Latest News

Saturday, July 15, 2017

ေျမာင္းျမ (MYAUNG MYA)


ေျမာင္းျမ သည္ မြန္စကား “ေမာင္မလဲ့”မွ ဆင္းသက္လာေလရာ၊ အဓိပၸါယ္အားျဖင့္ ျမရာေျမဟူ၏။ ျမရာပင္မ်ား မ်ားျပားစြာေပါက္ေနသျဖင့္ ထိုသို႔ အမည္တြင္၏အဆိုရွိသည္ ။

ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္မွဳ ...

ျမိဳ႕နယ္အတြင္း ဗုဒၶဘာသာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္သူ ၈၈ ရာခိုင္ႏွဳန္း ေက်ာ္ရွိသည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ မ်ားမွာ ၆ ရာခိုင္ႏွဴန္း ရွိသည္။ အစၥလာမ္ဘာသာကိုးကြယ္ယံုၾကည္သူ ၂ ရာခိုင္ႏွဳန္းခန္႕ ရွိသည္။ က်န္လူဦးေရမွာ ဟိႏၵဴႏွင့္ အျခား ဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ေနထုိင္သည့္ လူမ်ိဳးမ်ား ...

ေျမာင္းျမျမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ ကခ်င္ ၊ ကယား ၊ ကရင္ ၊ ခ်င္း ၊ မြန္ ၊ ဗမာ ၊ ရခိုင္ ၊ ရွမ္း စေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား အခ်ိဳ႕တို႕ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ ဗမာလူဦးေရ အမ်ားဆံုးျဖစ္ျပီး ဒုတိယ အမ်ားဆံုးမွာ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ တရုတ္လူမ်ိဳးမွာ တတိယ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ႏွင့္ေက်းလက္ေန ဦးေရ ...

ေျမာင္းျမျမိဳ႕နယ္သည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ လည္းေကာင္း ၊ ကူးသန္ေရာင္းဝယ္ေရးအတြက္ လည္းေကာင္း ၊ ေရေျမသဘာဝ အေနအထား ေကာင္းမြန္ေသာ ေဒသ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူေနထူထပ္ေသာ ျမိဳ႕နယ္ျဖစ္သည္။ ျမိဳ႕နယ္ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ျမိဳ႕မ (၁၀) ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုေပါင္း (၁၁၅) အုပ္စု ပါဝင္သျဖင့္ ျမိဳ႕ေန လူဦးေရႏွင့္ ေက်းလက္လူဦးေရ ကို ခြဲျခားေဖာ္ျပထားပါသည္။

ျမိဳ႕ေနလူဦးေရ

ေျမာင္းျမျမိဳ႕မတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၀ ေက်ာ္က လူဦးေရ တစ္ေသာင္း ေက်ာ္သာရွိခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ ျမိဳ႕လူဦးေရ တိုးတက္လာခဲ့သည္မွာ အဓိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ လယ္ယာထြက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပါၾကြယ္မွဳ ၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ပုသိမ္ သြားလာရာ ေရေၾကာင္းခရီးလမ္းေပၚတြင္ တည္ရွိမွဳ ႏွင့္ ျပည္သူပိုင္ စက္ရံု ၊ အလုပ္ရံုမ်ား တိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္လာမွဳ တို႕ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမိဳ႕ေနလူဦးေရ သံုးေသာင္းေက်ာ္ ထိ တိုးတက္လာခဲ့သည္။

ေက်းလက္ေန လူဦးေရ

ျမိဳ႕နယ္တစ္ခုလံုးရွိ လူဦးေရ ၈၅ ရာခိုင္ႏွဴန္းမွာ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထိုင္ျပီး အမ်ားစုမွာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳး လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ေက်းလက္ေနလူဦးေရ ႏွစ္သိန္း ေက်ာ္ထိ ရွိလာခဲ့သည္။
ၿမိဳ႕အေလ့ အထမ်ား ...

