Latest News

Sunday, July 2, 2017

သာသနာ သန္႔တည္ပြားေရးတြင္ ျပင္ပရန္သူထက္ အတြင္းလိႈက္စား ရန္သူမ်ားကို သတိထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သာ ၀န္ႀကီး ေလွ်ာက္ထား

သာသနာ သန္႔တည္ပြားေရးတြင္ ျပင္ပရန္သူထက္ အတြင္းလိႈက္စား ရန္သူမ်ားကို သတိထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သာ ၀န္ႀကီး ေလွ်ာက္ထား


ဗုဒၶသာသနာေတာ္ သန္႔ရွင္းတည္တံ့ျပန္႔ပြားေရးတြင္ သာသနာေတာ္၏ ျပင္ပမွာလာသည့္ ရန္သူမ်ားထက္ အတြင္းမွ လိႈက္စားေနေသာ ရန္သူမ်ား၏ အႏၲရာယ္ကို သတိျပဳကာ အဓမၼ၀ါဒမ်ားကို ေစာင့္ၾကည္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကိုက ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ သတၱမအႀကိမ္ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက (မဟန) အဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းတြင္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။

သာသနာေတာ္ ေတာ္သန္႔ရွင္းတည္တံ့ျပန္႔ပြားေရးအတြက္ အဓမၼ၀ါဒမ်ားကို တစိုက္မတ္မတ္ေစာင့္ၾကည့္ကာ သံဃမဟာနာယက အဖြဲ႔ႏွင့္ အစိုးရတို႔ ပူးေပါင္းလ်က္ ဓမၼစက္ႏွင့္ အာဏာစက္ ယွဥ္တြဲကာ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆုိသည္။

သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႔ ဥကၠဌဆရာေတာ္ ေဒါက္တာဘဒၵႏၲကုမာရာ ဘိ၀ံသက ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားသည္ ဆန္႔က်င္ ဘက္ စကားမ်ားျဖင့္ အျငင္းပြားေျပာဆိုျခင္းကို အထူးေရွာင္ ၾကဥ္ရန္လိုအပ္ကာ ရဟန္းေတာ္မ်ားအားလုံး တစ္သားတည္း စည္းလုံးညီညြတ္ေနမွသာလွ်င္ သာသနာေတာ္ သန္႔ရွင္း တည္တံ့ေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိႏွင့္ သေဘာထား မတုိက္ ဆိုင္သူမ်ားကို အျငင္းပြားေနျခင္းသည္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေဘးအျဖစ္ ရႈျမင္လ်က္ အမွန္အတိုင္း သိျမင္ကာ သာသနာ့ေရးရာ ကိစၥမ်ားကို ႏူးညံေျပျပစ္ေသာ စကားမ်ားျဖင့္ ေျပာဆုိၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားေျပာဆိုသည္။

ယခုအခါ သာသနာ့၀န္ထမ္း ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ဗုဒၶျမတ္စြာ မိန္႔ၾကားခဲ့သည့္ စာေပက်မ္းဂန္သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္းႏွင့္ ၀ိပႆနာ တာ၀န္လုပ္ငန္းတာ၀န္ႏွစ္ရပ္ကို ေက်ာ္လြန္ကာ ေလာကီလူမႈေရး ကိစၥမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရွိေၾကာင္း၊ ထိုေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ သံဃမဟာနာယက အဖြဲ႔၏ ညြန္ ၾကားလႊာ အမွတ္ ၇၂ ပါ ရဟန္းသာမေဏမ်ား ေလာကီလူမႈကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မပါ၀င္ေစရန္ တားျမစ္ခ်က္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ၀န္ႀကီးသူရဦးေအာင္ကိုက ေျပာသည္။

ညြန္ၾကားလႊာ ၇၂ ႏွင့္အညီ ေက်ာင္းတုိက္နာယကဆရာေတာ္မ်ားက မိမိေက်ာင္းတုိက္ရွိ ရဟန္းသာမေဏမ်ား တိတိက်က် လိုက္နာေစရန္ တာ၀န္ယူႀကီးၾကပ္မွသာလွ်င္ ရဟန္းေတာ္အခ်ိဳ႕၏ မဆင္မျခင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားက ျဖစ္ေပၚလာမည့္ "ငါးခုံးမ တစ္ေကာင္ေၾကာင့္ တစ္ေလွလုံးပုပ္"ဆိုသည့္ ဥပမာအတုိင္း အျခားဘာသာ ၀င္မ်ား၏ လက္ညိွဳးထုိုး ျခင္းမွ ကင္းလြတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆိုသည္။

စာေပလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္အတူ လြတ္လပ္စြာ ေဟာေျပာခြင့္မ်ားကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ ဗုဒသာသနာေတာ္ကို ထိပါးေရးသား ေဟာေျပာလာသည့္ အဓမၼ၀ါဒမ်ား ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာေၾကာင္း၊ အဓမၼ၀ါဒဟု ဆုံးျဖတ္ၿပီးေသာ ၀ါဒမ်ားကို ျပန္လည္အသက္သြင္း ကာ ေရးသားျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္း၊ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ီျခင္း၊ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို မိတၱဴပြားကာ ျဖန္႔ခ်ီျခင္း၊ ဗုဒၶဘာသာကို သုံးႏူန္းကာ ၀ါဒသစ္ ထူေထာင္လ်က္ အဓမၼ၀ါဒမ်ား ျပန္လည္ေခါင္းေထာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း မဟနအဖြဲ႔၀င္ ဆရာေတာ္တစ္ပါးက မိန္႔ၾကား ေျပာဆိုသည္။

ထုိေၾကာင့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ စာေပထုတ္ေ၀မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိက်င့္သုံးလ်က္ရွိေသာ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ဘာသာေရးဆုိင္ရာစာေပစာအုပ္မ်ား ထုတ္တင္စနစ္ျဖင့္ စီစစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အခက္အခဲမ်ားေပၚေပါက္လ်က္ရွိသျဖင့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ စာေပ ထုတ္ေ၀မႈကို ထုတ္တင္စနစ္မွ တင္ထုတ္စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ အေနျဖင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း မဟနအဖြဲ႔၀င္ ဆရာေတာ္ က မိန္႔သည္။

Photos Credit: U Aung Ko

ေအာင္ေက်ာ္မင္း, Myanmar Times

No comments:

Post a Comment