Latest News

Monday, July 10, 2017

ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား သင့္တင့္မွ်တေသာ လုပ္ခလစာရရွိရန္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားေပးမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကတိျပဳ

ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား သင့္တင့္မွ်တေသာ လုပ္ခလစာရရွိရန္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားေပးမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကတိျပဳ

ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ မလုပ္၊ မ႐ႈပ္၊ မျပဳတ္ အေတြးအေခၚအတြက္ ေနရာမရွိႏုိင္ဟုဆို

ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း မ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္မွ်တသည့္ လုပ္ခလစာရရိွေအာင္ အစြမ္း ကုန္ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကတိျပဳေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ႏုိင္ငံ့ဝန္ ထမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ ထုတ္ျပန္ သည့္ အခမ္းအနား၌ ၎က ထည့္ သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လုပ္ခလစာႏွင့္ အေထြေထြခံစား ခြင့္မ်ား ရရွိေရး အစြမ္းကုန္ႀကိဳး စားေပးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ခ်က္ခ်င္းေျဖရွင္းေပးႏုိင္မည္မဟုတ္ ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ဆိုသည္။

‘‘ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအမ်ားစုရဲ႕ လုပ္ခလစာႏႈန္းထားဟာ တျခား နယ္ပယ္ေတြက ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ နိမ့္က်ေနေသးတယ္ ဆုိတာကို ကြၽန္မတုိ႔ သိပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္း လင္းပဲ ေျပာျပလိုပါတယ္။ ဒီ ျပႆနာကို ခ်က္ခ်င္းေျဖရွင္းေပး ႏုိင္မယ့္ နည္းမရွိေသးပါဘူး။ လုပ္ခလစာတုိးျမႇင့္ေပးတဲ့အခါ မွာ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစား သံုးသပ္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ ေအာင္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း တုိးျမႇင့္ ေပးရမွာ ျဖစ္တဲ့အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ရဲ႕ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း အေျခ အေနနဲ႔အညီလည္း ေဆာင္ရြက္ရ ပါတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

အဆုိပါ မဟာဗ်ဴဟာစီမံ ခ်က္ကို ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီ အစဥ္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ႕ မ်ားက ပံ့ပိုးကူညီျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း သက္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္ ညႇိ ႏိႈင္းတုိင္ပင္၍ လေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ယူေရးဆြဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာ သည္။

‘‘လစာ တိုးျမႇင့္ေရးဟာ ကြၽန္မတုိ႔ ဝန္ထမ္းေတြေမွ်ာ္လင့္ သလို ခ်က္ခ်င္းမျဖစ္ႏိုင္ေသးေပ မယ့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းေတြကို တျခား နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ပံ့ပိုးေပးမွာျဖစ္ ပါတယ္။ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အ လုပ္ခြင္ဖန္တီးျခင္း၊ မိသားစုဝင္ ေတြအတြက္ ေနမႈထိုင္မႈအေျခအ ေနေတြ ပိုၿပီးေကာင္းမြန္လာျခင္း တုိ႔ျဖစ္ေျမာက္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ႀကိဳးပမ္းမႈ စတင္ သည့္လုပ္ရပ္အျဖစ္ အဆင့္ျမင့္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ ေနၿပီျဖစ္ၿပီး အၿငိမ္းစားယူလွ်င္ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအားလံုး လံုၿခံဳသိကၡာရွိစြာ ေနထိုင္ႏုိင္ရန္ အိမ္ရာ မ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးမည္ဟု ၎ က ေျပာသည္။

‘‘အေရြးခ်ယ္ခံ အစိုးရအဖြဲ႕ ဝင္ေတြက ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔အညီ တက္လာလိုက္၊ ဆင္းသြားလိုက္ ေျပာင္းလဲေနမွာပါ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရား အဆက္ျပတ္မသြားေရး၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလံုးအတြက္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြ မေမ့ ေပ်ာက္သြားေရး၊ ဘာသာရပ္ဆုိင္ ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈ စတဲ့ႏုိင္ငံေတာ္ ယႏၲရားႀကီးကို ဟန္ခ်က္ညီညီ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ လည္ပတ္ေစ တဲ့ ကိစၥအရပ္ရပ္ကို ထိန္းသိမ္း ထားရတာကေတာ့ ျပည္သူ႔ဝန္ ထမ္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ယခုမဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ ရည္ကိုင္ရည္ႏွင့္ အရည္အခ်င္း ကို အေျခခံၿပီး ခ်ီးျမႇင့္ေျမႇာက္စား သည့္ ယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာ ထြန္းကားေရးအသိအမွတ္ျပဳေရး ဆြဲထားေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