ဘုန္းႀကီးပ်ံ

ဘုန္းႀကီးပ်ံကို ေျမာင္းျမၿမိဳ႔တြင္ စည္ကားစြာ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ ျပႆဒ္ႀကီးမ်ားေပၚတြင္ တင္ၿပီး ဧယာဥ္က်ဳးျခင္း၊ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားက်င္းပျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ၿပီး မီးသၿဂၤ ိဳဟ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ဒံုးက်ည္မ်ားပါ ပစ္ေဖာက္ပူေဇာ္ေလ့ရွိၾကသည္။

ေျမာင္းျမၿမိဳ႔၀ါတြင္း သံဃာ့ဒါန ဆြမ္းေလာင္းလွဴပြဲႀကီး

ေျမာင္းျမၿမိဳ႔ရွိ သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္မ်ားသည္ ပရိယတၱိ သာသနာ ေတာ္ႀကီးကို ကိုယ္စိတ္နွစ္
ပါးခ်မ္းသာစြာျဖင့္ အားထုတ္နူိင္ေတာ္ မူၾကေစရန္ ရည္မွန္း၍ ေစတနာရွင္ ဒါယကာ၊ဒါယိကာမမ်ား စုေပါင္းၿပီး ၿမိဳ႔ေပၚရွိေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေျမာင္းျမျမိဳ႕နယ္မွ ေက်ာင္းမ်ားအား ဆြမ္း၊ကြမ္းလွဴဒါန္းေရးအဖြဲ႕မ်ားမွ
၁၉၅၇ ခုနွစ္မွစတင္၍ ယခုတုိင္ ၀ါတြင္းသံုးလတြင္ ေန႔စဥ္ ေန႔တုိင္း စည္ကား သိုက္ျမိဳက္စြာ ဆြမ္းေလာင္းလွဴဒါန္းလ်က္ရွိၾကသည္။

ဆြမ္းႀကီးေလာင္းပြဲေတာ္

ဆြမ္းႀကီးေလာင္းပြဲေတာ္ကို ၁၉၃၃ ခုနွစ္မွ စတင္၍ နွစ္စဥ္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။စစ္တြင္း ကာလျဖစ္ေသာ ၁၉၄၂ ခုနွစ္နွင့္ ၁၉၄၅ ခုနွစ္၊၂-နွစ္ မက်င္းပနူိင္ခဲ့ေပ။၁၉၈၂ ခုနွစ္တြင္ေျမာင္းျမၿမိဳ႔၌က်င္း
ပေသာ ဆြမ္းႀကီးေလာင္း ပြဲေတာ္သည္ ၄၇ႀကိမ္ ေျမာက္ျဖစ္သည္။ထိုပြဲေတာ္ကို ေျမာငး္ျမၿမိဳ႔၌ နွစ္စဥ္ နစ္ဆန္း
၁ရက္ေန့တြင္ စည္ကားစြာက်င္းပၾကသည္။ ဆြမ္းႀကီးေလာင္းဟု ေခၚဆိုေသာ္လည္း ဆြမ္း၊ကြမ္း၊ေဆး၊ဆန္၊ဆီ၊
စာေရးကိရိယာ၊ သကၤန္း၊ထီး၊ဖိနပ္ စသည့္ ပစၥည္းမ်ားနွင့္တကြ “ေငြပေဒသပင္” ကိုပါ လွဴဒါန္းၾကသည္။နွစ္စဥ္
သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ လွဴဒါန္းသည့္ ဆြမ္းႀကီးေလာငး္ပြဲျဖစ္၍ လြန္စြာစည္ကားသိုက္ၿမိဳက္လွသည္။

သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲ

သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲမ်ားကို ၁၉၅၄ ခုနွစ္မွစတင္၍ သီတာလမ္းမွ “ဆန္းသစ္ဦး” ၁လမ္းမွ “ပြင့္သစ္ဦး”၊ ေအာင္ဆန္းရပ္ကြက္မွ “ေရာင္နီဦး”၊ ၆လမ္းမွ “ပြင့္ဦး” ၊၅/၄ လမ္းနွင့္ ဦးဘခ်ဳိလမ္းမွ လူငယ္မ်ားအဖြဲ႔တို႔သည္၊ျမန္မာနွစ္ဆန္း ၁ရက္ေန့တုိင္း တြင္က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

နွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူဘုရားပြဲေတာ္

၁၉၄၀ ခုနွစ္မွစတင္ၿပီး ယေန႔တုိင္ ပုညသဟာယ အသင္းမွဦးစီးၿပီး “နွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူ” ဘုရားလွည့္လည္ပူေဇာ္ပြဲကို စည္ကားသိုက္ျမိဳက္စြာ က်င္းပလ်က္ရွိသည္။

