Latest News

Thursday, August 31, 2017

ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၅၅ က်ပ္၀န္းက်င္တြင္ ဆက္ရွိေန

ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၅၅ က်ပ္၀န္းက်င္တြင္ ဆက္ရွိေန

ၾသဂုတ္ ၃၀ ႏွင့္ ၃၁ ရက္တုိ႔တြင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း အနည္းငယ္ ျပန္တက္ေနၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၅၅ က်ပ္၀န္းက်င္၌ ဆက္ရွိေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္းသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလေနာက္ပုိင္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းထားအျဖစ္ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ၉၁ ဒသမ ၅၉ ပိြဳင့္အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္မွ စတင္ကာ ၉၂ ပိြဳင့္အထက္သုိ႔ ျပန္တက္ခဲ့သည္။

ေဒၚလာေစ်းသည္ ဇူလုိင္လကုန္ပုိင္းတြင္ ၁၃၅၇ က်ပ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ၁၃၅၆ က်ပ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္မွ ၁၀ ရက္အထိ ၁၃၅၇-၁၃၅၈ က်ပ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္တြင္ ၁၃၅၅ က်ပ္အထိ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း အနည္းငယ္ ျပန္တက္လာမႈႏွင့္အတူ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ၁၃၅၆ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ၁၃၅၈ က်ပ္အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ၁၃၅၇ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္တြင္ ၁၃၅၅ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ ၁၃၅၄ က်ပ္အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္တြင္ ၁၃၅၇ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ၁၃၅၄ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ၁၃၅၃ က်ပ္သုိ႔ ျပန္က်ခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္တြင္ ၁၃၅၅ က်ပ္အထိ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ေစ်းကြက္အတြင္း ေဒၚလာေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းလာေသာေၾကာင့္ ဗဟုိဘဏ္က ၎၏ ရည္ညႊန္းႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းကုိ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္၌ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၃၆၀ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment