Latest News

Friday, October 20, 2017

ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြံ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရးနွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအလုပ္အကိုင္အခြင့္လမ္းရရွိေရးအတြက္စစ္ေတြမွာ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံသစ္ထပ္မံဖြင့္


ရခုိင္ျပည္နယ္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ေဒသခံအမ်ိဳးသားအမ်ိဳးသမီးမ်ားအလုပ္အလုင္အခြင့္အလမ္းရ႐ွိရန္ရည္ရြယ္၍ေအာက္တုိဘာ၂၀ရက္ေန႔နံနက္၇နာရီအခ်ိန္စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ခုိင္ျပည္စုိးအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံသစ္တစ္ခုကုိGlorious Saw Co ltdမွရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႔၏ကူညီေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

"ကြၽန္မအေနနဲ႔ဒီစက္႐ုံတည္ေထာင္ရတဲ့အေၾကာင္းအရင္းကရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား
အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းရ႐ွိေရးရခုိင္ျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရရခု္ိင္ျပည္ျပန္ လည္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြလုပ္ခ်င္တယ္ရခုိင္အမ်ိဳးသမီးေတြကိုပညာသင္ေပးခ်င္တယ္။
လုပ္ေပးခ်င္လုိ႔ႀကိဳးစားေနတာၾကာၿပီ။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္နဲ႔မရေတာ့ျပည္နယ္အစုိးရလည္းျပန္လည္တူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မုိ႔ကြၽန္မကျပန္လည္ထူေထာင္ေရးမွတစ္ဖက္ကပါ၀င္ကူညီခ်င္တယ္လုိ႔အကူအညီေတာင္းတယ္သူတုိ႔ကပံ့ပုိးကူညီတယ္ဒီလုိျပည္နယ္အစုိးရကူညီတယ္ဒီလုိျပည္နယ္အစုိးရကူညီေထာက္ပံ့မႈနဲ႔အခုလုိဖြင့္ျဖစ္တာ" ဟုGLORIOUS SAW Co,Ltdမန္းေနဂ်င္း ဒါ႐ုိက္တာေဒၚေစာသိဂၤီထြန္း မွသတင္းမီဒီယာကုိေျပာသည္။

ယခုလက္႐ွိခုိင္ျပည္စုိးအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံတြင္၀န္ထမ္းအင္အား၇၀ေက်ာ္ႏွင့္ေမာ္တာအထည္ခ်ဳပ္စက္
၈၀ခန္႔ျဖင့္လည္ပတ္ႏုိင္ေအာင္ႀကိဳးစားေနၿပီးယခုအခ်ိန္တြင္တြင္၀န္ထမ္းအင္အား၃၀ေက်ာ္ျဖင့္စတင္
လည္ပတ္ေနၿပီျဖစ္ၿပီးနယ္မွလာသူမ်ားအားေနထုိင္ႏုိင္ရန္အေဆာင္ေပးၿပီးအစမ္းခန္႔ကာလ၂လကုိ
တစ္လ၉ေသာင္းက်ပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကြၽမ္းက်င္မႈအေပၚမူတည္၍တစ္လတစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္း
ထိေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

"ကြၽန္မကေတာ့တတ္လုိ႔၀င္လာတာမဟုတ္ပါဘူး၊အထည္ခ်ဳပ္တဲ့အလုပ္ကုိ၀ါသနာပါတယ္။
အခုကေတာ့အလုပ္သင့္ေပါ့။သင္စဆုိေတာမတတ္ေသးပါဘူး။အခုကသင္ေပးထားတာေတြကုိခ်ဳပ္ေနပါၿပီ။
ခုလုိအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံေတြရခုိင္ျပည္နယ္မွာအမ်ားႀကီး႐ွိေစခ်င္တယ္။ကြၽန္မတုိ႔အတြက္၀င္ေတြရတာေပါ့။မိသားစုအတြက္လည္းတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရတာေပါ့"ဟုဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွလာေရာက္အထည္ခ်ဳပ္လာေရာက္လုပ္ကုိင္ေနသုမႏွင္းမုိးစိန္မွဆုိသည္။

ယခုခ်ိန္တြင္စစ္ေတြတြင္လာေရာက္ခုိလႈံေနၾကေသာေနရပ္စြန္႔ခြာတုိင္းရင္းသားမ်ားထဲမွအမ်ဳိးသား၊အမ်ဳိးသမီးတစ္ခ်ဳိ့အားကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားသုိ႔သြားေရာက္ကာအထည္ခ်ဳပ္ပညာဒါနမ်ားကုိျပဳလုပ္ေပးေနၿပီ
ထုိအထဲမွကြၽမ္းက်င္ေသာသူမ်ားအားအထည္ခ်ဳပ္စက္မ်ားအားပံ့ပုိးကာစက္႐ုံတြင္လည္းအလုပ္ခန္႔ေပးသည္မ်ားျပဳလုပ္ထားေၾကာင္းေဒၚေစာသီဂၤီထြန္းမွသတင္းမီဒီယာကုိေျပာသည္။

အဆုိပါအခမ္းအနားတြင္ရခုိင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးညီပုမွအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံဆုိင္းဘုတ္အားစက္ခလုတ္ႏွိပ္ကာဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး၊ရခုိင္ျပည္နယ္လူမႈေရး၀န္ႀကီးေဒါက္တာခ်မ္းသာလူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌညနဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးစုိးေအာင္ႏွင့္GLORIOUS SAW Co,Ltdမန္းေနဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာေဒၚေစာသိဂၤီထြန္းတုိ႔ကဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾကသည္။

ယခုဖြင့္လွစ္ေသာအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ားရခုိင္ျပည္နယ္တြင္အစုိးရသစ္တက္လာၿပီးေနာက္ပုိင္းအလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းအတြက္ဒုတိယေျမာက္ဖြင့္လွစ္ေသာစက္႐ုံျဖစ္ၿပီးစစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္တြင္Smartအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံလည္းယခုႏွစ္အတြင္းဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
ေက်ာ္လင္းနိုင္

No comments:

Post a Comment