိမ့္ မယ္ ။ အား ကိုး လို႔ ရ မယ့္ သူ က ဘယ္ သူ ေတြ ဒု ကၡ ေပး မယ့္ သူ ေတြ က ဘယ္ သူ ေတြ ဆို တာ ကို လည္း ကြဲ ကြဲ ျပား ျပား သိ ထာ ဖို႔ လို ပါ တယ္ ။

ေျပာ ရ ရင္ ေတာ့ ျမန္ မာ နိုင္ ငံ က အား လံုး ကို ေနာ ေက် ေန ၿပီ ဆို တာ ေတာ့ ေျပာ ေန စ ရာ ေတာင္ မ လို ေတာ့ ပါ ဘူး ။ အ ခ်ိန္ ေစာင့္ ၿပီး လုပ္ ရ မယ့္ အ ခ်ိန္ မွာ လုပ္ ရ မယ့္ အ လုပ္ ကို ဆက္ လုပ္ ဖို႔ ပဲ ရွိ ပါ ေတာ့ တယ္ ။

ဒီ တစ္ ခါ ေတာ့ ျပ ႆ နာ ရွာ ေန တဲ့ လူ ေတြ ပြဲ ၿပီး မယ္ လို႔ ထင္ တာ ပဲ ။

မိုး တင့္ ( ရန္ ကုန္ တ ကၠ သိုလ္ )
၂ ၊ ၁၀ ၊ ၂၀၁၇

No comments:

Post a Comment