Latest News

Tuesday, September 26, 2017

ယခုႏွစ္ကစ၍ ေန႔စားလေပး မူလတန္းျပ မေခၚယူေတာ့

ယခုႏွစ္ကစ၍ ေန႔စားလေပး မူလတန္းျပ မေခၚယူေတာ့

ဘြဲ႕ရမ်ားအား အႀကိဳသင္တန္းေပးၿပီး မူလတန္းျပ ခန္႔ထားမည့္ မူအသစ္ကုိ က်င့္သံုးမည္

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္  ယခင္ႏွစ္မ်ားက ေခၚယူခန္႔ထား သည့္ ေန႔စားလေပး မူလတန္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ယခုႏွစ္က စ၍ ေခၚယူေတာ့မည္မဟုတ္ဘဲ ဘြဲ႕ရသူမ်ားကို ဆရာ၊ ဆရာမ အလုပ္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူကာ အႀကိဳသင္တန္းေပးၿပီးမွသာ မူလ တန္းျပအျဖစ္ ခန္႔ထားေတာ့မည္ ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ေခတၱ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္ႏိုင္စိုးက ေျပာသည္။
ယခု ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေနေသာ မူလတန္းျပဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ေန႔စားလေပး မူလတန္းျပမ်ားျဖင့္ မျဖည့္တင္းေတာ့ဘဲ ပါရဂူဘြဲ႕ရ၊ မဟာဝိဇၨာ၊ မဟာသိပၸံဘြဲ႕ရ၊ဝိဇၨာ၊ သိပၸံဘြဲ႕ရမ်ားအား အႀကိဳသင္တန္းေပးၿပီး မူလတန္းျပအျဖစ္ ခန္႔အပ္ ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ၎ကဆို သည္။

‘‘ေန႔စားလေပးဆိုတဲ့ ေခါင္း စဥ္မ်ဳိး မသံုးေတာ့ဘူး။ KG+12  သင္႐ိုးသစ္ကလည္း စေနၿပီဆို ေတာ့ အဲဒီအတြက္ ခုကတည္းက Qualified Teacher ေတြ စုခ်င္ တာ။ အဲဒီေတာ့ ပထမဦးစားေပး က ပါရဂူဘြဲ႕ရ၊ ဒုတိယဦးစားေပး က မဟာဘြဲ႕ရ၊ ႐ိုး႐ိုးဘြဲ႕ရဆိုရင္ ေတာင္ Grading 3.5 ေလာက္ကို ဦးတည္ၿပီး ေခၚခ်င္တာ။ သူတို႔ အားလံုးကို မခန္႔ခင္မွာ အႀကိဳ သင္တန္းေတြေပးဖို႔ ညႇိေနတယ္’’ ဟု ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္စိုးက ေျပာသည္။

အသစ္ခန္႔အပ္မည့္ မူလ တန္းျပဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို မည္သည့္အမည္နာမျဖင့္ ေခၚယူ ခန္႔ထားမည္ကို ေဆြးေႏြးေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္မကုန္မီ ေလွ်ာက္ လႊာစတင္ေခၚယူႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေန ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

အနည္းဆံုး ဘြဲ႕တစ္ခုရရွိ ထားသူကိုသာ မူလတန္းျပခန္႔ ထားမည္ျဖစ္ၿပီး မခန္႔ထားမီ နီး စပ္ရာေဒသမ်ားရွိ ပညာေရးေကာ လိပ္မ်ားတြင္ အႀကိဳသင္တန္းေပး ႏိုင္ရန္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန၊ ဆရာအတတ္ပညာဌာနႏွင့္ ညႇိ ႏိႈင္းေနသည္။