ကဆုန္ေညာင္ေရသြန္းပြဲေတာ္

ေျမာင္းျမၿမိဳ႔တြင္ နွစ္စဥ္ကဆုန္လျပည့္ေန႔၌ ကဆုန္ေညာင္ေရသြန္း ပြဲေတာ္ကို စည္ကားစြာက်င္းပသည္။

ဘုရားပြဲေတာ္မ်ား

ျမိဳ႔ေဟာင္းရြာရွိ “ေရႊပံုသာ” ဘုရားပြဲေတာ္ကို ၁၉၃၄ ခုနွစ္မွစတင္၍ စည္ကား သိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့သည္။ “က်ဳိက္ေမာင္း” ဘုရားပြဲေတာ္ကို နွစ္စည္ တေပါင္းလျပည့္ေန႔တုိင္း က်င္းပၿပီး ဘုရားပြဲေတာ္နွင့္အတူ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဆြမ္းဆန္စိမ္း ေလာင္းလွဴပြဲကိုပါ စည္ကားစြာက်င္းပသည္။
ေျမာင္းျမၿမိဳ႔ “စႀကၤာနႏၵာ” ဘုရားပြဲေတာ္ကို နွစ္စဥ္တပို႔တြဲလတြင္ က်င္းပေလ့ရွိသည္။

ၿမိဳ႕တြင္ေတြ႕ရွိႏိုင္ေသာ သတၱဝါမ်ား ...

ေျမာင္းျမျမိဳ႕နယ္အတြင္း ေတြ႕ရွိေသာ ေတာရိုင္း တိရစာၦန္မ်ားမွာ ယုန္ ၊ ဆတ္ ၊ ေတာေၾကာင္ ၊ ေတာဝက္ ၊လင္းလက္ ၊ဖြတ္ ၊ေမ်ာက္ ၊ ဂ်ီ စသည္တို႕ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ရွိရေသာ ငွက္မ်ားမွာ ငံုး ၊ ၾကက္တူေရြး ၊ ေတာ္ၾကက္ ၊ ေျမဝပ္တစ္တီတူး ၊ သာလိကာ ၊ခ်ိဳး ၊လင္းဝက္ ၊လင္းဆြဲ ၊ ပိန္ညွင္း ၊ တကၤ် ီးဘြတ္ ၊ ဘြတ္ကုလား ၊စသည္တို႕ ျဖစ္သည္။ေျမာင္းျမျမိဳ႕နယ္သည္ ျမစ္ေခ်ာင္းေပါမ်ားသည့္အေလ်ာက္ ငါးမ်ိဳးစံု ေတြ႕ရသည္။ ကကတစ္ ၊ငါးဖယ္ ၊ ငါးစင္ရိုင္း ၊ ငါးေဖာင္ရိုး ၊ ငါးခူ ။ ငါးပူတင္း ။ ငါးေျပမ ၊ ငါးဖီးမ ၊ ကဘီလူး ၊ ငါးေျမြထိုး ၊ ငါးဖ်င္းသလက္ ၊ ငါးခံုးမ ၊ ငါးပတ္ ၊ ငါးေက်ာက္ဖား ၊ ငါးျမင္း၊ ငါးရံ့ ၊ ငါးတန္ စသည္ငါးၾကီးငါးငယ္မ်ိဳးစံုေတြ႕ရွိရသည္။

မုန္တိုင္းက်ေရာက္မွဳ အေျခအေနမ်ား ...

ေျမာင္းျမျမိဳ႕နယ္အပါအဝင္ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသတြင္ ကပၸလီ ပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ မုန္တိုင္းမ်ား ရံဖန္ရံခါ ဝင္ေရာက္ေလ႕ရွိသည္။ မိုးၾကိဳရာသီျဖစ္ေသာ ဧျပီလ ၊ ေမလႏွင့္ မိုးလြန္ရာသီ ျဖစ္ေသာ ေအာက္တိုဘာလ ၊ႏိုဝင္ဘာလ မ်ားတြင္ မုန္တိုင္းက်ေရာက္ေလ႕ရွိပါသည္။တခါတရံ ဒီဇင္ဘာလႏွင့္ ဇန္နဝါရီလမ်ားတြင္ လည္း မုန္းတိုင္းက်ေရာက္တတ္သည္။