‘‘အဲဒီလို ေဆာင္ရြက္တာ ေၾကာင့္ လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ နည္းလုပ္ဟန္သစ္တစ္ခု ျဖစ္လာ ႐ံုသာမက တစ္ဖက္မွာလည္း ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းအဆင့္ဆင့္ကိုလည္း တစ္ကိုယ္ေရ ႀကိဳးစားအားထုတ္ လိုစိတ္ေတြ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္း လာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္း ေတြကို ရာထူးတိုးျမႇင့္ေျမႇာက္စား ရာမွာ ဓမၼဓိ႒ာန္က်ၿပီး ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရွိတဲ့ သတ္မွတ္တုိင္းတာ ခ်က္ေတြနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး ခ်င္းစီရဲ႕ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္နဲ႔ စြမ္း ရည္အလားအလာရွိမႈကို သံုးသပ္ ႏုိင္ရပါမယ္။ ဘက္လိုက္မ်က္ႏွာ သာေပးတယ္၊ နီးစပ္သူကို ခ်ီး ေျမႇာက္တယ္လို႔ အထင္အျမင္စိုး စဥ္းမွ်ပင္ မရွိေစႏုိင္ဖို႔ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ လိုနည္းနဲ႔မွ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမျပဳ လုပ္မိဖို႔ သတိထားရပါမယ္။ ဒီလို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းနဲ႔ ျပည္သူ႔ဝန္ ထမ္းေတြရဲ႕ ႀကိဳးစားအားထုတ္လို စိတ္၊ တက္တက္ႂကြႂကြအလုပ္ လုပ္ကိုင္လိုစိတ္ေတြ အမွန္ တကယ္ေပၚထြန္းလာေစၿပီး တစ္ ဖက္မွာလည္း လုပ္ငန္းခြင္မွာ လူ မွန္ေနရာမွန္ ျဖစ္လာေစမွာပါ’’ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာ သည္။ နီးစပ္သူမ်ားကို ခ်ီးျမႇင့္ ေျမႇာက္စားသည္ဟူေသာ ထင္ ျမင္မႈမ်ားမရွိေအာင္ ႀကိဳးစားသြား ရမည္ျဖစ္ၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မ်ား မျပဳလုပ္မိေအာင္ သတိထား ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဝန္ ထမ္းမ်ားအေပၚ ဆက္ဆံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎က သတိေပး ေျပာၾကားသည္။

‘‘ကြၽန္မတုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕ ျပည္သူ႔ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းက ႏုိင္ငံအ တြင္းမွာရွိတဲ့ မတူကြဲျပားမႈေတြကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါ တယ္။ ယေန႔ အထက္တန္း ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားတုိင္း ဟာ သူတို႔ရဲ႕ ေမြးရပ္ဇာတိေျမ၊ လူမ်ိဳးစု၊ ကိုးကြယ္ေသာဘာသာ၊ အသိုင္းအဝိုင္း၊ ဥစၥာဓန၊ က်ား/မ လိင္ကြာျခားမႈေတြေၾကာင့္ အနာ ဂတ္တြင္ ဝန္ထမ္းေလာကထဲ ဝင္ ေရာက္ႏုိင္ေရး အခြင့္အလမ္းေတြ ပိတ္ဆုိ႔ေနမယ္လို႔ မခံစားရေစ သင့္ပါဘူး။ ဘယ္လိုေနာက္ခံအ သိုင္းအဝိုင္းကပဲျဖစ္ျဖစ္ အ ေကာင္းဆံုး၊ အေတာ္ဆံုးေတြ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းေလာကအတြင္း ဝင္ေရာက္ၿပီး အေနၿမဲေစမယ့္ ဝန္ ထမ္းေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ေရးစနစ္ကို ပဲ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ရပါမယ္’’ ဟု ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က ဆုိသည္။

ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားအေန ျဖင့္လည္း ျပည္သူလူထုက ေရြး ခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည့္ အစိုးရအ ေပၚ တာဝန္ခံၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ သမာသမတ္ရွိရွိ၊ တာဝန္သိသိ၊ အသိဉာဏ္ပါပါ၊ ႏိုးႏိုးၾကားၾကား၊ တက္တက္ႂကြ ႂကြေဆာင္ရြက္ေပးၾကရမည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

‘‘ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ‘မလုပ္၊ မ႐ႈပ္၊ မျပဳတ္’ အေတြးအေခၚအ တြက္ ေနရာမရွိႏုိင္ပါဘူး’’ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏုိင္ငံ ဝန္ထမ္းမ်ားကို သတိေပးေျပာ ၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအ နက္ အဂတိလိုက္စားမႈသည္ တုိင္းတာသတိျပဳရန္ခက္ခဲၿပီး အဂတိ လိုက္စားမႈသည္ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း ယႏၲရားႀကီးတစ္ခုလံုး၏ ဂုဏ္ရွိမႈ ကို တိုက္စားဖ်က္ဆီးေၾကာင္း လည္း ၎က ဆုိသည္။

ယခု မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ ေရးကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲထား သည္ဟု ဆုိသည္။

‘‘ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ သည္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း က်င့္ဝတ္ ေတာင့္တင္းခိုင္မာေရး၊ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္ေရး နဲ႔ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ ေရးအတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ မ်ားေပးဖို႔၊ တုိင္ၾကားေရးနဲ႔ ေဖာ္ ထုတ္ေရးဆုိင္ရာ ယႏၲရားထိ ေရာက္မႈရွိဖုိ႔၊ အဆင့္ျမင့္ရာထူး ရာခံရွိသူေတြရဲ႕ ပိုင္ဆုိင္မႈေတြကို ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာဖို႔၊ နည္းပညာ အသစ္ေတြနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ပံ့ပိုးေဆာင္ ရြက္ျခင္းျဖင့္ အဂတိလိုက္စားႏုိင္ မႈ အခြင့္အလမ္းကို နည္းပါး ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ စတဲ့အစီအ စဥ္ေတြလည္း ထည့္သြင္းေဆာင္ ရြက္ထားပါတယ္’’ဟု ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေျပာၾကားခ်က္သည္ လက္ရွိဝန္ထမ္းေလာကတြင္ ျဖစ္ေပၚေန သည့္ အေျခအေနမ်ားျဖစ္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ရန္ ျပင္ ဆင္ေနျခင္းအေပၚ ေထာက္ခံေၾကာင္း အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ အႀကီးတန္းအရာရွိ တစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ဝန္ထမ္းေလာက ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲဆုိပါက ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ခလစာမလံုေလာက္မႈ ကို အရင္ဆံုးေျဖရွင္းသင့္သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။
7Day News

No comments:

Post a Comment