‘‘အခုက ဝန္ႀကီးဌာနက ဆရာျဖစ္သင္တန္းလက္မွတ္မဲ့ ေတြ မခန္႔ခ်င္ေတာ့တာ။ အဲဒါ ေၾကာင့္ ေခၚတာကေတာ့ အေျခခံ ဘက္ကေခၚမယ္။ သူတို႔ဘယ္ ေလာက္ေခၚမလဲ။ ေခၚသေလာက္ ကို ကာလဘယ္ေလာက္ေလာက္ ပညာေရးေကာလိပ္ေတြက အႀကိဳသင္တန္းေပးႏိုင္မလဲ ညႇိ ေနပါတယ္’’ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္း က ေျပာသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ နယ္အလိုက္ လိုအပ္ေနေသာ မူလတန္းျပ လစ္လပ္စာရင္းမ်ား ျပဳစုၿပီး   အသစ္ခန္႔ထားမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမအေရအတြက္ကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴး႐ံုးမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

‘‘အရင္ဆံုး ဆရာျဖစ္လက္ မွတ္မဲ့ေတြ မက်န္ေအာင္ မူလ တန္းဆရာအတတ္ စာေပးစာယူ သင္တန္းဖြင့္မယ္။ ေနာက္ပိုင္း ေခၚတာေတြကေတာ့ ဆရာ အတတ္ လက္မွတ္ရၿပီးသားေတြ ပဲ ျဖစ္ေတာ့မွာပါ’’ဟု ေဒါက္တာ ေအာင္ေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္ရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္း မ်ားတြင္ ဆရာျဖစ္လက္မွတ္မရွိ သည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ပေပ်ာက္ ေရးႏွင့္ မူလတန္းအဆင့္ ဘာသာ ရပ္မ်ားကို စနစ္တက် သင္ျပႏုိင္ မည့္ မူလတန္းျပဆရာမ်ား ေလ့ က်င့္ေမြးထုတ္ေရး လက္မွတ္မရွိ သည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား မူလတန္းဆရာအတတ္ စာေပး စာယူသင္တန္းမ်ားကို ေအာက္ တိုဘာ ၁ ရက္၌ စတင္ပို႔ခ်ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

‘‘သင္တန္းအရင္ၿပီးမွ ခန္႔ တာကေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့။ သင္ၾကားေရးအေတြ႕အႀကံဳမရွိ ေသးတဲ့သူကေတာ့ ဘြဲ႕ရထားေပ မယ့္လည္း သူသင္ခ်င္တဲ့အတိုင္း သင္ေနမွာပဲ။ ကေလးေတြကို သင္ၾကားမႈနည္းလမ္းက လြဲရင္ လည္း လြဲႏိုင္တယ္။ မွားရင္လည္း မွားေနမွာပဲ’’ဟု အထကခြဲ (ေအး မြန္)ကဝၿမိဳ႕နယ္ ပဲခူးတိုင္းေဒသ ႀကီးမွ ေက်ာင္းအုပ္ ဦးေအာင္ ေက်ာ္သူက ဆိုသည္။

အေျခခံပညာက႑တြင္ ဆရာ၊ ဆရာမလိုအပ္ခ်က္အရ ၂၀၁၄-၁၅ ပညာသင္ႏွစ္ကစ၍ ဘြဲ႕ရၿပီးသူမ်ားကို ေန႔စားလေပး မူလတန္းျပမ်ားအျဖစ္ ေခၚယူခဲ့ သည္။

ေန႔စားလေပး မူလတန္းျပ ရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ အ သက္ (၄၀)ႏွစ္ႏွင့္ေအာက္ ပါရဂူ ဘြဲ႕ရမ်ား၊ အသက္ (၃၅)ႏွစ္ႏွင့္ ေအာက္ မဟာဘြဲ႕ရမ်ား၊ အသက္ (၃၀)ႏွစ္ႏွင့္ေအာက္ ဝိဇၨာ၊ သိပၸံ ဘြဲ႕ရမ်ားကို ေရးေျဖ၊ ႏႈတ္ေျဖစစ္ ေဆး၍ ခန္႔ထားကာ ၿမိဳ႕နယ္ အေျချပဳ ဆရာအတတ္ပညာ သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ၿပီးဆံုး ပါက ေန႔စားလေပး မူလတန္းျပမွ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း မူလတန္းျပအျဖစ္ ခန္႔ထားသည္။

7Day News

No comments:

Post a Comment