ကပၸလီ ပင္လယ္ျပင္ကို ဗဟိုျပဳ၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မုန္တိုင္းတို႔မွာ မုန္တိုင္းသက္ မရင့္ေသးမီ ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္လာကာ ပ်က္ျပယ္သြားေလးရွိသျဖင့္ အပ်က္အစီးနည္းသည္။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အလယ္ပိုင္းကို ဗဟိုျပဳ၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မုန္တိုင္းတို႕မွာ အားေကာင္းသည့္မုန္တိုင္းမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ အပ်က္အစီးမ်ားသည္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ေမလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ပုသိမ္ျမိဳ႕ အနီးမွ ဝင္ေရာက္တုိက္ခိုက္လာေသာ မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ေျမာင္းျမျမိဳ႕တြင္လည္းအပ်က္အစီးရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ထိုမုန္တိုင္းသည္ ေျမာင္းျမျမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ မုန္တိုင္းမ်ားအနက္ အျပင္းထန္ဆံုးႏွင့္ အပ်က္အစီး အမ်ားဆံုး မုန္တိုင္းျဖစ္သည္။

ေလတိုက္ခက္မွဳ ...

ဤျမိဳ႕နယ္တြင္ တခါတရံ မုန္တိုင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေလ႕ရွိေသာ ေလျပင္း တိုက္ခတ္မွဳမွလြဲ၍ က်န္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေလတိုက္ခတ္ေလ႕မရွိပါ။ပံုမွန္ တစ္နာရီလ်င္ ၅ မိုင္မွ ၁၀ မိုင္အတြင္း တိုက္ခတ္ေလ႕ရွိသည္။ထို႕ေၾကာင့္ ေျမာင္းျမျမိဳ႕နယ္သည္ ဧရာဝတီတိုင္းတြင္ ေလေဘးအႏ ၱရယ္ အကင္းဆံုးျမိဳ႕နယ္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ ေလျပင္းမုန္တိုင္းသည္ ဧရာဝတီတိုင္းတစ္တိုင္းလံုးကို ျဖတ္ေက်ာ္သည့္ ကာလမ်ိဳးတြင္မူ အေဆာက္အအံုႏွင့္သစ္ပင္မ်ား ျပိဳလဲ သည္အထိ အပ်က္အစီးရွိေအာင္ တစ္နာရီ (၄၅) မိုင္ႏွုန္းခန္႕ အထိ တိုက္ခတ္တတ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ၿမိဳ႕ ရာသီဥတု ...

ေျမာင္းျမျမိဳ႕နယ္သည္ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသ ျဖစ္ရာ ဧရာဝတီတိုင္းအတြင္း၌ တည္ရွိသည့္ အေလ်ာက္ စြတ္စိုေသာ ရာသီဥတု ရွိသည္။ အပူခ်ိန္ မွာ ေႏြ ၊ မိုး ၊ ေဆာင္း မွ်တျပီး မိုးေရခ်ိန္ မ်ားျပားေသာ ေဒသျဖစ္သည္။ မိုးေရခ်ိန္သည္မိုးၾကိဳရာသီတြင္ ပ်မ္းမွ် ၆ လက္မမွ ၁၆ လက္မ၊ မိုးအလယ္တြင္ ပ်မ္းမွ် ၄၀ လက္မ မွ ၁၀၀ လက္မရွိျပီး မိုးလြန္ရာသီတြင္ မိုးေရခ်ိန္လက္မသည္ မိုးၾကိဳ ရာသီထက္ နည္းပါးသည္။ ေျမာင္းျမျမိဳ႕နယ္တြင္ ဇန္နဝါရီလ သည္ အေအးပိုေသာ လျဖစ္၍ ဧျပီလသည္ အပူခ်ိန္မ်ားေသာလျဖစ္သည္။ ျမိဳ႕နယ္၏ အနိမ့္ဆံုးအပူခ်ိန္မွာ (၆၁ ဒသမ ၇၀) ဖာရင္ဟိုက္ ဒီဂရီ ျဖစ္ျပီး အျမင့္ဆံုး အပူခ်ိန္မွာ(၉၉ ဒသမ ၆၈) ဖာရင္ဟိုက္ ဒီဂရီ ျဖစ္သည္။

http://behs1mm.weebly.com/

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post